My Authors
Read all threads
Dia 52: Posem en marxa els cigrons que vam deixar remullant ahir, direm dos trucs per coure'ls, i parlarem de l'#esmorzardeforquilla! 😍
#aquínofemBrunch
Aquests cigrons els farem amb cansalada, tal com me'ls menjo quan vaig a esmorzar a Can Penyora, a Santa Eulàlia de Puig-oriol. Sé que no em quedaran tan bons, perquè ells són els Màsters del Universo dels cigrons amb cansalada. I punt!
(Cal Penyora: )
Quan surto a voltar (com el pitorro de l'olla) generalment orbito la comarca com en Bilbo Baggins. Em donen cosa bona a una pila de llocs. A Cal Rovira de Vic són #amor i la senyora que mana va amb bata i fa uns peus de porc que plores 💜 (Cal Rovira: )
Tombant a la dreta a la rotonda sortint de Vic cap a Calldetenes hi ha la carretera que porta a un bar de polígon que flipes. A la Safanòria () no fallen mai i fan cua de vaca que és #amor.
Nosaltres saltarem els daus de cansalada amb força llard ✊🏻😍 Image
I quan els daus de cansalada siguin torradets i cruixents hi afegirem els cigrons escorreguts.
I ep! Alerta amb la Fonda d'Alpens i els seus peus de porc. Alerta! ()
Et voilà! Cigrons amb cansalada!
Volteu a esmorzar, no us perdeu aquest festival tan nostre a una franja horària tan fantàstica.
Quan tot això acabi, nosaltres també hi serem ✊🏻
(El Ferrer de Tall: ) ImageImage
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Maria Nicolau

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!