My Authors
Read all threads
Gisteren heeft het #RIVM de wekelijkse (😦) cijfers gepubliceerd over het verloop van de #Corona besmettingen in #Nederland.

Hierin zijn ook de gegevens opgenomen op basis van de datum van gebeurtenis, de GGD datum. Er is een trendbreuk, maar hoe groot is die eigenlijk?

1/
Ik heb altijd gezegd dat ziekenhuisopnames de beste indicator zijn, maar dat deze vertraagd is. Het beeld volgens opnames en overledenen is - gelukkig - nog zeer gunstig.

Helaas laat het aantal besmettingen de afgelopen periode een flinke trendbreuk zien.

2/
Om dagelijkse schommelingen en vertragingen in meldingen eruit te halen, gebruik ik het 7-daags voortschrijdend gemiddelde van de GGD datum. Deze is van de laatste 3 dagen niet betrouwbaar (nog veel aanvullingen), dus die neem ik niet mee.

3/
Allereerst voor het juiste perspectief de grafiek over de gehele periode vanaf eind februari.

De rode strepen geven de datum van versoepelingen aan. Goed is te zien hoe er na elke versoepeling een kleine bultje (stijging) te zien is, gevolgd door verdere daling.

4/
Als we kijken naar de periode vanaf 1 juni, dan is de ontwikkeling in de laatste periode (vanaf 1 juli) afwijkend. Het bultje stopt niet, maar lijkt door te groeien. Ook is de wijziging vrij abrupt.

5/
De groei op zich is al opmerkelijk en vervelend, maar als we de trendlijnen erbij zetten, dan wordt duidelijk hoe groot de trendbreuk is.

Bij onveranderde trend (rode lijn) hadden we nu op ongeveer 35 besmettingen p/d gezeten.

6/
De actuele trend (blauwe lijn) brengt ons op 119 p/d (18 juli).

Dit is dus ongeveer 3x zoveel.

Natuurlijk zijn de aantallen nog laag, wordt er meer getest en is de leeftijdsverdeling anders dan in maart.

Dit geeft ons meer tijd dan destijds.

7/
In de komende weken gaan we zien wat de richting van de groei is. De lijn is op dit moment nog redelijk recht, maar als de groei gaat versnellen, dan krijgen we te maken met een exponentiële uitbraak. Vlakt de lijn af, dan zullen de gevolgen beperkt blijven.

Cijfers 👇
8/8
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Martijn Broekman

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!