My Authors
Read all threads
Analyse van de #RIVM update van 28 juli.

Op basis van de cijfers die vandaag zijn gepubliceerd, ben ik positiever dan vorige week. Dit komt enerzijds doordat de stijging niet versnelt en anderzijds doordat de stijging grotendeels komt door meer testen.

1/
De grafiek toont het 7-daags gemiddelde van nieuwe besmettingen. De rode lijnen zijn de datums van versoepelingen.

Vergelijken we de eerste piek (maart) met de stijging in juli, dan zien we een duidelijk ander patroon. De hockeystick stijging (exponentiële groei) van maart ..
2/
.. lijkt in de stijging van juli niet terug te komen. De lijn lijkt zelfs een beetje af te vlakken.

Als we kijken vanaf 1 juni, dan is een duidelijke knik te zien (de trendbreuk die ik vorige week meldde, maar de lijn daarna lijkt vrij recht te blijven.

3/
De groene lijn in onderstaande grafiek geeft aan waar we nu zouden zijn als we geen trendbreuk hadden gehad (< 20 p/d). De rode geeft aan hoe de groeicurve inderdaad recht blijft en niet steiler wordt.
Dit is een redelijk positief teken!

4/
Een tweede positieve ontwikkeling is dat het aantal testen flink is toegenomen (+26%). Dit verklaart voor een groot deel de toename in geregistreerde besmettingen. Het % positief is op 1,0 gebleven.

Het lijkt er dus op dat de R-waarde op dit moment maar iets boven de 1 ligt.

5/
Tot slot : de cijfers van de ziekenhuisopnames en overledenen zijn beide nog erg laag. Het aantal opnames lijkt de laatste dagen iets toe te nemen, maar het is nog te vroeg om daar iets zinvols over te zeggen.

6/6

Cijfers GGD datum (grafieken)👇
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Martijn Broekman

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!