Dezelfde vraag kan gesteld worden voor ‘vergaderingen, betogingen ... openbare manifestaties’. Of waarom het zo moeilijk is mondkapjes te verplichten. Het antwoord heet steeds ‘grondrechten’. Lastig, die rechtsstaat. Vooral bij anderen.
BN’ers schijnen in deze coronatijd niet uit te blinken met constructieve bijdragen. Inburgeringscursus?
Maar mochten mensen toch obsessief problemen hebben met het feit dat er meer mensen naar de kerk mogen waar zij zelf nooit komen, dan is de oplossing simpel: het staat een ieder vrij om religieus te worden. Of een betoging te houden of de politiek in te gaan, etc.
En weet u? Als u dan zo’n betoging houdt met 31 of 86 mensen (wel 1,5m en kapje) dan hoeft u niet-betogende medelanders niet eens te overtuigen dat u zinvol bezig bent. Het is uw goed recht, want u bent primair mens en dan pas burger. Mooi toch?
Natuurlijk wel verstandig mee omgaan, niet gaan zingen en zo. Neem uw verantwoordelijkheid. Maar u bent aan medeburgers geen verantwoording schuldig dat u gebruik maakt van uw grondwettelijke vrijheid. Dat is nou juist de clou ervan.
Want, als ik hier even een mooie quote van @JDSnel mag parafraseren: als alle burgers alleen maar dingen deden waarvan iedereen de zin kon zien, dan hadden we geen grondrechten nodig.
Dus wat de grondrechten betreft, roepen wij in koor #ikdoewelmee

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Stefan Paas

Stefan Paas Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @StefanPaas

15 Oct
De gedachte dat godsdienstvrijheid of andere klassieke vrijheidsrechten 'de ene zingeving verheffen boven de andere' berust op een misverstand. Dat is niet aan de orde. Het gaat hier om de bescherming vd gewetensvrijheid, en die heeft meerdere aspecten. >
Gewetensvrijheid is in feite de kern van de klassieke grondrechten. Dan gaat het om vrijheid van godsdienst, levensovertuiging, vergadering, betoging, meningsuiting. nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_… >
Het punt is hier tweeledig: (a) overheden en medeburgers (Mill: tirannie vd meerderheid) hebben altijd weer de neiging de gewetensvrijheid in te perken, vooral bij 'anderen'. (b) gewetensvrijheid gaat niet alleen over meningen, maar ook over handelingen. >
Read 12 tweets
14 Oct
De restverdediging was op orde en ze stonden goed. #kenner
De dubbele zes kneep vaak te veel naar de tien en acht. Dat dan weer wel. Er zijn altijd verbeterpunten #kenner
Op het punt van de afvallende bal zijn de Italianen verder. Daar moeten wij nog stappen maken. #kenner
Read 13 tweets
14 Oct
Ik zie BN'ers & opiniemakers gebruik maken v hun grondrecht op #vvmu om te klagen over een ander grondrecht dat huns inziens te veel ruimte geeft aan misbruik. Pleiten zij ook voor afschaffing v #vvmu omdat BN'ers en opiniemakers dat misbruiken om het coronabeleid te frustreren?
Ikzelf durf wel te concuderen dat kerken/moskeeën/synagogen zich in de afgelopen tijd heel wat verantwoordelijker hebben gedragen t.a.v. corona dan de beroepsgroep van opinionisten en BN'ers die nu overal in mijn tl moord en brand schreeuwt.
De meerderheid gedroeg zich keurig, hoor. Maar dat was toch het punt? Dat zo'n grondrecht op vrije meningsuiting het *mogelijk maakt* om Leon de Winter-achtige of Lange-Fransachtige teksten uit te kramen? Wie weet hoeveel mensen op de IC liggen omdat ze hiernaar luisterden.
Read 5 tweets
14 Oct
Hoe naïef en ongeïnformeerd het ook is, ergens heeft het ook wel iets moois als mensen geen verschil kunnen zien tussen naar de kroeg of het stadion gaan en naar de kerk/synagoge/moskee gaan. Dat laat nl zien dat we al heel lang in grote vrijheid leven in Nederland. >
Steek een paar grenzen over, en je ziet op hoeveel plekken dit nog anders is. In deze wereld zitten tallozen in strafkampen en/of worden gemarteld en gedood, omdat ze in de verkeerde god geloven of juist niet in een god willen geloven. >
Maar het aantal mensen dat in een strafkamp zit, omdat ze per se willen voetballen of uit eten, dat is betrekkelijk gering - om het zo eens te zeggen. Integendeel, dezelfde dictators die gewetensvrijheid onderdrukken maken graag goede sier met sport en consumptie.
Read 8 tweets
13 Oct
Wie zich nu druk maakt over een lockdown en een mogelijk niet helemaal grondwettelijke coronawet, zou alvast kunnen nadenken wat er met de democratie gaat gebeuren wanneer de klimaatramp ons treft in de komende decennia.
Gezien de fragiele toestand vd democratie en het matige succes van democratische landen om corona eronder te krijgen, kun je op je vingers uitrekenen dat de autocratische krachten die nu vooral op rechts zitten zich ook op links meer gaan laten horen als het water stijgt.
Want als het aantal doden door klimaatproblemen stijgt, zal het geduld met klimaatontkenners en andere Baudettesque wappies snel afnemen. Dat is op zich niet erg, maar het zal waarschijnlijk leiden tot een minder vrije samenleving sciencealert.com/official-death…
Read 18 tweets
10 Oct
It may be a bit late, now that our youngest has turned eighteen, but still I’m very curious about this book. Image
‘The church seems to seek the youthful bc what we’ve lost is not so much numbers and dollars; worse, we’ve lost what in our time is more valuable than gold: authenticity’. Image
First chapter argues that a culture of authenticity became pervasive in the 1960s, and since authenticity =youthfulness, churches became obsessed with youthfulness. 1st commandment: Don’t. Be. Boring.
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!