један визионарски приедлог за темељну и радикалну реконструкциу гласачког процеса

постојече технике и процедуре изборног процеса односно самог процеса гласања на бирачком миесту одавно су изгубиле сваки смисо и сврху и претвориле су се у костиме из позоришног реквизитариума
путем коих се глумци претварају у краљеве и принчеве и витезове и у друге јунаке ал и даље остају само тречеразредни глумци из сиротиљског провинциског театра кои немогу преварит ни ситну џецу у публици па касе појаве на бини та џеца невичу ево храброг витеза кои че савладат
аждаху и спасит принцезу веч вичу ено оног челавог што нам неда играт лопте иза гараџе па нам је стога вакат признат самима себи дае куцно задњи час и да че веч шјутра можда бит прекасно ако још данас неначинимо неке радикалне промиене како би изборном процесу вратили младалачку
снагу и свјежину и како би он поново био казан за дестиловање граџанске бирачке воље јер да како тренутно ствари стоје он дестилује само страхове и махнитлуке па од те ракие читаво друштво тетура и потуца и упада све до наредних избора и још запличе језиком и прича будалаштине
коих би се пристојан чоек и у јавној кучи постидио па зато ја ево предлажем да одбацимо принцип тајности гласања кои је свакако преклан чим су се појавили ови паметни телефони те да се одбаци и беспотребно трошење папира тако да бирачи убудуче неби гласали тако шточе заокруживат
кандидате на гласачком листичу веч би се кандидати имали постројит у врсту на бирачком миесту и стајат док гласачи у колони пролазе крај њих па коме хочете дат свој глас а ви му фино приљепите шамарчину а тко нема снаге урукама приљепљивање шамарчине зањега могу обавит контролори
на бирачком миесту па кои кандидат добие највише шамарчина он је аутомацки и побједник избора а од ваког начина гласања имали бисмо вишеструке користи меџу коима је и та да би политичари коначно били суочени са концептом одговорности и санкцие за своје дјеловање па макар и
авансно кад из искуства знадемо да ретроактивно сигурно нече сносит никакве санкцие а поред тога бисмо добили потврду да нам друштво воде они кои су одиста спремни подњет жртву за улазак у политичку арену а не ко ови сад кои узму туџе жртве па се узњих прислоне и праве некакве
луцкасте и страшиве гримасе ко бива да су и они пострадали скупа са жртвама а највеча корис од мог приедлога за организациу бирачког процеса јес та што би те шамарчине можда коначно успјеле мало преваспитат тај хамељ кад их веч родитељи у џетињсву нису успјели одгоит
ко љуцка бича веч ко погане свиље сјеме им се затрло штоб реко онај џони из холандие. а аллах најбоље зна
Unroll please @threadreaderapp

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Elis Bektaš

Elis Bektaš Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @elisbektas

15 Oct
о дезертерима и квислинзима

питањем дезертерства у ратним сукобима нисам се пречерано детаљно бавио а поготово нисам обављо конпаративна истраживања те вам стога неморем казат кои су ратови тиеком посљедњег стољеча имали највишу стопу самовољног напуштања и бјекства из јединица
ал уопче небих био изненаџен кад би се испоставило дае то овај наш задњи рат за распад југославие а то своје убјеџење темељим на непосредном увиду у статистику о случајевима дезертерства и расписаним потјерницама у зони одговорности тречег корпуса армие рбих и чисто сумљам дае у
другим корпусима те у другим војскама које су се овуда гонбале стање било ишта боље ако ние било чак и горе јер да зеница ко највечи резервоар војничког материала у тречем корпусу ипак ние била у зони активних борбених дејстава пае стога уњој било и мање разлога за бјежање из
Read 23 tweets
15 Oct
страшна и поучна приповиес о ненаданом сусрету са једним језовитим и неопростивим гриехом штосам га починио у младости

има томе и више од десет година касам једне вечери у чаршији срео школску другарицу коју нисам виџео годинама па се обвеселишмо једно другоме и одошмо на пиче у
оближњи локал у ком нам крај разговора и пича сахати протекоше ко да имају крила те нас тако фајронт скоро изненади и прекиде тамам касмо завршили са претресањем и трачањем наших разредних другарица и касмо требали преч на трачање наших другара из разреда па поштое веч било касно
и још је некаква метиљава и досадна кишица почела падат ја јој предложих да одемо до мог стана и још мало продужимо тај ненадани и радосни сусрет уз угоди разговор и бутељку вина ал моја другарица размисли само пар часака о мом приедлогу па заврти главом ево вако и каза - нечу -
Read 20 tweets
14 Oct
учимо протохумски

протохумски је прилично развиен и дочеран језик а они склонији неумјереним похвалама рекли би и савршен што би несумљиво било пречеривање но усваком је случају на путу ка савршености далеко одмако од тих ваших малих и смиешних језика јер да он немора стално
застајкиват и питат за пут нит насеби тегли самаре пуне идентитета и ропске послушности но ја ту и тамо чак и протохумском језику пронаџем понеку махану меџу коима је једна озбиљнијих то штое уњему именица мјесец мушког рода штое сасвим прифатљиво за календарски миесец ал уједно
и посве накарадно кад том рјечју треба означит оно префињено и дражесно небеско тиело ког су умни хелени звали селена а разборити латини луна јер да су прецизно разумиевали да то што нас мами таком силином и толко збуњује веч тисучама и тисучама година море бит само жемског рода
Read 7 tweets
22 Sep
легнем неку ноч и заспем па искористим прилику да мало протегнем ноге и удахнем чистог зрака. обиџем круг око парка луна султана јацие а онда сједнем на клупу код споменика синпатичним гостима из провинцие да смотам једну и запалим. тек што сам први дим одбио кадли угледам како
кроз парк иде некакав субјект. реко би чоек ја а опет можда и ние ја онако затегнут и одмјерен. приџе клупи и сједе на њу без да упита јел слободно

- некаже се без да говедо германофилско, упути ми приекор, веч неупитавши јел слободно
- ма неговорим ја тако иначе, правдам се постиџен, веч искористим прилику касам у сну да причам ко ови школовани

- немаш користи од таког опонашања, рече он, јер да ти то радиш гоњен знатижељом и са осиечањем стида а не ко школовани

- јах, хукнух резигнирано
Read 6 tweets
21 Sep
весела и поучна те посве истинита згода о једном цитату џенерала ајнаџича

зове ме данас драг ахбаб и колега из војске па ме подсјети на једну згоду што сам је ја усљед оџутурумљивања ко неумитног биолошког процеса посве заборавио ал ме он шучур драгом аллаху на њу подсјетио те
ја сад морем и вама исприповиедат ту веселу и поучну згоду која се збила прие читавих дваес година касам био ес три у центру за борбене симулацие и кад је нама надреџена команда обуке и доктрине у којој је бе конпоненту водио џенерал неџад ајнаџич одлучила да почме израџиват
одреџена правила и упуства ко привремена и прелазна риешења док непочме издавање усаглашене и од стране министарства одобрене доктринарне литературе а да би све то изгледало некако озбиљније и страшние џенерал ајнаџич је наредио своим чаушима да на насловне стране тих привремених
Read 8 tweets
21 Sep
Alhemija

desi se da od grizodušja i od pomoćnog glagola biti toliko ukisnem da mi snove korozija uhvati a sjećanja izjedu moljci i oni bijeli crvi što žive samo na potpuno ravnodušnim licima
odlazak na pišanje bude ponižavajući jer me sintaktički rasap dribla čitavim putem od kreveta do šolje i natrag
i bez ogledala mi je jasno da sam kraj kapije dva zeničke željezare odrasla alegorijska aproksimacija koja od posjeda ima slutnju da je halda strašna metafora svakog grada u kom sam živio
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!