о дезертерима и квислинзима

питањем дезертерства у ратним сукобима нисам се пречерано детаљно бавио а поготово нисам обављо конпаративна истраживања те вам стога неморем казат кои су ратови тиеком посљедњег стољеча имали највишу стопу самовољног напуштања и бјекства из јединица
ал уопче небих био изненаџен кад би се испоставило дае то овај наш задњи рат за распад југославие а то своје убјеџење темељим на непосредном увиду у статистику о случајевима дезертерства и расписаним потјерницама у зони одговорности тречег корпуса армие рбих и чисто сумљам дае у
другим корпусима те у другим војскама које су се овуда гонбале стање било ишта боље ако ние било чак и горе јер да зеница ко највечи резервоар војничког материала у тречем корпусу ипак ние била у зони активних борбених дејстава пае стога уњој било и мање разлога за бјежање из
јединице с циљем спашавања пркна а ја ни данас неосјечам ко ни тад што нисам осјечо било какву омразу према тој огромној маси дезертера која је почесто имала бројнос једне ил чак дви бригаде у пуном формациском саставу и чак сам осјечо некакво чудно поштовање према њиховој одлуци
изузев услучају оних ухљупа чија је једина мотивациа за избјегавање војне службе био рудиментарни и вулгарни страх па чим се мало макну од извора опасности а они постану најкрволочнији заговорници немилосрдног обрачуна са душманом и таке сам са мрвом личног ужитка у иначе
хладнокрвно и професионално обављаној служби понекад знао и ошинут ил им на други начин отежат егзистенциу и нањет им барем осјечај безвриедности и незаштичености скупа са тиелесним болом а ове принципиелне дезертере сам како веч рекох некако поштово и чак им у оквирима своих
могучности и овлаштења помаго да се и формално ослободе војне обавезе а некима сам знао дат и кључеве од свог стана да уњему бораве док је на снази потјерница зањима а таки мој однос извиро је из чиљенице дае рат замене света и узвишена појава баш ко и вјера ил воџење љубави па
ако у вјери и у воџењу љубави несмие бит присиле незнам вала што би је и у рату требало бит ал ја се ево распричах и скоро заборавих да сам вам хтио казат да нитко нема права осуџиват те наше силне дезертере веч бисмо их сви скупа требали одликоват ил им барем некако надокнадит
муку коју су подњели тиеком сакривања од потражних органа стога што ако њихово дезертерство треба посматрат ко кримен онда су зањега криви искључиво они кои су широке масе народне сиротиље гурнули у рат и још додатно слуџивали ионако слуџену сиротиљу говореч јој будалаштине о
чуду босанског отпора а сигуран сам да су и моја брача и душмани србљи и рвати слушали исте таке идиотлуке прилагоџене локалним условима ал ето ако још и моремо разумит штосу ови квислинзи без окупатора у рату слуџивали слуџену сиротиљу јер да би иначе сиротиља могла прогледат
нако ко мачичи па окренут пучке џе треба и помлатит свак своја говна мени никако ние јасно што ти исти квислинзи без окупатора ево и у миру настављају са слуџивањем слуџене сиротиље и чине све да та сиротиља убрзано изгуби остатке остатака граџанског повјерења у тиела законодавне
и извршне власти јер да само посве луд и ретардиран инсан море гајит ма и мрву повјерења у влас која у борби против пандемие доноси драконске мјере које че постат неспроводиве уколко само неколко процената друштва одбие да се повинује тим миерама јер да милицији и прекршајним
судовима нече бит баш лахко спроводит масовна кажњавања нит влас смие тако ригидно наступат према граџанима коима ние подиелила маске веч их граџани морају куповат у апотекама по вишеструко вишим циенама од уобичајених и на све то морају осјечат понижење што их купују у апотекама
које су углавном у приватном власништву оних кои су били обавезни да организују заштиту становништва и дистрибуциу основних профилактичких средстава а здруге стране ове квислиншке власти без окупатора нанеки начин и морају тако псотупат јер да немају другог начина да широке масе
убиеде у потребу за дисциплином и самозаштитом у борби против короне а и како че их убиедит касу спрдили године да учине све штое требало учинит да им се неморе виероват ни кад рекну ево овое небо изнад нас јер кад они то изговоре онда добро погледајте да ние можда море ил барем
језеро некако стигло гамо џе иначе стоје облаци а мене је усвему томе највише страх да че квислиншке власти постајат све махнитије и све сулудије како се пандемиа буде појачавала па ме нече изненадит ако реактивирају сараевске шеве и бањалучки црвени конби те матурице и џокере да
чвокају снајперима недисциплиноване граџане без маске ил чак да их одведу до какве јаме па их ту прикољу и баче уњу а ви џецо ако мислите да ја пречерујем де ми рекните штасу то домаче квислиншке власти досад разумно учиниле па да моремо гајит основану наду да че у будучности
доњет барем једну разумну одлуку и спровес је бесконпромисно и правично шточе реч без протекцие и корупцие па ако ми неморете казат имајул они макар један љуцки обављен посо иза себе онда ми немојте паметоват да пречерујем веч се скупа самном почмите плашит да че тим билмезима
наумпас још репресивние миере и да че се почет понашат ко онај књаз просперо из поове маске црвене смрти јер да тај хамељ има само два мотива у свом дјеловању и то да јами што више море друштвених пара на друштвеној несречи и да створи привид некаквог управљања друштвом како би
шјутра могли казат нисмо ми криви веч овај погани и недисциплиновани народ кои нас бира ал му ние доста то штонас изабере да будемо влас веч хоче и да радимо свој посо ко да ми немамо паметниа посла а ви џецо немојте мислит да вас ја водим путем ка некавој утопиској заблуди у
којој је корону могуче брзо и лахко потуч до ногу јер да че тај рат против короне бит дуг и исцрпљујучи и уњему дезертерство нече нимало повечават шансе за преживљавање веч вам хочу казат да постои разлика измеџу умирања у колко толко уреџеном друштвеном оквиру
и крепавања у хаосу и расулу кои нас чекају у најскорие вриеме. а аллах најбоље зна
Unroll please @threadreaderapp

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Elis Bektaš

Elis Bektaš Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @elisbektas

15 Oct
један визионарски приедлог за темељну и радикалну реконструкциу гласачког процеса

постојече технике и процедуре изборног процеса односно самог процеса гласања на бирачком миесту одавно су изгубиле сваки смисо и сврху и претвориле су се у костиме из позоришног реквизитариума
путем коих се глумци претварају у краљеве и принчеве и витезове и у друге јунаке ал и даље остају само тречеразредни глумци из сиротиљског провинциског театра кои немогу преварит ни ситну џецу у публици па касе појаве на бини та џеца невичу ево храброг витеза кои че савладат
аждаху и спасит принцезу веч вичу ено оног челавог што нам неда играт лопте иза гараџе па нам је стога вакат признат самима себи дае куцно задњи час и да че веч шјутра можда бит прекасно ако још данас неначинимо неке радикалне промиене како би изборном процесу вратили младалачку
Read 11 tweets
15 Oct
страшна и поучна приповиес о ненаданом сусрету са једним језовитим и неопростивим гриехом штосам га починио у младости

има томе и више од десет година касам једне вечери у чаршији срео школску другарицу коју нисам виџео годинама па се обвеселишмо једно другоме и одошмо на пиче у
оближњи локал у ком нам крај разговора и пича сахати протекоше ко да имају крила те нас тако фајронт скоро изненади и прекиде тамам касмо завршили са претресањем и трачањем наших разредних другарица и касмо требали преч на трачање наших другара из разреда па поштое веч било касно
и још је некаква метиљава и досадна кишица почела падат ја јој предложих да одемо до мог стана и још мало продужимо тај ненадани и радосни сусрет уз угоди разговор и бутељку вина ал моја другарица размисли само пар часака о мом приедлогу па заврти главом ево вако и каза - нечу -
Read 20 tweets
14 Oct
учимо протохумски

протохумски је прилично развиен и дочеран језик а они склонији неумјереним похвалама рекли би и савршен што би несумљиво било пречеривање но усваком је случају на путу ка савршености далеко одмако од тих ваших малих и смиешних језика јер да он немора стално
застајкиват и питат за пут нит насеби тегли самаре пуне идентитета и ропске послушности но ја ту и тамо чак и протохумском језику пронаџем понеку махану меџу коима је једна озбиљнијих то штое уњему именица мјесец мушког рода штое сасвим прифатљиво за календарски миесец ал уједно
и посве накарадно кад том рјечју треба означит оно префињено и дражесно небеско тиело ког су умни хелени звали селена а разборити латини луна јер да су прецизно разумиевали да то што нас мами таком силином и толко збуњује веч тисучама и тисучама година море бит само жемског рода
Read 7 tweets
22 Sep
легнем неку ноч и заспем па искористим прилику да мало протегнем ноге и удахнем чистог зрака. обиџем круг око парка луна султана јацие а онда сједнем на клупу код споменика синпатичним гостима из провинцие да смотам једну и запалим. тек што сам први дим одбио кадли угледам како
кроз парк иде некакав субјект. реко би чоек ја а опет можда и ние ја онако затегнут и одмјерен. приџе клупи и сједе на њу без да упита јел слободно

- некаже се без да говедо германофилско, упути ми приекор, веч неупитавши јел слободно
- ма неговорим ја тако иначе, правдам се постиџен, веч искористим прилику касам у сну да причам ко ови школовани

- немаш користи од таког опонашања, рече он, јер да ти то радиш гоњен знатижељом и са осиечањем стида а не ко школовани

- јах, хукнух резигнирано
Read 6 tweets
21 Sep
весела и поучна те посве истинита згода о једном цитату џенерала ајнаџича

зове ме данас драг ахбаб и колега из војске па ме подсјети на једну згоду што сам је ја усљед оџутурумљивања ко неумитног биолошког процеса посве заборавио ал ме он шучур драгом аллаху на њу подсјетио те
ја сад морем и вама исприповиедат ту веселу и поучну згоду која се збила прие читавих дваес година касам био ес три у центру за борбене симулацие и кад је нама надреџена команда обуке и доктрине у којој је бе конпоненту водио џенерал неџад ајнаџич одлучила да почме израџиват
одреџена правила и упуства ко привремена и прелазна риешења док непочме издавање усаглашене и од стране министарства одобрене доктринарне литературе а да би све то изгледало некако озбиљније и страшние џенерал ајнаџич је наредио своим чаушима да на насловне стране тих привремених
Read 8 tweets
21 Sep
Alhemija

desi se da od grizodušja i od pomoćnog glagola biti toliko ukisnem da mi snove korozija uhvati a sjećanja izjedu moljci i oni bijeli crvi što žive samo na potpuno ravnodušnim licima
odlazak na pišanje bude ponižavajući jer me sintaktički rasap dribla čitavim putem od kreveta do šolje i natrag
i bez ogledala mi je jasno da sam kraj kapije dva zeničke željezare odrasla alegorijska aproksimacija koja od posjeda ima slutnju da je halda strašna metafora svakog grada u kom sam živio
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!