Därför skrev jag ”De lönsamma”.

”Tillväxtplanerna för framtiden är stora.
– Vi har över 200 000 barn som står i kö för att börja på Engelska skolan. En fantastisk siffra. Vår målsättning är att kunna erbjuda så många som möjligt av de eleverna en plats” svd.se/svensktysk-fon…
Förstår ni effekterna för den kommunala skolan om IES etablerar sig i den omfattning de vill och suger upp de lönsamma eleverna medan de olönsamma blir kvar i den kommunala skolan?
Snälla SNÄLLA fatta vad som håller på att hända. Friskolors skolpeng måste minskas. Vi måste göra allt för att minska koncernernas incitament att skumma skolmarknaden på de lönsamma eleverna.
Det kan låta överdrivet men jag blir nästan gråtfärdig när jag läser artikeln. Det här är vad som kommer att ske om inga förändringar görs av styrningen. Svensk skolas mindre resurskrävande elever skänks bort till utländska riskkapitalister för att skapa vinst i deras fonder.
Boken berättar om allt. DM:a adress till mig så skickar jag för 150 kr styck eller 120 kr styck för två eller fler.

Jag är snart framme i Umeå där jag ska berätta för typ en handfull människor om marknadsskolan och IES. Köp en bok om du vill skicka mental support.

Hej.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcus Larsson

Marcus Larsson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Skolinkvisition

17 Oct
Jag ska skriva lite om det självspelande pianot "friskolekoncernvinster" och varför koncernerna just nu expanderar i aldrig tidigare skådad takt. Lika mycket som det här är en berättelse om företags strävan efter lönsamhet är det en berättelse om den kompensatoriska skolans död.
I år etablerade sig friskolekoncernern Internationella Engelska Skolan i Upplands Väsby. IES slår upp portarna i allt fler kommuner och de kommande åren planeras tretton nystarter till. Efter det står flera kommuner på kö enligt koncernledningen.
Upplands Väsbys grundskola går back. Anledningen är "minskade volymer jämfört budget". Men det menas att när budget gjordes förra året trodde politikerna att det skulle gå ett visst antal elever i den kommunala skolan men det blev färre. Färre elever = minskad intäkt. Image
Read 28 tweets
14 Oct
22.03. Alla har lagt sig så det är riskfritt att resonera lite om strategi för att ändra på marknadsstyrningen av skolan och stoppa koncernernas extrema tillväxt. En tillväxt som fokuserar på de mindre resurskrävande - dvs lönsamma - eleverna och som dränerar kommunens skolor.
Vad vet vi om läget?

- En stor majoritet av väljarna är motståndare till marknadsskolan
- Politisk majoritet i riksdagen saknas, men det är inte långt undan att den finns. Gäller bara att få mittenpartierna att vakna
- Allt fler journalister har fått upp ögonen för problemet
Det finns ett gäng som är beredda att ställa sig i skottlinjen och berätta om marknadsskolans konsekvenser. Det finns några böcker på ämnet. Det finns bloggar och en mängd tweets. Det finns skarpa tjänstemän i facken med faktakunskaper.
Read 24 tweets
14 Oct
Om man sticker ut hakan och kritiserar saker får man vara beredd på att bli ifrågasatt. Det är spelets regler. Men man kan ifrågasätta motståndare på olika sätt. Jag ska ge några exempel på hur Friskolornas Riksförbunds ordförande formulerar sig och fundera lite kring det.
Igår skrev FR:s ordförande det här i en replik till @rektor_linnea. ”Jag tolkar rektor Linnea Lindquists svar som att hon fortsätter att vidhålla att det inte är så mycket att göra åt elever med viss bakgrund. Jag håller inte med.”

altinget.se/artikel/hamilt…
Alla som följt Linneas debatterande vet att hon inte alls anser att det inte är så mycket att göra åt elever med viss bakgrund. Det är ett felaktigt påstående om Linneas uppfattning. Självklart har FR:s ordförande inte tolkat henne så. Det är ett sätt att förminska Linnea.
Read 13 tweets
11 Oct
Variabler att ta hänsyn till när vi ska klura ut hur vi bäst styr skolan.
- Kvalitet
- Likvärdighet
- Segregation
- Skolans betydelse för lokalsamhället
- Valfrihet mellan pedagogiska alternativ
- Effektivitet
- Rättssäkra betyg

Osv

Maximal möjlighet till vinst är inte en.
Men ändå är det den variabel vi låter vara viktigast.
- Skolstatistik blir hemligstämplad.
- Kommuners hyresavtal med koncernskolor blir hemligstämplade.
- Friskolors skolpeng är för hög givet uppdrag.
- Friskolor slipper kostnad för offentlighetsprincipen.

Vinsten först!
I alla andra länder än Sverige har man satt vinsten sist. Där kan inte aktiebolag driva skola och göra vinst finansierad av offentliga medel. I Sverige har vi istället satt vinsten först. Allt annat får ge vika, koncernernas vinst är viktigast. Aktiebolagslagen regerar.
Read 9 tweets
11 Oct
Vad har boken "Att leka med elden" (som handlar om manipulativa sekter) med svensk skola och förskola att göra? Inte så mycket men sedan i somras har jag googlat skolkoncerner och granskat personerna bakom dem. Det visar sig att Dibber + Vineyard = sant. aftonbladet.se/nyheter/a/kaEy…
Dibber är den där koncernen som försöker att tvinga över elever i internationell profil. DN gjorde en bra granskning av det här för någon vecka sedan. dn.se/sverige/elever…
Något jag tweetade om i somras (när jag googlade koncerner pga vaknade för tidigt)
Read 21 tweets
10 Oct
Ska skriva lite om en skillnad mellan offentligt och privat driven verksamhet som inte tagits upp så mycket i debatten om skolmarknaden. Det offentliga förväntas att ta beslut inte bara efter vad som är mest lönsamt utan också efter andra - fördyrande - parametrar.
Jag var en gång i tiden kommunpolitiker i Ale kommun. De flesta alebor bor i orterna längst Göta älv, norr om Göteborg. Ett pärlband av samhällen med typ 3000-7000 invånare.
Vi hade fyra högstadieskolor längst älven. Föräldrar ville ha nära till sin skola och det fanns en rädsla att den ort som blev av med sin skola skulle tappa i attraktivitet och somna in. En befogad rädsla skulle jag säga.
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!