Jag ska skriva lite om det självspelande pianot "friskolekoncernvinster" och varför koncernerna just nu expanderar i aldrig tidigare skådad takt. Lika mycket som det här är en berättelse om företags strävan efter lönsamhet är det en berättelse om den kompensatoriska skolans död.
I år etablerade sig friskolekoncernern Internationella Engelska Skolan i Upplands Väsby. IES slår upp portarna i allt fler kommuner och de kommande åren planeras tretton nystarter till. Efter det står flera kommuner på kö enligt koncernledningen.
Upplands Väsbys grundskola går back. Anledningen är "minskade volymer jämfört budget". Men det menas att när budget gjordes förra året trodde politikerna att det skulle gå ett visst antal elever i den kommunala skolan men det blev färre. Färre elever = minskad intäkt.
Skolenhet Grimsta har tappat mer än väntat till IES.
Detsamma gäller skolenhet Väsby. Man har "förtätat i tjänstefördelningen" (ökat arbetsbelastning för lärare) för att få budget att gå ihop men det har inte räckt. . IES etablering har kostat den kommunala skolenheten "Väsby" 5,8 miljoner. Det kommer bli ytterligare nedskärningar.
Och värre kommer det att bli när det kommunala straffet för budgetunderskott ska betalas ut till friskolor. Om kommunala skolor går back ska friskolor ha mer skolpeng. Så säger skollagen.
Så vad är det som sker på de kommunala skolorna i Upplands Väsby och i andra kommuner där tex IES etablerar sig?

Jo följande:
När elever försvinner till IES minskar de kommunala skolornas totala skolpeng. Rektorer tvingas "göra anpassningar för budget i balans". Anpassningar är ett annat ord för att skära ner. Lärare får ökad undervisningstid, assistenter sägs upp, läromedelsbudget minskar osv.
Det är främst mindre resurskrävande elever som har föräldrar som väljer skolor med engelsk profil vilket innebär att de kommunala skolornas elevsammansättning förändras. Den genomsnittliga utbildningsnivån för skolans elevers föräldrar sänks. Andelen nyinvandrade ökar.
Rektorer på de kommunala skolorna måste försöka att leva upp till ett tuffare uppdrag vad gäller skollagens formulering att alla har rätt till stöd men med en minskad budget. Detta kommer inte att gå obemärkt förbi hos föräldrar till elever på den kommunala skolan.
Det kommer att knorras vid fredagsmyset. Elever kommer att berätta om tröttare och surare lärare. Om att de får mindre hjälp eftersom "bråkstakarna" hela tiden tar upp lärares tid. Att det tar längre tid att få tillbaka prov. Ja massor av saker som såklart blir sämre.
De här föräldrarna kommer att träffa föräldrar till elever som bytt till IES. De föräldrarna kommer att berätta om att allt är så bra. Och konstigt vore annat. Deras barn går numer på en skola med väldigt få elever som tar mycket tid från lärarna.
Föräldrar på de kommunala skolorna i Upplands Väsby kommer att känna att de dragit nitlotten. Men de kommer inte att vända sig emot IES eller mot centerpartiet och liberalerna som tvingar fram den här politiken eller mot kommunpolitiker som krattat manegen åt IES.
Nej de kommer att vända sig mot den kommunala skolan där deras barn går som uppenbarligen blivit mycket sämre och som uppenbarligen är mycket sämre än kollegor och vänners barns skola IES och är det inte så att lärarna i den kommunala skolan måste skärpa sig?
Kön till IES kommer att öka eftersom missnöjda föräldrar strömmar dit. IES koncernledning kommer titta på den och tänka två saker.

1. Perfekt - detta ökar aktievärdet
2. Perfekt - det kan bli aktuellt med en skola till i kommunen (i Huddinge öppnar de snart IES-skola nr 3)
Andra friskolekoncerner (finns redan ett gäng) kommer att se intresseanmälningar öka. De som inte redan har etablerat sig kommer att visa intresse. Redan etablerade kommer att vilja utöka.
Så anpassas utbudet efter efterfrågan. Och när det sker skapas ännu större oreda i kommunens kvarvarande skolor. Dessa blir av med ännu fler av de mindre resurskrävande eleverna. Underskotten ökar. Nedskärningarna ökar. Lärares arbetsbelastning ökar. Missnöjet ökar.
Friskolekoncernerna får tillströmning av lönsamma elever med välutbildade föräldrar. De kommunala skolorna blir sittandes med de mindre lönsamma eleverna. De nyinvandrade, de med skilda föräldrar, de som kostar pengar att undervisa. De olönsamma. De ingen vill ha.
Det självspelande pianot spelar vidare, men i allt högre takt. Pengar finns att tjäna på den orättvisa skolpengen så kapital är inte svårt att få tag på. Investerarna står på kö för att få se sina slantar växa ytterligare på hög. Koncernskolornas resultat skjuter i höjden.
Och inte bara de ekonomiska resultaten. Även elevernas resultat gör det. Att det beror på en allt mer segregerad skola där de elever som av faktiskt helt naturliga skäl når bra skolresultat går i koncernskolor kommer inte att nå ut ut mediebruset.
Inte ens sakta men säkert - utan fort men säkert - förflyttas det genomsnittliga eleverunderlaget till friskolekoncernernas fördel. Kvar i de kommunala skolorna blir tomma stolar, en allt mer ansträng budget och en elevsamansättning som kräver mer men som får betalas med mindre.
Alla andra länder i hela världen anser att det här är ett uselt sätt att styra skolan. Ett enda lands politiker anser att det här är ett bra sätt att styra skolan.
Och det här har regeringen lovat Centerpartiet och Liberalerna. Höga kvalitetskrav på skolor med enormt olika förutsättningar. Det självspelande friskolekoncernspianot spelar vidare till 2022. Minst.
Ingen läser någonsin till tweet 25 (eller vad det kan vara) så här är det egentligen ingen idé att skriva viktiga saker men alla som tycker att det här är rimligt har ganska kort tid kvar att agera innan det är för sent att vända skutan.

Kommer ni att göra det?
För utan er blir det ingen vändning. Det går inte att lita på politiker att göra vändningen åt oss. De har satt sig på handflatorna och tänker vänta ut den svenska skolans död. De har valt koncernägarna framför eleverna och lärarna.

Men vad vill ni?
Vill nå få tyst på den här falskt spelande orkestern som lirar cash till aktieägare och riskkapitalister behöver ni agera nu. Eller inte ni. VI. Vi behöver agera ihop, vi behöver göra det nu och vi behöver göra det med en styrka som får Friskolornas Riksförbund att darra.
Faktaunderlaget behöver egentligen inte kompletteras. Om målet avgjorts av en rättvis domstol hade marknadsskolan spärrats in på livstid. Men det är inte en rättvis domstol som avgör, det är en korrumperad. Majoritetens röst räcker inte. Vi måste få majoriteten att skrika högre.
Där är var och en av er viktig. Och jag.

Nu ska jag snart göra mitt och gå upp på scen och prata om det här.

Trevlig helg.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcus Larsson

Marcus Larsson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Skolinkvisition

16 Oct
Därför skrev jag ”De lönsamma”.

”Tillväxtplanerna för framtiden är stora.
– Vi har över 200 000 barn som står i kö för att börja på Engelska skolan. En fantastisk siffra. Vår målsättning är att kunna erbjuda så många som möjligt av de eleverna en plats” svd.se/svensktysk-fon…
Förstår ni effekterna för den kommunala skolan om IES etablerar sig i den omfattning de vill och suger upp de lönsamma eleverna medan de olönsamma blir kvar i den kommunala skolan?
Snälla SNÄLLA fatta vad som håller på att hända. Friskolors skolpeng måste minskas. Vi måste göra allt för att minska koncernernas incitament att skumma skolmarknaden på de lönsamma eleverna.
Read 5 tweets
14 Oct
22.03. Alla har lagt sig så det är riskfritt att resonera lite om strategi för att ändra på marknadsstyrningen av skolan och stoppa koncernernas extrema tillväxt. En tillväxt som fokuserar på de mindre resurskrävande - dvs lönsamma - eleverna och som dränerar kommunens skolor.
Vad vet vi om läget?

- En stor majoritet av väljarna är motståndare till marknadsskolan
- Politisk majoritet i riksdagen saknas, men det är inte långt undan att den finns. Gäller bara att få mittenpartierna att vakna
- Allt fler journalister har fått upp ögonen för problemet
Det finns ett gäng som är beredda att ställa sig i skottlinjen och berätta om marknadsskolans konsekvenser. Det finns några böcker på ämnet. Det finns bloggar och en mängd tweets. Det finns skarpa tjänstemän i facken med faktakunskaper.
Read 24 tweets
14 Oct
Om man sticker ut hakan och kritiserar saker får man vara beredd på att bli ifrågasatt. Det är spelets regler. Men man kan ifrågasätta motståndare på olika sätt. Jag ska ge några exempel på hur Friskolornas Riksförbunds ordförande formulerar sig och fundera lite kring det.
Igår skrev FR:s ordförande det här i en replik till @rektor_linnea. ”Jag tolkar rektor Linnea Lindquists svar som att hon fortsätter att vidhålla att det inte är så mycket att göra åt elever med viss bakgrund. Jag håller inte med.”

altinget.se/artikel/hamilt…
Alla som följt Linneas debatterande vet att hon inte alls anser att det inte är så mycket att göra åt elever med viss bakgrund. Det är ett felaktigt påstående om Linneas uppfattning. Självklart har FR:s ordförande inte tolkat henne så. Det är ett sätt att förminska Linnea.
Read 13 tweets
11 Oct
Variabler att ta hänsyn till när vi ska klura ut hur vi bäst styr skolan.
- Kvalitet
- Likvärdighet
- Segregation
- Skolans betydelse för lokalsamhället
- Valfrihet mellan pedagogiska alternativ
- Effektivitet
- Rättssäkra betyg

Osv

Maximal möjlighet till vinst är inte en.
Men ändå är det den variabel vi låter vara viktigast.
- Skolstatistik blir hemligstämplad.
- Kommuners hyresavtal med koncernskolor blir hemligstämplade.
- Friskolors skolpeng är för hög givet uppdrag.
- Friskolor slipper kostnad för offentlighetsprincipen.

Vinsten först!
I alla andra länder än Sverige har man satt vinsten sist. Där kan inte aktiebolag driva skola och göra vinst finansierad av offentliga medel. I Sverige har vi istället satt vinsten först. Allt annat får ge vika, koncernernas vinst är viktigast. Aktiebolagslagen regerar.
Read 9 tweets
11 Oct
Vad har boken "Att leka med elden" (som handlar om manipulativa sekter) med svensk skola och förskola att göra? Inte så mycket men sedan i somras har jag googlat skolkoncerner och granskat personerna bakom dem. Det visar sig att Dibber + Vineyard = sant. aftonbladet.se/nyheter/a/kaEy…
Dibber är den där koncernen som försöker att tvinga över elever i internationell profil. DN gjorde en bra granskning av det här för någon vecka sedan. dn.se/sverige/elever…
Något jag tweetade om i somras (när jag googlade koncerner pga vaknade för tidigt)
Read 21 tweets
10 Oct
Ska skriva lite om en skillnad mellan offentligt och privat driven verksamhet som inte tagits upp så mycket i debatten om skolmarknaden. Det offentliga förväntas att ta beslut inte bara efter vad som är mest lönsamt utan också efter andra - fördyrande - parametrar.
Jag var en gång i tiden kommunpolitiker i Ale kommun. De flesta alebor bor i orterna längst Göta älv, norr om Göteborg. Ett pärlband av samhällen med typ 3000-7000 invånare.
Vi hade fyra högstadieskolor längst älven. Föräldrar ville ha nära till sin skola och det fanns en rädsla att den ort som blev av med sin skola skulle tappa i attraktivitet och somna in. En befogad rädsla skulle jag säga.
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!