1/ Het kabinet wil het gedrocht dat Tijdelijke Wet #Groningen heet, aanpassen. Daarmee wordt de rechtspositie van Groningers nóg verder uitgehold.

Een veel te lange draad over #zorgplicht #veiligheid #versterken #gaswinning #rechtsorde #triaspolitica #burgerrechten
2/ Al vóór #gaswinning #groningen was er in toepasselijke mijnwetten een #zorgprincipe vastgelegd. En in het Besluit houdende aardgas- en aardolieconcessie “Groningen” van 30 mei 1963 staat dit over de #zorgplicht:
3/ In de Mijnbouwwet, die na jarenlange discussie (o.a. over omkering bewijslast, die er toe niet in kwam!!!) in werking trad op 1 januari 2003, is die #zorgplicht bij #mijnbouwschade voor heel Nederland (dus ook #Groningen) verwoord in artikel 33:
4/ Niet lang nadat Wiebes met z’n trukendoos aantrad op EZ(K), werd de Wet Minimalisering #Gaswinning #Groningen in elkaar geflanst.

Vele tienduizenden burgers in Groningen werden uitgezonderd van de #zorgplicht in artikel 33 (en van nog een paar artikelen in de Mijnbouwwet).
5/ De reden die Wiebes gaf: die arme NAM zou door de bij wet geregelde winningsplicht wel es, zonder het zelf te willen, een strafbaar feit kunnen plegen. En dat kon natuurlijk niet. (Bron: eerstekamer.nl/behandeling/20…)
6/ Wat Wiebes hier niet bij vermeldde, was het feit dat staatsbedrijf EBN óók als exploitant geldt. De #zorgplicht werd dus (nogmaals, alleen voor #Groningse burgers, discriminatie anyone?) door de Staat als wetgevende macht geschrapt voor zowel NAM als EBN. #triaspolitica
7/ Voor Groningse burgers kwam er een afgezwakte #zorgplicht in de Mijnbouwwet. Want er redelijkerwijs alles aan doen om schade door bodembeweging te voorkomen (artikel 33) is toch echt wat anders dan voorkomen dat de veiligheid wordt geschaad (artikel 52g, lid 3):
8/ Hierbij dient te worden vermeld dat het begrip “veiligheid” door mede-aansprakelijke partij Staat al met behulp van commissie Meijdam was teruggebracht tot “kans op instorten”. En die kans wordt bepaald aan de hand van nogal gemankeerde modelleritis (de zgn. HRA van NAM).
9/ Andere kansen onderkent Wiebes niet. Bijv. de kans dat je voor de rest van je leven opgesloten zit in een scheurend, onverkoopbaar huis, dat niet uit de modelleritis rolt maar wel door jarenlange ondermijning zó broos wordt dat je eruit moet (en dus dakloos wordt).
10/ Over afzwakking van de #zorgplicht is best veel stennis over gemaakt, hier op Twitter, in de internetconsultatie, in opiniestukken. Maar @2eKamertweets en @EersteKamer vonden het grosso mode wel best. De Wet Minimalisering Gaswinning Groningen werd er snel doorheen gejast.
11/ Terzijde: enige tijd voordat artikel 33 officieel uit de wet zou verdwijnen, heeft Agnes Mulder van CDA er in een debat nog mee lopen schermen, ivm preventieve maatregelen. Blijkbaar zag ze wel het belang ervan in. Toch stemde CDA (uitgezonderd Pia Lokin-Sassen in EK) vóór.
12/ Terug naar Tijdelijke Wet Groningen. Deze wet (ook een gedrocht van Wiebes) gaat nu alleen nog over schadeafhandeling (privaatrechtelijke schade wordt via bestuursrecht afgehandeld, overheid-burger 100-0), maar daar moet straks dus een hoofdstuk over de versterking bij komen.
13/ En omdat de versterking dan toch bij wet geregeld zal worden, kan die (afgezwakte!) zorgplicht voor Groningse burgers wel helemaal uit de Mijnbouwwet gedonderd worden, aldus Wiebes:
14/ Over dit schrappen van artikel 52g, lid 3 is al eea gezegd tijdens de (2 weken durende!!!) internetconsultatie, bijv. door de onmisbare Babette Ubink van der Spek. (Bron: internetconsultatie.nl/wetsvoorstelve…)
15/ Zelf tweette ik er in december 2019 het volgende over (natuurlijk hoeft de koning niks verteld te worden, die tekent gewoon bij het kruisje, dat kan zelfs vanuit zijn vakantiehuis in Griekenland): #gaswinning #groningen #zorgplicht #rechtsorde

16/ Na de kritiek werd er in allerijl nog een artikel 13ba tussengemoffeld in het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke Wet Groningen. Dat blijkt althans uit vergelijking van de concept-wet die ter consultatie lag, en het wetsvoorstel dat onlangs is gepubliceerd.
17/ Dat artikel 13ba heeft ongeveer dezelfde strekking als de afgezwakte zorgplicht uit 52g, lid 3 van de Mijnbouwwet, maar stond volgens de Raad van State op de verkeerde plek in het beoogde hoofdstuk Versterken van de Tijdelijke Wet Groningen:
18/ Wiebes trok de trukendoos open, en zonderde artikel 13ba uit in het eerste artikel van het hoofdstuk Versterken. Nog een kronkel erbij dus. (Let ook op de vage uitzondering die bij AMvB kan worden getroffen. Het wemelt van de loopholes in deze bizar slechte wettekst.)
19/ Goed, waar staan wij Groningse burgers straks? Die zorgplicht waar de rest van Nederland wél een beroep op kan doen, zijn we al kwijt.

De afgezwakte zorgplicht verdwijnt uit de Mijnbouwwet, en krijgt een (soort van vage uitzonderings-) plaats in Tijdelijke Wet Groningen.
20/ Maar hé, dit is de *Tijdelijke* Wet #Groningen. En er schijnt een miljardendeal op komst te zijn, tussen lokaal bestuur en Wiebes c.s., om het restant van de versterking (na doorlopen van de modelleritis en afgebakende besluitvorming) af te kopen.

rtvnoord.nl/nieuws/751283/…
21/ Die wet houdt natuurlijk niet zo lang stand als de voortemmerende bodembeweging als gevolg van gaswinning in Groningen, met de daarbij optredende schade. Op enig moment is alles met rechtmatige besluiten *op papier* veilig. Dan kan die wet weer ingetrokken. Weg #zorgplicht.
22/ Daar komt nog iets bij. Er is bedacht dat er zowel directe als indirecte schade kan optreden door versterkingsmaatregelen. Dat heeft dan geen causaal verband met bodembeweging (nee, we versterken hier voor onze lol), dus wordt er een extra (onnavolgbare) kerstboom opgetuigd:
23/ Kortom: een slangenkuil waarbij de burger maar beter vooraf iedere (mogelijke) schade door versterking van zijn/haar woning uitgebreid in kaart kan brengen. Dit vergt minstens 50 dure FTE aan "inkaartbrengbegeleiders”. (De Groningse burger kwelt zichzelf gratis.)
24/ Overigens is de bestuursrechter laagdrempelig, dus als Groningse burgers naast hun scheurzaken ook versterkingsbesluitzaken en versterkingsschadezaken te verhapstukken hebben met diverse overheidsorganen, dan kunnen ze dat best *zonder* juridische ondersteuning.
25/ Einde draadje.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nicolette Marié

Nicolette Marié Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nmaccentaigu

16 Oct
Er is nog veel meer te zeggen, maar ik laat het bij onderstaand draadje.

Tot slot nog wat opmerkingen voor wie nu denkt: "O, wat een lang draadje, kan die Nicolette Marié dit niet ff in een handige PDF stoppen, zodat ik dit op m’n gemak in mijn luie leunstoel tot me kan nemen."
Ik had me voorgenomen om met informatie via Twitter te stoppen. Het kost heel veel tijd en energie, en ik ben als ernstig gedupeerde Groninger al jaren in een naargeestige rechtszaak tegen Staat/EBN/NAM/Maatschap Groningen verwikkeld. (Daar doe ik geen mededelingen over.)
Niemand betaalt me om waardevolle informatie in tweets te stoppen. Na een steile leercurve ben ik nu noodgedwongen een halve geoloog, een halve jurist en een halve overlevingskunstenaar geworden.

Ook iemand als de onschatbare Babette Ubink van der Spek wordt niet betaald.
Read 7 tweets
10 Jan
Draadje #gaswinning #groningen

1/17 In Nederlands Juristenblad (NJB 2020-01, bit.ly/2s8wdgD) hekelt em. prof. Van Dunné op basis van door o.a. Babette Ubink van der Spek aangedragen informatie het “slappe geologische fundament” onder adviezen Commissie Waardedaling. Image
2/17 Van Dunné merkt op dat Atlas voor Gemeenten (en dus Commissie Waardedaling o.l.v. mr A. Hammerstein) de effecten van beweging van de bodem als gevolg van #gaswinning #groningen wel erg eenvoudig voorstelt: Image
3/17 Atlas voor Gemeenten gaat totaal voorbij aan de site specific ground response, ook wel site effect genoemd. De ondiepe ondergrond in #groningen kan nogal heftig reageren op bevingen als gevolg van #gaswinning. Van Dunné legt o.a. het fenomeen ‘opslingering’ uit: Image
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!