Er is nog veel meer te zeggen, maar ik laat het bij onderstaand draadje.

Tot slot nog wat opmerkingen voor wie nu denkt: "O, wat een lang draadje, kan die Nicolette Marié dit niet ff in een handige PDF stoppen, zodat ik dit op m’n gemak in mijn luie leunstoel tot me kan nemen."
Ik had me voorgenomen om met informatie via Twitter te stoppen. Het kost heel veel tijd en energie, en ik ben als ernstig gedupeerde Groninger al jaren in een naargeestige rechtszaak tegen Staat/EBN/NAM/Maatschap Groningen verwikkeld. (Daar doe ik geen mededelingen over.)
Niemand betaalt me om waardevolle informatie in tweets te stoppen. Na een steile leercurve ben ik nu noodgedwongen een halve geoloog, een halve jurist en een halve overlevingskunstenaar geworden.

Ook iemand als de onschatbare Babette Ubink van der Spek wordt niet betaald.
Maar nog erger: er is bijna niemand met "aanzien" die dit soort analyses geeft. Het is niet zo dat de rechtsgeleerden in dit land over elkaar heen buitelen om mede-exploitant Staat/EBN, die als wetgevende en uitvoerende macht uit de bocht vliegt, een veeg uit de pan te geven.
Er is, bij mijn weten, maar één rechtsgeleerde die al jaren superscherp en kritisch de mijnbouwperikelen volgt en becommentarieert: em. prof. Jan van Dunné.

Hij heeft een nieuwe bundel uitgebracht. Andere gasboeken krijgen persaandacht. De bundel van Van Dunné tot op heden niet.
Is er wel de wíl in dit land om stil te staan bij de verkwanseling van de rechten van Groningse medeburgers? Is er wel de wíl bij vakspecialisten om de burgerrechten van Groningers met hand en tand te verdedigen? Ik zie het te weinig.
Het lijkt wel alsof niemand zijn vingers durft te branden. Het zij zo. Maar ik ben Groninger (niet van geboorte, ik woon hier nu ruim 20 jaar, ik heb dus recht van spreken). En ik wil mijn burgerrechten terug!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nicolette Marié

Nicolette Marié Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nmaccentaigu

16 Oct
1/ Het kabinet wil het gedrocht dat Tijdelijke Wet #Groningen heet, aanpassen. Daarmee wordt de rechtspositie van Groningers nóg verder uitgehold.

Een veel te lange draad over #zorgplicht #veiligheid #versterken #gaswinning #rechtsorde #triaspolitica #burgerrechten
2/ Al vóór #gaswinning #groningen was er in toepasselijke mijnwetten een #zorgprincipe vastgelegd. En in het Besluit houdende aardgas- en aardolieconcessie “Groningen” van 30 mei 1963 staat dit over de #zorgplicht:
3/ In de Mijnbouwwet, die na jarenlange discussie (o.a. over omkering bewijslast, die er toe niet in kwam!!!) in werking trad op 1 januari 2003, is die #zorgplicht bij #mijnbouwschade voor heel Nederland (dus ook #Groningen) verwoord in artikel 33:
Read 25 tweets
10 Jan
Draadje #gaswinning #groningen

1/17 In Nederlands Juristenblad (NJB 2020-01, bit.ly/2s8wdgD) hekelt em. prof. Van Dunné op basis van door o.a. Babette Ubink van der Spek aangedragen informatie het “slappe geologische fundament” onder adviezen Commissie Waardedaling. Image
2/17 Van Dunné merkt op dat Atlas voor Gemeenten (en dus Commissie Waardedaling o.l.v. mr A. Hammerstein) de effecten van beweging van de bodem als gevolg van #gaswinning #groningen wel erg eenvoudig voorstelt: Image
3/17 Atlas voor Gemeenten gaat totaal voorbij aan de site specific ground response, ook wel site effect genoemd. De ondiepe ondergrond in #groningen kan nogal heftig reageren op bevingen als gevolg van #gaswinning. Van Dunné legt o.a. het fenomeen ‘opslingering’ uit: Image
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!