Idag firar vi! Vi firar att det inte blev något avtal om försämrat anställningsskydd mellan @LOSverige och @svenaringsliv.

Den största segern Svenskt Näringsliv vunnit är den om det offentliga samtalet. Att frågor om arbetsmarknadspolitik knappt diskuteras längre.>>
Jag och mina kamrater i United Unions
har stått på Sergels torg varje måndag sedan 1 juni och pratat med folk om anställningsskyddet, och det mest slående är att de flesta inte ens är medvetna om frågan. Men när man berättar vad det handlar om tycker i stort sett alla >>
att det är åt helvete att slå sönder anställningstryggheten.
"En moderniserad arbetsrätt" heter den utredning som man nu planerar att göra lag av. Men i realiteten handlar det om att gå tillbaka till en situation när du måste hålla dig väl med chefen, >>
en situation där du måste hålla tand för tunga, och inte våga dig på att kritisera missförhållanden på din arbetsplats, för annars kan du få sparken. Är det modernt att gå tillbaka till daglöneri? >>
Det finns folk som kritiserar @vansterpartiet för att de hotar med att "fälla en socialdemokratisk regering och släppa fram en högerregering med stöd av SD" när de hotar med misstroende om de dramatiska försämringarna i lagen om anställningsskydd genomförs. >>
Men vad blir konsekvensen om hela den parlamentariska vänstern i Sverige säljer ut allt den står för i syfte att rädda två års regeringsinnehav undrar jag? Vi kommer ändå få en högerregering med SD 2022, fast med en vänster >>
som tappat allt förtroende, som visat sig villig att sälja ut allt. Vad är vunnet med det, om man har ett lite längre perspektiv än enbart fram till 2022?

Idag firar vi och låt regeringen falla om den försöker göra oss alla till permanent visstidsanställda!

#svpol #arbpol

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ola Hakefelt

Ola Hakefelt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @OHakefelt

27 Aug
[Tråd] #FörsvaraLAS #RörInteLAS #TryggaJobb Nu ska jag skriva om varför ett av LAS-utredningens förslag som påstås gynna arbetstagarna, och därför ska "väga upp" alla de försämringar av anställningsskyddet utredningen föreslår, är en ren bluff. En åtgärd utan praktisk betydelse.
Redan tidigare i processen att göra om (i praktiken urholka och riva sönder) LAS talades det om att tillsvidareanställda skulle få lite sämre anställningsskydd, men samtidigt skulle de som hade sämst anställningsskydd i dagsläget - visstidsanställda - få det lite bättre.
LAS-utredningen lade den 1 juni fram sina förslag, som innebar en enorm maktförskjutning till arbetsgivarens fördel, och kraftigt utvidgade möjligheter att göra sig av med tillsvidareanställd personal på godtyckliga grunder. Jag ska inte gå in på det här, har skrivit om det
Read 18 tweets
26 Aug
#arbpol #svpol Lite mer positiva nyheter från arbetsmarknaden. Efter att Hamnarbetarförbundet förra året, efter extrem obstruktion från arbetsgivarsidan och följande strejkvarsel, till slut vann sitt #kollektivavtal, gjorde arbetsgivarparten klart att man>
arbetaren.se/2020/08/21/ham…
inte hade någon som helst avsikt att respektera resultatet av konflikten. APM terminals, Sveriges Hamnar och Svenskt Näringsliv hävdade att eftersom Hamnarbetarförbundet slutit ett s.k. "andra-avtal" så var de inte berättigade till några av de fackliga rättigheter som ett >
kollektivavtal enligt gängse arbetsrättslig lagstiftning ger. D.v.s. rätt till information och inflytande enligt MBL, rätt att utse skyddsombud och delta i skyddsarbete enligt Arbetsmiljölagen o.s.v.
Detta påstod arbetsgivarna trots att arbetsrättsexperter sa att det inte finns >
Read 8 tweets
26 Aug
[Tråd] Det finns en rak linje, en tanke bakom, och en tydlig effekt av den arbetsmarknadspolitiska linje högern driver. Denna artikel beskriver delar av det i korthet. Läs vidare om intresse finns för lite mer detaljer.->
#svpol #arbpol #migpol
aftonbladet.se/ledare/a/4q6xG…
Fram till 2008 gjordes en arbetsmarknadsprövning vid #arbetskraftsinvandring. Det vill säga, om ett företag behövde en viss kompetens, som det var brist på i landet, så var det helt okej, men man kunde exempelvis inte ta hit invandrad arbetskraft för att göra helt okvalificerade>
jobb samtidigt som vi hade hög arbetslöshet i landet. Denna reglering togs bort av Alliansen och @miljopartiet.
Efter 2008 fick arbetsgivare fritt bjuda in arbetskraft i landet. Arbetarna hade dock bara rätt att stanna i Sverige så länge de hade fast jobb. Detta ledde>
Read 18 tweets
26 Aug
#arbpol Lite positiva nyheter från arbetsmarknaden, framför allt för timanställda. I konflikten rörande de timanställda tornväktarna i #Ystad gick AD på tornväktarnas och facket @syndikalisterna's linje. Kommunen ansåg att personalen kunde slängas ut som trasor efter mer än >>
>tre års anställning, men AD höll inte med.
"När man läser domen blir det tydligt att AD markerar att arbetsgivaren inte bara kan kalla en anställning för timanställning då den är löpande" säger SAC:s fackliga samordnare. Det kan bli principiellt viktigt>>
arbetaren.se/2020/08/21/arb…
>för timanställda i hela landet, och deras möjlighet att få tryggad anställning.

"– Det är inte lätt att få till förändringar på en arbetsplats där alla är timanställda och kan bli av med jobbet när som helst", säger tornväktaren.

#RörInteLAS #arbpol
svt.se/nyheter/lokalt…
Read 4 tweets
24 Aug
Nu börjar jag bli trött på att @liberalerna och @Centerpartiet gång på gång kommer undan med rena lögner i debatten om LAS och arbetsrätten. Det är pinsamt att journalister i t.ex. #SVTAgenda's partiledardebatt och på @sverigesradio inte ens >>
#arbpol
sverigesradio.se/sida/artikel.a…
>har kunskap nog att ifrågasätta rena osanningar. @GulanAvci påstår t.ex. i denna intervju att företag måste "kunna behålla fler viktiga nyckelpersoner som är viktiga för företagets verksamhet" och därför måste fler undantag från turordningen tillåtas. Hon vet ju naturligtvis >>
>mycket väl att företag i princip aldrig tvingas göra sig av med nyckelpersoner på grund av turordningen. Behöver man undanta någon eller några från turordningen så sätter sig fack och arbetsgivare ner och kommer överens om detta. Facken har naturligtvis inget som helst >>
Read 15 tweets
13 Aug
#arbpol [1/9] De LO-förbund som i våras hoppade av LAS-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv har nu åter anslutit. Det främsta skälet sägs vara att LO gått med på kravet att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS.
En tanke kring det:
[2/9] I LAS-utredningen, som lades fram i linje med vad som kommit överens om i Januariavtalet, och som januaripartierna sagt kommer genomföras som lagstiftning om parterna inte kommer överens, ges flera förslag på försämrad arbetsrätt. Det kanske mest omtalade och från fackligt
[3/9] håll bespottade förslaget är att facket inte längre ska kunna ogiltigförklara uppsägningar i företag med upp till 15 anställda.
Detta förslag, inser ju de flesta, skulle i praktiken upphäva kravet på "saklig grund" i de företag som berörs. Redan idag väljer många att
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!