Ett av mina favoritämnen att undervisa om har alltid varit religionskunskap. Speciellt undervisning om de abrahamitiska.

Extra känsligt och spännande blir det när jag kommer in på islam, speciellt för alla mina elever som kan ytterst lite om sin egen religion.
Jag arbetar ute i en av Göteborgs förorter. Här finns många barn med annat modersmål än svenska och många bekänner sig till islam.

Några är mer troende, andra mindre, en del vet inte ännu, några söker fortfarande och vissa kan knappt något om sin egen religion.
Grunderna kan de förstås. Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet osv. De är väl medvetna om högtiderna ramadan, eid al-fitr och eid al-adha.

När de kommer till mig har många aldrig ens reflekterat över sin egen tro, om identitet, om livsfrågor osv.
De brukar skratta (och håna), fnissa åt de östasiatiska religionerna hinduismen och buddhismen. Tycker att berättelserna där är tokiga. Tanken om återfödelse är galen (men vissa tycker att den är fascinerande), karma, gudar, moksha, nirvana, Buddha osv.

De ifrågasätter mycket.
De abrahamitiska religionerna har de god koll på. De kan oftast berättelserna om skapelsen, Adam och Eva, om Abraham som var nära att offra sin son Isak/Ismael för att lyda Gud, om hur Mose befriade judarna från slaveriet och om Jesus.
Islam då? I och med att jag bara undervisar i grundskolan så kan jag, naturligtvis, inte gå in alltför djupt kring religionen. Jag tar därför bara grunderna. Jag är alltid saklig, tar aldrig ställning, berättar rakt av vad som står i de heliga skrifterna och utgår från läroboken.
En av mina favoritberättelser är berättelsen om hur profeten gör sin nattliga resa från Mecka till Jerusalem. Enligt Haditherna var det med hjälp av den mytologiska varelsen buraq. Buraqen har en hästkropp, en kvinnas huvud och vingar samt påfågelsvans.
Berättelsen kallas på svenska för Den nattliga resan (Koranen 17:1). På arabiska heter den Isra.

När jag berättar händelsen ser jag hur tvivlet växer hos många av mina elever. Flera av dem försöker hålla sig och inte skratta högt.
Många av dem har blivit fostrade att aldrig ifrågasätta sin religion (förutom de barn som kommer från mer bildade hem eller från hem där man inte är särskilt troende).

"Har det där verkligen hänt?" frågar de mig.
"Det beror på vem man frågar", svarar jag.
Mina elever vet att jag är ateist.
"Det där har jag aldrig hört!" utbrister några.
"Gå hem och frågar era föräldrar eller nån annan vuxen som är kunnig om islam", svarar jag.

Dagen efter kommer de tillbaka och ger mig rätt. Men ett litet, litet frö av tvivel finns.
Mitt syfte och mål med religionsundervisningen handlar förstås inte om att så tvivel hos eleverna.

Den handlar om att de ska lära sig mer om världsreligionerna, om tro, om identitet och att våga vidga sin världsbild. Det är sunt att man reflekterar över sin tro.
Vi diskuterar ibland teologiska, religiösa frågor, moraliska dilemman osv.

Då kan det gå ganska vilt och hätskt till. Min favorit är den om Bilal och Saladin.
Min erfarenhet är att de elever med god och akademisk bakgrund ofta vågar vara mer kritiska och öppet funderande kring sin tro och religion. Det är också något som tillkommer med mognad och erfarenhet.

Ju äldre de är, desto svårare diskussioner vågar vi oss in på.
Avslutningsvis:

Det är i den svenska skolan som många av dem för första gången får chansen att tänka kring sin religion, fundera över sin tro och vad det innebär att tro samt lära sig om sin och andras religion.

Det är ett ovärderligt och otroligt viktigt arbete.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mister Magister Tran

Mister Magister Tran Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MisterMag1ster

15 Oct
Finns det antisemitism hos elever med muslimsk bakgrund i förorterna?

Ja.

Går det att förändra, motarbeta?

Ja.

I denna tråd vill jag dela med mig av mina erfarenheter kring antisemitism, judehat och homofobi i förortsskolorna. Det är ett känsligt ämne, men viktigt.
För några år sedan hade jag en högstadieklass som jag följde hela vägen från åk 7 till åk 9.

Och när vi kom in på Israel-/Palestinakonflikten blev det ofta hätska debatter kryddat med starka, negativa, hatiska och rasistiska åsikter om judar.

Jag markerade alltid mot detta.
Samma sak blev det när ämnet handlade om homosexualitet eller annan normavvikande sexualitet.

Många kände ett närmast sjukligt hat mot dessa och de flesta hänvisade antingen till de heliga skrifterna ("Gud har förbjudit att två män ska gifta sig med varandra").
Read 15 tweets
26 Aug
Jag hatar gängtöntarna som härjar i Göteborgs förorter. De lurar ständigt i hörnen i våra skolor och plockar upp våra svagaste, dummaste och mest socio-ekonomiskt utsatta ungar.

Vi hinner inte, orkar inte och har inte alla förutsättningar med oss för att stoppa rekryteringen.
För om Göteborgs politiker, och landets politiker med för den delen, verkligen hade velat få bukt på gängkriminaliteten, drogförsäljning, misshandel osv, så hade de satsat så mycket mer på oss.

Istället skär de ner, effektiviserar, omorganiserar och lägger ner.
Jag har jobbat i över tio år i Göteborgs förorter och jag VET hur otroligt mycket nytta vi gör för vissa individer.

När de kommer till oss redan i årskurs 1 kan vi ana vilka som ligger i riskzonen för att halka in i gängkriminalitetens bana.
Read 11 tweets
4 Aug
Titt som tätt så blossar det upp en massa reaktioner på att vi måste ha hårdare straff, tuffare tag, utvisning hit och utvisning dit, dödsstraff, tvångskastrering, skampåle och allehanda medeltida straffmetoder.

Och ja, hårdare straff kan vara en metod för att minska brott. Men.
All forskning visar på att det nödvändigtvis, om inte alls, har någon större effekt för minskad brottslighet.

Det här får man lära sig redan i mellanstadiet där man i samhällskunskapen får veta att t ex dödsstraff inte nödvändigtvis har någon större effekt.
Hårdare straff funkar - främst mot de som redan är laglydiga. Och den har en avskräckande effekt - främst mot de som är skötsamma och som är laglydiga medborgare.

Men skulle vi få en minskad brottslighet om vi höjde straffen, hårdare tag, dödsstraff osv?

Nja...
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!