Jeg ser pt. nærmere på @SSI_dk's regionale fremskrivninger. Første observation:
I uge 44, 45 og 46 estimerer de samme antal positive d. 1. oktober (143) ved konstant antal test, selvom de ændrer antal test. I uge 47 korrigerer de 1. oktober til 179.
@mogens_fosgerau @mvinaes
Her er tal for 1. oktober:
Uge 44: 143 v. 14.000 tests
Uge 45: 143 v. 15.000 tests
Uge 46: 143 v. 16.000 tests
Uge 47: 179 v. 20.000 tests

179 = 143/16.000*20.000.

Og jeg er ikke engang nået til fremskrivningerne...
#dkpol #covid19dk
Her er @SSI_dk's estimerede antal smittede i Region H fra de fire rapporter. Er der tale om direkte fejl, eller har de ændret metoden løbende? Måske begge dele? Uge 45 og 46 burde i hvert fald ikke ligge oven i hinanden.
Denne figur viser @SSI_dk forudsigelser sammenholdt med deres estimat for den reelle udvikling fra uge 47. Jeg har justeret alle forudsigelser ift. antal tests (så tal i uge 44 er divideret med 14000 og ganget med 20000)

Ikke just i skabet.
Så hvad sker der? Inspireret af tankegangen i #Freakonomics: Hvad ville du gøre, hvis du fik besked på at forudsige fremtiden, men ikke anede, hvad du skulle gøre?

Jeg ville tænke: "Vejret i morgen er ca. som i dag. Måske gælder det også smitten?".
Så jeg har lavet lineære fremskrivninger baseret på seneste uge (-4 dage)'s data (= data fra 15.-21. okt bruges til at forudsige 26. okt-8. november osv.).

Rød er @SSI_dk's forudsigelse, grøn er lineære og stiplet er SSI's estimerede udvikling. Uge 45 er skæv - ellers tæt på.
Måske ville det ikke være helt dumt med en "second opinion", som bl.a. @venstredk + @Martin_Geertsen og @KonservativeDK + @PerLarsenC har foreslået.

Ping @mvinaes, @mogens_fosgerau

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jonas Herby CEPOS

Jonas Herby CEPOS Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JonasHerby

18 Nov
Jeg bliver varmere og varmere fortaler for et #regelloft!

I seneste afsnit af #RegelstatenPodcast talte jeg med Laura Jones fra British Columbia om, hvordan de havde lavet deres dereguleringsreform.
Det var meget konkret. Tæl alle krav, som #Regelstaten stiller til borgere og virksomheder. Indfør et regel-/kravsloft (i BC startede de med "1 ind, 3 ud").

Vupti! Regelmængden er reduceret betydeligt.

Min kommentar i Børsen i går: borsen.dk/nyheder/opinio…

#dkpol @RasmusJarlov Image
Afsnittet i Regelstaten med Laura Jones kan høres her:regelstaten.captivate.fm/episode/regell…

Det er sindssygt spændende @JarlbakPedersen!
Read 4 tweets
9 Oct
"@SSI_dk har netop iværksat endnu en national prævalensundersøgelse for covid-19, men også denne vil fejle, fordi tilskyndelsen til at deltage er for lav." skrev jeg i september.

Og det var spot on, viser det sig
Tråd ⬇

jyllands-posten.dk/debat/breve/EC…

#dkpol #COVID19dk
@SSI_dk skriver, at "kun omkring 1/3 af de inviterede borgere valgte at deltage i undersøgelsen og få taget en antistof-test., og knap halvdelen af disse besvarede det medfølgende spørgeskema om symptomer"
ssi.dk/-/media/arkiv/…
Det betyder, at vi reelt ikke aner, om tallene passer. Hvem har ladet sig teste, og hvem er blevet væk?
- Hvis du er testet positiv, deltager du så (du ved, du nok har antistoffer)
- Hvis du har haft symptomer, men ikke er testet, har du så større tilbøjelighed til at deltage?
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!