Kort draadje over de modelleringsstudie van UMC Utrecht en Universiteit Utrecht.

TLDR:
- massaal testen als enige maatregel is onvoldoende
- massaal testen kan veel bijdragen aan indammen
- veel krantenberichten hierover zijn eenzijdig

👇
2/ Het is een mooie studie naar het effect van massaal testen op reproductiegetal R bij verschillende frequentie, testbereidheid, sensitiviteit, etc.

Ik ben er blij mee: de bevindingen komen nauwkeurig overeen met het model dat ik zelf hanteer 🥳

medrxiv.org/content/10.110…
3/ Een voorbeeld:

- elke 7 dagen de hele populatie testen
- 80% testbereidheid
- 80% van positieve tests gaat in isolatie
- 90% sensitiviteit t.o.v. PCR

Verlaagt R met 0,3 punten van 1,3 naar 1,0.
4/ Dat betekent dat je de situatie van juli t/m september (namelijk R=1,2-1,3) in toom had kunnen houden zonder extra maatregelen.

Zelfde vrijheid, geen groei van het virus.

Massaal testen wordt een extra plakje in ons Nederlandse 'zwitsersekaasmodel'.

5/ Het perspectief van indammen: naarmate de kennis toeneemt en de techniek vordert wordt het steeds makkelijker.

Niet alleen massaal testen, maar ook:

- vaccinatie
- eerder testuitslag
- eerder brononderzoek (clusters)
- ventileren
- betere behandeling

6/ De media hebben er een heel negatief verhaal van gemaakt:

Telegraaf: 'Land kan niet open door massaal te gaan testen'

Volkskrant: 'Onderzoek: plan De Jonge voor massaal (snel)testen werkt niet'

Mijns inziens onterecht: het is slechts het halve verhaal.
7/ De onderzoekers zeggen alleen dat VOLLEDIG OPHEFFEN van ALLE maatregelen niet kan.

Dus:
- geen afstand houden
- niet thuisblijven bij klachten
- geen handen wassen
- niet ventileren
- etc.

Want dan zouden we weer op R=2,5 komen en is -0,3 onvoldoende

umcutrecht.nl/nieuws/massaal…
8/ Het hele verhaal is:

(a) Als je ALLE maatregelen loslaat, en het virus is er nog, dan is sneltesten alleen onvoldoende (maar dit stelt ook niemand voor...).

(b) Massaal en gericht sneltesten kan enorm veel helpen met het omlaag brengen van de R, zonder dat het veel kost.
9/ Dus: sneltesten als asymmetrische maatregel. Levert veel op, kost weinig in termen van beperkingen, gedoe, ellende, geld.

En niet alleen bij het openen, maar zeker ook tijdens het omlaag brengen! Het scheelt vele weken lockdown!

10/ Naschrift: een recente studie van Harvard levert een vergelijkbare uitkomst.

Alleen zij formuleren het positief: "Frequent, rapid testing could turn national COVID-19 tide within weeks"

(R=1.5, elke 3d testen, 75% compliance)

advances.sciencemag.org/content/early/…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bert Slagter

Bert Slagter Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bslagter

20 Nov
Een draadje over het coronavirus en samen kerst vieren 👇
2/ Het kabinet komt op 8 december met een plan voor de feestdagen.

De boodschap in de persconferentie: Misschien kunnen we (afwijkend van de routekaart) wat extra versoepelen voor kerst en oudjaarsavond.

Maar is dat tegen die tijd al verstandig?
3/ Met de huidige maatregelen komen we volgens RIVM tussen R=0,89 en R=0,95. Het aantal nieuwe infecties neemt daarmee maar heel langzaam af.

We hebben nog niet eens 1 halvering achter de rug, terwijl we er 3 tot 4 moeten (afhankelijk van de regio).

Read 11 tweets
18 Nov
Ik wil wat schrijven over kerst. En daarvoor wilde ik weten hoe we er tegen die tijd voor staan. Een kort draadje. 👇
2/ Het aantal infecties neemt nu heel langzaam af.

Volgens RIVM is het reproductiegetal:
- 0,89 op basis van positieve tests
- 0,92 op basis van ziekenhuisopnames
- 0,95 op basis van IC-opnames

(Bron: 87e OMT-advies)
3/ Bij R=0,92 duurt een halvering 33 dagen (met een generatie-interval van 4 dagen). Ongeveer een maand dus.

We hebben vanaf de piek ongeveer 3 of 4 halveringen nodig voor niveau 1 van de routekaart, afhankelijk van de regio. Begin januari is dus tamelijk optimistisch.
Read 8 tweets
17 Nov
Ik dacht in de persconferentie wat cijfermatige foutjes te horen. Lees even mee 👇
2/ "Begin november zaten we op ongeveer 10.000 per dag, nu ruim 4000"

Dat is een erg optimistische lezing.

Als je compenseert voor de administratieve achterstand begin november (of kijkt naar de eerste ziektedag) dan zijn we van ongeveer 9000 naar 5000 gegaan.
3/ "De cijfers zijn VEEL lager dan ze waren"

Bij virusverspreiding moet je denken in halveringen en niet in absolute aantallen.

Van 9000 → 4500 is 1 halvering. We moeten er nog 2 of 3 (afhankelijk van regio):

4500 → 2250
2250 → 1125
1125 → 560

We zitten pas op een kwart.
Read 7 tweets
17 Nov
Deze week weer persconferentie, technische briefing en kamerdebat.

Ik heb nog wat vragen waar misschien een antwoord op komt. 👇
(1) Wat is nu de bovengrens van niveau 1 van de routekaart?

In aantal positieve tests per 100.000 inwoners in 7 dagen:

- 50 (zoals het nu is)
- 35 (zoals Hugo de Jonge schreef in kamerbrief)
- 30 (zoals OMT adviseerde)
- 13 (aansluiten bij Europa/ECDC)
(2) Hoe gaan we zo snel mogelijk naar niveau 1?

De keuze voor R=0,88 is 'worst of both worlds'. Heel lang heel veel beperkingen. Slecht voor volksgezondheid, zorg en economie. Slecht voor de moraal en de eenheid in het land.

Wanneer eindigt deze kwakkellockdown?
Read 6 tweets
10 Nov
Met koeienletters in de Telegraaf: "Slowakije toont falen massale sneltest"

Belangrijkste argument is dat er veel foutnegatieven zijn: mensen die een negatieve sneltest krijgen, maar wel besmet zijn. Een draadje. 👇
2/ Om te bepalen of een massale sneltest 'faalt' zou ik twee dingen vergelijken:

(a) je doet een populatietest
(b) je doet geen populatietest

Wat is dan succes?

- je vindt veel mensen die je anders niet zou vinden (en mist er weinig)
- er zijn geen schadelijke bij-effecten
3/ Slowakije had 2500 positieve tests per dag. Doet een populatietest en vindt in het eerste weekend 38.359 positieve sneltests.

Ze pikten dus veel meer mensen op dan normaal op een dag (15x zoveel).

Read 12 tweets
7 Nov
Een draadje over populatiebreed sneltesten met een aantal mogelijke scenario's voor Nederland.

TLDR: het zou maanden aanmodderen en veel zieken kunnen schelen 👇
2/ We hebben een model gebouwd om te zien wat het effect is van verschillende manieren om populatiebreed sneltests in te zetten.

Ik wil dit draadje beginnen met vier scenario's en daarna een discussie.
3/ Uitgangspunt is dat we in Nederland nu 166.000 besmettelijke mensen hebben (RIVM).

We schatten dat er inclusief de presymptomatische mensen zo'n 200.000 mensen besmettelijk zijn, of nog besmettelijk moeten worden.
Read 21 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!