Mark Ponte Profile picture
25 Nov, 11 tweets, 5 min read
Archieven kunnen zeer aangrijpend zijn. Naar aanleiding van het mooie portret van Joanna de Silva van Bengalen, was ik gisteravond mij aantekeningen over mensen uit de Bengalen in Amsterdam aan het ordenen. #slavernij #VOC #Amsterdam #draadje Image
De afgelopen jaren kwam ik meer dan twintig mannen, vrouwen en kinderen in de archieven tegen die voor korte of langere tijd in Amsterdam verbleven, in de zeventiende eu achttiende eeuw. Vooral zeemannen en (slaafgemaakte) bedienden.
Een van hen is Clara van Bengalen, een meisje dat in 1771 werd begraven op het Leidse Kerkhof.
(Tekening Gerrit Lamberts) ImageImage
Clara woonde in het Aalmoezeniersweeshuis, het armenweeshuis van Amsterdam. Waar het leven zeer hard was. Image
In de zomer van 1768 was Clara, als 8-jarig meisje in slavernij, meegenomen naar Amsterdam door VOC-kapitein Johannes Sigismundis Hoeve. Toen Hoeve na een halfjaar weer naar Azië vertrok, liet hij Clara aan haar lot over in de stad.
(Tekening: Bietja, 1784. Jan Brandes) Image
Midden in de winter van 1768 zwierf het kleine meisje moederziel alleen over straat in Amsterdam, totdat iemand haar tussen kerst en nieuwjaar naar het weeshuis bracht. Waar ze een klein deel van haar verhaal vertelde. Image
Ze werd opgenomen in het weeshuis, waar ze twee jaar en drie maanden later overleed, nog geen 11 jaar oud.
In de tentoonstelling 'Amsterdammers en slavernij' @stadsarchief is deze week nog een ander voorbeeld te bekijken van een kind dat naar het weeshuis werd gebracht: Hanibal van Moston, kind van twee Aziatische ouders, die door een dominee naar de Republiek werden meegenomen.
En het verhaal van Christina van der Gugten, die als vijfjarig meisje uit Batavia (Jakarta) werd meegenomen, toen ze als tiener niet wilde werken als dienstmeisje werd ze in het Spinhuis - de vrouwengevangenis - opgesloten. Zie ook: onsamsterdam.nl/geweesene-slav…
Over Dominee Hogerwaard - die baby Hanibal na de dood van moeder Sabina van Cheribon niet verzorgde maar naar het weeshuis bracht en zijn vader naar Azië stuurde - schreef @sophiaschrijft een stuk in @ndnl 'nd.nl/nieuws/nederla… Image
@threadreaderapp Please unroll

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mark Ponte

Mark Ponte Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @voetnoot

12 Mar 19
Today my article ‘Al de swarten die hier ter stede comen’ - about an Afro-Atlantic community in seventeenth century Amsterdam - was published #openaccess in @_tseg. The article is in Dutch, so I’ll do a short introduction in #thread here. tseg.nl/articles/abstr… #twitterhistorian
From the moment the Dutch became active in the Atlantic world, people of African descent came to Amsterdam. Their presence is evident from baptismal and marriage registers and from seventeenth-century notarial deeds.
The earliest marriage of an African in Amsterdam that I have encountered was already at the end of the sixteenth century. On January 2, 1593 the 29-year-old Bastiaan Pietersz of ‘Maniconge in Afryken’ and Trijntje Pieters from Amsterdam registered their marriage.
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!