Frustrerend. Verdiep me zoveel als mogelijk in werkelijk alle ins & outs van het #coronavirus. Uren steek ik erin. En dan stel je wat op basis van de opgedane kennis en dan komt er een tutje of piemeltje voorbij die bijv. zegt 'nee hoor, #mondkapjes werken wel'. En dan komt het >
met een linkje naar het één of andere populaire al dan niet wetenschappelijke magazine of desnoods de Viva, Linda of Arie aanzetten. En als je dat artikeltje dan leest dan hangt het van de kul, de mitsen & maren, voorbehouden en halfzachte aannames aan elkaar. En daar moet je >
dan inhoudelijke discussie voeren? En dan de onmetelijke arrogantie waarmee dit betweterige volkje spreekt. En het dedain naar niet zelden doodzieke mensen die ze 'egoïsten' noemen omdat ze bijv. niet aan de #mondkapjesplicht kunnen voldoen. Want 'ik heb ook astma en helemaal >
geen last van mijn eigen geknutselde mondkapje'. Het komt niet eens in hen op dat hun 'astma' niet te vergelijken is met iemand die ernstige emfyseem of iets dergelijks heeft. Ik had eens een kennis wiens man last had van psoriasis en altijd op zoek was naar de meest exotische >
middeltjes om hem 'te genezen want hij had er zoveel last van'. Het bleek te gaan om wat plekjes op zijn knieën en ellenbogen. Ik heb 7 van de 8 vormen van zeer ernstige psoriasis, inclusief de reuma variant, en als ik geen immunosuppressieve injecties gebruik dan ontaard dit >
op den duur ook in de 8ste vorm (Psoriasis Eytrodermie) die levensbedreigend kan zijn. Toch bleef deze vrouw de psoriasis van haar man, die paar plekjes die hooguit erg irritant waren, vergelijken met mijn zeer ernstige vorm van psoriasis. En het was haar niet aan het verstand >
te brengen dat haar man en ik, op z'n Amerikaans gezegd, 'not in the same ballpark' speelden. Ik heb het contact maar verbroken. Ik heb nu dezelfde belevenis met de 'ik heb ook astma hoor, en helemaal geen last van mijn #mondkapje' piepers. Als je dan zegt dat 't onvergelijk- >
baar is dan zijn ze nog beledigd ook en moet je, als ernstig chronisch ziek mens die in meerdere hoge risicogroepen valt 'niet zo zielig doen'. Anderzijds vonden zij zichzelf wel enorm zielig toen @mariannezw het had over #DorHout en melden zij zich allemaal onder de hashtag >
#GeenDorHout terwijl ze in geen velden of wegen voldoen aan de betekenis van de term en je ook niet in de buurt komt van in een risicogroep valken met je chronische ontstoken aambeien of ingegroeide teennagel. Ik hoor wel eens dat ik te hard ben en ik met mijn snedige reacties >
geen vrienden maak en 'geen harten win' bij de 'tegenstanders'. Echter, als ik het zo zie dan hebben we te maken met hele hordes sneeuwvlokjes wiens wereld allen nog maar om henzelf draait en die iedereen die niet aan hun 'ideaalbeeld' of 'identiteit' voldoet en, god verhoede, >
hun 'ill-conceivede' mening niet deelt op zeer hardvochtige wijze met de grond gelijkmaakt. @hommel_b heeft zo'n hele horde gekrenkte egootjes achter zich aan die hem obsessief met de grond gelijk willen maken omdat hij zomaar het lef had om hen tegen te spreken en te twijfelen >
aan hun mate van kennis van de materie. Met name de dames zelfverklaarde 'medisch' dan wel 'wetenschappelijke journalisten' kan het niet zetten dat hun ego een opdonderde kreeg. En je kunt je alleen maar afvragen of dit nou komt omdat zij nooit erkenning kregen van paps of mams >
of omdat ze nooit eens tegengas kregen van paps of mams die alles wat hun sneeuwvlokje deed, hoe onbeduidend ook, tot in de hemel prezen. Goed, om een lang verhaal kort te maken, dit is het volk waartegen wij als rationele mensen het op hebben te nemen. Ik vraag me oprecht af >
of deze strijd wel te winnen is. We hebben het over mensen die inmiddels geconditioneerd zijn om in deze Idiocracy, waar gevoel de ratio heeft vervangen, waarin feiten ook maar een mening is en wetenschap in dienst van het met name linkse ideologische activisme wordt geplaatst >
te leven. De vorige keer dat het maatschappelijke leven en moderne denken zo doorsloeg en men collectief in een andere dimensie leefde was er een gruwelijke oorlog, tientallen miljoenen doden en een genocide voor nodig om mensen weer een beetje in het juiste spoort te krijgen. >
Ik kan alleen maar hopen dat het deze keer niet zover hoeft te komen. Maar als ik de geschiedenis zo overzie dan heb ik daar weinig hoop en vertrouwen in. Of men moet nu spontaan wakker schrikken maar daar is helaas, op de enkele uitzondering na, nog geen teken van te zien. <
Even tussendoor, voor de mensen die denken dat ik een grapje maak over 'de Linda' waar de miepjes hun vertrouwen in stellen en hun medisch wetenschappelijke kennis vandaan toveren:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

8 Dec
Draadje: De zgn. #mondkapjesplicht is nep en bestaat nog helemaal niet!

Voor zover ik nu na kan gaan is er nog niemand bekeurd voor het niet dragen van een #mondkapje. We worden dus belazerd met de #mondkapjesplicht. En het is niet de eerste keer dat we in deze hele corona 1/15
scam belazerd worden. Ook de #mondkapjesplicht blijkt op pure bangmakerij te berusten. Een #mondkapjesplicht is per definitie juridisch en/ of strafrechtelijk onhoudbaar. Een maatregel van de overheid moet proportioneel en evenredig een na te streven doel of belang dienen. 2/15
Het proportionaliteitsbeginsel stelt dat de mate van inbreuk op het individueel belang vanuit een bepaalde maatregel proportioneel moet zijn ten opzichte van het beoogde doel van deze maatregel. De inbreuk kan/ mag nooit groter zijn dan noodzakelijk is voor het beoogde doel. 3/15
Read 16 tweets
26 Nov
Ik heb nu het RT-PCR deel goed bekeken en bestudeerd en ik heb maar één alles overwegende beleving. Ik ben totaal VERBIJSTERD! De test klopt van voor naar achter voor geen millimeter! 1/5

Het PCR-doek valt’ | Peter Borger en Jorn Lukaszczyk via @YouTube
De targets waarop men test kloppen niet, de primers die men gebruikt kloppen niet, de temperaturen waarop men test kloppen niet, er wordt op geen enkele manier gevalideerd, er is geen SOP, het aantal cycli dat men draait (tot wel 45) is absolute waanzin, enz. enz. enz, enz. 2/5
Men heeft inmiddels 13 fouten ontdekt in het ontwerp van de test. En bepaald niet de minste fouten. Men heeft dus geen flauwe notie waarop men test en wat men vind. De uitslagen zijn dus waardeloos en kunnen voor de volle 100% fout zijn. Het beleid dat daarop gebaseerd is 3/5
Read 5 tweets
25 Nov
Je verzint het niet.

Als je apneu, hypopneu of een andere vorm van luchtwegverdichting hebt mag je, als dit jouw saturatie maar voldoende beïnvloed, bijv. geen auto meer rijden of zware voertuigen of machines meer bedienen. Men erkent dus het enorme belang van een onbelemmerde >
opname van zuurstof. Toch vind onze overheid het opportuun om iedereen, met ingang van 1 december 2020, een #mondkapjesplicht op te leggen die de saturatie ernstig belemmerd. Nu is dit voor gezonde mensen al een groot probleem en kan het zeer nadelige effecten hebben, maar voor >
mensen met een al bestaande longaandoening en/ of een hoge gevoeligheid voor longinfecties kan het zelfs funest zijn. Ik ben zo iemand. Voor s' nachts slaap ik met een beademhulp apparaat omdat anders mijn saturatie keldert naar ca. 75%. Voor overdag heb ik een vernevelapparaat >
Read 14 tweets
20 Oct
Een draadje naar aanleiding van onderstaande video:

Kijkt u eerst even op uw gemak naar de video en lees dan de rest van het draadje.

1/25
Deze man legt in de video haarfijn uit dat de genomen maatregelen volstrekt ineffectief zijn. In België heeft men al maandenlang een #mondkapjesplicht maar dit heeft volstrekt geen effect gehad op het aantal besmettingen. Hetzelfde gaat op voor winkelwagentjes, handschoenen, 2/25
handenwassen, 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren, het sluiten van de horeca, enz, enz, enz. Je kunt dus gerust en veilig stellen dat al deze maatregelen geen effect sorteren en in feite de situatie alleen maar erger hebben gemaakt. De collaterale schade is inmiddels niet 3/25
Read 25 tweets
17 Oct
Bij het programma #Kassa kon u zien dat feitelijk geen van de #mondkapjes die wij geacht worden te dragen, nu nog vrijwillig maar binnenkort verplicht als de #mondkapjesplicht ingaat, niet werken en geen virussen tegenhouden. Kijk #Kassa hier terug: bnnvara.nl/kassa/videos/5… 1/14
Er valt echter nog veel meer te zeggen over zowel de uitzending als de niet-werkzame #mondkapjes. Vandaar een draadje over deze kwestie.

Zoals u heeft kunnen zien laten alle niet-medische #mondkapjes bijna ongehinderd waterdampen door. U adem is ook een vorm van waterdamp. 2/14
In en op deze waterdamp, in feite minuscule druppeltjes ofwel aerosolen, liften virussen en bacteriën mee. Met name virussen zijn deeltjes die minder dan een micron groot zijn en, tezamen met de waterdamp, ongehinderd door de #mondkapjes naar buiten treden in de vrije lucht. 3/14
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!