Afgelopen week (10/12-16/12) waren er 17 747 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 2273 of 15% meer dan de week voordien. De meeste provincies tonen nu stijgende cijfers met uitschieters tot bijna +30% per week in Antwerpen en Namen. 1/5
De stijging is het grootst bij 0-9 jaar, maar het valt op dat dit vooral zo is in de Vlaamse provincies. Misschien weet @SGrielens of er hier een bredere opvolging/testing is door de CLB's? 2/5
Het aantal uitgevoerde testen neemt opnieuw sterker toe naar gemiddeld 37500 per dag met uitschieters van meer dan 50k per dag. De grootste toename zit in de Vlaamse provincies. Het aandeel positieve testen neemt maar licht af naar 8%. 3/5
De nieuwe ziekenhuisopnames zagen een lichte stijging van 4% de afgelopen week. Het aantal personen in het ziekenhuis nam af met 9%, het aantal personen op intensieve zorgen met 14%. Het aantal overlijdens blijft stabiel rond 94 per dag. 4/5
De lichte stijging van nieuwe opnames en stagnatie van de sterftecijfers tonen dus aan dat het toegenomen aantal testen slechts deels een verklaring voor de stijgende besmettingscijfers. Hopelijk brengt de kerstvakantie beterschap! 5/5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bart Mesuere

Bart Mesuere Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BartMesuere

1 Nov
Afgelopen week (22/10-28/10) waren er 111 769 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 21 982 of 24% meer dan de week voordien. Er was op 21/10 wel een aanpassing van de teststrategie. 1/9
In principe worden nu enkel personen met symptomen getest waardoor het aantal besmettingen niet echt vergelijkbaar is met vorige week. Ook in de ziekenhuizen zijn het uitzonderlijke omstandigheden waardoor we voorzichtig moeten zijn met conclusies. 2/9
In de laagste leeftijdscategoriën zien we nu een daling, maar dat is misschien omdat jongeren minder vaak symptomen hebben en dus nu minder getest worden. De incidentie bij 90+ is ondertussen hoger dan tijdens de eerste golf. Dat laatste is zeer zorgwekkend. 3/9
Read 9 tweets
28 Oct
1/ Vorige week werd beslist om de teststrategie aan te passen omdat de labo's aan hun limiet zaten. Mensen zonder symptomen worden in principe niet meer getest. Dit zal gevolgen hebben voor het aantal bevestigde besmettingen. Hierbij een schatting van de impact op de cijfers:
2/ We beginnen met op te lijsten wat we verwachten te zien:
👉 Minder uitgevoerde testen
👉 Minder positieve gevallen
👉 Een hoger percentage positieve gevallen
👉 Meer ademruimte bij de labo's en dus minder laattijdige resultaten
3/ De meest uitgesproken verandering zouden we moeten zien in de zwaarst getroffen provincie: Luik
We zien daar inderdaad een plotse ombuiging in aantal uitgevoerde testen en het aantal positieve testen maakt een sprong van ~35% naar 50+%. De hypothese lijkt dus te kloppen.
Read 9 tweets
25 Oct
Afgelopen week (15/10-21/10) waren er 83 235 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 27 648 of 50% meer dan de week voordien. De toenamesnelheid lijkt iets af te remmen, maar het is moeilijk om die verandering correct te interpreteren door een aanpassing in teststrategie. 1/9
We testen nu namelijk enkel symptomatische personen waardoor we minder positieve gevallen zullen oppikken, maar met een hoger percentage positieve testen. Aangezien jongeren vaker asymptomatisch zijn, verwachten we daar de grootste invloed en dat is ook exact wat we zien. 2/9
Alle provincies zitten ondertussen boven de hoogste drempel van 400 besmettingen per 100k inwoners over de laatste 2 weken. In Oost- en West-Vlaanderen is de stijging het sterkste met nog steeds bijna een verdubbeling in de laatste 7 dagen. 3/9
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!