Naar aanleiding van berichten op mijn tweets over de #Vaccinatiestrategie kreeg ik opmerkingen/ vragen in de trant van: ‘Waarom zou de gehandicaptenzorg voorrang moeten krijgen met het vaccineren?’ (1)
Maar het gaat niet om voorrang krijgen. Het gaat om keuzes die nu worden gemaakt in de #Vaccinatiestrategie die ten koste gaan van mensen met een verstandelijke beperking. Een draadje. (2)
De Gezondheidsraad heeft advies gegeven om allereerst de kwetsbare groepen te vaccineren (ouderen en mensen met een verstandelijke beperking) en hun zorgverleners. (3)
Vervolgens is er besloten om te starten met de zorgverleners van de kwetsbare groepen. Er zou worden gestart in de verpleeghuissector en daarna zou worden gestart in gehandicaptensector. Tot op heden is er in de gehandicaptensector nog NIEMAND gevaccineerd. (4)
En dit terwijl gebleken is dat verstandelijk gehandicapten heel kwetsbaar zijn: het percentage mensen dat overlijdt is 9%. Uit een wetenschappelijk artikel is gebleken dat mensen met Down een 10x grotere kans op overlijden hebben. (5)
Maar o.a. ook mensen met cerebrale parese of epilepsie hebben meer kans op overlijden.

Het artikel is te lezen via: bmj.com/content/371/bm…
(6)
Daarnaast leiden de maatregelen om verspreiding van #COVID19 te voorkomen tot allerlei problemen. Hoe leg je mensen met een verstandelijke beperking uit, die niets van de #pandemie snappen, dat ze afstand moeten houden? (7)
En als ze in quarantaine of isolatie moeten, worden de problemen nog erger. Hoe leg je uit dat ze niet naar dagbesteding kunnen? Dat ze beter even niet thuis kunnen logeren etc? Dat leidt ertoe dat mensen verdrietig worden en zich terugtrekken. (8)
Andere mensen met een verstandelijke beperking uiten dat met boosheid: ze maken spullen kapot, doen zichzelf pijn of doen hun begeleiders pijn. Dat leidt tot hoge werkdruk bij de begeleiders in een sector waar het ziekteverzuim hoger is dan in het ziekenhuis. (9)
De hoge werkdruk leidt tot nog meer ziekteverzuim. De nood is hoog: er wordt overwogen om medewerkers in de zorg in te zetten, die zelf besmet zijn maar geen klachten hebben. Met alle risico’s van dien voor mensen met een verstandelijke beperking. (10)
Maar het kan niet anders, er zijn anders niet genoeg handen meer aan het bed om mensen te verzorgen. (11)
Ook in de gehandicaptenzorg zijn er #COVID19 units. Daar werken mensen in #PBM. Alleen besmette mensen met een verstandelijke beperking reageren daar soms agressief op, en maken dit stuk. Medewerkers lopen daardoor hoog risico op #besmetting. (12)
Maar gelukkig was er licht aan de horizon: de gehandicaptenzorg zou, net als de verpleeghuissector, als eerste het #Vaccin krijgen. Maar afgelopen vrijdag 7/1 bleek dat de #Vaccinatiestrategie is aangepast. (13)
Hierdoor komt maar een deel van de verstandelijk gehandicapten in aanmerking voor een #Vaccinatie, namelijk alleen (een deel van) de mensen die in een instelling wonen. In het meest gunstige geval is dat 1/3 van alle verstandelijk gehandicapten. (14)
De overige 2/3 van de groep van verstandelijk gehandicapten, komen pas in aanmelding voor #Vaccinatie via de huisarts. Hierbij zitten (zeer) kwetsbare mensen met een verstandelijk beperking die thuis wonen. Dit zal dan wsch zijn met het Moderna vaccin. Maar dat is niet zeker.(15)
Medewerkers in de gehandicaptenzorg moeten wachten op het AstraZeneca vaccin dat nog niet eens goedgekeurd is. Hoe lang dat nog gaat duren, weet niemand. (16)
Vandaar de oproep van @VGNbranche aan @hugodejonge om te stoppen met het aanpassen van de #Vaccinatiestrategie. Belangrijk nu is om cliënten, familieleden van cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg perspectief te bieden op #Vaccinatie en daar ook aan te houden. (17)
De keuzes die nu worden gemaakt gaan ten koste gaan van de kwetsbare mensen in de gehandicaptenzorg en hun zorgverleners. (18)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dokter 💉LSE

Dokter 💉LSE Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!