Sinovac aşısının %50.38 koruyuculuğun hesaplanması:

Aşı grubunda 85 enfeksiyon, plasebo grubunda 167 olgu.

Aşı etkililiği: (%23.64-%11.74): %23.64= %50.38
Bu da ağır enfeksiyon ve hastaneye yatış sayıları:

Aşı grubunda 0 olgu, plasebo grubunda 7 olgu, koruyuculuk %100 (diğer aşı çalışmalarında da olduğu gibi burada CI geniş, olgu sayıları az olduğu için ama aşı grubunda hiç ağır olgu olmaması sevindirici en azından)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ener Çağrı Dinleyici

Ener Çağrı Dinleyici Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @timbooth75

11 Jan
Yoğunluktan gündüz yanıt yazamadım. 3 farklı ülkede aynı aşının etkinlik sonuçları nasıl farklı olabilir?

- Çalışma örneklemlerininin yaşları aynı değildir.
- Çalışma örneklemi içinde sağlık çalışanı, >65 yaş ya da kronik hastalık varlığı/oranı etkili olabilir.
- Çalışmanın etkinliğini değerlendirdiğiniz dönemde dolaşımdaki virüsün varyant olması etkileyebilir (şimdilik buna ait bir veri yok aşılar için)
- Ön sonuç, ara sonuç, final analiz biçiminde farklı sonuçlar verilmiş olabilir.
- Çalışma metodolojilerinde enfeksiyon, ağır hastalık, hastaneye yatış kriterleri üllkeler arasında farklılık gösterebilir.

- 2.dozdan 7 gün sonra gelişen enfeksiyon mu yoksa ilk doz aşıdan sonra gelişen enfeksiyona mı baktığınız etkili olabilir.
Read 14 tweets
31 Dec 20
İtalya’da geçen yıl 21 Kasım’da yakınmaları başlayan ve sonrasında kızamık benzeri döküntüleri olan 4 yaşında erkek hastanın o zaman alınan örneklerinde SARS-Cov-2 saptandı.Olgu İtalya’da hastalığın geçen yıl kasım ayında bulunduğunu destekler nitelikte 👇
📚Emerg Infect Dis 2021
Milano çevresinde yaşayan ve daha önce seyahat öyküsü bulunmayan 4 yaşındaki hastanın 21 Kasım’da burun akıntısı ve öksürüğünün olduğu, 30 Kasım’da ilk kez acile başvurduğu ve ilk bulgudan 14 gün sonra kızamık benzeri döküntülerinin olduğu öğrenildi.
Araştırmacılar bu olguyu da zaten geçen yıl kızamık şüphesi ile alınan boğaz sürüntü örneklerini bu yıl yeniden değerlendirerek yakalamışlar. Olgudan elde edilen virüsün detayları da çalışmada belirtilmiş.
Read 6 tweets
23 Nov 20
📚 Aşı alanında kariyer yapma planı olan genç araştırmacıların epidemiyoloji, mikrobiyoloji, immunoloji, enfeksiyon hastalıkları, klinik çalışma (Faz) metodolojileri, halk sağlığı ve farmakoekonomi başlıklarını içeren -aşıya özel- eğitimleri almalarında yarar var.
📚 Hastalık yükünü bilmeniz, etkeni tanımanız, etkenin doğal immün yanıtını bilmeniz, klinik özelliklerini bilmeniz, Faz çalışması dinamiklerine ve protokollerine hakim olmanız, sonuçlarınızı yerel ve global düzeyde ortaya koymanız ve maliyet-etkin bir aşı geliştirmelisiniz.
📚 Dolayısı ile temel eğitimlere vakıf olduktan sonra bir aşı antijeni ya da bir aşı teknolojisi üzerinde yoğunlaşmakta yarar var. Dünyada birden fazla aşı antijeni çalışan kişi sayısı oldukça azdır. Genelde tüm bilgi birikimi ve deneyimini bir alana yönlendirilir.
Read 5 tweets
18 Nov 20
Pfizer Biontech COVID19 aşısında, Faz 3 etkililik verisi için gerekli 170 hasta sayısına ulaşıldı (44.000 gönüllüde)
➡️ Aşı etkinliği %95, 8 olgu hasta grubunda, 162 olgu plasebo grubunda,
➡️ Ağır hastalık gelişen 10 olgu; biri aşı, 9 plasebo grubunda
➡️ >65 yaş aşı etkinliği %94
➡️ Aşılama sonrası kısa dönem yan etki profilinde en sık görülen 2. doz aşılama sonrasında %3.2 oranında yorgunluk hissi.
➡️ Aşı için bu veriler ile FDA "acil kullanım onayı" başvurusu yapılacak.
➡️ Acil kullanım onayı ile belirlenecek risk gruplarında aşılama yapılabilir.
➡️ Çalışmanın ilk hedef sonuçlarına ulaşıldı ama çalışma henüz bitmedi, tüm hasta gruplarının izlemi sürecek.

➡️ Aşı etkililiği çok yüksek rakamlarda olduğu ruhsat otoritesi tarafından onaylanırsa, plasebo grubundaki kişilere de çalışma aşısı uygulaması yapılabilir.
Read 6 tweets
6 Oct 20
1- Gene uykusuz gece. Kızım 4. sınıfa gidiyor ve pazartesi yüz yüze eğitim başlıyor ve göndereceğiz. Okula gitmesi lazım o kesin. Aylardır evde (gerçekten evde ama) ve bir şekilde okulda, arkadaşları ile eğitim alması lazım. Ama kaygılarım yok dersem yalan olur.
2- Aylardır evde geçen sürede ne yazık ki ekran önünde geçen zamanı kontrolümüz sona erdi.Saatlerce ders,ödev ya da eğlence amaçlı ekrana baktı.Okul bunun azaltılmasında önemli bir çözüm. Öğretmeninden alacağı yüz yüze eğitim her koşulda çevrimiçi eğitimden çok daha iyi olacaktır
3- Arkadaşlığın en keyifli ve aslında bir nebze de acımasız olduğu dönemde (bir nevi gerçek hayata hazırlık dönemi) okuldan uzak kaldılar. Dönmesi iyi gelecek. Ebeveynler ile çocukların “kaliteli zaman süreci” bir süre askıda kalsa iyi olacak herkes için.
Read 15 tweets
5 Oct 20
1- Bu yıl #Nobel ödülünü #HepatitC enfeksiyonunu tanımlayan araştırmacıların alması bir kez daha gösterdi ki insanlık tarihinde enfeksiyon etkenlerini ilk kez tanımlayan kişilerin Nobel alma oranı oldukça yüksek👇
📸: @NobelPrize
2- 1902 yılında İngiliz bilim insanı Sir Ronald Ross “sıtma” üzerine yaptığı araştırmalar ile bu alanda ilk Nobel ödülünü aldı.

📸: Liverpool University
3-Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar alanında öncü araştırmaların hemen hemen hepsinde katkısı bulunan Robert Koch tüberküloz araştırmaları ile 1905 yılında Nobel ödülünü aldı.

📸 : @rki_de
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!