razumny Profile picture
3 Feb, 16 tweets, 5 min read
At #Dax18 tar opp den groteske antisemittismen som ble sendt på NRK13 er ganske naturlig. Det er svært betenkelig at de tar med seg en skribent og samfunnsdebatant for å forsvare bruken av "ræva land", som om det er DET som er problemet. Problemet er innlegget som helhet, ...
...og hva det sier om arbeidsmiljøet som gjør at dette i det hele tatt vurderes sendt. Da er det fint å ha en Etikkredaktør som sitter der og ufortrødent forteller oss at neida, selvfølgelig er det ikke noe antisemittisme hos @NRKno. Det må han selvfølgelig gjerne mene, men ...
...jeg husker. Jeg husker jødesvin-sketsjen som det tok lang tid før de fjernet, og aldri beklaget skikkelig. Jeg husker at de spilte Kaveh på radio etter at han hadde vist seg å være antisemitt. Jeg husker små og store angrep på jøder og jødedom under dekket av...
..."Israelskritikk". Slike utsagn oppstå ikke i et vakuum. I et miljø som ikke bare ikke er antisemittisk, men faktisk og virkelig er antirasistisk, ville dette aldri skjedd. Man ville tatt den redaksjonelle vurderingen på alvor, og sørget for at folk forstod. Men det gjør man...
...ikke hos @NRKno, for de er nemlig ikke antisemitter, så det så!
Det er i og for seg fint at Etikkredaktøren beklager det i konteksten - det er forsåvidt både en god og riktig beklagelse - men det er altså ikke hvorvidt Israel er et ræva land eller ikke som er det problematiske ved det Matheson sa. At programlederen enten ikke skjønner ...
...eller ikke vil skjønne at det ikke er omtalen av Israel som et "ræva land" som er problemet er journalistikk helt på det nivået jeg etterhvert har kommet å forvente av @nrkno.
Apropos om hva jeg husker: Jeg husker at Gro Holm, i et korrespondentbrev som forøvrig fremdeles ligger ute hos NRK fremsatte påstander om at jødisk eierskap blant media i USA fører til en skjev dekning av Israel/Palestina-konflikten i USA. Denne påstanden står altså fremdeles...
...å lese hos NRK, til tross for at den er udokumentert, for ikke å glemme at den også antyder dobbel lojalitet hos de omtalte jødene - en av de klassiske antisemittiske konspirasjonsteoriene. Jeg husker også at Holm fikk regelrett refs av Kringkastingsrådet da hun ...
...lenket til en presentasjon fra den nynazistiske grupperingen Stormfront - til alt overmål da hun skulle forsvare seg mot kritikken mot det samme korrespondentbrevet. Om @NRKno faktisk hadde stått mot antistemittisme - i stedet for bare å si det - hadde heller ikke det ...
...skjedd. Gang på gang blir vi fortalt at dette er "arbeidsuhell". Og det kan godt være at det stemmer. Spørsmålet er bare hvor mange arbeidsuhell man kan akseptere før man bør begynne å se på hva som ligger under.
Til sist; jeg har nå hørt beklagelsen til Matheson, og er betenkt av flere årsaker. For det første må man gjette seg til hvor i programmet den fremkommer. Dernest omtaler han tiraden som "vond, sårende, og krenkende", men erkjenner ikke det åpenbare; at den er antisemittisk.
Til slutt avslutter han med å si at han gjerne skulle snakket mer om det i dag, men at han er hjemme med barn grunnet koronastengt barnehage.

For all del; det er bra han tar sin del av ansvaret der hjemme, men jeg har allikevel noen spørsmål:

1: Hvorfor måtte jeg lete etter...
...beklagelsen?
2: Hvorfor fremkommer den kun i programmet og ikke, for eksempel, i #dax18 (hvor han med fordel selv kunne stilt opp).

Dette er ikke godt nok av @nrkno. Ikke i nærheten engang.
Kilder:
Kaveh: vl.no/meninger/leder…
Gro Holm 1: nrk.no/urix/korrespon…
Gro Holm 2: nrk.no/ytring/gaza-de…
Jødesvin: dagbladet.no/kultur/klagest…
Beklagelse fra Matheson: radio.nrk.no/serie/shaun-pa… (Cirka 3 minutter ut i innslaget)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with razumny

razumny Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @razumny

15 Aug 19
Tråd: Imponerende tynn sak fra @NRKno. Man stiller opp Arslan, som har tatt opp en imponerende mengde fag over to år, og endelig har kommet inn på medisinstudiet. So far so good.

nrk.no/norge/stadig-f…
Så intervjuer de en professor ved NHH som uttaler at "...det er et problem at en større andel av kullene bruker flere år på å gjøre ting de egentlig skulle gjort i løpet av de tre årene på skolen. Det er ikke bra at samfunnet bruker masse ressurser på dette. ..."

OK...
"Salvenes mener det ikke bør være mulig å ta en opp en eksamen «10 eller 20 ganger»."

Akkurat, ja; problemet er ikke at enkeltelever tar opp fag, men at man ikke har noen begrensning i antall ganger man kan gå opp til eksamen.
Read 12 tweets
13 Jun 18
Thread: Nine days after I handed in my last #EMA for my @OU_OpenDegree, and I find myself missing the community of fellow students in the Tutor Group Forum. While I am happy to be graduating very soon indeed, @OpenUniversity studies has been a significant part of my life for 1/5
the past six years. I have learned a lot, with a great many other people. The end of this chapter of my life is something I have looked forward to with great anticipation, impatience, even longing. Yet, now that it is here, I find myself wishing it weren't so. Regardless of 2/5
whether I was joined by people I had studied with previously or not, I have always found the community that is established throughout the year to be an enjoyable one. The loss, at the end of a module, of said community has been tempered by the knowledge that I will join a new 3/5
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!