/1 Ten eerste, dat is niet wat in de Koran staat. Het woord "minderwaardig" is Wilders' geforceerde interpretatie op de vers.

Skeptici zouden zich af moeten vragen waarom dhr. Wilders altijd met zulke valse aantijgingen komt. Waarom de waarheid verdraaien als je "gelijk" hebt?
2/ De Koran zegt het volgende (vertaling):

Soera 33, Al-ʾAḥzāb
35 Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allāh) en de #vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige #vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame #vrouwen, [...]
3/ [...] en de waarachtige mannen en de waarachtige #vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige #vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige #vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende #vrouwen, en de vastende mannen en de vastende #vrouwen [...]
4/ [...] en de mannen die over hun kuisheid waken en de #vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allāh veelvuldig gedenken en de #vrouwen die gedenken: Allāh heeft voor hen #vergeving bereid en een geweldige #beloning.
/5 Deze lange vers maakt het expliciet duidelijk dat mannen en vrouwen in de ogen van God gelijkwaardig zijn: "Allāh heeft voor hen #vergeving bereid en een geweldige #beloning."
6/ Echter, dat moslims niet geloven in #feminisme is evident. Wij geloven niet in #gelijkheid tussen de man en de vrouw, maar we geloven in #gelijkwaardigheid.

De islam erkent namelijk dat er biologische, en dus ook sociaaleconomische verschillen zijn tussen de man en de vrouw.
7/ In feite, een man is niet eens gelijk aan een andere man! Hoe kan een man dan gelijk zijn aan een vrouw?

De ene man is ten opzichte van een andere man sterker, intelligenter, wijzer, ouder, sneller, groter, etc. Maar qua waarde is er geen verschil. Zo ook voor de vrouw.
8/ Het #feminisme is een radicale tegenreactie op de zwarte geschiedenis van de #vrouw in het Westen.

Zo mochten bijvoorbeeld alleen mannen stemmen, tot het begin van de 20e eeuw(!).

Ook werd de vrouw gezien als het bezit van de man, naast vele andere onrechten.
9/ De profeet Mohammed (vrede zij met hem) gaf al 1400+ jaar geleden vrouwen hun rechten—helaas iets waarvan moslims vandaag de dag vaak achterstellig in zijn.

Een voorbeeld is de "tijd van onwetendheid" van de pre-islamitische Arabieren, die hun dochters levend gingen begraven.
10/ Een van de eerste dingen waar de #ProfeetMohammed (vrede zij met hem) een stop aan heeft gezet, is het onrecht jegens de #vrouwen.
11/ Zo heeft hij het verboden om #dochters levend te begraven. En daarbovenop heeft hij gezegd dat de man die drie dochters krijgt en ze goed opvoed, dat het #Paradijs voor hem is.
12/ En wat #moeders betreft, heeft hij ze groots geëerd door te zeggen dat het Paradijs onder de voeten van onze moeders is.

Een metgezel vroeg aan de profeet #Mohammed (vrede zij met hem): "Wie heeft het meeste recht op mij?", waarop hij reageerde: "Je moeder."
13/ Hij vroeg: "En wie daarna?", waarop de #Profeet (vrede zij met hem) weer antwoordde: "Je #moeder."—en dit deed hij drie keer. Vervolgens zei hij: "En daarna je #vader."

Dat vrouwen minderwaardig zijn in de #islam is een leugen. En dhr. Wilders moet zijn excuses aanbieden.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

6 Feb
/1 "Hoe verklaar je de #Drieeenheid?"—een samenvatting van mijn #dialoog met een #christen.

Iemand was zo lief om voor mij te bidden, waarop ik zei dat ik dat waardeer; ik zal ook voor die persoon bidden, "maar als je bidt, bid dan naar de #Vader; de Enige Waarachtige #God".
2/ —een verwijzing naar de #Bijbel:

Johannes 17
1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: #Vader [...]
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de #enige #waarachtige #God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
3/ Als Jezus zegt dat niet hij, maar de Vader de "enige waarachtige God" is, dan betekent het dus dat Jezus niet zelf God is.

#Jezus #Christus (vrede zij met hem) was altijd nederig en erkende altijd dat er iemand boven hem was: God. Nooit eerde en prees hij zichzelf.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!