/1 "Hoe verklaar je de #Drieeenheid?"—een samenvatting van mijn #dialoog met een #christen.

Iemand was zo lief om voor mij te bidden, waarop ik zei dat ik dat waardeer; ik zal ook voor die persoon bidden, "maar als je bidt, bid dan naar de #Vader; de Enige Waarachtige #God".
2/ —een verwijzing naar de #Bijbel:

Johannes 17
1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: #Vader [...]
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de #enige #waarachtige #God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
3/ Als Jezus zegt dat niet hij, maar de Vader de "enige waarachtige God" is, dan betekent het dus dat Jezus niet zelf God is.

#Jezus #Christus (vrede zij met hem) was altijd nederig en erkende altijd dat er iemand boven hem was: God. Nooit eerde en prees hij zichzelf.
4/ De christelijke zuster wist er geen antwoord op te geven en probeerde de vraag te ontwijken.

Ik zei dat het niet uitmaakt als zij het niet weet. Liever dat ze het eerlijk toegeeft dan liegt over God. "Misschien een andere passage uit de #Bijbel?"
5/ Ik kwam met het volgende.

Iemand kwam naar #Christus en prees hem, waarna hij vroeg over het hiernamaals.

Mattheüs 19
17 [#Jezus] zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.
6/ Als Jezus geprezen wordt als "goede meester" en hij verwerpt deze titel om vervolgens te zeggen dat alleen #God goed is, hoe in hemelsnaam kunnen er dan nog #christenen zijn die beweren dat God drie is in één?

Jezus verwerpt God te zijn.
7/ Ze had geen antwoord en reageerde: "Je bent in de war", om vervolgens het onderwerp te laten ontsporen.

Ze begon over de "#Allah is een #maangod" theorie:
8/ Zoals Allāh zegt in de Koran(vertaling):

Soera 4, An-Nisāʾ
171 O Lieden van de Schrift, overdrijf niet in jullie #godsdienst en zeg niets over #Allah dan de #Waarheid. [...]
9/ [...] Voorwaar, de #Messias #Jezus, zoon van #Maria, is een #boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maria zond en uit een Geest (de engel Gabriël) van Hem voortkomend. Geloof dus in Allah en Zijn boodschappers en zeg niet (dat #Allah) "#drie" is. [...]
10/ [...] Hou (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, #Allah is de Ene #God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige.
P.S. De vers had ik overigens niet gestuurd. Ik werd geblokkeerd: "Musa ik moet je blokkeren, anders word het een discussie en dat mag ik niet doen. Ik wens je het beste."

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

5 Feb
/1 Ten eerste, dat is niet wat in de Koran staat. Het woord "minderwaardig" is Wilders' geforceerde interpretatie op de vers.

Skeptici zouden zich af moeten vragen waarom dhr. Wilders altijd met zulke valse aantijgingen komt. Waarom de waarheid verdraaien als je "gelijk" hebt?
2/ De Koran zegt het volgende (vertaling):

Soera 33, Al-ʾAḥzāb
35 Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allāh) en de #vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige #vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame #vrouwen, [...]
3/ [...] en de waarachtige mannen en de waarachtige #vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige #vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige #vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende #vrouwen, en de vastende mannen en de vastende #vrouwen [...]
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!