Ber på förhand om ursäkt för världens längsta tråd - men som varm anhängare av folkbildning tänkte jag efter bästa förmåga försöka bringa lite klarhet i debatten om varför Stockholm ligger sist bland regionerna i landet när det kommer till vaccinering av äldre med hemtjänst.
För det första - får Stockholm för lite vaccin? Många högljudda moderater hävdar att staten ”underlevererar” vaccin till Stockholmsregionen och att vi får ”för lite doser i förhållande till befolkningsstorlek”.
Grejen är bara att ingen region får doser i förhållande till befolkningsstorlek i det här läget - utan doserna fördelas efter andelen äldre i befolkningen eftersom det är den gruppen som ska prioriteras just nu. Det framgår hur tydligt som helst av FHM:s hemsida.
Stockholm har en yngre befolkning än många andra regioner, vilket leder till att vi får färre antal doser än andra. Det är dock helt proportionerligt i relation till den grupp som ska vaccineras och kan inte förklara varför en lägre andel äldre med hemtjänst har vaccinerats här.
För det andra - beror det på eftersläpning i inrapporteringen då? Nä, säger regionens egna vaccinsamordnare Magnus Thyberg. Alla regioner har viss eftersläpning, vilket gör att det inte kan förklara de stora skillnaderna mellan Stockholm och resten av landet.
För det tredje - beror det på att Stockholm har vaccinerat en högre andel på äldreboende? Nopp, det finns siffror på det med. Regionen ligger stabilt i mitten, vilket betyder att det inte heller kan förklara varför man ligger så mycket efter vaccinering av äldre med hemtjänst.
MEN VAD BEROR DET PÅ DÅ?!

Här tar jag mig friheten att göra några (förhoppningsvis) kvalificerade gissningar utifrån min erfarenhet som äldreborgarråd i Stockholms stad 2015 - 2018, då jag deltog i förhandlingar och samverkan med regionledningen i frågor som gäller äldre:
1) Väldigt många aktörer

Man ska ha med sig att Stockholmsregionen har den mest privatiserade vården i landet - ingen annan region har så många vårdval som vi har här. Det finns också omkring 210 vårdcentraler, varav nästan 70 procent drivs i privat regi.
Det betyder att det är en himla massa aktörer som måste samordnas när vårdcentralerna ska börja vaccinera äldre. Regionens vaccinsamordnare Magnus Thyberg har också i Expressen medgett att antalet aktörer inneburit ”logistikproblem” som försenat vaccinationsprocessen.
2) Dålig koll

När jag satt i samverkansorgan och förhandlingar med regionen under förra mandatperioden blev det vid upprepade tillfällen nästan smärtsamt tydligt hur dålig koll regionen ofta har på alla sina aktörer.
De hade också ofta svårt få ut information och få dem att ställa om efter nya samverkansavtal och lagändringar. Det gällde inte minst vårdcentralerna. Och om man har samordningsproblem i ett normalläge, kan ni ju bara tänka er hur det besvärligt det kan bli under en kris.
3) Ingen kommunaliserad hemsjukvård

Stockholm är den enda regionen i hela landet där hemsjukvården inte har blivit kommunaliserad, vilket betyder att det inte har skett någon skatteväxling som fört över ansvaret från regionen till kommunerna.
Det innebär att kommunerna i Stockholms län inte får anställa sjuksköterskor i hemtjänsten, som just nu hjälper till med vaccineringen i andra regioner.
Hemtjänsten besöker ju dagligen äldre med insatser, om sjuksköterskor också hade kunnat ingå i hemtjänstteamen skulle vaccinationen till exempel kunnat ske i den äldres hem i samband med ett vanligt besök, istället för att en kallelse skulle gå ut från en vårdcentral.
4) Andra prioriteringar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur regionerna ska prioritera när det fortfarande är bristande tillgång till vaccin.
I Fas 1 - som pågår nu - ingår äldre på särskilda boenden och med hemtjänst, plus personalen i kommunerna som jobbar direkt med dem. I nästa fas kommer egentligen sjukvårdspersonalen, tillsammans med personer över 65 år utan hemtjänst och övriga riskgrupper.
Eftersom det bara är rekommendationer, så har Folkhälsomyndigheten hela tiden sagt att regionerna har möjlighet att göra lokala anpassningar och tidigarelägga vaccinering av vissa grupper. Ett exempel är ”viss vårdpersonal” som till exempel jobbar inom intensivvården.
Mycket tyder dock på att Region Stockholm har valt att prioritera sjukvårdspersonal i högre utsträckning än andra regioner - till exempel har 3 000 anställda bara på Karolinska sjukhuset vaccinerats.
Detta stöds även av en sammanställning som tidningen Senioren gjort, som visar att bara 30 procent av alla som fått vaccin i Region Stockholm har varit över 70 år - en betydligt lägre andel än i övriga landet.
Det behöver inte vara fel, men det betyder att man inte kunnat vaccinera lika många äldre med hemtjänst eftersom tillgången på vaccin fortfarande är begränsad.
Det har förmodligen underlättat bemanningen på sjukhusen, men är samtidigt riskabelt eftersom det framförallt är äldre som riskerar att dö i sviterna av Covid-19.
Puh. Lång tråd. Men vad kan vi då säga så här avslutningsvis?

Efter regionens haveri med testning, smittspårning och uteblivna fysiska läkarbesök på äldreboendena hade man så klart hoppats på att vaccineringen av äldre skulle fungera smidigare och snabbare än så här.
Men det är som sagt extremt svårt att samordna så här många aktörer, särskilt i en kris. Det behöver vi dra lärdomar ifrån - en så här uppsplittrad och privatiserad vård och omsorg var nog helt enkelt inte det bästa utgångsläget för att hantera en pandemi.
Sedan måste jag säga att det vore klädsamt om Region Stockholm kunde stå för sina beslut - det vill säga att man helt enkelt har valt att prioritera sjukvårdspersonal i högre utsträckning än andra regioner och att det har gjort att man hamnat efter med vaccinationen av äldre.
Istället för att förklara och motivera att man valt att göra den här prioriteringen skyller man på vaccintilldelning, inrapportering och fan och hans moster.

Det blir faktiskt bara fjantigt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Clara Lindblom

Clara Lindblom Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @claralindblom

20 Feb
Har ännu en gång behövt trösta en ledsen 2,5-åring, som inte förstår varför hon inte får åka och sova över hemma hos mormor. De har inte setts fysiskt sedan tidigt i höstas och det är tungt att försöka förklara att det kommer dröja ett bra tag till.
Det är alla över 70 år som har behövt begränsa sina liv mest av oss under pandemin. Ändå räcker det inte ens med att ha stora hemtjänstinsatser för att prioriteras för vaccin. Särskilt inte om man har oturen att bo i Region Stockholm.
Jag förstår att Region Stockholm behövt vaccinera en del av sin personal för att klara bemanningen inom sjukvården, men det är inte rimligt att 70 procent av dem som blivit vaccinerade är mellan 18 och 69 år. Det var ju äldre som skulle prioriteras nu.
Read 7 tweets
18 Jan
Vardagen kom emellan igår kväll, men nu har jag sett programmen och har några spontana kommentarer angående Erik Slottners (KD) försvar av Stockholms stads hantering av smittspridningen inom äldreomsorgen i våras. #agenda
Enligt Erik Slottner (KD) fattade majoriteten i Stockholm ”många och tidiga beslut” för att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen. Varför dröjde det då 6 veckor att ställa krav på att sjuka äldre skulle hanteras av särskilda Covidteam? #agenda
Den borgerliga majoriteten i Stockholms stad valde snarare aktivt att inte tillämpa de krisklausuler som faktiskt finns i avtalen med privata aktörer för att säkerställa att äldre med bekräftad eller misstänk smitta isolerades från friska boende. #agenda
Read 15 tweets
8 Jun 20
Hej @BuschEbba. I gårdagens partiledardebatt uppfattar jag det som att du i ett svar till @jsjostedt säger att det inte stämmer att Kristdemokraterna i Stockholm skulle ha motsatt sig krav på arbetskläder och omklädningsrum inom hemtjänsten.
Som vän av ordning och med en förkärlek för att läsa gamla protokoll skulle jag vilja tipsa dig om debatten i vårt kommunfullmäktige den 5 september 2016, som du enkelt hittar på stadens hemsida.
Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet reserverade sig mot delar av förslaget, eftersom de tyckte att det var ”onödig detaljstyrning” av den privata hemtjänsten.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!