Wij waarschuwen al 'n jaar dat de overheid een strategie aanhoudt die inzet op groepsimmuniteit door besmetting.

'Maar ze remmen toch?' 'Ze proberen besmettingen te voorkomen & omlaag te brengen!' 'Complotdenkers!'

Waarom versoepelen we dan?
Waarom worden aerosolen genegeerd?
Wie kan nu nog volhouden dat het doel is om een derde golf te voorkomen? Wij zien het tegenovergestelde gebeuren.

Er zijn 2 besmettelijkere varianten in Nederland. We zouden dus juist méér moeten doen om mensen te beschermen.
Ook dit voorspelden we in de lente van 2020: verspreidingsbeleid vereist misleiding, veroorzaakt verwarring, vermoeit met jojo-lockdowns.

Gevolg: het ondermijnt de sociale cohesie en compliance met controlemaatregelen.
Kijk maar. Wie het kabinet geloofde qua strategie en zag dat het elders beter kan, kon de chaos en schade van het afgelopen jaar voorspellen.
joop.bnnvara.nl/opinies/waarom…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Containment Nu! #VeiligOnderwijs

Containment Nu! #VeiligOnderwijs Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ContainmentNu

23 Feb
In de zomer voorspelden banken en internationale organisaties dat de economische teruggang door de pandemie beperkt kon blijven, als er maar geen tweede lockdown zou komen.

Het kabinet koos in juni en september voor een tweede golf, die de laatste wordt. 1/n⬇️
Veel mensen realiseren zich niet dat het kabinet voorspeld heeft dat winkels en horeca 8 maanden gesloten blijven, tot juni. International reizen bijna een jaar. Het uitgaansleven? Jaren. Scholen maanden, tot nu toe.

Dat legt een enorme wissel op de maatschappij. 2/n
En, zoals de economen allemaal al voorspelden, gaat onze welvaart fors achteruit door de jojo-lockdowns.

De EU-commissie zegt dat de Nederlandse economie het het slechtst zal doen in 2021.

Een beleid dat sterfte accepteert voor de economie schaadt slechts beide, enorm. 3/n
Read 7 tweets
21 Feb
Meer doden aan Corona in 1 jaar dan aan de griep in 50 jaar. Zonder controlemaatregelen zou de schade nog veel groter zijn geweest, mede door sluiting van de gezondheidszorg en nog veel meer economische chaos.
Als we vanaf het begin hadden ingedamd, waren er bijna geen doden geweest.

En ook de keuze in juni om nogmaals een besmettingssprint toe te staan kostte duizenden mensen het leven en doet u nog decennia staatsschuld afbetalen, nu leningen de "zombie-economie" in stand houden.
We weten nu dat minstens 10% van besmette mensen lang lijdt, een nog hoger percentage raakt beschadigd.

Dat zijn in Nederland nu al honderdduizenden mensen. Vaccinatie gaat langzaam, de politiek richt zich op het versoepelingsbudget, een miljoen beschadigde NLers is aanstaande.
Read 7 tweets
18 Feb
Nederland staat er slecht voor.

Het kabinet koos voor geremde verspreiding. Dat is in de lente geheel mislukt, en nu weer, maar de macht is mentaal en procedureel vergroeid met het mitigatiebeleid.⬇️
De media en Kamer vallen de strategie niet aan, en misstanden worden niet in context geplaatst. Daarbij worden zelfs seriële leugens niet als zodanig benoemd, en al helemaal niet als noodzakelijk.

Terwijl ze het vertrouwen ondermijnen kiezen we voor blindheid.
En zo wordt de roep om nóg snellere verspreiding groter. Een onzinnig en vandalistisch plan dat de grenzen sluit, de maatschappij onder hoogspanning zet, de volksgezondheid afmat en de economie stuk maakt.

Het gekke? Het publiek wil eerder harder remmen. Wilde.
Read 15 tweets
16 Feb
Dus iedereen weten nu:
- "ramp onder tieners": nee.
- "geen keuze dan IC-sturing": onzin.
- "kinderen niet besmettelijk": leugen.
- "maskers schijnveilig": misleiding
- "geen speech over groepsimmuniteit": kolossale leugen.
Waarom gelooft u de rest wel?
In het dagelijks leven komt reputatie te voet en gaat te paard. Ook in de politiek.

Behalve als een volk zo gehecht is aan het idee van de betrouwbare overheid dat het kwartje niet valt, te pijnlijk.

Maar een beleid dat leugens vereist is meestal onverstandig.
Het is zó evident te erkennen dat het beleid vereist:
- infectie over ruggen van kinderen
- leugens dat het griepje is, behalve voor enkelen
- gaslighting dat NL hetzelfde doet als andere landen, dat er geen keuze is, etc.

Waar is de MSM-journalist met moed die dat gewoon zegt?
Read 4 tweets
16 Feb
Alléén vaccinatie is niet voldoende om een virus onder controle te krijgen. Daarvoor zijn gezamenlijke inspanningen en een combinatie van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid nodig.

volkskrant.nl/columns-opinie…
Om de cycli van lockdowns van vorig jaar en dit jaar te vermijden, moet de verspreiding van het virus zo snel mogelijk worden afgeremd en moeten we kiezen voor duurzaam herstel.
De Europese strategie dient de focus fors te verleggen van langdurige en nationale lockdowns — vanwege het hoge aantal niet-traceerbare besmettingen en hoge sterftecijfers — naar het onder controle brengen van het virus.
Read 6 tweets
4 Feb
Een slide vol desinformatie. Verdient een draadje, wie weet wordt Van Dissel de volgende keer gewoon verzocht onze Tempel der Democratie te verlaten.

1. Pneumonia? Covid is een algemeen syndroom, kan meeste weefsels beschadigen.
2. Symptomen: die lijst is van de griep.
2b. Symptomen bij Covid zijn er vele, bij kinderen vaak maag/darmklachten, verlies aan geur.

3. Van Dissel negeert aerosole transmissie, wat juist een belangrijke vector is (de belangrijkste waarschijnlijk). Maar ja, hij zei dat hij dat erkennen te duur vindt.
3b. De R0 is niet meer 2,5, in NL is B117 nu dominant, dus denk eerder aan 3 à 3,5.

4. Handen wassen is tamelijk onnuttig, transmissie is vooral via zwevende deeltjes en spetters. "Maatregelen tegen contact- en druppelinfectie", niet zweefdeeltjes. Maar dan wel "ventilatie".
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!