Een slide vol desinformatie. Verdient een draadje, wie weet wordt Van Dissel de volgende keer gewoon verzocht onze Tempel der Democratie te verlaten.

1. Pneumonia? Covid is een algemeen syndroom, kan meeste weefsels beschadigen.
2. Symptomen: die lijst is van de griep.
2b. Symptomen bij Covid zijn er vele, bij kinderen vaak maag/darmklachten, verlies aan geur.

3. Van Dissel negeert aerosole transmissie, wat juist een belangrijke vector is (de belangrijkste waarschijnlijk). Maar ja, hij zei dat hij dat erkennen te duur vindt.
3b. De R0 is niet meer 2,5, in NL is B117 nu dominant, dus denk eerder aan 3 à 3,5.

4. Handen wassen is tamelijk onnuttig, transmissie is vooral via zwevende deeltjes en spetters. "Maatregelen tegen contact- en druppelinfectie", niet zweefdeeltjes. Maar dan wel "ventilatie".
5. Maar de ergste desinformatie in de dia is dat de 98% niet naar het ziekenhuis gaat "milde klachten" heeft. De meeste doden zien het ziekenhuis niet. #LongCovid raakt 10%, een fors deel daarvan echt gehandicapt.

Met je "mild".
Wie denkt dat Van Dissel zich vergist mag deze draad verlaten en moerasland in Florida gaan kopen.

Van Dissel moet doen alsof het wel meevalt, en dat het virus geen ruimtes vult. Teveel symptomen noemen helpt ook niet.

Want onthoud: ze willen groepsimmuniteit.
Groepsimmuniteit vereist dat ouders hun kinderen die broeinesten in sturen en zich geen vragen stellen over maskers of afstand. Dat mensen zich niet isoleren, want gezonde lichamen zijn allemaal nodig.

Dat klinkt cru, maar stem dan ook geen partij die nu in de Kamer zit.
^ Draadje waarin de vele desinformatie in nog maar één slide van Van Dissel wordt bekeken. Pik dit svp niet in onze Tempel der Democratie.
@suzanne_GL @MaartenHijink @CorinneEllemeet @estherouwehand @F_azarkan @PloumenLilianne @MarijnissenL @dijkhoff @RobJetten @gertjansegers

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Containment Nu! #VeiligOnderwijs

Containment Nu! #VeiligOnderwijs Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ContainmentNu

3 Feb
Denk even mee. We weten na vandaag dat @rivm heel goed weet dat er een mega-golf (letterlijk) infecties aankomt door de #scholenopen. Dat kan zomaar #codezwart worden.

Sturing op IC-capaciteit zijn we dus voorbij. Maar waarom dan nu die scholen open? Draadje.
Wat het kabinet zegt interesseert niet, dat zijn Illiaanse gelegenheidsargumenten.

Kritische commentatoren wijzen op electorale overwegingen. Dat klonk goed, veel ouders zitten in hun maag met #thuisonderwijs.

Maar een paar weekjes tot de krokus kon best nog.
Dus zoals wel vaker, bijvoorbeeld bij testen ("reagentia!") en maskers ("schaarste!"), komen kritische commentatoren met een verklaring die kritisch lijkt, maar de kern van het verspreidingsbeleid onaangetast laat.

Want het is altijd de strategie: pompen tot de IC vol is. Punt.
Read 16 tweets
3 Feb
Deze dia van #WisselVanDissel zegt veel.
1. Kinderen/scholen besmetten enorm
2. De infectiegraad wordt de komende maanden hoger dan voorheen. Het wordt gevaarlijker qua #LongCovid
3. Toegankelijkheid v/d zorg alleen gestand als veel goed gaat. Tegenvaller? Totale chaos.
We waarschuwden al in september voor The Purge, de Laatste Golf. Constant hoge infecties, veel 'groepsimmuniteit' opbouwen, beetje chaos mag.

Dit is dat ten voeten uit. Chaos is voorgeprogrammeerd, en dan ijlt de IC-druk weg door groepsimmuniteit.
Dat betekent dat tientallen procenten van ons de komende maanden besmet raken*. B117 als bonus, om het zo te zeggen. Maar zo versjteer je wel je vaccinatiefase en smeek je om mutaties.

* Al 30%, 10% door vaccins tot mei, 85% immuniteitsdrempel, maatregelen 30% waard en dalend.
Read 6 tweets
1 Feb
In het #OMT "advies" staat dat #scholenOpen en #avondklok tot flink meer infecties gaan leiden. Goed dat dat helder is. Maar wat is het plan nou? En wat gaat er gebeuren? Een draadje⬇️ #VeiligOnderwijs
De kinderen zijn na bijna 2 maanden thuis tamelijk Covid-vrij. Het kan dus een maand of meer duren voor daar massale infecties zijn, en voor het overspringt op ouders en ompa's en dan #codezwart ben je al voorbij de verkiezingen.
De vaccinatie gaat langzaam of snel, als je Hugo gelooft, maar zal tegen maart zeker een deuk slaan in de IC-opnames. Het kabinet kan dan bijvoorbeeld 2x meer infecties toestaan bij dezelfde IC-belasting.

Daar voorbij? Dan extra triage thuis of harde zichtbare selectie.
Read 14 tweets
31 Jan
"Kinderen besmetten nauwelijks", maar "open scholen leveren 500+ infecties/dag op".
1. @arieslob moet van de rechter ophouden met deze onzin.
2. Uitbraken zijn exponentieel. 500 wordt 1.000, etcetera. Of zitten ze nog op groepsimmuniteit te vlassen en denken ze afvlakking?
Het is triplethink. De scholen moesten dicht vanwege de infecties, moesten ze toegeven. Nu gaan ze open maar is het "veilig", met ook "beperkte ziekenhuisopnames", maar B117 is "levensgevaarlijk".

En naar Twitter en de media kijkend weet bijna iedereen dat het stierenpoep is.
Hoeveel wedt u dat de scholen weer dicht moeten als er geen bescherming komt? #VeiligOnderwijs
Read 4 tweets
9 Jan
Een voorzichtige duiding: de B117 (Britse) variant maakt de overheid echt bang, en terecht (insider info).

Het speelkwartier van R~1 en scholen als immuniteitsturbine is voorbij, blaast de zorg op.

In dat kader kunnen onthullingen van @Nieuwsuur en "vergissingen" verklaard: ⬇️
Was het hiervoor noodzakelijk de ouders en leraren te laten geloven dat scholen geen infecties opleveren, is het nu nodig dat ze denken dat dat wel zo is.

Alleen dan is er voedingsbodem voor nog een maand dichte scholen of strak #VeiligOnderwijs
Er is geen serieuze twijfel dat B117 dominant wordt. En epidemiologisch kun je nu kiezen uit snel hard remmen (R 0,7) of tot Pasen met chaos in de zorg en economie zitten.

Elders gaat men er van uit dat ook veilige open scholen moeilijk worden. Open onbeschermd? Uitgesloten.
Read 7 tweets
7 Jan
Dit komt ook op ons af als politici niet heel snel hun hersens gebruiken: #codeZwart, maar dan weken of maanden lang. Met massale sterfte aan Covid, maar ook aan andere onthouden zorg.

De Deense berekening laat zien: nu heel hard remmen, anders is chaos onvermijdelijk.
Dit komt door simpel rekenen. Iedereen die nu niet besmet raakt betekent (bijv.) 10 mensen die niet besmet raken over één of twee maanden.

Daarom moeten we nú echt hard remmen:
- Lockdown (thuis blijven)
- Alleen supermarkt/apotheek open
- Kantoren dicht
- Inreiscontroles.
En het kabinet moet eerlijk zijn: iedereen is kwetsbaar, aerosolen, kinderen, noodtoestand.

Alle maatregelen die nu niet worden genomen bij het slappe beleid van sturing op zorgcapaciteit betaalden we in 2020 al dubbel terug. Met B117 is dat nog veel meer.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!