رضاخان علاوه بر پنج زن علنی، با زنان متعددی ارتباط داشته است. محمدرضا نیز علاوه بر سه ازدواج علنیش با ده‌ها زن رابطه داشت. خاطرات علم هم نمونه‌های جالبی ذکر کرده‌است. نسل به نسل، ظاهرا خیلی زنان را دوست داشته‌اند.
پدر رضاخان، سابقه دلالی زنان زیبای گرجی داشت. در مواردی دلالی زن برای حرمسرای ناصرالدین شاه کرده و از جمله یک دختر گرجی را به دربار قاجار هدیه کرده و سکه جایزه گرفته است.
در خاطرات سلیمان بهبودی آمده که برای همین دختر گرجی در حرمسرای شاه، اتفاقاتی می‌افتد که باعث می‌شود کتک مفصلی هم از دربار بخورد چون باعث افتضاحاتی در حرمسرای شاه شد.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with حسن رحیم پور

حسن رحیم پور Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rahimpourazqadi

21 Feb
چگونه رجاله، شاه شد؟(۳)
(از"پالانی" تا "پهلوی")
به مناسبت سوم اسفند، یکصدمین سالگرد کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ و گماشتن دیکتاتور رضا پهلوی بر ایران، سلسله پرسش و پاسخهایی در سایت(rahimpour.ir) منتشر می‌شود و اینک بخش سوم:
س) عنوان"پهلوی" و رضاشاه کبیر از کجا آمد؟
ج) این"پهلوی"، ماجرا دارد. اینها ایلیاتی و از ایل پالانی در منطقه سوادکوه بودند. در واقع، رضا پالانی بود. خود او تا وقتی انگلیسی‌ها او را بالا آوردند، اصلا کلمه پهلوی را نشنیده و معنای آن را نمی‌دانسته است.
کلمه"پهلوی" را از سفیر انگلیس و از آلمانی‌ها ، و هر یک به دلیلی، شنیده و این نام فامیلی، پیشنهاد آنها بوده است.
سفیر آلمان در خاطراتش نوشته هرتسفلد در ایران روزی با رضاشاه، از"پهلوی" می‌گوید. او می‌پرسد: پهلوی چیست و چه معنایی دارد؟
Read 10 tweets
20 Feb
س) ستارخان و باقرخان چه تیپ رجالی بودند؟ این دو سردار، ازجمله نمادهای انقلاب مشروطه شده اند اما در تبلیغات بعضی گروههای مثلا ملی گرا یا چپ و....، مورد استفاده های شبه روشنفکری جریانات متعارضی قرار گرفته اند.
ج) این بلا بر سر تحلیل کل نهضت مشروطه آمده است و تحریفهای تبلیغاتی و سیاسی ایدئولوژیک متعددی در مورد آن اعمال شد. به یک حرکت دینی و مردمی برچسب های دروغ غیردینی و شبه روشنفکری غربی زدند .
ستارخان صریحاً و به تکرار اعلام می کرد که به فتوای مرجعیت نجف از جمله آخوند خراسانی وارد جهاد شده و دست از نبردمقدس علیه اشغالگران خارجی و استبداد حاکمیت بر نخواهد داشت.
Read 6 tweets
20 Feb
پهلوی اول حکم یکی از چماقهای دربار قاجار راداشت که زمانی تحت امر افسران روس ،مشغول تعقیب و سرکوبی مشروطه خواهان بود وبعدها هم آلت فعل انگلیسیها در سرکوب ملتش.
در دوران محمدعلی شاه و قلع وقمع مشروطه خواهان، او درخدمت ارتشی است که سر مجاهدان را از بدنشان جدا می‌کردند و در توبره به تهران می فرستادند . هرجا خبری از کشتار آزادیخواهان بود سروکله اش پیدا بود.
رضا پهلوی در محاصره تبریز علیه ستارخان وباقرخان، فرمانده مسلسل چی هاست.
درکشتار انقلابیون جنگل و میرزا کوچک ، دستش بخون مجاهدان آلوده است ، در سرکوب نهضت کلنل تقی خان پسیان در خراسان و خلاصه هرجا جنایت وآدمکشی هست او هست. شیخ محمد خیابانی به دست همین نیروی قزاق به شهادت رسید در ماه هایی که رضاخان فرمانده کل قزاقها و آماده برای کودتای لندن می شد.
Read 5 tweets
27 Jan
۴. پس از سلطنت رضا پهلوی و سپس شهریور۲۰ و اشغال مادی و معنوی ایران که چیزی از ایران نماند و از هر جهت دچار فروپاشی شد، هسته‌های مقاومت فکر دینی در کشور به تدریج فعال و در برابر ایدئولوژی اسلام‌ستیز رژیم شاه، کمونیست‌ها، بهاییت، کسروی‌گری و... خط دفاعی تشکیل دادند.
ازجمله، حلقه‌ای که در قم، برگرد امام و آقای طباطبایی شکل گرفت، از کارآمدترین هسته‌های مقاومت علمی و عملی بود که تا امروز برکاتش پیداست. دهها متفکر بزرگ و صدها روحانی مبارز، در"معرکه معرفت"و در"جبهه سیاست"، براستی سرنوشت ایران، تشیع و جهان اسلام را ظرف چند دهه تغییرات اساسی دادند.
شاگردان مشترک حلقه طباطبایی و مکتب امام،"عقلانیت دینی"را تکثیر و بروز کرد و این جنبش در تفکر دینی، معادله قوا را تغییرداد؛ مطهری،جوادی آملی،مصباح یزدی،حسن‌زاده و ده‌ها تن دیگر، برغم فراز و فرودها و تفاوت‌ها، هر یک، جهانی بنشسته در گوشه‌ای بودند و تاریخ تفکر معاصر را به پیش راندند
Read 8 tweets
27 Jan
۲. اما رحلت آیت‌الله مصباح، اتفاق مهمی در حوزه معرفت است و گرچه مردان معرفت، "بی زمان" و بیشتر، مسئله آینده مایند تا گذشته، اما
برماست تا داغ او تازه است، به آورده‌های ذهن خلاق آن نظریه‌پرداز بزرگ، ادای احترام کنیم. ملایی اهل معنا و فرهنگ‌ساز در معرکه‌های فلسفی و علوم انسانی،
بی‌پروا در مواضع علمی بدون چرتکه‌اندازی‌های رائج، نکته‌سنج، فریب‌ناپذیر و متخصص در آسان کردن سخت‌ترین معقولات و جراح غده های بدخیم و پیچیده در تحریف دین که شاید اگر فداکاری و پایمردی او نبود، موج یک انحراف خطیر در فکر دینی و حاکمیت سیاسی به ویژه در دهه هفتاد
با پوشش تقلبی "نواندیشی دینی" و با القای سکولاریزم در لباس "عرفان"، و تزریق "لیبرال دمکراسی" در پرده "جامعه مدنی"، در کار تخریب مبانی انقلاب خمینی، حتی به دست معممین درس نخوانده‌ای که به تدریج از گرداب فروپاشیده چپ، به مرداب عفن راست لیبرال درغلتیدند، به ثمر می‌نشست.
Read 7 tweets
24 Jan
بسمه تعالی

۱. از دی ۹۸ تا دی ۹۹، یک سال کامل، برگریزان بود. از مداد علما تا دماء شهدا، از ترور مجاهد نبردهای بین‌الملل و شهید جنبش‌های آزادی‌بخش، قاسم سلیمانی و ابومهدی و ترور فیزیکدان بزرگ و بنیانگذار، فخری‌زاده و....
تا فقدان آ‌‌یت‌الله مصباح که قهرمان موشکاف عرصه معرفت و عقلانیت بود، ایران، مردان بزرگی را یک به یک از دست داد. و چه بدست آورد؟
در باب سلیمانی، آیت‌الله عرفان عملی در جهاد کبیر تا جهاداکبر و از شاهکار برادران گمنامش در سپاه قدس، شهیدان دفاع از مستضعفین جهان و رهایی ملت‌های دربند
با ده‌ها سلیمانی بی‌نام که اسماعیل قاآنی، شهید دیروز و فردا، یک تن از آنانست همچنان باید گفت و خواهیم گفت، چه تازه اول عشق است و قافله شهرآشوبان کربلا تا همه جا در پنج قاره جهان خواهد رفت و غافلان و به‌ خواب‌رفتگان را فرمان برپا خواهد داد.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!