Sophie VM Profile picture
23 Mar, 17 tweets, 3 min read
Podcast 81 - #NDR #CoronaVirusUpdate afl 81 met @CiesekSandra en @KorinnaHennig

ndr.de/nachrichten/in…
Samenvatting:
5- dagen lockdown zoals in Australie, puur epidemiologisch gezien, heeft dat zin?
We beginnen sowieso met een andere beginstituatie dan Australie.
Wij hebben een veel hogere incidentie en als men er dan ook nog voor kiest om het winkelen in de supermarkt op zaterdag nog toe te staan, dan zal het effect dat velen wensen uitblijven.
Rekening houdend met de incubatietijd en het feit dat echt iedereen zich eraan zou houden, wordt de infectieketen wel onderbroken, maar vind ik 5 dagen te kort om een sterk effect te verkrijgen.
We mogen niet vergeten dat mensen tussen 60-85 ook nog niet gevaccineerd zijn en dat we bij die mensen ook een zwaar verloop van de ziekte mogen verwachten.
47'43 - gastspreker prof. Christiona Dohna-Schwarke,
Kinderheelkunde, ICU, Infectioloog. Hij is leider op de Kinder-IC aan de universiteitskliniek van Essen.
U bent kinderarts en u heeft zelf ook vier kinderen. Als u de situatie bekijkt op scholen. Er is nog steeds geen regelmatige testing en de besmettingen van kinderen stijgen volgens het RKI. Er zijn verschillende redenen om de scholen open te houden of te openen.
Hoe beoordeelt u de situatie van scholen in Duitsland, beroepsmatig en prive? Ergens heb ik een beetje geluk bij het formuleren van mijn antwoord, want de paasvakantie staat voor de deur. Met de RKI cijfers en de aanwijzingen dat het
aantal besmettingen bij jongeren en kinderen duidelijk toenemen, was het belangrijk geweest om de scholen onder de loep te nemen. Voor mij was het zinvol geweest om de scholen nog even dicht te houden, met misschien een uitzondering voor de laatstejaars.
Voor mij was het zinvol geweest om de scholen nog even dicht te houden, met misschien een uitzondering voor de laatstejaars. Voor mij was het zinvol geweest om de scholen nog even dicht te houden, met misschien een uitzondering voor de laatstejaars.
U woont en werkt in NRW. Daar was veel ruzie omdat er gemeenten waren met hoge incidentie, die de scholen wilden sluiten, maar de deelstaat heeft het verboden.
Wetenschappelijk gezien is een regionale aanpak toch dat wat epidemiologische en pedagogische eisen het best met elkaar kunnen overeenkomen, toch?
Ikzelf begrijp dit ook niet omdat de regionale overheden hun verantwoordelijkheid opnemen voor wat bij hun gebeurt. Ik ben zeker te vinden voor een regionale aanpak.
Wat de rol van kinderen in het infectiegebeuren betreft, is alles ondertussen toch wel duidelijk geworden. Er is een wetenschappelijke consensus bereikt.
Samengevat:
- besmettingen bij kinderen verlopen vaak asymptomatisch of met milde symptomen
- hoe jonger, hoe minder kinderen getroffen worden, maar bij hoge incidentie worden ook jongere kinderen besmet Hoe gaat het er nu aan toe in de dagelijkse praktijk?
Kunt u deze bevindingen uit studies ook beamen? Is dat ook wat u ziet in de dagelijkse praktijk?
-Ja, we zien zo goed als geen zwaar verloop van accute infecties
-Zeer zelden bij risicogroepen (immuunzwakte, oncologische achtergronden, structurele longziekten,)
-Ja, we zien zo goed als geen zwaar verloop van accute infecties
Zeer zelden bij risicogroepen (immuunzwakte, oncologische achtergronden, structurele lonziekten,) -

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sophie VM

Sophie VM Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SMeerbeeck

25 Mar
Pas goed op jullie kinderen!
De vertaalde samenvatting volgt nog. (Na 14u te hebben gewerkt ben ik te moe nu 😢) Image
Als ooit het ware verhaal van de Coronapandemie geschreven wordt, zal een van de ergste nalatigheden de geschiedenis ingaan, nl.: wat onze regerenden kinderen -en hun ouders- hebben aangedaan toen ze verzuimden om scholen en kinderdagverblijven tot veilige oorden te maken.
dit is het begin van het artikel...
Read 25 tweets
24 Mar
12:12 een magische tijd! Zeven jaar geleden werd ik mama van Sebastian.
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Om 12u had ik nét m’n lunch op. Ze haalden me op met een team van 4 dokters, want ik moest met een SPOEDsectio bevallen.
Rond 16u werd ik wakker in een verlaten en donkere ziekenhuiskamer, die meer op een stockageruimte leek.
Daar lag ik dan... helemaal alleen. Géén belletje aan m’n bed, geen mobieltje in de buurt. Helemaal alleen en vergeten.
De uren gingen voorbij zonder dat iemand bij me langskwam.
Ik wist niet eens of mijn zoon gezond en wel ter wereld was gekomen... en of hij nog leefde. Die uren leken een lange week!
Tot er plots een verpleegster de kamer binnenliep, verrast mij daar te zien liggen.
Read 15 tweets
9 Dec 20
In de laatste stellingname van o.a. prof. @c_drosten wordt aanbevolen:
- om vanaf 14/12 de schoolplicht op te heffen. Die kinderen die thuis kunnen/willen blijven, blijven ook thuis.
- verlenging v kerstvakantie t/m 10/01.
- alle winkels dicht v 24/12 t/m 10/01.
... @DasUlrike
- 10 dagen in 'voorquarantaine' als je ouderen wil bezoeken
- 5 dagen zelfisolatie bij ziektesymptomen; ademweginfecties, ook bij rugpijn, hoofdpijn,
- antigentests invoeren (zijn maar 1 dag geldig!)

@vanranstmarc @ProfHGoossens @BenWeyts @alexanderdecroo @PedroFacon
"We hebben goede data uit een studie (React 1) in Engeland die beweert dat het infectiegebeuren in scholen boven de basisschool groter is dan in de maatschappij."
"We hebben hier in DE geen studie, maar er is geen reden om te denken dat het bij ons anders is." @Tweedle65921973
Read 12 tweets
8 Aug 20
Duitse topvirologen formuleren aanbevelingen om scholen VEILIG te kunnen openen.

Bevindingen:
1) De aanvankelijk aangenomen beperkte rol van kinderen in deze pandemie moet in vraag gesteld worden.

2) In bepaalde situaties is het mogelijk dat kinderen een niet te
verwaarlozen deel van de besmettingen met SARS-CoV-2 uitmaken. Het procentuele aandeel van kinderen in het totaal aantal nieuwe besmettingen in DE neemt zulke proporties aan die corresponderen met het aandeel van kinderen in de totale bevolking.
Bron: rki.de/DE/Content/Inf…
3) Gevallen bij kinderen zouden bij het begin van de epidemie over het hoofd zijn gezien omdat vooral kinderen met symptomen werden getest en juist die zijn bij kinderen minder uitgesproken aanwezig.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!