Jan B. Profile picture
1 May, 10 tweets, 6 min read
🧵Wat doen we nou in NL? Gecontroleerd verspreiden? Het virus gecontroleerd verspreiden? Groepsimmuniteit opbouwen dus? Gecontroleerd rondgaan? Wat zegt @wol er over tegen Mark Rutte. En waarom wordt scenario 4 nooit genoemd?‼️ #notulendebat #coronadebat #groepsimmuniteit
2. We willen het niet helemaal stilzetten. We willen dat mensen het steeds blijven krijgen en hopelijk hebben ze milde klachten. #rondgaan #kinderen #scholen @MarijnissenL @PieterOmtzigt 👇🏻
3. We willen de verspreiding van het virus gelijkmatig hebben onder de niet kwetsbare mensen. Verspreiding controleren. 👇🏻 #gecontroleerdverspreiden
4. Waar is het meeste draagvlak voor? Het virus in feite rond laten gaan. 👇🏻‼️
5. De strategie is niet gewijzigd zegt Rutte. Het is vanaf het begin altijd al zo geweest. Het doel is groepsimmuniteit natuurlijk. Dat is geen bij effect. Wel een paar leugens want we doen niet hetzelfde als alle westerse landen. #notulengate 👇🏻‼️
6. Zegt u het maar. Wat doen we met het virus? Zo min mogelijk besmettingen? Of rond laten gaan? Met maatregelen om ziekenhuizen te beschermen enz? (Er is een pandemie en wat gaan we doen, ziekenhuizen beschermen, groepsimmuniteit is leuk als bijeffect). 👇🏻 #kuddeimmuniteit
7. De strategie is nooit veranderd zegt Mark Rutte dus. Groepsimmuniteit zoals de toespraak in maart 2020. 👇🏻‼️
8. In december 2020 was het even wat hoopvoller om de oppositie gerust te stellen. #rutte @MarijnissenL 👇🏻🥸🤷🏻‍♂️
9. In maart 2020 waren er nog 7 scenario's. Nu heeft iedereen het in NL elke keer over 3 scenario's: Groepsimmuniteit, gecontroleerd zo snel mogelijk groepsimmuniteit en 'lockdown' strategie ofwel 'eliminatie'. 👇 Image
please unroll @threadreaderapp

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan B.

Jan B. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JanBvanE

23 Apr
#kuddeimmuniteit of groepsimmuniteit. Het is geen doel van het beleid wordt er gezegd maar het bijeffect. Wat is het doel dan wel? In de documenten staan 3 opties (er zijn er meer). Naar aanleiding van het debat met @MarijnissenL 👇1
In de WOB staat ‘Doel: snelst mogelijke bouw van ‘kuddeimmuniteit’. Zie onderstaande draad. Rutte noemde de gewobde stukken beleidsstukken en creëerde afstand tot daadwerkelijk gekozen beleid. Maar er staat precies het zelfde als wat de strategie nu is.👇2
De drie scenario’s die werden genoemd (er missen er een aantal). En een screenshot uit het WOB document.
Ons doel is ‘gecontroleerd #uitrazen’, mooi woord wat ze ervan hebben gemaakt is ‘maximaal controleren’. Ofwel Doel: snelst mogelijke opbouw van ‘kuddeimmuniteit’. 👇3
Read 16 tweets
14 Apr
🧵Gisteravond was er weer een #persconferentie. De strategie van onze overheid kwam hier weer naar voren. Het lijkt mij goed dat zoveel mogelijk mensen weten wat nu die 'echte strategie' is. En wat het verschil is met landen die nu 'normaal leven'. Een draadje 🧵👇1
Maart 2020: De toespraak. Groepsimmuniteit. Daarna volgde kritiek en werd het snel even anders. Nee het is geen groepsimmuniteit, maar een gevolg van het beleid. Het is niet het doel. Later weet onze premier het niet meer. 👇2
Maart 2020: JvD: Als je in een harde lockdown gaat dan komt het virus direct weer terug. Hij doelde op o.a. Wuhan. Vooralsnog is dat niet zo en groeit daar de economie. Hier golven. Maargoed we maken allemaal fouten en kunnen we ervan leren. 👇3
Read 36 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(