Der er kun borgerne til at sige fra. - Politikere og sundhedsmyndigheder gør det ikke. - I oktober sagde han at flokimmunitet opnås ved at forhindre eksponering for virus.🤦‍♂️ - Hør selv her:
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Her WHOs Dr. Aylward, 24.02.2020, med endnu en skitsetegning på et stykke pap, der tydeligt viser den fantastiske effekt af præsident Xi Jinping's resolutte indgriben.
news.cgtn.com/news/2020-02-2…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Virkningen af præsident Xi Jinping's rettidige indgriben er vist i Tweet herunder. - Det er utroligt, hvad man kan opnå med viljens kraft.

#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Søren Schifter

Søren Schifter Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SorenSchifter

29 Apr
Tankevækkende tråd om pseudovidenskab og videnskabelig metode. - Det er ikke første gang idéer forklædt som videnskab er kørt af sporet.
threadreaderapp.com/thread/1376932…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Supplerende tråd om én af de aktuelle pseudovidenskabelige idéer: At RT-qPCR-testen kan bruges til at eliminere coronainfektion og infektionssygdommen COVID-19.
threadreaderapp.com/thread/1352238…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Tweetet her er specielt vigtigt. For det illustrerer forskellen på videnskabelig og pseudovidenskabelig metode.

#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 10 tweets
9 Apr
Der er ingen videnskabelig evidens for effekt af ansigtsmasker. - Men syntetiske ansigtsmasker frigør mikroplast som indåndes. - Hvorfor har sundhedsmyndighederne ikke fokus på det?
msn.com/en-xl/news/oth…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Ikke blot er der ingen videnskabelig evidens for effekt af ansigtsmasker. Der er evidens for, at der ikke er effekt. 15 af 15 randomiserede undersøgelser for virale luftvejsinfektioner er uden signifikant effekt.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Og blot for at undgå, at der er flere der kommer med den nærliggende indvending, at anvendelse af kirurgiske ansigtsmasker på operationsstuer er et bevis på effektivitet. Så læs her:

#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 6 tweets
4 Apr
1/n. The SARS-CoV-2 genome is 87% identical to SARS-CoV and higher than 75% with the other 5 human coronaviruses, see Table C. - It is no wonder that there is background immunity and that many are not susceptible.
#Covid_19 #COVID19 #coronavirus #Corona
2/n. The fact that not all are susceptible was public knowledge from the start of the epidemic from observations on Diamond Princess.

#Covid_19 #COVID19 #coronavirus #Corona
3/n. The aircraft carrier Theodore Roosevelt also had less than 20% with a positive test, and only about 50% of individuals with a positive test had symptoms.

#Covid_19 #COVID19 #coronavirus #Corona
Read 5 tweets
26 Mar
1/n. Hvad fejler mon de mennesker, der beslutter at anvende en test til massescreening, som giver op mod 50% falsk positive?
berlingske.dk/danmark/hver-a…
#dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Og det er kun halvdelen af problemet. Den misser også op mod 50% af de faktisk positive. Se klip fra SSI's hjemmeside.
ssi.dk/aktuelt/nyhede…
#dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Det er uendelig trættende at gøre opmærksom på det her problem, nu igennem det meste af et år. - Ingen vil høre og ingen vil se. - Også teststrategien er meningsløs. - Men i det mindste tjener testproducenterne på det.
#dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 6 tweets
25 Mar
I dag i JP for et år siden. - Der er udviklet vacciner i et forceret udviklingsforløb siden da. Forhåbentlig ender det godt. -Men konsekvenserne pga. den politiske håndtering er blevet meget værre.
jyllands-posten.dk/debat/kronik/E…
#dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. For et år siden troede jeg faktisk på, at det var muligt at påvirke fordelingen af sygdomstilfælde sv. t. "flatning the curve" skitsen. - Det har vist sig ikke at være tilfældet.
#dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Infektionstoppene forløber helt uafhængigt af diverse restriktioner.
#dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19 Image
Read 4 tweets
13 Mar
1/n. Regeringen og dens "eksperter" lægger som en selvfølge til grund, at nedlukninger, ansigtsmasker og samfundsskadelige restriktioner virker på corona epidemien. Men det er et falskt narrativ uden videnskabelig evidens.
#dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Kan du se nogen sammenhæng imellem antallet af "Bekræftede tilfælde" og diverse indgreb. - Nej vel. - Der er ingen.
#dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19 Image
3/n. Der er videnskabelig evidens for at nedlukninger ikke virker på virus infektioner, og derfor heller ikke på corona epidemien.

#dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!