Mijnheer Van Grieken (@tomvangrieken), op zaterdag kijk ik altijd naar #deafspraak #opvrijdag (@deafspraaktv). Dus keek en luisterde ik vanmorgen naar u. Misschien zal het u verbazen dat ik dit openlijk zeg: ik vind dat u gisterenavond goed op dreef was. Zeer goed zelfs. (1/7)
U vertolkte meningen die publiek mogen - en wat mij betreft zelfs moéten - worden vertolkt. Er zijn mensen die vinden dat u gisteren geen plaats had mogen krijgen aan tafel. Ik vind het omgekeerde: uitgerekend deze week moést u er zijn. (2/7)
Zonet nam ik een kijkje op de Facebook-groep 'als 1 achter jürgen'. Lang niet alles wat daar te lezen valt is weg te zetten als idiotie of verwerpelijk. De auteurs van wat er te lezen is collectief wegzetten als wappies of dwaalgeesten, is bijgevolg onzalig. (3/7)
Tegelijk is het ook duidelijk dat een (zeer kleine) minderheid onder hen er wel degelijk extreme en zelfs gevaarlijke ideeën op nahoudt. (4/7)
Mijnheer Van Grieken, u zei gisteren: "Geweld kan nooit de oplossing zijn." Ik geloof dat u dat oprecht meent. Meer nog, ik durf te hopen en geloof zelfs dat u bereid bent te doen wat binnen uw mogelijkheden valt om geweld te voorkomen. (5/7)
Daarom: sta op, mijnheer Van Grieken. Verkondig wat u gisteren stelde in #deafspraak #opvrijdag, met name dat geweld nooit tot oplossingen leidt, met luide stem. Overal waar u komt. Op alle fora waartoe u toegang heeft. Tav allen bij wie u een luisterend oor vindt. (6/7)
Ondubbelzinnig. Zonder enig voorbehoud. Rechttoe rechtaan.
U bent een belangrijke stem in het maatschappelijk debat. Als u gisteren meende wat u zei, en dat geloof ik dus, is het uw plicht dit te doen. (7/7)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rik Van de Walle

Rik Van de Walle Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rvdwalle

23 May
Twee studenten publiceerden een opiniestuk op de website van het UGent-studentenblad @Schamper, nav een twitterdraadje dat ik gisteren schreef.
Het opiniestuk is hier te vinden: schamper.ugent.be/daily/belangri…
Het twitterdraadje vindt u hier:
(1/7)
Het opiniestuk is een uitstekende bijdrage tot het debat. Tal van argumenten zijn erin verwerkt. Goed geschreven bovendien. Genuanceerd. Waarbij de auteurs best wel wat kritiek uiten tav wat ik zelf schreef. Omwille van dit alles vraag ik u om hun stuk te lezen. (2/7)
Ook omwille van de kritiek aan mijn adres, ja. Want spreken en tegenspreken op basis van argumenten: het is precies waar ik voor pleit. Ook - en zelfs in het bijzonder - wanneer ik zelf (op een gefundeerde manier) word tegengesproken. (3/7)
Read 7 tweets
23 May
Beste Marc, ik neem aan dat ik niet hoef te benadrukken dat ik elke vorm van haat, verheerlijking van en/of aanzetten tot geweld, op welke manier ook en door wie dan ook, veroordeel. Mede daarom vraag (eis) ik van mijnheer Van Grieken dat hij daden bij zijn woorden voegt. (1/4)
Hij stelde dat geweld nooit de oplossing kan zijn. Welnu, laten we hem aan die woorden houden. Laten we met z'n allen eisen dat hij ze op alle fora waartoe hij toegang heeft en tav alle mensen die hem een luisterend oor bieden, herhaalt. (2/4)
Laten we bovendien eisen dat hij naar die woorden handelt. Altijd en overal. Laten we hem erop aanspreken, wanneer dat niet het geval is. Altijd en overal. (3/4)
Read 4 tweets
18 May
At Ghent University (@UGent), everyone is allowed to think and speak freely. That is what the signatories of this statement have done. They have every right to do so. (1/4)
The signatories' statement does not nurture hatred. Moreover, with their statement, the signatories do not commit anything or anyone except themselves. (2/4)
Therefore, the statement cannot be understood as a statement on behalf of Ghent University as a whole, nor as a statement coming from a university that nurtures hatred. Our university does not nurture hatred and will never do so. (3/4)
Read 4 tweets
20 Oct 20
Er zijn geen domme vragen, op vragen die men niet durft te stellen na. Stel: persoon X heeft COVID-19-symptomen + we testen niet X maar wel de hoogrisicocontacten van X. Voor de meeste X'en zal gelden dat het aantal hoogrisicocontacten groter is dan één. (1/n)
De hoogrisicocontacten van X testen vergt dus meer testcapaciteit dan de nieuwe teststrategie waarbij alleen X wordt getest en de hoogrisicocontacten van X in quarantaine worden geplaatst zonder getest te worden. (2/n)
Bovendien: COVID-19-symptomen zijn niet specifiek genoeg. De kans is groot - zeker naarmate de winter nadert - dat X, die weliswaar COVID-19-symptomen heeft, niét besmet is. X kan ook verkouden zijn, griep ontwikkelen, enz. (3/n)
Read 8 tweets
17 Jul 20
Geachte @Sophie_Wilmes @JanJambon @eliodirupo @rudivervoort @PYJeholet @OliverPaasch, ik heb de hele dag getwijfeld. Omdat het pretentieus kan overkomen. Omdat mijn mening ook maar mijn mening is. Toch doe ik het: u rechtstreeks aanspreken. Een #draadje. (1/15)
Ik zal u niet veroordelen. Ik zal u zelfs niet beoordelen. Ik zal wel enkele vragen stellen. Concrete vragen. Ik zal u ook hulp aanbieden. Ik zal proberen u ervan te overtuigen dat u tot meer in staat bent dan u zelf lijkt te denken. (2/15)
Afgelopen woensdag besliste u om volop in te zetten op een gedragswijziging van wie de huidige coronamaatregelen vooralsnog niet (of onvoldoende) naleefde. Die aanpak is niet zonder risico maar er valt iets voor te zeggen. Tegelijkertijd vereist die aanpak moed. (3/15)
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(