lite svårbegriplig undersökning, men ändå intressant att c-väljarnas preferens bekräftas. dn.se/sverige/dn-ips…
partiledningens linje blir därmed (än) lite mindre logiskt, i synnerhet som det nu i praktiken handlar om en budget som skulle behöva göras med v. rent sakpolitiskt går det förstås att hitta kompromisser som både v och c kan leva med. större är inte skillnaderna.
(precis som c och sd skulle kunna stå bakom samma budget.)
också värt att notera att kd-väljarna föredrar en regering med sd före en med c. (tillsammans med m och l.)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Andreas Ericson

Andreas Ericson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @neo_andreas

4 Jul
nu kan vi sammanfatta skjutvapenvåldet under första halvåret. som ni kanske minns såg vi inledningsvis en positiv trend, efter rekordsiffrorna ifjol. så här ser halvåret ut som helhet, jmfrt med motsvarande period 2017-2020.
vi kan som ni ser alltså konstatera att den positiva trenden har fortsatt, även om den kanske inte har fortsatt så starkt som vi hoppades i våras. ffa gäller det antalet skottlossningar och antal skadade.
140 skjutningar. det är en minskning med 35 stycken jämfört med 2020. det är också knappt 10 procent färre än genomsnittet 2017-2020.
Read 9 tweets
21 Jun
kanske en av de normalare dagarna för svensk politik på senare år.
förmodligen är dagens långsiktiga förlorare sd. långsamt börjar det drivhus som närt dem så länge att tappa värme och ljus.
över det kan bara trädgårdsmästarna känna sorg.
Read 4 tweets
21 Jun
i denna unika situation får vi gräva djupt i rikets lagrum och annaler för att hitta tillämplig praxis. ev kan skänninge rådmannabalk från 1419 vara relevant här.
där läser vi att "avsaht staatsminister bähre skamhuufa intill nesthe rådslaagh".
men det är inte bättre för oppositionen ty "de skola sätta föhlje till tinget, där mööthas de i fulle vapheen, utan klädnad, insmorde i svinfeeht".
Read 4 tweets
20 Jun
visade sig att mormor fortfarande betalar medlemsavgiften till mellansels if. (morfar spelade inner på 40-talet.)
nu är mormors lägenhet tömd och hon själv på myrtensgården. det gick väl efter omständigheterna bra.
till skillnad från resten av sverige var det kulet i bredbyn idag. mormor frös efter ett tag när vi rullat ut henne. men hon tyckte om att få vara ute lite.
Read 5 tweets
7 Oct 20
så, nu har jag också sett den. den var välgjord och det nya material som presenteras är helt klart värt att uppmärksammas. håller med dem som menar att ytterligare undersökningar krävs.
jag kom pga privata omständigheter - en av mina bästa vänners mamma vid den här tiden var med - att följa nyheterna om estonia ganska noggrant de första åren. dokumentären gör ett förtjänstfullt arbete i att påminna om det mycket tveksamma beslutet att inte bärga ens kroppar.
det var något som togs emot med stor bitterhet av anhörigkretsen. processen var delvis osaklig och beslutet var både svagt motiverat och okänsligt levererat. sammanfattningsvis illa skött av den tidens politiker.
Read 72 tweets
5 Oct 20
apropå detta minns jag en riktig holmgång i "diskutabelt" ngn gång på 90-talet. aschberg i vilt bråk med janne josefsson som då var på uppdrag gransknings föregångare striptease. dn.se/kultur/uppdrag…
jag minns faktiskt inte exakt vad saken gällde, men båda anklagade varandra vilt för det mesta man kan tänka sig. robert aschberg hade svårt att få sin bror att låta josefsson svara.
hittade nu ett spår, var tydligen i januari 1995. enligt expressen kallade aschberg (richard alltså) josefsson för "den största lögnaren i svensk media" och josefsson svarade med att kalla aschberg för "gangster".
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(