Vrijdagavond schreef ik deze draad over hoe dit Kabinet op indrukwekkende wijze 7 maanden lockdown in twee weken tijd volledig geFUBARd* heeft met een rampzalig slechte opzet van #TestenVoorToegang. En hoe dit dus niet lag aan #sjoemelQR’s1/n
*Aangezien ik zag dat ik tegenwoordig gevolgd wordt door @DiederikJekel die een mooi draadje schreef over de toon van het debat mogen jullie dit zelf opzoeken…
De vraag wat dan wel het probleem was bij #TestenVoorToegang heb ik vakkundig genegeerd.
Maar dat is natuurlijk wel een superbelangrijke vraag.
Want die vraag geeft antwoord op een andere vraag: zijn de nieuwe maatregelen voldoende?

Dus: hoe ging het nu wel fout?

2/n
Als eerste gaan alle credits voor het echte werk in dit draadje naar @CDuitsland. Hij heeft het rekenmodel opgezet. Ik heb vooral wat domme vragen gesteld en inpujt geleverd. En nu dan dit draadje geschreven.

3/n
Waar komt de rest van die besmettingen dan vandaan? Paar opties:
1. Termijn van 40u tussen testen en toegang.
2. Dansen Met Janssen, zonder bescherming of test de kroeg in.
3. #SjoemelQR’s van mensen die helemaal niet getest zijn
4. Andere besmettingsbronnen buiten de horeca

4/n
Probleem is:
We weten te weinig. Hoeveel mensen gingen Dansen met Janssen? Hoeveel hebben een sjoemelQR gebruikt? Hoeveel waren er uberhaupt op stap? En, nu de teststructuur in zijn voegen kraakt: waar komen de besmettingen eigenlijk vandaan en hoeveel zijn het er geweest?

5/n
Dus hebben we een model gemaakt. Om te kijken waar nu de grote correlaties zitten. Welke invloeden hebben de verschillende opties op het totale aantal besmettingen.
Het Excel rekenmodel kun je hier downloaden

6/n
drive.google.com/drive/folders/…
Voor het rekenmodel zijn een aantal variabelen gedefinieerd.
Die zie je hieronder. Voor een verantwoording van de gebruikte data en bronnen verwijzen we voor het gemak even naar het bronbestand uit Tweet 6.

7/n
Enige wat ik hier wel even wil benoemen:
We maken een extrapolatie van het door RIVM gemelde aantal testen (287k) naar het door SON publiek gemelde testen (420k).
We gaan uit van: 420k testen en (420.000 / 286780) * 553 = 781 positieve testen.

8/n

stichtingopennederland.nl/afgelopen-week…
Hiernaast onderscheiden we nog 4 groepen deelnemers:
- Toegang via #DansenMetJanssen, prik < 14 dagen (geen immuunrespons)
- Toegang via #DansenMetJanssen, prik > 14 dagen (volledige immuunrespons)
- Sjoemelaars zonder test
- Sjoemelaars na positieve test TvT.

9/n
Tot slot hoeveel personen iemand besmet. Hierbij maken we onderscheid tussen personen met een normale / lage viruslast, en personen met een hoge viruslast (vaak op de dagen -2 tot 1, ofwel 2 dagen voor en 1 dag na begin symptomen cq piek in viruslast voor asymptomatischen)

10/n
Voor de besmettelijkheid houden we een periode van 7 dagen aan, waarbij 30% van de tijd zeer besmettelijk bent. Dit is gebaseerd op een vergelijkende studie omtrent het ziekteverloop van de Delta variant tov het originele SARS-Cov-2 virus.

11/n
Met deze aannames gaan we vervolgens berekenen hoeveel mensen besmettelijk zijn binnen de totale groep van deelnemers aan #TestenVoorToegang. Ook berekenen we hiermee de prevalentie. Voor de gegeven zijn dit resp. 1161 besmettelijke mensen en een prevalentie van 0.28%

12/n
En tot slot kijken we, aan de hand van de het ziekteverloop in voorgaande afbeelding hoeveel mensen pas besmettelijk werden na een test op de maximale termijn tussen testen en toegang. Dat zijn, met een termijn van 40u, 277 mensen.

13/n
Waar leidt dit nu allemaal toe?

Nou, het volgende:
Het aantal fout-negatieven in dit scenario bedraagt ongeveer 50% van het totaal aantal besmettelijke personen, en ongeveer 75% van het zeer besmettelijke personen.

14/n
Doordat een relatief grote groep fout-negatieven pas positief zijn geworden na de test, en de termijn tussen test en toegang precies overeenkomt met de periode waarin de besmettelijkheid het grootst is, worden er relatief veel “superspreaders” geintroduceerd.

15/n
Dit zijn mensen met een hoge virale load, die veel anderen besmetten. Deze groep, hoewel de helft van het totaal aantal positieve personen, neemt 80% van de besmettingen voor zijn rekening.

16/n
Het verkorten van de termijn van testen tot toegang tot respectievelijk 24 en 2 uur laat zien dat hiermee het aandeel “superspreaders” snel minder wordt. Bij een test 2u voor aanvang is het aantal besmettingen door deze superspreaders gehalveerd.

17/n
Andere optie is antigeentest met hogere sensitiviteit gebruiken. Zou, bijvoorbeeld, de Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test gebruikt worden, met een (gevalideerde) sensitiviteit van 89% wordt het totaal aantal besmettingen voor ieder scenario met nog eens 25-30% kleiner.

18/n
Vanzelfsprekend scheelt het ook behoorlijk als bij het Janssen vaccin een wachttijd van 2wkn aangehouden wordt. Als we uitgaan van de basisconfiguratie, en dit vergelijken met de situatie waarin men min 2 wkn moet wachten scheelt dit 30% in het totale aantal transmissies.

19/n
Wat verder nog opvalt is de grote invloed van de prevalentie. Vergelijken we het aantal testen en prevalentie van het weekend van 3 juli (420.000 - 0.28%) met dat van 10 juli (170.000 - 2.20%), dan zijn de uitkomsten schrikbarend.

20/n
U leest het goed. Hoewel TvT in het afgelopen weekend ruim 60% minder testen zijn afgenomen (enkel vrijdag open) is het aantal transmissies vervijfvoudigd. En daarmee wordt de vraag of het niet nog een blunder was te wachten tot zaterdag met het nemen van maatregelen...

21/n
Eigenlijk de enige constante in het hele verhaal is dit: #sjoemelQR’s zijn niet het probleem geweest. In geen enkel plausibel scenario spelen die een rol van betekenis. 100k fraudeurs EN min. 50% van de positief getesten die toch gaat levert maar 50% toename in transmissies

22/n
Conclusie:
#TestenVoorToegang is niet aan 1 verkeerde inschatting ten onder gegaan. Het is een opeenstapeling van fouten geweest. Op cruciale punten (termijn tussen test en toegang, #DansenMetJanssen) is afgeweken van de #OMT adviezen.

23/n
Juist deze beleidskeuzes hebben een grote stijging van het aantal besmettingen ten gevolg. De initiele zondebok, sjoemelende jongeren, treft juist geen blaam (los van het morele aspect natuurlijk). Dit gedrag is niet de oorzaak geweest van de explosie aan besmettingen

24/n
Wel is het belangrijk om de vraag te stellen of #TestenVoorToegang bij deze prevalenties plaats kan vinden, of dat we eerst de cijfers nog verder omlaag moeten duwen.
Zelfs al schaf je #DansenMetJanssen af, EN verkort je de termijn tussen test en toegang tot 2u...

25/n
...EN gebruik je een antigeentest met hogere sensitiviteit, zoals bijv. de Roche, dan nog hou je problemen. Problemen omdat de R van een avondje stappen hoger blijft dan 1 (meer transmissies dan dat er besmette personen zijn).

26/n
Pas als je ook de transmissie binnen de horeca omlaag weet te krijgen (o.a. Goede ventilatie, placeren, afstand houden, etc) zakt het aantal besmettingen naar een (epidemiologisch) aanvaardbaar niveau.

27/n
Conclusie:
Dit draadje is vooral geschreven om te laten zien dat het wel degelijk mogelijk, en absoluut noodzakelijk, is om de blik los te scheuren van de achteruitkijkspiegel en naar voren te gaan kijken.

28/n
De uitkomsten van deze analyses zullen absoluut niet tot 3 cijfers achter de komma een juist beeld geven van de ontwikkelingen. Zijn ze ook niet voor bedoeld. Ze zijn bedoeld om vooruit te kijken en een inschatting te geven van de te verwachten consequenties van maatregelen

29/n
Want het probleem is niet dat er geen voorspellende modellen gemaakt of gebruikt kunnen worden. Dat dit (modelleer)technisch niet zou kunnen is volslagen onzin.

Zoals wij nog wel eens tegen concullega’s zeggen:
“Nee, *jullie* kunnen het niet. Dat is iets anders.”

30/n
Door enkel te kijken naar het verleden, laten we ons telkens verrast door de toekomst.
Door externe expertise af te wijzen, zullen we nooit beter weten.
Door niet te evalueren, zullen we nooit leren.

Persoonlijk ben ik daar wel een beetje klaar mee eerlijk gezegd.

31/eind

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martijn de Riet

Martijn de Riet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mdradvies

13 Jul
Waar is van Dissel eigenlijk?

#technischebriefing
Ok, deze sheet had je echt niet van tevoren kunnen bedenken?

Wat de hell is dit? Ik snap best wel dat je als 50-jarige niet helemaal meer volledig op de hoogte bent maar dit is wel heel erg, zoals mijn 16-jarige dochter verzucht, een boomer-sheet
Hoe heet die kneuter van het #FVD die probeert de "speciaal-bokaal" te winnen?
Read 19 tweets
10 Jul
Oke, voor we allemaal onze hooivork weer uit het vet halen, misschien even wat tijd nemen om te kijken welke kant hij op gericht moet worden.

Rekenkundig klopt het niet.
Het wass niet het gekut met #sjoemelQR's, het is een fundamenteler probleem.

1/n

nos.nl/nieuwsuur/arti…
Dit is pure gaslighting.

Er is geen reden om aan te nemen dat sjoemelQR’s de oorzaak zijn van deze uitbraak. Of mensen die van kroeg naar kroeg lopen. Als 2 negatieve mensen elkaar tegenkomen worden ze niet ineens ziek. En als er 1 ziek was, waarom was ie dan in de kroeg?

2/n
We focussen ons nu allemaal op aso's die de regels omzeild hebben en zo een explosie aan besmettingen hebben veroorzaakt, terwijl het causale verband tussen a(so) en b(esmetting) op geen enkele wijze aangetoond is. Het is een aanname.

3/n
Read 26 tweets
9 Jul
Ik snap er nu al geen reet meer van. Begrijp ik goed dat de horeca en evenementen wel mogen zolang je maar geen plezier hebt?
Ah, het duurde 4:22 minuten, maar nu is het tenminste weer onze schuld.
Blijf thuis bij klachten en laat je testen?

Behalve als je gevaccineerd bent, of een kind. Die mogen lekker door met hun snotneus.
Read 25 tweets
8 Jul
Optie 3: je houdt op met moedwillig apestront in de ventilator te scheppen.
#DansenMetJanssen was een fout van epische proporties. 4 weken zegt Janssen. Dat is de termijn waarna je mag gaan Dansen.

Alles tegelijk open? Tegen ALLE lessen en conclusies in van afgelopen 1.5 jaar.
Voor de zoveelste keer niet van tevoren rekening gehouden met wat je moet doen als dingen niet gaan zoals jij denkt dat ze gaan. Dus moeten we nu wachten op een spoedadvies.

Omdat je weer eens een keer een routekaart overboord hebt geflikkerd.
Ik kan je de moeite besparen beste @hugodejonge. In het spoedadvies gaat staan:

Zie vorige adviezen

Je bent hier, ook (zelfs) door het OMT voor gewaarschuwd.
Read 19 tweets
8 Jul
Hoi Lisa,

Goede draad. Wel paar kleine aanvullingen:

1. Itt wat het Kabinet / @MinOCW zegt is er uit het onderzoek van LCVS niet gekomen dat 1 op 10 scholen niet voldoet, maar 1 op de 5. Je kunt dit zelf in de uitkomsten narekenen.

1/6
In het kort (getallen uit het hoofd, niet helemaal precies):
Er hebben 770 scholen aangegeven dat ze niet voldoen aan BB.
@MinOCW heeft als noemer het totaal aantal respondenten gebruikt (7300st) en niet het aantal scholen wat onderzoek heeft uitgevoerd (3400st).

2/6
Tweede punt wat ik raar vind is dat SUVIS niet alleen meerjarig is, maar dat je ook minimaal 1 (best ingrijpende) maatregel moet nemen tav energiebesparing. Namelijk het installeren van een monitoringsysteem voor energieverbruik.

3/6
Read 6 tweets
7 Jul
Voor de "maar de zkh cijfers zijn stabiel!!"-ploeg.

In UK niet meer. +38% per week.

Voor de duizendste keer: ziekenhuisopnames ijlen na. Duurt 2-4 weken extra.
En nee: ik zie nog niet meteen een nieuwe "code zwart" aankomen. Of een nieuwe "lockdown".

Maar waar ik dat 2 weken geleden dit met vrij grote mate van zekerheid durfde te zeggen weet ik het nu niet. Als dit een week doorgaat zit je op 40-60.000 besmettingen per dag.
En dan worden die aantallen te groot. We hebben nog niet iedereen gevaccineerd. Nog lang niet. Er zijn nog meer dan genoeg mensen over die ziek kunnen worden. En ook al zijn er dan misschien maar 1 per 1000 die naar het zkh moeten, bij 60k besmettingen zijn dat er nog steeds 60pd
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(