روزی که مردم فهمیدند از مرد روی بالکن قوی‌ترند
در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۹۸۹، نیکلای چائوشسکو، دیکتاتور کمونیست رومانی، تظاهرات گسترده‌ای را جهت حمایت از حکومت خود در مرکز بخارست ترتیب داد.اروپا درگیر انقلاب‌های متعدد بود. چائوشسکو که از سال ۱۹۶۵ بر رومانی حکومت می‌کرد، می‌خواست از این طوفان در امان بماند.
با این حال ۴ روز قبل در شهر تیمیشوارا، قیامی برپا شده بود (جالب اینکه در آن روز چائوشسکو  به دعوت مقامات ایران به تهران آمده بود). چائوشسکو برای اثبات محبوبیت خود به رومانیایی‌ها و مردم جهان این تظاهرات را ترتیب داد. طرفداران چائوشسکو حدود ۸۰ هزار نفر را به میدان مرکزی بخارست
آوردند و از تمام رومانیایی‌ها خواسته شد تا از هر کاری دست بکشند و به تلویزیون یا رادیو توجه کنند.
چائوشسکو روی بالکن مشرف به میدان قرار گرفت و رو به جمعیتی که ظاهراً هلهله می‌کردند، شروع به سخنرانی کرد. او هشت دقیقه از شکوه سوسیالیسم رومانیایی گفت.
جمعیت هم به صورت تصنعی او را تشویق می‌کردند. بعد یک اتفاق عجیب افتاد. چائوشسکو داشت می‌گفت: «من می‌خواهم از بانیان و سازمان‌دهندگان این رویداد بزرگ در بخارست تشکر کنم که آن را...» که ناگهان با چشمانی گشاده ساکت ماند و با ناباوری به جمعیت خیره شد. او هیچ‌گاه جمله‌اش را کامل نکرد.
یک نفر در جمعیت او را هو کرد. هنوز هم معلوم نیست چه کسی اولین بار جرأت این کار را پیدا کرد. اما بعد یک نفر دیگر چائوشسکو را هو کرد. ظرف چند دقیقه جمعیت داشت سوت می‌کشید، شعار می‌داد و فریاد می‌زد: «تیمیشوارا! تیمیشوارا!» او با هو کردن‌های مردم و شعار «مرگ بر دیکتاتور» روبرو شد.
همه‌ی این‌ها داشت به صورت زنده‌ از تلویزیون رومانی پخش می‌شد. سه‌چهارم جمعیت این کشور در برابر تلویزیون میخ‌کوب شده بودند و قلب‌هایشان تند تند می‌زد. پلیس مخفی فوراً به رسانه‌ها دستور توقف پخش داد، اما پرسنل تلویزیونی سر باز زدند. فیلم‌بردار دوربین را به سمت آسمان گرفت تا
بیننده‌ها نتوانند ترس را در چهره‌ی رهبران حزب که در بالکن ایستاده بودند، مشاهده کنند. صدا همچنان پخش شد. کل رومانی صدای هو کردن جمعیت را شنید. عکس‌العمل چائوشسکو در برابر  ماجرا این بود که توی میکروفن فریاد می‌زد: «الو! الو! الو!» انگار میکروفن بود که مشکل داشت!
چائوشسکو سپس از جمعیت خواست که آرام باشند: «رفقا! رفقا! سکوت کنید، رفقا!» اما رفقا نمی‌خواستند ساکت باشند. رومانی کمونیست زمانی سقوط کرد که ۸۰ هزار نفر انسان حاضر در میدان مرکزی بخارست فهمیدند، قدرت آنها از پیرمرد کلاه‌خز پوشیده‌ی روی بالکن بیشتر است.
چائوشسکو سه روز بعد محاکمه و همان روز اعدام شد.جالب‌تر از نحوه‌ی فروپاشی حکومت چائوشسکو، بقای این حکومت به مدت چندین دهه بود. چرا اکثریت مردم چندین دهه برای مرد روی بالکن دست می‌زدند و هر چه او می‌گفت را انجام می‌دادند؟
ماخذ : نوشته ای از دکتر #همایونی

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sun Tzu

Sun Tzu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @2rni3a_ezm

21 Jul
جلسه سری علی خامنه‌ای با سران گارد ویژه، سپاه، اطلاعات

🔸منبع: درج بخشی از گزارش سری سیا (آژانس اطلاعات و امنیت ملی آمریکا)

واشنگتن اگزامینر:
🔶بخشی از یک گزارش سری با امضای ویلیام برنز به دست واشنگتن اگزامینر رسیده که درباره حوادث ۵روز گذشته ایران و خیزشهای خشونت‌بار مردمی
در خوزستان است.
منبع این گزارش جاسوسان سیا در ستاد مرکزی سپاه پاسداران هستند.
🔸بر اساس این گزارش علی خامنه‌ای شب ۲۸تیر ساعت ۲۳ (به‌وقت محلی) با حسین سلامی،‌ محمدحسین باقری، محمود علوی، حسن روحانی،‌ ابراهیم رئیسی، حسین اشتری و سطوح معاونت سپاه جلسه اضطراری درباره شورشهای
خوزستان برگزار می‌کند.
🔸خامنه‌ای ضمن انتقاد تند به اشتری و سلامی به‌خاطر استمرار شورشها از آنها می‌خواهد به‌هر قیمت شورشها را متوقف کرده یا دست‌کم مانع سرایت آنها به دیگر شهرها، به‌ویژه تهران شوند.
🔸حسین سلامی به خامنه‌ای می‌گوید طی ۴شب گذشته ما و انتظامی با تمام توان به
Read 12 tweets
12 Jul
۱-هدف «تبهکارهای جهانی» از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه بود؟

۲-چرا جنگ میان صرب‌ها و مسلمانان رخ داد؟
۳-چرا پای ج.اسلامی به این جنگ کشیده شد و‌ سپس با حضور نظامی آمریکا و صلح دیتون در ۱۹۹۵ طی یکی از بندها ج‌اسلامی بوسنی را ترک کرد؟
۴-چه بازی میان حضور سپاه و سپس ورود آمریکا وجود دارد؟
۵-سپاه پاسداران با شاخه‌ی نیروقدس در بوسنی چه می‌کرد؟

۶-چرا ج‌اسلامی،ایران جنگ زده را رها کرد و بلافاصله برای حضور و جنگ در بوسنی در اوایل دهه ۷۰با ارسال سلاح و حضورش در آنجا نزدیک به۵۰۰میلیون دلار هزینه کرد؟
۷-چرا کرواسی مانع از ارسال اسلحه از ایران به بوسنی نمی شد؟
۸-باجنگ‌ بوسنی چه میزان اسلحه از طریق کرواسی به بهانه بوسنی هرزگوین وارد بلوک شرق اروپا شد؟

۹-چرا عده‌ای از پاسداران به ایران باز نگشتند و باندهای خاص و حتی اقدام به قاچاق انسان میکنند؟
Read 4 tweets
11 Jul
#اندکی_تفکر
«پای برهنه یا پای با کفش»
درست صدسال پیش بود که رضا خان میرپنج از سپاه ارتپاد همدان و لشگر پیاده نظام قزوین وارد تهران شد. سوم اسفند ۱۲۹۹ بود ایران دو سال قحطی و فقر و گرسنگی را پشت سرگذاشته بود نیمی از مردم کشور تلف شده بودند از بیست میلیون نفوس ایران نه و نیم
میلیون نفر از وبا و طاعون و حسبه و خناق مرده بودند کسی نبود جنازه جمع کند. وقتی رضا خان با سپاه خود از دروازه قزوین وارد تهران شد، هوا سرد بود دست و پای سربازان قشون یخ زده بود. رضا خان با صحنه عجیبی روبرو شد! چرا مردم دست در خشتک خود دارند و نا آرامند؟
مباشری داشت در لشگرش، بنام نایب حسین. از او جویا شد چرا این مردم کنار جوی آب دست در خشتک دارند؟ نایب حسین گفته بود سردار سپه سوزاک و سفلیس در این شهر بغایت رسیده است این مردم بیمارند جمعی مبتلا به سوزاک و سفلیس، جمعی گرفتار تراخم و سالک و شپش هستند بقیه هم بدلیل آنکه انگلیسی ها
Read 9 tweets
11 Jul
سلیمان روزی تمنّی(تمنا) کرد گفت: بار خدایا جِن و اِنس و طیور و وحوش به فرمان من کردی؛ چه بود گر ابلیس را نیز به فرمان من کنی تا او را در بند کنم.
گفت: ای سلیمان این تمنّی مکن که مصلحت نیست.
گفت: بارخدایا گر هم دو روز باشد این مراد من بده.
گفت: دادم. Image
سلیمان ابلیس را در بند کرد. و معاش سلیمان با آن همه ملک و مملکت از دست‌رنج خویش بود. هر روز زنبیلی ببافتی و به دو قرص[نان] دادی و در مسجد با درویشی به هم بخوردی...
آن روز که ابلیس را در بند کرد، زنبیل به بازار فرستاد و کس نخرید که در بازار آن روز هیچ معاملت و تجارت نبود و
مردم همه به عبادت مشغول بودند. آن روز سلیمان هیچ طعامی نخورد. دیگر روز همچنان بر عادت زنبیل بافت و کس نخرید. سلیمان گرسنه شد
به الله نالید. گفت: بارخدایا، گرسنه‌ام و کس زنبیل نمی‌خرد.

فرمان آمد که ای سلیمان، نمی‌دانی که تو چون مهترِ بازاریان در بند کنی، درِ معاملت بر خلق
Read 4 tweets
26 Jun
#نظم_نوین_جهانی
نیروهای سایه و دستان پشت پرده در حال پیش بردن برنامه ای آرام و قدم به قدم برای تسلط کامل بر تمام بشریت و منابع سیاره هستند و اسم آن برنامه را «نظم نوین جهانی» گذاشته اند.از آنجا که این پروسه بطور زیرکانه و آرامی در حال پیش رفتن است و همچنان ذهن عامه ی
مردم مشغول سرگرمی ها، حواس پرتی ها و... میباشد،آنها بدون آنکه مردم بویی ببرند،آزادی شان را از آنها می ربایند و در عوض قدرت سیستم بیشتر و بیشتر میشود.
نزدیک به راس هرم قدرت نام یک سازمان به نام «شورای تاج 13» به چشم میخورد که گفته میشود شامل 13 خانواده ی قدرتمند زمین است
و آنها تمام وقایع عظیم جهان را سازماندهی میکنند.
نام برخی خاندانهای پرقدرت:
1.روثشیلد(بایر، بوئر)
2.بروس
3.کِوندیش(کندی)
4.دی مدیچی
5.هانوفر
6.هاپسبرگ
7.کروپ
8.پلانتاژنت
9.راکفلر
10.رومانوف
11.سینکلیر(سینت کلیر)
12.واربرگ(دل بانکو)
13.ویندزور(ساکس، کوبرگ، گوته)
Read 25 tweets
26 Jun
این خبر طرح محدود و/یا مسدودکردن پیام‌رسان‌های خارجی و جرم‌انگاری فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌هایی که مسدود شود، به‌نام صیانت از حقوق کاربران و با مدیریت نیروهای مسلح (سپاه) در دستور کار #مجلس_اقلیت قرار گرفت را حتما خوانده اید ؛ مرا یاد داستان «حکم پادشاه» انداخت.
در گذشته‌های دور پادشاهی بیگانه بر سرزمینی مسلط شد. او بدخواه و در عین حال زیرک بود. و وزیری داشت از خودش بسی بدخواه‌تر و زیرک‌تر. به او امر کرد که راهی بیاب تا بر روح و جان این مردمان مسلط شوم بدون آنکه بفهمند و اعتراضی بکنند. وزیر تفکری کرد و طوماری بنبشت و به جارچیان داد
تا در سراسر شهرها و دیهات‌ها بخوانند.
قوانین جدید اعتقاد به دین قدیم و سوادآموزی را غیر قانونی اعلام کرد. و مالیات‌ها را به سه برابر افزایش داد. شب زفاف عروس از آن شاه بود و ارزش جان مردمان به اندازه چهارپایان کشور همسایه که موطن اصلی شاه بود اعلام شد.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(