தகைசால் தமிழர்.. (தகைசாற் தமிழர்?) / தகை.. (தக.. தகுதி ) பெருந்தகை (பெரும்+தகை) விருது யாருக்கு?

🤜 நான் எதிர் அணி. இருந்தாலும் என் கருத்து -> இந்த விருது கண்டிப்பாக **மஞ்சை வசந்தன்** அவர்களுக்கு வழங்க பட வேண்டும்.
நான் சும்மா ட்ரோல் செய்யவில்லை. ஆயிரம் திராவிட-தமிழ் புலவர்கள் பெரிய இடங்களில் பேராசிரியர் போன்ற பதவிகளில் இருந்தும். . இவர் ஒருவர் தான் நாகசாமியின் 'திருக்குறள்' புத்தகத்திற்கு மறுப்பு நூல் எழுதினார்.
கண்ணதாசனின் 'அர்த்தமுள்ள இந்துமதம்' xx மறுப்பு 'அர்த்தமற்ற ஹிந்துமதம்'

தோழர் குணா.. 'திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம்' xx மறுப்பு 'ஆரியத்தால் விழுந்தோம் .. திராவிடத்தால் எழுந்தோம்'

🤜அதுக்கப்புறம் தான் சுபவீ '.. தமிழியத்தால் வெல்வோம் "ன்னு ஒட்டு கொடுத்தாரு. ***சுபவீ ஒரிஜினல் இல்ல***
இதுல என்ன காமெடி-ன்னா .. நானே இப்போ இவருக்கு ஆர்ப்பு (ஆப்பு) வெச்சா போல ஆயிடிச்சு.

#dstock - டேய் கள்ளிக்காட் ஃபாக்ஸ் நாங்க அவருக்கு தான்டா "தகைசால்" விருது கொடுக்குறதா இருந்தோம்.. இப்போ நீ சொல்ட்டல .. அவருக்கு கிடையாது போடா 😀
சீரியஸா சொல்லப்போனால்.. இவங்க மண்ண வெட்டி கம்பிய கட்டி போட்ட அடித்தளத்து மேல தான் உங்க கோட்டை கட்டியிருக்கு.. உங்கய்யா இன்னைக்கு அமைச்சர் னா .. இவர் போன்றோர்களின் உழைப்பால் தான்.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Reality Check India

Reality Check India Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @realitycheckind

30 Jul
here .. @governorswaraj this is causing "disaffection against ethnic group". Get this translated by your nearest Tamil speaking lawyer - when faced with real criminal minds we tuck our tails dont we??
Here let me help (you can double check for accuracy with a Dravidian Stock Tamil lawyer )

"Tamils pride.

Encroacher immigrant Gurumurthy burning.. let it burn let it burn.

"
This country is for Tamilians (ie. Dravidian-Tamils they claim to represent all NonBrahmins) .. not for those who came via Himalayan Passes "
Read 5 tweets
29 Jul
Ok. looks like our $400M Thinktanks wont step up. It is me again to explain the foundation issues while battling #D in Tamizh as well. The announcement by Modi of 27% OBC and 10% EWS quota in UG and PG Medical AIQ. What is this?
So there are three types of seats :
1. State govt seats - domicile only
2. Central institutes (AIIMS,PGIMER,etc) - all india
3. Seats surrendered by states to Onriyam(Centre) - all India
There is already OBC quota in 1 (each state per their own OBC lists) and 2 (AIIMS/JIPMER pondicheretc)

THe issue today refers to the #3 item.
Read 9 tweets
28 Jul
I committed to blog about the famous #Dravidian "Kasi" saga of Mr E.V.Ramasamy (Periyar) but it may take time I have too much on my plate. So let me just put the evidence up here in interest of public. (In English because of interest expressed) 1/
Essentially the story goes Periyar left his house in ~1905 in a huff and spent a couple of years (or lesser) as a wandering hindu sadhu mendicant in AP (Bezawada / Hyd) -- he was accompanied by two Tamizh brahmins Venkatrama Iyer and Ganapati Iyer
The three would go around and give religious discourses -- the two tamizhbrahmin would speak in tamil and Periyar would humorously translate it to Telugu in his own irreverent style. This story is installed deep into every tamilian as a #D foundation issue. see this movie scene Image
Read 7 tweets
24 Jun
"TBrahmin women are learning Bharatanatyam dance as a scheme to entertain and take the money of Chettiars (Nattukottai Nagarathars)"

12-6-1948 Kudiarasu: Official paper of #Dravidians titled "எல்லாம் பார்ப்பனமயம் ஜகத்"
You all think I am trying haard to find these. Not at all. This is their entire literature. There is nothing else! I can just pick any book/periodical and find this! A cauldron of hatred - to demonize and defame the Tamil Brahmin people.
This is where "Brahmin"Ism will get you @ChetanAhimsa .. no one supports oppression. But only a coward or a deep actor like TNM will support tagging this to an identifiable group.
Read 8 tweets
24 Jun
The "Sampaashanai" (dialog) model: An understanding of the #AntiTB hate and defamation propaganda techniques is in order.

The official #Dravidian paper carried this.

Depicts TamizhBrahmin couple excitedly celebrating Mahatma Gandhi's assassination
The title says "Quick Di.. here have sweets"..dialog starts.. come here, quick run, have sweets, have you heard the good news. Gandhi has been shot.. .."
Now this isnt a legal issue .. as Sartre said, this isnt like an 'opinion that needs to be protected by free speech' .. it is a criminal passion. Are you legally allowed to have this type of fantasy about a group?
A psychosis of the #DravidianTamil
Read 7 tweets
24 Jun
Here is a #D thought experiment. Say I push this message

👉Only the vile 3% TBrahmins are opposing such an innocent demand to rename the Centre as Ondriyam"

How many of you would get scared and vacate..

This is how you gain territory.
What is the 'federalist principle' ? Do you guys want a Supreme Court? "India is a Union of States" is a gramatical formation. can you say "India is a Centre of States".. the real messaging is in Tamil communicated by other #D , which yall dont understand.
Most Indians are not curious people. Why is a mere word substitution such a big issue? Who cares.. if you use one synonym or another? I certainly dont care Tomaato Tomatoe..

So there is something else there innit.. the next step requires 'curiosity'..
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(