۸/۱: عضو قاتل در جریانی که #نزاع_قومیتی ِ دیروز #نقده را کلید زد، امروز دستگیر شد؛ با تیشرتِ #پانترکیستی منقش به پرچم #ترکیه! کارفرمای فتنه‌انگیزیِ قومیتی در ایران نکرده به مزدورانش بگوید دست‌کم ردّپایی از رئیس جا نگذارند!
در مورد این تیشرت‌ها نکاتی دارم که در ادامه توضیح میدهم👇
۸/۲: دو ماه پیش بود که متوجه شدم تیشرت‌های منقش به پرچم #ترکیه در سطح شهر به شکل عجیبی زیاد شده است. عمدتاً بر تن جوان‌هایی با ظاهر شر و شور. با یکی از دوستان رفتیم به پخش‌کننده‌های عمدۀ تیشرت در #ارومیه سر زدیم؛ متوجه شدیم این نوع تیشرت‌ها از مجاری‌ای غیر از آن‌ها پخش می‌شود.
۸/۳: تلاش بسیاری کردیم سرمنشا پخش این تیشرت‌ها را پیدا کنیم اما موفق نشدیم. هر چه هست تقریباً مطمئن شدیم که گسترش آن در سطح شهر نمی‌تواند عادی باشد.
به احتمال فراوان پای #ترکیه در میان است. چرا؟! چون با گسترش این تیشرت در سطح شهرهای آذربایجان اولاً قدرت نرم خود را به رُخ می‌کشد.
۸/۴: ثانیاً در شهرهایی از آذربایجان مانند #ارومیه، #نقده و ...، که جمعیتی متشکل از #آذری و کُرد دارند، در صورت درگیری‌های احتمالی میان افرادی از این دو گروه، دعوا فارغ از این‌که علتش چه بوده، فوراً به #نزاع_قومیتی تبدیل می‌شود. درست مثل اتفاق دیروز #نقده!
۸/۵: من و دوستم که منشا پخش تیشرت مزبور را نتوانستیم پیدا کنیم. چرا که دیگر، این کار از توان ما خارج است! اما اگر کسی در دستگاه‌های امنیتی کشور غیرت داشته باشد، پیگیر این مساله می‌شود و به راحتی می‌تواند یکی از ابزارهای دامنه‌دار شدنِ #نزاع_قومیتی در شهرهای آذربایجان را بگیرد.
۸/۶: اصلاً بر فرض تمام آنچه گفتم -یعنی نقش #ترکیه در پخش تیشرت منقش به پرچم این کشور با هدف فتنه‌انگیزی قومیتی- کلاً توهم توطئه است! اما آیا گسترش چنین تیشرتی ذیل بحث #نفوذ و نمایش «قدرت نرم» کشوری که علناً #تمامیت_ارضی ایران را هدف گرفته و به خاک آذربایجان چشم دارد نیز نمیگنجد؟!
۸/۷: فرض کنید فرداروزی فلان رسانۀ تُرک با پخش تصاویری از سطح شهرهای آذربایجان و نمایان کردن افرادی با تیشرت منقش به پرچم #ترکیه، این امر را نمودی از تعلق معنوی اهالی آذربایجان به ترکیه دانست. مگر نه این‌که نمایش تعلق معنوی یک منطقه، ابزاری خطیر برای ادعای تعلق مادی آن نیز هست؟!
۸/۸: گفتنی‌ها را گفتم؛ چنانچه پیشتر نیز گفته بودم و نمودهای دیگری از تلاش #ترکیه برای فتنه‌انگیزی قومیتی در ایران را نشان دادم. اگر فکر می‌کنید در گلاویز شدن‌تان با غرب، ترکیه تنها «راه تنفس»تان است و باید نسبت به اقدامات خطرناکش در آذربایجان سکوت کنید حرف دیگری ندارم. خود دانید!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Reza Kadkhodazade

Reza Kadkhodazade Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(