אהוב ואהובה,
אני מזמין אתכם לקרוא על החוזים הכובלים של פייזר שחשפתי, אשר מכילים סעיפים אנטי דמוקרטיים. על התוצר של פייזר, שהוזרק לתושבי המדינה, וסבל מליקויי יצור וחשש ליצירות מוטציות (על פי רשות התרופות האירופאית).

האמת היא התשובה. כל השאר? אשלייה.

באהבה,
עדן ביבר

👇👇👇
1) חשיפה וניתוח של החוזה הכובל של פייזר עם ברזיל (ומדוע הוא 100% אמיתי), על איך ראש פייזר באמריקה הלטינית העיד שהחוזים של פייזר בכל העולם מכילים את הסעיפים שבו, ועל ההודעה שפייזר בברזיל שלחה לעיתונות שישראל התחייבה לאותם סעיפים...

#PfizerLeak

senseofawareness.com/2021/07/31/pfi…
2) על הסעיפים בחוזים הסודיים של פייזר שמרוקנים מתוכן את הדמוקרטיה דרך התחייבות של הממשלות לנטרל את הרשות המחוקקת והרשות השופטת, נותנות לפייזר את הכוח להחליט אם הצעדים של הרשות המבצעת הם מספקים, ומסכנות את בריאותנו וחרותנו.

#PfizerLeak

3) על הטכנולוגיה שחברות התרופות משתמשות, אשר מסכנת את אלו שמקבלים את המוצר שמכיל אותה, ואיך קרה שמדינת ישראל הזריקה לתושבים שלה מה שרשות התרופות האירופאית תיארה כמוצר עם ליקויי יצור וחשש ליצירות מוטציות, מוצר שהן לא ידעו מה הוא מייצר בגוף האדם?
#COptiGate

ולסיום, כפי שאמר הגאון מחובבי ציון (זצ"ל):
"
ואני חושב שבימים טרופים אלה, אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרוולים, ורבוטה! עבדה!
...
אתה חייב את זה לעצמך
אתה חייב למשפחה
אתה לשכוח מי אתה
אז שלוש ארבע ולאהבה!"
"

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ehden @ TELEGRAM CHANNEL: T.ME/EH_DEN

Ehden @ TELEGRAM CHANNEL: T.ME/EH_DEN Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @eh_den

17 Sep
#PFIZERLEAK - CRIMES AGAINST #EU-MANITY - THE PREQUEL EDITION!

WHAT DID THE MEMBER STATES COMMIT TO WHEN THEY DIDN'T OPT-OUT OF THE EC AGREEMENT WITH VACCINE MANUFACTURERS AND WHY?

The prequel to how the #EC tricked member states, MEPs and EU citizens..

#PfizerLeak Image
To understand what member states got dragged into these horrible agreements, let's go back to the agreement between the commission & member states on producing vaccines, annexed to EC decision C(2020) 4192 from the 18th of June 2020.

ec.europa.eu/info/sites/def…

#PfizerLeak Image
In a typical European Commission style, the APAs were "approved for signature on behalf and in the name of the participating Member States by a separate individual Commission decision."

Or in other words - the member states are rubber stamps to the EC decisions.

#PfizerLeak Image
Read 26 tweets
11 Sep
#PFIZERLEAK - ISRAEL: THE STATE OF (MIS)INFORMATION.

(Thread)

THE CONNECTION BETWEEN BILL CLINTON AND THE ISRAELI MINISTRY OF HEALTH.

(remember - always use "show replies" at the end)

#PfizerLeak
On Friday @arad_nir, Israeli journalist, has exposed that according to Philip Dormitzer, Pfizer's Vice President and Chief Scientific Officer (Viral Vaccines), Israel acts as "a sort of a laboratory", and that its MoH is exclusively using the Pfizer product.

#PfizerLeak
@arad_nir pointed out that this was in direct conflict with the statement of Dr. Sharon Alroy-Preis (Israel's director of Public Health Services in the MoH) given only 3 weeks ago, when he asked her why does the Israeli citizens are trapped by the Pfizer contract.

#PfizerLeak
Read 25 tweets
5 Sep
#PFIZERLEAK - CRIMES AGAINST #EU-MANITY.

HOW THE EUROPEAN COMMISSION DECEIVED EU MEMBER STATES AND EU CITIZENS.

The story behind the biggest European Commission (EC) regulatory scandal of all times.

Welcome to 21st century totalitarianism, EC style.

(thread)

#PfizerLeak
On the 17th of June 2020 the EC declared the "EU Strategy for COVID-19 vaccines".

It was based on two pillars:

1) "Securing sufficient production of vaccines in the EU through Advance Purchase Agreements (APAs)" with manufacturers.

#PfizerLeak
eur-lex.europa.eu/legal-content/…
2) Adapt the "regulatory framework ...making use of existing regulatory flexibility to accelerate the development, authorisation and availability of vaccines while maintaining the standards for vaccine quality, safety and efficacy."
#PfizerLeak Image
Read 84 tweets
2 Sep
COPTIGATE - THE SUMMARY EDITION!
(thread)

Highlights from my writing on the topic of codon optimization, for those who have never heard about it before (or for those who wish to share it with others).

#COptiGate
Before you bombard experts (e.g. @RWMaloneMD) with endless requests to comment on the validity of what I write, please read this thread, then go to the previous threads (links below), and see the references I use.
There is MUCH MORE INFORMATION in my previous threads!

#COptiGate
1) Inconsequential (“silent”) mutations are known as synonymous mutation.
2) Synonymous mutations contribute to cellular processes which are determining protein structure and function.
3) Synonymous mutations influence protein folding.

#COptiGate
Read 32 tweets
30 Aug
@plecbe @wimremes Hi!
Stats:
Brussels/Belgium, 26/8/2021:
20/57 admissions
25/75 releases
191/602 in hospital
68/182 in ICU
37/98 on ventilator
# beds in Brussels: 7070. St. Jin: 548, ~8%, w/statistically ~3 PATIENTS ON VENT.

NEVER TRUST THE MEDIA!

en.wikipedia.org/wiki/List_of_h…
datastudio.google.com/embed/u/0/repo…
@plecbe @wimremes More:
According to the article, only 64% of the adult population in Brussels are FULLY vaccinated. Since there is almost same # of vaccinated and non-vaccinated on ventilators in Israel, this statistic just doesn't add up.

+: how many on vent has 1 shot?

gov.il/en/departments…
@plecbe @wimremes UNVACCINATED POPULATIONS

Most people fail to realize that in many times SICK PEOPLE under Immunosuppressive Therapies ARE NOT ALLOWED TO TAKE THE COVID19 VACCINE due to their condition.

Here is BC's Centre for Disease Control document on the topic:

bccdc.ca/resource-galle…
Read 4 tweets
28 Aug
REVERSE ENGINEERING: WHAT DO WE KNOW ABOUT THE GENETIC CODE WITHIN THE PFIZER VACCINE?

(thread)
What does the mRNA code in the Pfizer vaccine tell us about the genetic design decisions, its safety, possible impact on our health, and the "quality" of FDA BLA approval?

#COptiGate Image
This is going to be A LONG thread; I will review the code after the introduction. As usual (with my posts), please use the "show replies" option multiple times to unveil the whole thread.

OK, let's start!

#COptiGate
The FDA's approval to Pfizer's Biological License Application (BLA) stated "...our review of information submitted in your BLA application...did not raise concerns or controversial issues that would have benefited from an advisory committee discussion."

REALLY ???

#COptiGate ImageImage
Read 60 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(