ganesh Profile picture
29 Aug, 15 tweets, 4 min read
சங்க இலக்கியம் அக நானூறு பாடலில் #கண்ணன்

#அகநானூறு - 59 பாடல் 59. பாலைத் திணை பாடியவர் - மதுரை மருதனிளநாகனார்

வடாஅது,
வண்புனல் தொழுநை வார்மணல் அகன்றுறை
ஆண்டர் மகளிர் தண்தழை உடீஇயர்
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல

என்கிறார் புலவர். தொழுநை என்பது யமுனை ஆறு.

#கண்ணன் (மாஅல்=மால்)
வடக்கே யமுனை ஆற்றில் பெண்கள் குளிக்கும்போது அவரின் ஆடைகளை எடுத்து ஒளித்துவைத்த கண்ணனாகிய மால், பின்னர் அங்கு பலதேவர் வந்தபோது, நீரில் இருந்த மங்கையர் தம்மை மறைத்துக்கொள்ள, தான் ஒளிந்திருந்த குருந்தை மரத்தின் கிளையைத் தன் காலால் மிதித்து வளைத்து அவரின் மானம் காத்தான்
என்ற நிகழ்ச்சியைச் சொல்லி அதைப்போல இந்தப் பாலைநிலத்துக் களிறு தன் மடப்பிடிக்கு யா மரத்தை வளைத்துக்கொடுத்தது என்கிறார் புலவர்.
வடாஅது வண் புனல் தொழுநை – northern Yamuna river where water never goes down,
வார் மணல் அகன் துறை – wide shores with long stretches of sand,
அண்டர் மகளிர் – daughters of cattle herders,
தண் தழை உடீஇயர் – cool leaf garments to wear,
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல – like Thirumal who stepped on trees,
ஐந்தாவது நெய்தற்கலி
பாடியவர் : ஆசிரியர் நல்லந்துவனார்
கண்டோரும் தலைவியும் சொன்னது

(கண்ணன் மல்லர்களை , குவாலய பீடம் என்னும் யானையை வீழ்த்துதல்,

#134
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன்
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின்
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழிபோல் கல்
சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின்
இருங் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவுக் காண்பது போலப்
பெருங் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேரப்
போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய்ப்
பாயல் கொள்பவை போலக் கய மலர் வாய் கூம்ப
ஒரு நிலையே நடுக்குற்று இவ் உலகு எலாம் அச்சுற
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம்
கூர் மருள் மாலை
மல்லர்களின் வீரத்தை அழித்துக் கெடுத்த, மலராலான குளிர்ந்த மாலையை அணிந்த மார்பினனாகிய கண்ணன்
தன்னொடு உடன்படாதார் சிதறியோடும்படியாகச் சினம்கொண்டு வேகமாக எறிய,
கொல்லுகின்ற யானையின் அழகிய நெற்றியில் ஆழப்பதிந்த சக்கரப்படையைப் போல,
மலையினை அடைந்த ஞாயிறு தன் கதிர்களையெல்லாம் திரும்பவும்
உள்வாங்கிக்கொண்டு மறைவதால்,
கரிய கடல் பேரொலி எழுப்பி, அங்கே இரவைக் காண விரும்புவது போல (கண்ணன் மல்லர்களை , குவாலய பீடம் என்னும் யானையை வீழ்த்துதல்)
சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணன் (ஆய்ச்சியர் குரவை )
மதுரைக் காண்டம் ஆய்ச்சியர் குரவை பகுதியில் உள்ள 1) "ஆயர் பாடியில், எரு மன்றத்து, மாயவனுடன் தம்முன் ஆடிய வால சரிதை நாடகங்களில் "
என்ற வரிகள், கண்ணன் ஆயர் பாடியில் எரு மன்றத்தில் அண்ணன் பலராமனுடம் ஆடிய பால சரிதை நாடகங்கள்
என்ற பொருளைத் தருகின்றன . 2) இதே பகுதியில் கண்ணன் இளம் பருவத்தில் உரலால் கட்டுண்டக் கிடந்த போது குருத்த மரத்தினை முறித்த நிகழ்ச்சி

"கொல்லைப் புனத்துக் குருந்தொசித்தாற் பாடுதும்" என்ற சொற்களில் கூறப்படுகிறது
3) இதே பகுதியில்

"தொழுனைத் துறைவனோடு ஆடிய பின்னைஅணிநிறம் பாடுகேம் யாம்! "

என்ற வரி யமுனைத் துறைவனாகிய கண்ணனுடன் நப்பின்னைப் பிராட்டியார் ஆடிய செய்தியைத் தெரிவிக்கிறது.
4) இதே பகுதியில்

"இறுமென் சாயல் நுடங்க நுடங்கி அறுவை யொளித்தான் வடிவென் கோ "

என்ற வரிகளில் ,
மெல்லிய இடையை உடைய பெண்ணின் ஆடைகளைகே கண்ணன் எடுத்து ஒளித்து விளையாடிய செயல் கூறப்படுகிறது.
5) இதே பகுதியில்

"நடந்த அடி பஞ்சவர்குத் தூதாக நடந்த அடி " என பஞ்சபாண்டவர்களுக்காக கண்ணன் கௌரவர்களிடம் தூது சென்ற செயல் விவரிக்க படுகிறது.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ganesh

ganesh Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ganeshbv1

23 Feb
#MGNREGA To give birth to a scheme in UPA period , no doubt. But there was mess, and it was poorly utilized, leading to even CAG’s report, mentioning as to how the people who should have got it did not get it. economictimes.indiatimes.com/news/politics-…
UPA govt did not even have the actual numbers of farmers or workers who got enrolled on demand. scribd.com/document/13751…
In 2009-10 Budgeted Estimate (BE) was Rs. 39,100 crore; Revised Estimate (RE) was also Rs. 39,100 crore.
But the actual number, which was actually spent, was only Rs. 33,539 crore.
Read 16 tweets
22 Feb
Status of setting up of our country’s second space rocket
launching port by ISRO in #Kulasekarapattinam, located in
Tamil Nadu - As per the request of Department of Space, TN govt has identified 961.66.90 hectares in Thoothukudi
district. business-standard.com/article/econom…
Land survey is completed for 431.87.74 hectares and
preliminary notification has been issued. Survey work for
balance area is in advance stage. At present, one Launch Pad is being proposed at the second
launch port at #Kulasekarapattinam, TN. Center’s policy decision of opening
up of space sector for private players enables them to develop various space qualified subsystems and systems along with building of satellites and launch vehicles. They are also permitted to establish facilities and provide launch services and other space based services.
Read 4 tweets
1 Dec 20
Interesting from First Sanskrit Commission Report. The Commission was appointed by the Government of India in 1956 with Dr. Suniti Kumar Chatterji as its chairman. Seven other scholars of repute from various parts of the country were members.
Some may criticize that the kings and thepriests had their own motives, i.e. dominating the others in society in promoting Sanskrit.But the Sanskrit Commission’s report makes it clear that even Muslims and Christians in certain parts of the country actively participated
in the learning of Sanskrit. Nor was it the case that the Brahmin community alone was learning and preserving Sanskrit.Cutting across the barriers of caste and religion, Sanskrit was embraced by all people in India. Neither was gender a barrier in learning Sanskrit.
Read 22 tweets
10 Dec 19
Brguvalli of Taittriya Upanisad reflected in Appar's Tevaram.

The Tattriya Upanisad Vedic passage (annam anne pratisthitam.. ) is extolling Food, Land, Water, Body , Lives etc. Appar's Tevaram on Sivaperuman has one song in which these ideas are mentioned together.
பார் அவன் காண்; பார் அதனில் பயிர் ஆனான் காண்
பயிர் வளர்க்கும் துளி அவன் காண் ; துளியில் நின்ற ,
நீர் அவன் காண் ; நீர் சடைமேலுடைய நிகழ்வித்தான் காண்
நிலவேந்தர் பரிசாக நினை உற்று ஓங்கும்
பேர் அவன் காண்;
பிறை எயிற்று வெள்ளைப் பன்றிப்
பிரியாது பலநாளும் வழிபட்டு ஏத்தும்
சீர் அவன் காண் ; சீருடைய தேவர்க்கு எல்லாம்
சிவன் அவன் காண் சிவபுரத்து எம் செல்வன்தானே 6.87.6
Read 13 tweets
2 Feb 19
Thanks: Thillai Karthikeyasivam Sivam facebook.com/jayaraman.v.o/…
பொதுவாக தமிழகத்தில் திருமணமுறைகள் பல உள்ளன.ஒவ்வொரு மரபுக்கும், ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் தனித்தனி சம்பிரதாய முறைகள், மந்திரங்கள் உள்ளன.பல முறைகள் இருந்தாலும் இந்த திருமணங்கள் அனைத்தும் வைதீகதிருமணம் என்றே அழைக்கப்படும்.
வைதீக திருமணம் என்பதால் எல்லாமே பிராமணர்கள் செய்துவைக்கும் திருமணம் என்று நினைக்கக்கூடாது.ஈரோடு ராமசாமி காலத்திற்க்கு முன்பிருந்தே, தங்கள்
மரபு பெரியவர்களை வைத்து திருமணம் செய்துக்கொள்ளும் வகையினர் பலர் உள்ளனர்.
Read 39 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(