Laat ik voorop stellen dat ik een enorm voorstander ben van vaccineren. Het is relatief ongevaarlijk en voorkomt vrijwel alle ernstige Corona-gevallen. Ik raad het iedereen met klem aan!
Maar de QR-code is een glijdende schaal die ik niet op wil gaan. 1/13
Allereerst heerst er de misvatting dat de QR-code zou worden ingevoerd om café- en bioscoopbezoekers te beschermen. Dat is niet het geval. Ten eerste is de 1,5m afstand nog steeds een veel betere bescherming. Ten tweede kunnen ook gevaccineerde mensen het virus overdragen. 2/13
Bovendien: Gevaccineerde bezoekers hoeven zich sowieso weinig zorgen te maken over besmetting. Dankzij de voortreffelijke bescherming van het vaccin lopen zij (enkele uitzonderingen daargelaten) nauwelijks risico op grote gezondheidseffecten bij besmetting. 3/13
Als de QR-code al bescherming biedt, is het van belang voor de kleine groep niet-gevaccineerden. Zij lopen immers meer risico op besmetting en een aanmerkelijk groter risico op grote gezondheidsschade. Maar ja, van die groep kun je zeggen: eigen keus, eigen risico. 4/13
De QR-code wordt niet ingevoerd om de cafébezoekers (gevaccineerd of ongevaccineerd) te beschermen. Het wordt ingevoerd om groei van het aantal besmettingen iets te temperen en vooral om meer mensen aan te zetten tot vaccinatie. 5/13
Dit is ook wat het kabinet volmondig erkent. Men doet het om "de druk op de zorg beheersbaar te houden". Dat is belangrijk om te realiseren: Het gaat niet om bescherming van het individu, maar om het voorkomen van overbelasting van de zorg. (Op zich ook een legitiem doel.) 6/13
Echter, hier gaan we mijns inziens wel een glijdende schaal op. We gaan dwang of druk uitoefenen op mensen om zich te laten vaccineren om zo de zorg te ontlasten. Maar dan kan ik nog wel wat andere maatregelen verzinnen die in datzelfde straatje passen. 7/13
We kunnen het rokers voorlopig verbieden nog naar de bioscoop te gaan. Alleen als je niet rookt of een afkicktraject volgt, ben je nog welkom. Dat verlaagt zonder twijfel de druk op de zorg. We vragen rokers als samenleving andere keuzes te maken om zo de zorg te ontlasten. 8/13
Of mensen met een BMI boven de 30 mogen niet meer naar een pretpark, tenzij ze aantoonbaar een dieet volgen. Het tegengaan van overgewicht verlaagt zonder twijfel de druk op de zorg. Bovendien heeft iedereen de kans om een dieet te gaan volgen. 9/13
Tot nu toe waren we in Nederland solidair met elkaar als het de zorg betrof. Mensen mogen zichzelf klem eten; ze zullen gewoon medische verzorging krijgen. De enorme druk op de zorg als gevolg van obesitas wordt door ons al lang geaccepteerd als de vrije keus van anderen. 10/13
En met de QR-code wordt dat principe nu geweld aangedaan. We vinden het ineens acceptabel eisen te stellen aan de levenswijze van mensen, omdat wij hen verantwoordelijk houden voor het creëren van druk op zorg. 11/13
Ik ben groot voorstander van vaccineren, maar ook groot voorstander van onderlinge solidariteit. Ik snap niet dat mensen roken, stevig drinken, veel te vet eten, enzovoort. Toch ben ik bereid dat te accepteren en hun gezondheidsrisico's mede te financieren. 12/13
En net zo ben ik bereid mede de kosten te dragen voor de kleine groep die zich om wat voor reden dan ook nu niet wil laten vaccineren. Niet omdat ik hun beslissing begrijp, maar omdat ik hoop op wederkerigheid als de meerderheid mijn keuzes een keer niet begrijpt. 13/13

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martijn Leisink

Martijn Leisink Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mleisink

9 Jun
Bij twaalf middelbare scholen is en mogelijk examenwerk kwijt geraakt in de post. @hetcvte stuurde gisteren een brief rond met onder andere deze passage. Als er nog geen tweede correctie van het examen heeft plaatsgevonden, moet een leerling het examen opnieuw maken. 1/9
Ik ben het hier niet mee eens. Op deze scholen hebben docenten vier tot zes jaar lang al het werk van hun leerlingen met slechts één correctie nagekeken. Altijd was hún cijfer maatgevend. Ook voor vergaande beslissingen als bijvoorbeeld over gaan. 2/9
Nu snap ik dat je bij het examen wél een tweede correctie hebt. Dat is vaak ook heel waardevol en ik zou die zeker niet willen afschaffen! Echter, nu ligt de specifieke vraag voor: wat te doen met het examen van een leerling dat buiten zijn schuld kwijt is geraakt? 3/9
Read 9 tweets
30 Apr
Beste @MinOCW,
U gaat veel geld aan scholen geven om onderwijsachterstanden bij te werken. Scholen mogen niet helemaal zelf kiezen welke maatregelen ze nemen, maar moeten een keuze maken uit een zogenaamde menukaart. U had beloofd dat deze eind april beschikbaar zou zijn! 1/5
Vandaag heeft u in alle stilte dit document aangepast. De deadline is plotseling verschoven naar 10 mei. Scholen doen hun uiterste best om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het zou fijn zijn als u op zijn minst uw eigen deadlines nakomt. 2/5
Als leerlingen bij mij een deadline dreigen te missen, sturen ze meestal een keurige mail. Ik trek dan nooit punten af voor het te laat zijn, maar maak soms wel even een praatje. Het missen van deadlines kan namelijk een signaal dat het niet goed gaat met een leerling. 3/5
Read 5 tweets
30 Apr
In klas 1 en 2 werk ik met een vaardighedentoets voor wiskunde. Leerlingen mogen die net zo vaak maken als ze willen, maar aan het eind van het jaar moeten ze minstens 8 van de 10 vragen goed hebben. Het gaat niet om het cijfer, maar of je het -uiteindelijk- beheerst. 1/3
Als een leerling tegen het eind van het jaar er nog veel moeite mee heeft, ga ik extra ondersteuning bieden. Soms in de les, maar steeds vaker daarbuiten. (Voor sommige leerlingen blijkt dat ook een enorme motivatie om nog even snel aan hun vaardigheden te werken.) 2/3
Leerlingen mogen die vaardighedentoets ieder moment maken. Gewoon als zij denken er klaar voor te zijn. Soms leidt dat tot prachtige onderwijsmomenten, zoals vanochtend: "Meneer, ik ben een half uur te vroeg op school gekomen. Mag ik u smeken om de toets nog te mogen maken?" 3/3
Read 5 tweets
22 Mar
Jeugdzorg komt al jaren geld te kort. Gemeenten vinden dat het Rijk moet bijbetalen. Overmoedig en optimistisch heeft Arnhem dat geld al in zijn begroting gezet. Inkomsten die nog niet zeker waren. En nu heeft Arnhem vanaf 2023 een gat van 3,9 miljoen. (draadje) 1/19
In mei 2019 kondigde Hugo de Jonge met veel tam-tam aan dat gemeenten maar liefst een miljard euro extra voor jeugdzorg zouden krijgen. Wie zorgvuldig verder las, zag dat in 2022 het financiële feest voor gemeenten weer voorbij was. Het geld was incidenteel. 2/19
Gemeenten waren boos. Sommige besloten in hun begroting net te doen alsof het geld wel structureel was. Deze extra inkomsten schreven ze ook vanaf 2022 in de boeken. Fictief geld dus. En de provincie was als toezichthouder bepaald niet blij met deze boekhoudkundige truc. 3/19
Read 19 tweets
30 Jan
Bij de GGD is op grote schaal data gestolen. Mede mogelijk gemaakt doordat er amper sprake was van beveiliging of monitoring. Van vele Nederlanders is het BSN op straat gekomen. De verontwaardiging gaat echter voorbij aan het echte probleem. 1/10
Het BSN is door de overheid de laatste decennia veel te belangrijk gemaakt. Het echte schandaal is dat je je eigen identiteit moet beschermen door een nummer geheim te houden dat je tegelijkertijd volgens de wet te pas en te onpas moet afgeven. 2/10
En dat terwijl het helemaal niet nodig is. (Ik geef zelf inleiding cryptografie op de middelbare school, dus ik matig mij aan hier wat verstand van te hebben.) Je kunt het BSN eenvoudig vervangen door wel duizenden burgerservicenummers. 3/10
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(