Als het kabinet beleid had gevoerd gericht op een laag aantal besmettingen toen er nog geen of weinig vaccins waren, ipv pas in te grijpen als ziekenhuizen weer overstroomden, had het nu niet zo met het probleem gezeten dat 'de rek eruit is in de zorg'. Penny wise, pound foolish.
Verzet tegen een coronapas was er altijd geweest: zwaar middel met duidelijke voors en tegens. Het helpt niet dat die geen deel was van de strategie maar weer ad hoc, reactief en met smoesjes wordt ingevoerd. Het kabinet heeft tegenstellingen vergroot door geen leiding te nemen.
Als tevoren was gezegd: we willen zo min mogelijk besmettingen, de pas is er bijvoorbeeld om vast deels open te kunnen zolang niet iedereen kans heeft gehad op een vaccin, er is een duidelijk einddoel. Dat was denk ik anders geweest. Maar nu? Nu weet ik niet goed wat te vinden.
Nu komt het op me over alsof er plots toch een zwaar instrument wordt ingezet als lapmiddel tegen het eerdere gepruts, zoals die rare plotse openingsactie eind juni. Zo'n coronapas is bij uitstek iets waarvoor je vertrouwen moet hebben in een overheid, in een regering. En nou ja.
Tussen het elkaar bestoken door - met argumenten, met diskwalificaties - is het wel de moeite om soms even te pauzeren en je af te vragen: hoe zijn we hier nu eigenlijk weer beland? Waarom voelt het als een overval en hoe komt het dat mensen zo tegenover elkaar staan? #coronapas
Idee dus: alle niet-gevaccineerden krijgen nu corona en degenen die ic nodig hebben, kunnen niet tegelijk komen. Maar 'zo tijdelijk mogelijk' is een te vage open einde-regeling voor zo'n zwaar instrument als de #coronapas. Moet duidelijk zijn wanneer/op welke grond die verdwijnt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kustaw Bessems

Kustaw Bessems Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @KustawBessems

15 Sep
Dat er nog Kamerleden zijn die Rutte vragen om 'oprecht verantwoording af te leggen en reflectie te tonen' getuigt wel van een onverwoestbaar mensbeeld.

#Afghanistandebat
VVD-Kamerlid Van Wijngaarden snapt op zich heel goed de menselijke neiging om anderen te willen helpen.

#Afghanistandebat
VVD-Kamerlid Van Wijngaarden gaat hier niet zitten pim-pam-petten met getallen.

#Afghanistandebat
Read 9 tweets
10 Sep
'Uit onderzoek van Bloomberg kwam dat de Nederlandse corona-aanpak na Noorwegen de beste van de wereld was', zei Rutte van de week in de Kamer, 'kijkend naar alle indicatoren van zowel medische, economische als sociale impact.' Klopt dat? Nee, was typische Rutte-misleiding. 1/n
Het is namelijk geen onderzoek naar de hele aanpak, maar een momentopname. Als je naar het verloop kijkt zie je dat Nederland het sinds november belabberd tot middelmatig deed en pas recent snel op de ranglijst steeg (door vaccinatie en versoepelingen). (2/n)
Het is zo typisch Rutte dus omdat hij, erop aangesproken, als een schijnheilig schooljongetje kan volhouden dat wat hij zegt letterlijk heus klopt, terwijl het intussen ronduit misleidend is. (3/n)
Read 8 tweets
14 Jul
Dit is op zich niet zo'n raar verhaal van viroloog Louis Kroes, maar wel ongemakkelijk dat hij zowel vóór de tweede als vóór de derde golf ook al zo laconiek was nrc.nl/nieuws/2021/07…
Kroes was in juli 2020 een van de deskundigen die dachten dat het virus ons niet opnieuw zou overlopen volkskrant.nl/nieuws-achterg… En in februari van dit jaar noemde hij een derde golf een loos begrip bnr.nl/nieuws/gezondh…
Betekent niet dat Kroes er nu per se weer naast zit. Maar drukt zich wel extreem uit. Zegt: 'Het beleidsdoel lijkt te verschuiven: voorkomen dat ook maar íémand ziek wordt van corona of zelfs voorkomen van álle besmettingen.' Dat kun je van het huidige beleid toch niet beweren.
Read 4 tweets
13 Jul
In technische briefing vraagt @attjekuiken aan Timen van het OMT of er modellen bestaan die beter voorspellen. Mist het punt: er moeten juist los van de modellen logische inschattingen worden gemaakt. Besmettingen andere landen, gedrag bij het uitgaan, verschil buiten/binnen etc.
De coronacrisis is al heel lang opmerkelijk logisch en voorspelbaar. Het zicht is eigenlijk prima. Of zou dat kunnen zijn.
Timen zegt nu dat ze 'intentie tot gedrag' niet kan meten, ze kunnen zich alleen baseren op gemeten gedrag van een poosje terug. Zou ze zelf horen hoe maf dit klinkt?

Daarom kun je daar bij zulke versoepelingen dus niet op varen en moeten beslissers, hou je vast, zelf nadenken.
Read 5 tweets
6 Jun
Van Lienden kreeg een uitgebreide kans om uit te leggen waarom hij loog - want dat was het - over het winstoogmerk. Hij kwam met 'onuitlegbaar.' Dat is nu dus echt volkomen helder. Er was geen enkel excuus voor.

#buitenhof
Denk even terug aan wat de reactie van Van Lienden was toen de waarheid voor het eerst naar buiten kwam. Inmiddels is hij gedwongen alles te erkennen, alleen omdat journalisten zijn blijven spitten. Anders was hij blijven liegen. #buitenhof
Onthoud ook dat het wegzetten van het geld gebeurde in een constructie die zo onzichtbaar mogelijk was en dat Van Lienden zelf al die tijd de enige bestuurder is die erbij kan ftm.nl/artikelen/sywe… #buitenhof
Read 4 tweets
31 Mar
Een paar gedachten in de aanloop naar het verkennersdebat. Over relativeringen, afleidingsmanoeuvres, uitvluchten en het belang >
Je hoorde de afgelopen week soms zeggen dat het op zich wel begrijpelijk is dat andere partijen willen weten of het CDA een stabiele partner is. En dat het vaker is voorgekomen dat in een formatieproces over personen wordt gesproken >
Ik heb geen vergelijkingen gezien die opgaan. Ging dan bijvoorbeeld in een gevorderd stadium van de informatie over de vraag of een nipte meerderheid stabiel was. Of over de vraag wie vicepremier werd. Zo ver mij bekend niet over wegpromoveren van een terecht kritisch Kamerlid >
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(