Het beloofde draadje over mijn promotieonderzoek! Het gaat over de vraag wat er gebeurde wanneer een 16e-eeuwse bijbel terechtkwam in de handen van lezers. Wie waren zij? Wat deden zij met hun bijbels? Werden zij tijdens het lezen gestuurd door keuzes van de drukker-uitgever? 1/7
Hiertoe kijk ik naar twee aspecten van deze boeken. Ik onderzoek ten eerste hoe het boek invloed kon uitoefenen op de lezers. Prologen, leesroosters en gedrukte toelichtingen in de marges van de tekst werden door drukkers toegevoegd om de lezer te sturen en ondersteunen. 2/7
Daarnaast kijk ik naar hoe lezers vervolgens met die boeken aan de slag gingen. Daarvoor onderzoek ik de sporen die zij achterlieten in hun boeken. Aantekeningen, onderstrepingen, namen (hier van Walburch van Manderschijt, …dernfemalebookownership.wordpress.com/2020/06/22/dat…)... 3/7
En eigenhandige aanpassingen van de tekst. Hier heeft iemand het woord ‘alleen’ weggekrast uit Rom. 3:28. Luther vertaalde er “zonder de werken der wet, door het geloof alleen,” in lijn met zijn principe van ‘sola fide’. Deze gebruiker was het er niet mee eens (@KULTheology).4/7
Een van de meest veelvoorkomende sporen van gebruik in middeleeuwse en vroegmoderne boeken: het aanwijshandje of ‘manicula’! Zo’n sterk symbool dat we ‘m nog steeds in het straatbeeld terugvinden. (@UtrechtUni) 5/7
Zo’n handje laat ziet welk stukje uit de tekst een lezer boeiend vond. Maar dezelfde lezers gebruikten de bijbel vaak niet alleen voor het lezen van de tekst. Ze lieten er ook regelmatig aantekeningen achter over hun familie. Zoals in deze bijbel uit 1534 (@ehcantwerp). 6/7
Ik blijf het bijzonder vinden dat in deze oude bijbels zulke persoonlijke verhalen, eigenaardigheden, voorkeuren en religieuze overtuigingen terug te vinden zijn. Deze boeken stonden midden in het 16e-eeuwse leven en geven ons een uniek inkijkje daarin! 7/7

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with @NL_Wetenschap

@NL_Wetenschap Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NL_Wetenschap

11 Oct
Ik ben bezig met de laatste loodjes van mijn PhD. Mijn proefschrift gaat over het lezen van de bijbel in de zestiende eeuw. Daarom eerst maar eens een klein draadje om wat hardnekkige vooroordelen uit de lucht te helpen: 1/6
1) Vaardigheden zoals lezen en schrijven waren in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd niet voorbehouden aan geestelijken. Ook bijvoorbeeld ambachtslieden en vrouwen bezaten boeken en konden lezen en schrijven. Niet allemaal natuurlijk, maar meer dan vaak wordt gedacht. 2/6
2) Al ééuwen voor de Statenvertaling werd de bijbel in het Nederlands vertaald en gelezen. Dit is bijvoorbeeld de Delftse Bijbel. Deze bijbel is gedrukt in 1477 en is daarmee een zogenaamde incunabel of wiegendruk. @JMvanDuijn heeft prachtig onderzoek naar deze Bijbel gedaan. 3/6
Read 7 tweets
14 Jul
Wil jij wetenschapsillustraties maken? Hier komt een draadje met hulpmiddelen!

Als je biologische/medische illustraties wil maken maar niet wil tekenen: probeer @BioRender biorender.com
Voor moleculen, kijk eens naar illustrate: ccsb.scripps.edu/illustrate/

Dit is een tool ontwikkeld o.a door David Goodsell om cartoon stijl illustraties te maken van moleculen in de Protein Data Bank
Wil jij zelf 3D structuren in Blender maken? De online. Cursus blender voor (bio)chemists is nu voor de halve prijs bij: luminous-lab.com/online-courses/
Read 13 tweets
12 Jul
Goedemorgen! Ik ben Lizah (haar/hen). Deze week kijken we naar een andere hoek van wetenschap: wetenschapskunst en -illustraties. Image
Ik werk pas kort als freelance science artist. Mijn laatste dag in het @Errington_Lab in Newcastle upon Tyne (UK) was een maand geleden. Hier deed ik onderzoek naar de evolutionaire oorsprong van meercelligheid in bacteriën.
Ondanks dat ik niet meer voor de universiteit werk woon ik nog in Engeland. De afgelopen 2,5 jaar ben ik me hier thuis gaan voelen, heb ik hechte vriendschappen en een relatie waar ik graag mee samen blijf.
Read 5 tweets
16 Mar
Aangezien deze week in het teken staat van verkiezingen voor het Nederlandse parlement (preciezer: de Tweede Kamer), lijkt het me aardig het vandaag te hebben over de geschiedenis van dit parlement. Misschien moeten we beginnen met de vraag wat een parlement eigenlijk is.
Uiteraard zijn verschillende definities mogelijk, maar een goede definitie zal waarschijnlijk de volgende elementen bevatten:

- vertegenwoordigend karakter
- democratisch verkozen leden met een vrij mandaat
- openbare zittingen

Dit behoeft wellicht wat uitleg.
Ik kan die uitleg het best geven aan de hand van een vergelijking tussen de Staten-Generaal, het centrale overheidsorgaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, en de vergadering die in het jaar 1796 voor de Staten-Generaal in de plaats kwam, de Nationale Vergadering.
Read 9 tweets
15 Mar
Eerder vandaag had ik een bijeenkomst over de toekomst van mijn onderzoeksinstituut. Vermoedelijk zijn jullie niet allemaal even vertrouwd met het landschap van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstituten waar dit deel van uitmaakt. Daarom volgt hier een korte introductie.
Behalve universiteiten bestaan er in Nederland wetenschappelijke onderzoeksinstituten waar eveneens wetenschappers werken. Voor zover geesteswetenschappelijk van aard, zijn die instituten deels geclusterd in het @KNAWHuC.
Voluit is dit het Humanities Cluster van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). De @_KNAW biedt ook onderdak aan een sjiek genootschap van knappe koppen, maar dat is een andere tak, zo ver ben ik nog niet 😉
Read 7 tweets
15 Mar
Wat voor soort historicus ben ik eigenlijk? Een kort draadje. Ik zie mezelf inmiddels vooral als historicus van Nederland, maar ik heb nooit bewust gekozen voor Nederlandse geschiedenis. Ik had aanvankelijk eerder een voorkeur voor een tijdvak dan voor een land.
Als student was ik al gefascineerd door de achttiende eeuw, de tijd van Verlichting en Revoluties. Mijn droom was toen er een Grote Historische Roman over te schrijven. Ik geloof niet dat die er ooit gaat komen, maar schrijven doe ik nog altijd het allerliefst.
Ik had het geluk als promovendus terecht te komen in een groot onderzoeksproject over de politieke wereld van de Bataafse Republiek, zoals Nederland heette aan het eind van de achttiende eeuw. Dat was aan de Universiteit van Amsterdam in 2007.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(