Tio medlemsstater i EU höjer rösten för att försvara sina intressen inom #kärnkraft. Var är Sverige? Varför höjer inte Sveriges regering sin röst på samma sätt och ansluter till dessa länders budskap? Tråd.👇
svenska.yle.fi/a/7-10007247
Från Finland är det näringsminister Mika Lintilä från finska @Centerpartiet som skrivit under det öppna brevet till kommissionen. Han beskriver bakgrunden väldigt bra:
"När industrin och hela samhället blir mer elektroniskt betonas vikten av den egna energiproduktionen. I Finland är kärnkraften en viktig del av den säkra försörjningen och den utsläppsfria elproduktionen. (forts...)
Därför arbetar vi tillsammans med andra länder för att erkänna kärnkraftens betydelse i kampen mot klimatförändringen"
Det handlar om en trygg energiförsörjning, helt enkelt. Behovet ökar pga klimatet och digitsaliseringen.
Vad händer i Sverige? Den svenska ståndpunkten, som riksdagen fastställt, är att alla fossilfria energislag inklusive vattenkraft och kärnkraft spelar viktiga roller för att nå uppställda mål på klimatområdet.
Hade man agerat utifrån denna ståndpunkt hade det varit naturligt att ansluta sig till detta upprop. Eller är det så att regeringen inte arbetar på det sättet? Med upprop, brev och liknande? Man kanske vill ta sådant bilateralt med kommissionen? Låt oss se på tidigare exempel:
Ni kanske minns diskussionen om bioenergins eventuella exkludering från taxonomin som diskuterades tidigare i år? Sverige *tog initiativ* till ett gemensamt brev med tio medlemsstater för att ta strid i frågan. regeringen.se/pressmeddeland…
Man kan notera att flera av dessa länder är samma som i det aktuella kärnkraftsutspelet.
Vattenkraften är också något som tidigt var uppe för diskussion i förhållande till taxonomin. Vad hände då? Sverige och Norge slog gemensam sak i frågan och skickade ett brev till kommissionen. Image
Efter detta meddelade regeringen att man kommer fortsätta sätta press på kommissionen. Hur blev det? montelnews.com/se/news/120724…
I mars gjorde sju medlemsstater samma sak avseende kärnkraften. Inte heller då anslöt Sverige. Trots att det även då fanns beslut om en svensk ståndpunkt som inkluderade kärnkraft på lika villkor som andra kraftslag.
Sverige har nu i dagarna en sista chans att åtgärda detta inför att kommissionen fattar beslut i frågan. Förhoppningsvis kommer @AsaLindhagen och @Ygeman att stå upp för Sveriges intressen så att vi får en bra utgångspunkt för att klara klimatmålet och en fördubblad elanvändning!
Mer information om det senaste utspelet finns här: euractiv.com/section/energy…
Och här kan man läsa utspelet på tyska: amp-welt-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp.welt.d…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Carl Berglöf

Carl Berglöf Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CarlBerglof

14 Oct
Svenska kraftnät meddelade i måndags att man under 2022 inte kommer klara lagmässig nivå av överföringskapacitet för förbindelser mellan södra Sverige och andra EU-länder och inte heller inom landet. Detta väcker en del frågor. Häng med på tråd!👇
svk.se/press-och-nyhe…
Under 2021 har undertecknad mfl uppmärksammat att den kapacitet som @svenskakraftnat tilldelar marknaden tidvis har varit mycket låg. Till exempel här:
Enligt Elmarknadsförordningen artikel 16.8 ska Svenska kraftnät tilldela marknaden minst 70% av kapaciteten (förenklat). Vi har under 2021 sett att detta har underskridits för flera överföringar. Svk har dock fått undantag under 2021 för några överföringar, men inte alla.
Read 19 tweets
13 Oct
Since it is #WEO2021 day: How has the framing of #nuclear power in the World Energy Outlook reports evolved throughout the years?
Here follows a brief history of global nuclear policy! Thread.👇 (Source: @IEA) Image
The Nuclear Renaissance…
2006: ”Nuclear power can play a pivotal role if public acceptance is regained.” Mentions: 706
2007: “Nuclear power can also make a major contribution to lowering emissions. Exceptionally quick and vigorous policy action needed.” Mentions: 303 Image
…that didn’t happen:
2008: “The share of nuclear power in primary energy demand edges down over the Outlook period,”. Mentions: 202
2009: “Nuclear power output grows in all major regions bar Europe, but its share in total generation falls”. Mentions: 456 Image
Read 15 tweets
13 Oct
IEA makes a strong cause for an all-inclusive approach. A cost-effective decarbonization requires all low-carbon contributions - including "a major expansion of" #nuclear power. #WEO2021 👇
1st key measure: "A massive additional push for clean electrification that requires a doubling of solar PV and wind deployment /../ a major expansion of other low emissions generation, including the use of #nuclear power where acceptable".
Moreover: "Nuclear power and dispatchable low emissions capacity, such as hydropower, biomass and geothermal are important elements of the picture, but capacity additions are dominated by solar PV and wind."
Read 8 tweets
27 Aug
Kommentar på regeringens icke-beslut om slutförvaret:
Nu har ju kärnkraftsbolagen fått ok på utökat mellanlager, så vad är problemet?
Per @bolund: "Risken [för driftstopp 2024] har vi nu avvärjt".
Nej, risken har istället ökat! Tråd🧵👇
Regeringens beslut innebär att regeringen bara godkänner en del av ärendet som skickas tillbaka till Mark- och miljödomstolen. Det är första gången något sådant inträffar! Vi vet inte idag hur MMD kommer hantera denna situation.
Vi vet däremot att ansökan inte är skriven för att hantera en del av ärendet separat. De delar som rör mellanlagret står inte på egna ben. MMD får tillbaka ett annat ärende än det som de yttrade sig om 2018.
Read 18 tweets
25 Aug
Kommande dagar har regeringen två möjligheter att snabbavveckla kärnkraften:
1. Uteblivet beslut om det sammanhängande systemet för använt kärnbränsle
2.Genom att bryta ut frågan om mellanlager
Båda besluten skulle försätta 🇸🇪 i en svår elkris. Det finns skäl till oro. Tråd👇
Här beskriver @energiforetagen sin oro för den uppkomna situationen. I det följande ger jag en fördjupning. second-opinion.se/regeringen-mas…
Kärnkraftens ägare har meddelat att om inte ett beslut fattas senast den 31 aug kommer inte reaktorerna kunna drivas vidare eftersom mellanlagret i Oskarshamn blir fullt. Om det inte finns plats för det använda kärnbränslet kan inte reaktorerna användas.
group.vattenfall.com/se/nyheter-och…
Read 30 tweets
23 Aug
Snabbstopp av Forsmark 2, och vips fick vi ett snapshot av en eventuell framtid med bara tre reaktorer i drift:
- Mellansverige (SE3) importerar el från Finland, som i sin tur importerar el från Ryssland.
- Södra Sverige (SE4) importerar el från Polen.
#slutförvar Image
Importen från Finland kan tyckas vara modest. Dessvärre kan vi inte importera mer eftersom @svenskakraftnat infört en begränsning på den kabeln för att undvika termisk överlast i det svenska stamnätet.
Kabeln är byggd för 1200 MW import, men den kapaciteten kan bara nyttas till 12,5% (150 MW). Detta trots EU-bestämmelser som anger att minst 70% av kapaciteten ska tillgängliggöras marknaden, men Svk har fått ett 1-årigt dispens från den regeln.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(