Ni vet hur Cementa fick sin ansökan om fortsatt kalkbrytning avvisad? Och ni kanske sett hur Kaunis Iron utanför Pajala fick höra att deras miljötillståndsansökan var för bristfällig – och samtidigt för omfattande. Nu är det LKAB:s tur att drabbas av ett märkligt beslut. Tråd:
Mark- och miljödomstolen har avvisat vår ansökan för utökad verksamhet i Kiruna, som vi jobbat med sen 2014. Anledningen? Vi har inte separat kallat ”särskilt berörda”, speciellt husägare med bergvärme, till samråd. De fick samma inbjudan till samråd som alla andra. Det dög inte.
Ja, det är sant. Domstolen avvisar ansökan som lämnades in 2018, som gäller en ökning av brytningen från 30 till 37 miljoner ton råmalm, för att vi inte specifikt kallat tex husägare med bergvärme till samråd. De kunde lämna synpunkter som alla Kirunabor, men det räckte inte.
Ökningen vi har ansökt om handlar bara om takten, hur mycket vi ska bryta och förädla per år. All malm kommer att brytas ut så småningom, så påverkan kommer det att vara i vilket fall, även med det nuvarande tillståndet.
LKAB har brutit järnmalm i Kiruna i över 120 år. Finns det någon i Sverige som har undgått att Kiruna måste flytta på grund av gruvan? Att marken spricker för att vi plockar ut malmen? Ja, domstolen tror att husägare med bergvärme i Kiruna kan ha missat denna detalj.
Vi arbetade i över tre år med den där miljötillståndsansökan innan vi lämnade in den. Det är antagligen en av de mest omfattande ansökningarna som någonsin gjorts i Sverige, för enligt ny rättspraxis måste ALL verksamhet numera ingå även om bara delar av den förändras.
Vi klagar inte över att det ska göras en omfattande miljöprövning. Vi har kavlat upp ärmarna och utrett allt som vi fick reda på skulle utredas. Produktionsökningen är viktig, den ska betala vår omställning till koldioxidfri järnsvamp. Vi ska nå nollutsläpp senast 2045! Klimatet!
Det innebär att vi har utrett inte bara brytning och förädling och sandmagasin och klarningsdammar och rökgasrening, utan också transporter, markdeformationer, nedfallande stoft, påverkan på fiskar, på fjärilar, på människor och ja, på ägare av bergvärmebrunnar.
MEN! Vi kallade inte ägarna av bergvärmebrunnar med ett eget brev hem till deras brevlåda där vi skrev ”Välkommen på samråd om hur du som har bergvärme kan komma att beröras om LKAB får bryta och förädla mer malm i Kiruna”. Vi råkade begå misstaget att kalla ALLA Kirunabor.
Vi anser nämligen att alla Kirunabor är berörda av LKAB:s verksamhet. Hallå, stan måste flytta!? Dessutom är det så att det skakar och dammar och bullrar från gruvan. Detta är en ständigt pågående och mycket livlig diskussion och debatt i Malmfälten, om någon nu undgått det.
Mark- och miljödomstolen i Umeå tyckte inte att det räckte med att kalla till samråd i det lokala annonsbladet, i lokaltidningarna, på vår hemsida och i den tidning som LKAB delar ut till alla hushåll i Malmfälten. Det kom ju bara 10 personer, påpekar domstolen.
Att LKAB hade ställt upp med hela vår miljöavdelning, gruvledning och experter från produktionen och ordnat fika för hundra personer för säkerhets skull, det spelar ingen roll. För det kom bara tio. Att det alltid är så när vi kallar till samråd i Kiruna spelar heller ingen roll.
Det är lite oklart varför det alltid kommer så få på samråden i Kiruna. Tänk om det beror på att det inte är så många boende som har väldigt starka åsikter om gruvan? I enkäter säger sex av tio Kirunabor att LKAB tar sitt ansvar i miljöfrågor, tre av tio att vi gör det vi måste.
Att vi erbjudit oss att kalla till kompletterande samråd för de som anses ”särskilt berörda” (tex de med bergvärme) spelar inte heller någon roll, vi skulle ha gjort det 2017. Meddelar alltså Mark- och miljödomstolen i Umeå till LKAB, i oktober 2021. Tre och ett halvt år senare.
Förstår ni varför vi i branschen tjatar så om tillståndsprocesserna? Kafka hade kastat ut sina manus genom fönstret och blivit lastare i gruvan om han levt nu, för agerandet från våra myndigheter mot varje försök att utveckla eller expandera industrin ställer hans verk i skuggan.
Vi vill inte ha lägre miljökrav. Vi vill ha rimliga handläggningstider och att frågorna om miljö- och klimatpåverkan ska bedömas enligt förutsägbara principer. Inte att en detalj ska stjälpa sju års arbete.
Vi vill att det görs en helhetsbedömning av stora industrisatsningar, som dessutom i längden gynnar klimat och miljö. Samhället måste ta ansvar för detta. Idag känner vi oss rätt ensamma.
Så vad gör vi nu? Vi överklagar förstås. Men ursäkta om vårt hopp inte är jättehögt, vi påbörjar direkt en ny ansökan ändå. De utredningar som var klara för över tre år sedan måste göras om eller kompletteras. Och sen får vi sätta oss och vänta igen på nästa fel som ska hittas…
Det är oklart exakt hur vi påverkas, men en sak är klar. Vår investering på 400 miljarder kr för att göra CO₂-fri järnsvamp och sänka utsläpp motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges CO₂-utsläpp är hotad om det inte blir en förändring i hur systemet fungerar.

Slut tråd.
Här är vårt pressmeddelande om domstolens besked:

lkab.com/sv/nyhetsrum/p…
Vi har lagt beslutet under pressmeddelandet för den som vill läsa domstolens egna ord om ärendet: lkab.com/4a8d99/globala…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Anders Lindberg

Anders Lindberg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Anders_Lindberg

8 Oct
Jojo, jag ser er kivas om kärnkraft eller inte kärnkraft. Nu är det snart helg, så låt oss titta på något lite mindre kontroversiellt som alla kan tycka är intressant. Här kommer därför en tråd om gruvbrytning med hjälp av ATOMBOMBER!!!
Detta udda ämne snubblade jag över när jag läste LKAB-tidningen nr 2, 1967. Där finns återgivet ett föredrag av professorn och bergsingenjören vid KTH Ingvar Janelid (1914-1982), som hölls vid Svenska Gruvföreningens årssammanträde 25 november 1966.
Svenska Gruvföreningen, det är vad vår branschförening @Svemin_mining hette fram till 2004. Och hör här: föregångaren till Svenska Gruvföreningen hette Gruvbyrån! Alltså tänk det visitkortet!? ”Anders Lindberg, Gruvbyrån”.
Nå. Var var vi? Just det, atombomber i gruvan!
Read 23 tweets
6 Oct
Här i Svartöberget i Luleå bygger vi nu ett pilotvätgaslager som en del av Hybrit-initiativet. Vattenfall, SSAB och LKAB ska testa hur vi kan lagra vätgas som ska användas i tillverkningen av järnsvamp. Följ med ner i en studiebesökstråd! Image
Pilotlagret ska bli på 100 kubikmeter, bara en tusendel av vad en riktig anläggning kan hamna på, men det räcker för att testa tekniken. Vi hade pressträff idag, därav nyfikna journalister i bild! Image
I det här rummet ska en ståltank placeras och sedan gjutas in i betong, så den kan motstå trycket från vätgasen. Det behövs, för trycket ska bli 250 bar (det är mycket). Vitsen med det är att gasen tar mindre plats då, när den komprimeras. Image
Read 16 tweets
5 Oct
Tömning av förarlöst tåg på huvudnivå 1365 i Kirunagruvan.
Och här en tråd om brytningen, om man blir nyfiken på var i flödet ett sånt där tåg finns:
Read 4 tweets
23 Sep
På med hjälmen och spänn fast hakremmen, för nu ska vi under jord och studera själva grunden för LKAB:s verksamhet! Det har blivit hög tid för tråden om brytningsmetoder.
Jag tänkte fokusera mest på LKAB:s brytning, och den är relativt ung i gruvsammanhang. Vi grundades 1890 och då hade brytningstekniken ganska nyligt tagit stora steg framåt. Men låt oss ändå kika lite kort längre bak i tiden.
Det finns tecken på utvinning av rödockra från hematit för 40.000 år sen i Ngwenyagruvan i Swaziland, som därför anses vara världens äldsta. Utvinningen vid det som skulle komma att heta Falu koppargruva kan ha startats under 700-talet. Det är också ganska längesen.
Read 54 tweets
22 Sep
Detta är ett mycket märkligt resonemang. Hybrit-stålet är inte grönt för att svensk fossilfri el i stället borde ersätta andra länders kolenergi? Det är falsk matematik, vi måste göra både och. BÅDE sänka stålindustrins utsläpp OCH ersätta fossila bränslen inom andra sektorer!
Bra svar på tal här: svd.se/forskares-utsp…
Här debattartikeln som SvD citerar. Pinsamt nog har forskarna valt fel siffra. De tror de 55 TWh vi beräknar elhovet till bara ska sänka CO₂-utsläpp på ca 5 mton. Rätt siffra är 35 mton, när LKAB ställt om. Det motsvarar 2/3 av hela Sveriges utsläpp. nationalekonomi.se/sites/default/…
Read 4 tweets
11 Sep
Gällivare bjuder på sitt vackraste höstväder. Så många fina miljöer här, häng med på en liten bildvisning.
På kort promenad- eller joggavstånd från centrum finns badplatsen Sandviken med maffig vy mot stadsfjället Dundret (som har utmärkt alpin skidåkning vintertid).
Tar man strandpromenaden åt andra hållet längs Vassaraälven passerar man bland annat Ettöreskyrkan, byggd 1747-1754. Namnet kommer av att alla hushåll i Sverige fick betala ett öre årligen i fyra år för att bekosta bygget!
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(