️اعتراف" آیت‌الله سید جعفر مرتضی العاملی" مورخ بزرگ جهان تشیع٬ به فروش زنان و‌ کودکان اسیر توسط پیامبر اسلام

رسول الله برخی از این اسیران(زن و کودک) را به همراه سعد ابن زید الاشهلی به نجد فرستاد تا با فروش آنان اسحله و اسب بیاورد.
و همچین گفته می‌شود که رسول الله برخی از زنان⬇
و کودکان اسیر بنی قریظه را به شام برای فروش فرستاد و اسلحه و اسب خرید.
منبع: الصحیح من سیره النبی الاعظم - تألیف سید جعفر مرتضی العاملي-ج۱۱ -ص۲۲۵

قابل توجه مسلمین کتاب‌ناخوانده‌ای که به محض مواجهه با اسناد تاریخی این عمل ضد اخلاقی پیامبر٬ شروع به جعلی خواندن آن می‌کنند!
خود⬇
مورخان و علمای اسلام که از شما به اسناد و روایات تاریخی آگاه‌ترند در کتبشان این رخداد را از باب تایید و تصدیق ذکر کرده‌اند!
تا جایی که حتی امروزه هم فتوا می‌دهند به اسارت و بردگی گرفتن زنان و‌ کودکان در جنگ جایز است! ↓⬇
🔴فتوای آیت الله العظمی محمدعلی گرامی به جواز به بردگی گرفتن زنان و‌ کودکان اسیر

🔴فتوای آیت الله مصباح یزدی به جواز برپایی برده داری اسلامی در عصر حاضر!

#دکتر_روشنگر
#نقد_اسلام
#نقد_ادیان
#نه‌_به‌_جمهوری‌_اسلامی
#جاویدشاه

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sepideh

Sepideh Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @With_pahlavi3

12 Oct
"""جمع بندی منابع و اسناد تاریخی مهم درباره ی نسل کشی قبیله یهودی(بنی قریظه) توسط مسلمانان متوحش صدر اسلام" ""

کشتار و گردن زدن تمام مردان بالغ بنی قریظه به تایید و دستور محمد تنها یکی ازنسل کشی های پیامبر قاتل و متوحش مسلمین هست درکتاب تاریخ سیاسی اسلام از دکتر حسن ابراهیم⬇
حسن به ترجمه ابوالقاسم پاینده وارد شده:
سعد بن معاذ حکم کرد مردان بنی قریظه کشته شوند و زنان و فرزندانشان اسیر گردند پیغمبر وقتی حکم اورا شنید گفت:مطابق حکم خدا درباره آنها حکم کردی پس از آن چند گودال حفر کردند و تمام یهودیان را که شمارشان قریب #هفتصد(۷۰۰) کَس بودگردن زدند و در⬇
گودال ها ریختند!!

🖋سید محسن امین در کتاب سیره معصومان اعتراف به کشتار بنی قریظه میکند:سعد بن معاذ گفت من حکم میدهم که مردانشان کشته و اموالشان تقسیم و کودکان و زنانشان به اسارت گرفته شوند... رسول با شنیدن این حکم فرمود راستی دربارهء آنها به حکم خدا از بالای ۷ آسمان حکم⬇
Read 20 tweets
5 Oct
ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﻭﺣﺸﺖ ﺁﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺷﮑﯿﺎﺕ ﻭ ﺳﻬﻮﯾﺎﺕ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﻭ ﻣﻨﻘﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺮﺳﯿﻢ.تا ترس و زجر⬇
ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺩﻧﯿﻮﯼ ﻭ ﺍُﺧﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽ کنید می آند ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ این پنبه را از گوشتان دربیارید.ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮ بگم:ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺁﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﻭبه تحمل شدائد⬇
زندگی ترغیب نکنیم و ﺩﺭﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﯿﺰه ﻭ ﻣﺸﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﺮﯼ ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻼه ﻣﺎ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺍﺳﺖ. اگر پسر من که تازه تکلیف شده، زن نداره و من جلو او جفت و تاق صیغه میگیرم عقیده اش سست بشه،دیگر دنبال موش آتش زده نمی دود. ﺍﮔﺮ ﻋﻤﻠﻪ⬇
Read 6 tweets
4 Oct
"کرویت و حرکت زمین در اَوستا"

گردش زمین به دور خورشید و کروی بودن آن، اگر چه امروز موضوعی کاملا شناخته شده است و همگان به آن باور داریم،اما تا چند صد سال پیش برای بسیاری ازمردم دنیا یک موضوع ناشناخته بود و آنها می پنداشتند زمین ثابت است و خورشید به گرد آن می چرخد.آنان به دلیل⬇
ناآشنا بودن با کتابها و منابع علمی دیگر نقاط جهان فکر می کردند گالیله برای نخستین بار این موضوع را کشف کرده.در حالی که چندین هزار سال پیش از گالیله،اوستا نیز به این موضوع اشاره کرده بود.در کتاب مقدس اوستا چندین بار از گِرد بودن زمین و گردش آن گفتگو شده.اصطلاحی که در اوستا برای⬇
آن آمده عبارت"سکارنا"است که به معنی گِرد چرخنده مانند گوی می باشد.
در "آبان یَشت"قطعه ۳۸آمده است:
"نریمان گرشاسب آرزو کرد روی این زمین فراخ و گِرد گَردان بتازد و بر دشمنان
چیره شود" نیز درقطعه ۹۵ "مهریَشت" ضمن یاد شدن از فرشته مهر آمده است:
"مهر در هر غروب، به زمین میآید⬇
Read 20 tweets
3 Oct
""در قرآن، زمین کروی است یا مسطح؟!! ""

فَالا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ
قسم یاد می کنم به خداوند مشرقها و مغربها که ما قادر هستیم(معارج، آیه۴۰)
علماى اسلام درتفسیر این آیه مدعی هستند لازمه کثرت مشرق و مغرب کروی بودن زمین است زیرا اگر⬇
کروی نباشد فقط دارای یک مشرق و یک مغرب می شود.پس منظور ازخدای مشرقها و مغربها درچهلمین آیه سورۀ معارج،کروی بودن زمین است و این یک معجزۀ علمی است که قرآن ۱۴قرن پیش از آن با خبر بوده در حالی که بشر فقط صد وچند سالی است که آن را کشف کرده است. درپاسخ باید بگوییم این آیه نیز همچون⬇
بقیه دارای اشکالات فراوان است که علمی بودن آن را رد می کند درنتیجه هیچ ربطی به اعجاز قرآن و کرویت زمین ندارد.اشکالات آن از این قرارند: اشکال اوّل:اگر فرض کنیم حرف علماى اسلام درست است و کثرت مشرقها و مغربها نشانه کروی بودن زمین است این آیه با دو آیه دیگر قرآن تناقض پیدا می کند.⬇
Read 20 tweets
24 Sep
""""آلوده کردن لباس با ادرار، گناهی بزرگ بوده و سبب شکنجه در گور میشود""""

اخبار و احادیث اسلامی نشان میدهند که ذهن محمد بسیار درگیر فضولات بدن بوده و پیامبر (الله)زمان زیادی را صرف آموزش چگونگی خالی کردن مثانه و روده ها کرده است.
بنابر آموزشهای محمد،آلوده کردن لباس با ادرار⬇
یکی از گناهان بزرگ بشمار آمده است. زمانی که محمد از یکی از گورستانها گذر میکرد، ناگهان در برابر دو گور توقف نمود و اظهار داشت، من از این گورها صدای شکنجه دو نفر از مردگان را می شنوم.و سپس افزود آنها به سبب ارتکاب گناهی بزرگ شکنجه میشوند. یکی از آنها پیوسته لباس خود را با ادرارش⬇
آلوده میکرده و دیگری بین دوستان نفاق اندازی مینموده است!

""""اصول و قواعد تخلیه مثانه و روده""""

(ابو ایوب انصاری)از قول محمد روایت کرده که وی گفته است، هنگام ادرار و یا خالی کردن روده، نه پشت انسان باید به مکه باشد و نه روی آن،بلکه یا باید روبروی مشرق نشست و یا مغرب.⬇
Read 5 tweets
23 Sep
""چون زنان کم هوش تر و بیدین تر از مردان هستند،باید به آتش دوزخ سوخته شوند""!!!

محمد معتقد بود که بیشتر ساکنان دوزخ را زنان تشکیل میدهند،محمد در این باره گفته است :هنگامی که دوزخ و آتش آن به من نشان داده شد، مشاهده کردم که بیشتر ساکنان دوزخ از زنان تشکیل شده بود(حدیث های ⬇
صحیح البخاری شماره ۲۸ و ۳۰۱.. جلد اول و حدیث شماره ۱۶۱ جلد دوم). حدیث های بالا همچنین میگویند، از محمد پرسش کرده اند، آیا زنان به سبب نداشتن ایمان به (الله) به دوزخ میروند؟ محمد پاسخ داده است: سبب دوزخی شدن زنان آنست که آنها نسبت به شوهرانشان قدردان نیستند!! ⬇
حدیث شماره ۵۴۱ جلد دوم میگوید،به عقیده محمد،دلیل اینکه بیشتر ساکنان دوزخ را زنان تشکیل می‌دهند،آنست که زنها کم هوش تر از مردان بوده و ایمانشان به دین و مذهب ضعیف تر از مردان است.همچنین محمد معتقد بود که چون زنها کم هوش تر از مردان هستند، از اینرو نباید با مردان حقوق برابر داشته⬇
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(