😆 De Jonge lobbyt voor de skivakantie van Janssen-gevaccineerden ipv te heroverwegen of een QR-samenleving überhaupt zinnig en wenselijk is.
Hier kan De Speld niet overheen... tegelijkertijd legt het genadeloos het failliet van het coronabeleid bloot. 1/6
nu.nl/coronavirus/61…
De bezwaren van de NLse overheid hebben niets te maken met gezondheid. De effectiviteit van het Jansen vaccin is na 6 maanden immers enorm afgenomen. Als het kabinet consequent zou zijn geweest in haar visie, dan zou het de Oostenrijkse 'QR-strategie' gewoon moeten steunen. 2/6
Nu blijkt dat de effectiviteit van vaccins snel afneemt en na enkele maanden al geen adequate bescherming meer biedt tegen transmissie, zou het loslaten van de QR-strategie een nog logischer stap zijn. Het kabinet bijt zich echter vast in een 'dead-end' van schijnveiligheid. 3/6
Het kabinet blijkt niet in staat om fouten toe te geven en beleid bij te sturen op basis van nieuwe wetenschap. Dezelfde ongemakken die voor 'ongehoorzame ongevaccineerden' acceptabel waren zijn voor 'gehoorzame Janssen-gevaccineerden' plots niet okay 4/6
rtlnieuws.nl/nieuws/video/v…
Willekeur regeert. De regering maakt inconsequent onderscheid tussen burgers en schuift ethische, principiële bezwaren tegen QR-systeem aan de kant. De proportionaliteit van beperkingen wordt niet onafhankelijk getoetst. Maar de wintersport is plots wel een probleem 🤔 5/6
En dat nog allemaal los van de vraag of het 'nieuwe normaal' van QR-codes en mondkapjes op de piste en in de skilift überhaupt significante gezondheidswinst oplevert ten opzichte van zoiets eenvoudigs als het verplichten van een skihelm... (zeg ik als oud-skileraar 🎿) 6/6
Of het nou echt nog maar 13% is voor Jansen, is overigens twijfelachtig. Dit is op basis van slechts 1 onderzoek, en net als met alle coronacijfers sterk afhankelijk van opzet onderzoek en model. Maar wat wel naar voren komt: voor alle vaccins neemt transmissiebescherming af.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Thomas Bollen

Thomas Bollen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mrtbollen

4 Nov
Voor iedereen die aan zijn eigen verstand en moreel kompas begint te twijfelen, omdat hij of zij het coronabeleid niet meer kan rijmen met begrippen als ratio, ethiek en rechtvaardigheid: NEE, je bent niet gek geworden, dit beleid is irrationeel, onethisch en inconsequent.
Ik zeg dit voor mensen die misschien twijfelen aan hun eigen capaciteit om 'feiten' te scheiden van 'interpretatie van feiten', die zelf niet goed zijn in data-analyse, of minder getraind in het checken van berichtgeving en 'expertuitspraken' van wetenschappers en politici.
Als onderzoeksjournalist en voormalig bedrijfsanalist/ consultant analyseer ik dagelijks argumenten en cijfers. Dat betekent ALTIJD door heel veel bullshit heenspitten: manipulatieve dataweergave, foutieve berichtgeving, PR, en uitspraken van experts met belangen of tunnelvisie.
Read 7 tweets
30 Oct
QR-beleid van de overheid gaat niet alleen over ethische grenzen, maar blijkt ook steeds onwetenschappelijker van aard. Hoeveel onderzoek is nodig voor koerswijziging? Deze
week 3 onderzoeken (voor)gepubliceerd die ratio achter QR-systeem verder ondermijnen. #schijnveiligheid
Uit Zweden: papers.ssrn.com/sol3/papers.cf…
“Findings: Vaccine effectiveness of BNT162b2 against infection waned progressively from 92% (95% CI, 92-93, P<0·001) at day 15-30 to 47% (95% CI, 39-55, P<0·001) at day 121-180, and from day 211 and onwards no effectiveness could be detected”
Uit Israel: nejm.org/doi/pdf/10.105…
“These findings indicate that immunity against the delta variant of SARS-CoV-2 waned in all age groups a few months after receipt of the second dose of vaccine.”

“Understanding the extent of waning immunity is critical for policy making [..]”
Read 10 tweets
27 Oct
OMT-leden spreken zich uit tegen speciale maatregelen voor alleen ongevaccineerden.
Een belangrijke stap om verdere polarisatie, tweedeling en scapegoating tegen te gaan. Ook een hoopvol pasje richting meer rationeel beleid en lange termijnoplossingen? 1/9
nu.nl/coronavirus/61…
Kluytmans: "Dat virus gaat gewoon niet weg. Ook niet met vaccinatie. [.] Dit virus is erbij gekomen en zal zeker ieder jaar zijn tol blijven eisen."
Een realistisch toekomstbeeld, aangezien deze vaccins wel ernstige ziekte voorkomen, maar niet transmissie.
Dit realisme vormt een scherp contrast met de ongefundeerde uitspraken van Hugo De Jonge en Kamerlid Jan Paternotte over een 'pandemie van ongevaccineerden.' Dat is niet alleen in tegenspraak met de wetenschap over vaccins, maar ook onnodig polariserend.
Read 9 tweets
25 Oct
Dit is gevaarlijke stemmingmakerij. Claimen dat er sprake is van een 'pandemie van ongevaccineerden' is voorbarig, suggestief en niet-wetenschappelijk. Het zaait onterecht verdeeldheid, creëert schijnveiligheid en leidt af van het echte probleem en de zoektocht naar oplossingen.
De cijfers van het RIVM laten zien dat de claim van Paternotte en De Jonge niet gegrond is. Het zijn niet alleen ongevaccineerden die het virus overdragen. De verhouding is ook niet 87% en 13%. Er zijn belangrijke andere factoren die meespelen in overdracht, zoals leeftijd.
Ook voor de ziekenhuisopnames klopt de geschetste verhouding niet. 73% van de opnames was volgens t RIVM ongevaccineerd, niet 87%. rivm.nl/nieuws/4-op-de… Maar ook bij deze cijfers kunnen kanttekeningen geplaatst worden. Allereerst is ook hier leeftijd de belangrijkste indicator.
Read 8 tweets
14 Oct
'Griepprik voor alle kinderen' kopt de Telegraaf op 11 okt. Die boodschap bereikt een miljoenenpubliek. Ab Osterhaus predikt een dag later bij OP1 dezelfde boodschap, met naast hem minister VWS Hugo de Jonge!
Gaat dit om volksgezondheid of is het slimme marketing van big farma?
Wie laat de Telegraaf aan het woord? Hoogleraar Maarten Postma, farma-econoom die al jaren de doelgroep voor de griepprik wil vergroten. Hij heeft volgens eigen zeggen meerdere nevenfuncties waarin hij farmaceuten adviseert. Deze keer wel netjes vermeld.
Dan Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting. Wie zitten daarachter? De financiers zijn 4 farmaceuten: Mylan, Sanofi, GSK en Seqiris. En de twee grootste sponsoren zijn toevallig ook de twee partijen die in Nederland de griepvaccins leveren. nivel.nl/nl/nivel-zorgr…
Read 6 tweets
14 Oct
Een bericht aan eenieder die zich druk maakt om:
1) Discriminatie & uitsluiting, en het gebrek aan aandacht voor dit thema – omdat de meerderheid er niet dagelijks mee wordt geconfronteerd en daardoor denkt dat t wel meevalt
2) Ongelijkheid, armoede en afstand tot de maatschappij
Deze opiniepeiling geeft een – in mijn ogen toch wel ontluisterend – inkijkje in de tweedeling die de coronapas zaait.

"De meerderheid (64%) van de Nederlanders die een vaccinatietoegangsbewijs hebben, hebben positieve ervaringen."
ioresearch.nl/actueel/een-op…
Het belangrijkste argument voor die tevredenheid is gewenning en de opluchting dat eerdere verboden en beperkingen voor hen niet meer gelden:
"Het merendeel van de Nederlanders raakt gewend aan het coronatoegangsbewijs: het werkt en het verschaft toegang tot fijne dingen."
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(