בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום השני לעדות עד המדינה ניר חפץ. נתניהו קיבל פטור מלהיות נוכח והוא לא יהיה בדיון. חפץ הגיע מוקדם לאולם. היום תימשך החקירה הראשית.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
ניר חפץ הגיע מוקדם לבית המשפט
עדכון מנהלה קצר: באמצע הדרך לירושלים קלטתי ששכחתי את משקפי הקריאה שלי. להסתובב חזרה לא היה אופציה, אחרת הייתי מאחרת. אז האתגר להעביר לכם דיווחים שוטפים יהיה גדול מתמיד (והוא גדול ממילא בשגרה), אבל אעשה כמיטב יכולתי, וכמיטב יכולת אצבעותיי המקלידות, אזניי הקשובות ועיניי המשתדלות.
הכנות לקראת הדיון
ניר חפץ נכנס שוב וכל צלמי העיתונות קיבלו חצי דקה לצלם. עוד רגע מתחילים
התחלנו. ניר חפץ על דוכן העדים.
התובע אמיר טבנקין: סיפרת אתמול שהיית מעביר דרישות שנוגעות לסיקור בוואלה למר אלוביץ' ולמר ישיועה. תתאר אם היה הבדל בשיח שלך עם מר אלוביץ' ומר ישועה.
חפץ: אלוביץ' קיבל 100 אחוז מהמסרים שהעברתי מרה"N ובני משפחתו. וישועה קיבל את רובם.
חפץ: רמת גילוי הלב והפתיחות לשקף מי עומד מאחורי הבקשהכ יש פער אדיר לעומת אלוביץ' איתו הייתי פתוח הוא מכיר את הניואנסים במשפ]חה ואין סיכוי שדברים יצאו החוצה, לעומת ישיועה שהתייחסתי אליו בחשדנות וחוסר אמון וצדקתי בזה
- שיחות נתניהו - אלוביץ' על סיקור?
חפץ: למעט שיחה אחת שעמדתי ליד מר נתניהו ושוחח עם...
אחרי הריאון עם דב גילהר
היו מספר שיחות שיודע שהתקיימו לא יודע
- מידת מעורבות נתניהו דרישות סיקור משפחיות?
חפץ: מעורבות מוחלטת למעט גרעין של אירועים קטנים עצמוניים, שאין ... רוחבי, גרעין זה יכולתי להפעיל שיקול דעת עצמי.

כל יתר הדברים היה חייב לעבור דרך בנימין נתניהו.
נבע מהנחיה?
חפץ: כל הנושאים התקשורתיים, הוא רצה שתהיה לו שליטה מלאה. וגם אם בתחילת הדרך דברים מסוימים אחד או שניים עשיתי על דעת עצמי, הוא ביקש להפריע לו, להכניס לו פתק, תמיד נמצאות מזכירות או עוזרים וכמובן שמיליתי את ההוראה
- הנושאים של שרה נתניהו?
חפץ: נושאים כמו חניכה של מקלט לנשים מוכות, ניצולי שואה... שם היה מנדט לא לערב את רה"מ.

- עד כמה הנאשם 1 ידע שאתה מטפל באופן עצמאי בענייני רעייתו?
חפץ: הכל בנחיות שלו, כי הוא מבקש בנושאים התקשורתיים להיות בשליטה מ-ל-א-ה
- עד כמה נושאים בבלפור - ששרה נתניהו קשורה?
חפץ: בכל העניינים האלה, רק נתניהו מנהל, מאחורי גבך יש עורך דין אחד שהשתתף איתי בעשרות שיחות כאלה שבהן נתניהו מנהל את האירוע
תובע: תפרט על אירועים שבהם דרישות שנוגעות או נובעות מבני משפחתו של מר נתניהו הועברו אליך על ידיו?
בן צור: אתה מניח, צריך שאלות פתוחות בחקירה ראשית
בר-עם: לשאול האם היו
תובע: האם היו פניות שנבעו מבני משפחתו של מר נתניהו שהועברו אליך מפיו
חפץ: פעמים רבות, הדפוס קרה הרבה בסופי שבוע
חפץ: ...בסופי שבוע שבהם... הם שוהים יחד, באופן טבעי פחות עסוק... רוב השנים בקואליציה מפלגות דתיות, בשבת היה לו יותר פנאי
- מה זכור לך על העמדה של בני משפחתו על העובדה שאתה מאשר פניות שלהם דרכו?
חפץ: הוא מכתיב, הוא המילה האחרנה, רק הוא הבוס, קראנו לו הבוס, אין מחלוקת מי נותן את ההוראות שם, מאחר והקשר איתי היה אינטנסיבי ופתוח בנושאים תקשורתיתים של המשפחה,... הכללים נשמרו גם אם היו תלונות
תובע: מציג לך מסמך שהודפס מתוך המחשב שלך. של מי כתב היד?
חפץ: מצד שמאל של רה"מ בנימין נתניהו... כל היתר כתב ידי. הנייר טיפוסי, היו מאות כמוהו, מאפיין דפוס עבודה, בד"כ, זה מייצג מאות מקרים שבהם אני מקבל פנייה מרה"מ להגיב לאיזשהו אירוע או אייטם תקשורתי, ביחד מנסחים בשיחת טלפון,
חפץ: אני רושם,, שולח ללשכה את הטקסט, ואז הוא נותן עוד כמה הערות, לפעמים אני מנסח דרפאט ראשון לבד, תמיד לא יודא לפני אישור שלו, נדיר שלא יהיו תקיונים, מתקן ברמת הפסיק
תובע: עד כמה מעורבות בפרשות כמו מני נפתלי... עובדי המעון?
בן צור: שנבין אם זה וואלה או כללי
תובע: השאלות מתייחסות לפרשיות שהן בתקופת כתב האישום
בן צור: האם מיוחס
בר-עם: כתב האישום מתייחס לאתר וואלה
תובע: כרגע השאלה נוגעת למידת מעורבתו של מר נתניהו לפרשות
חפץ: מה שאתה רואה כאן אותה שיטה יושמה בכל התקופה, נוגע גם לוואלה, כשמר נתניהו אינו בלשכתו אלא בביתו, ואז שירותי ההדפסה פחות זמינים, לעיתים בע"פ ואני מקריא שוב גרסאות, הנהול שהוא מדייק את התגובה עד רמת הפסיק, לא היה חריגה, זה הנוהל
חדד: בכל כלי התקשורת
תובע: הפרקטיקה שנשאלות שאלות מספסלי הסניגוריה לא תקינה
בן צור: עמימות...
שופטת: עו"ד בן צור תעמדו בכללים
תובע: מה הייתה מידת מעורבותו בסיפור מני נפתלי, ככל שהייתה?
חפץ: לגבי מני נפתלי, לגבי כל תקשורת שהוא, היה אסור לנשום בלי שייאשר, זה היה טאבו מוחלט
תובע: ופרסומים שנוגעים לחקירות רעייתו - פרשת המעונות?
חפץ: אותה תשובה, בוודאי בנושאי המעונות, לא יצאה אף תשובה לפני סיעור מוחות
חפץ: הליך שנתניהו הוביל באינספור שיחות ועידה
תובע: נושאים נוספים?
חפץ: לא יודע

רוזן עוזר קמה: כל השאלות היו מדריכות
תובע: איך היית מאפיין את מידע ההיענות של אתר וואלה, באמצעות שני הגורמים האלה לדרישות?
חפץ: ההיעענות של מר אלוביץ' הייתה מוחלטת, כל דבר שהיה מועבר היה איך מתבצעים את זה לא האם מצבעים את זה.ישועה מצב אחר, בין הפטיש לסדן, היה חשוף הלתנגדויות מצד המערכת, מגדיר ברמה יותר נמוכה, אבל יצא מגדרו בשביל לבצע, והאתר עצמו - זה כבכר פונקציה של התוצרים והמערכת אפשר להסתכל ולמדוד
בר-עם: היה הבדל בין פרסומים אחרים למה שיזום או שכל דבר...?
חפץ: בפרסום באתר וואלה?
בר-עם: ההיענות שהובילה לפרסום?
חפץ: חושב שלא, ההיענות הייתה כל כך קרובה להיענות מוחלטת, זה בניואנסים. יותר קל להכניס תגובה לאייטם, אבל מה שבאמת חשוב זה מה שמיםן בכותרת. בנושא הזה וואלה הצטיין. הייתה יכולת... כותרת, הומפייג', כי אם מדרדרים למדור יהדות אף אחד לא רואה.
- אמרת אתמול תלונות של יאיר נתניהו?
חפץ: למעט בבחירות סביב דב גילהר... הטענות התחילו אחרי הבחירות

- רעייתו?
חפץ: ברגע שיאיר, כוכבי דרך בשמי ההשפעה על המדיניות התקשורתית ופעולות שלטוניות שונות בקבלת ההחלטות של אביו, גרים יחד, שרה ויאיר נתניהו נמצאים במהלך היום שעות יחד,
חפץ:... זה הבן שלה, השתכנעה במידה רבה, יש לה עמדה עצמאית, בד"כ קרובה לעמדת בעלה, ככל שהזמן התקדם, התקרבה לעמדת הבן, הייתה באמצע איפשהו
תובע: עד כמה האם קיבלת עדכונים ממר אלוביץ' או ישועה שהדרישות נענו?
חפץ: עשרות רבות של פעמים... היה מעלה, אלוביץ' היה מוודא שאני מעביר שהמסר פורסם לשביעות רצוננו, היו מסרים מישועה שגם הודיע לי שאייטם נמצא ושאדווח שזה בוצע לשביעות רצוננו

-לדווח למי?
חפץ: לנתניהו
איך?
טלפונים, ווצאפים

- נתונים על חשיפה?
חפץ: בתקופת הבחירות, ישועה הדדיש שיש מיליון גולשים יוניקים ביממה, וכל הזמן במהלך מערכת הבחירות היה אינטנסיבי שאעביר לנתניהו כמה הם בסדר, כמה אייטמים, כמה משאיר בהומפייג', במקרה של ישועה, העגל רצה להניק לפחות כמו שהפרה, ולהיפך, יצא מגדרו להראות שמעמיד אתר לרשות הקמפיין של נתניהו
חפץ: אחרי הבחירות וכניסת פילבר מאוד יורד

-האם עדכנת את בנימין נתניהו לגבי זה?
חפץ: חד משמעית כן. בתקופת מערכת בחירות כשאתה מנהל מטה הסברה, אתה רוצה להראות שאתה עושה דברים כמו שצריך, אם עולה ידיעה, בכותרת ראשית, בתקופה שסופרים ראשים, וכל חצי שעה עולה ידיעה, בוודאי שכל פעם מתקשר
חפץ: המסרים הועברו לנתניהו באופן אישי על ידי.

תובע: תיארת את הטרוניות שהעלה יאיר נתניהו לגבי הסיקור בוואלה?
חפץ: קיבלת תלונות לגבי כלי תקשורת אחרים?
חפץ: כן, התיעוב שלו כלפי כלי התקשורת הוא חוצה... מתפרש על גזרה רחבה, גם על ערוץ 12, יש כאלה שכבר ויתרו עליהם בזמנו 10, הארץ
תובע: זוכר מה אמרת בחקירה על זה?
חפץ: לא
תובע: מבקש לרענן את זכרון העד
עמית חדד: מה זה משנה אם לא זוכר מה אמר במשטרה? אמר משהו שהוא לא זוכר מזמן אמת? למה מבחן זכרון? לא זוכר מה אמר בחקירה. השאלה מה בזמן התרחשות
חן: לרענן את זכרונו ביחס למה שאמר יאיר נתניהו, אין ניסיון להוכיח לעניין שרלוונטי למשפט. לא נאשם... אם רוצים לפתוח גזרה לגבי התבטאויות של יאיר נתניהו, אבל מראש קושרים לכם את הידיים כי יאיר נתניהו לא יהיה כאן להגיב על הדברים, את האמיתות לא ניתן יהיה לברר.
שופטת: דוחים את ההתנגדות
שופטת: העד יענה
תובע מתחיל לשאול
חפץ: שאלה אחרת
חדד חוזר על התנגדותו
שופטת: ניתנה החלטה
חדד: ריענון זכרון על דברים שאמר בחקירה לא רלוונטי לא לגיטימי...
חדד: התביעה באופן סיסטמטי...
בר-עם: צריך להפריד בין שני עניינים, כאשר העד מסר הודעה... וכאשר מוסר במסגרת עדותו משהו בסתירה, רשאי פרקליט מטעם המדינה להציג אמירה שאמר לגורמי החקירה, העד יכול לקבל או לא... ניתן לרענן על מה שאמר אם עומד בסתירה
חדד:... למעשה חקירה נגדית...
בר-עם: חקירה נגדית במקרה של עוין...
בן צור: מה שנשאל, העד נשאל על עמדתו של יאיר נתניהו על כלי התקשורת, עכשיו מקריאים לו מובאה שלא קשורה לשאלה
תובע: זה ניסיון להעביר מסרים, ראינו אתמול
בן צור:...
שופטת: מה ההתנגדות הנקודתית, עברנו עשר פעמים את ההתנגדות הזו אתמול ודחינו אתמול
בן צור: הערות ביניים שאפשר
שופטת: שמענו אתמול הרבה פעמים
תובע: הקטע הזה מתייחס לאותו דבר...
רוזן עוזר קמה: אפשר להעיר משהו? כשמרעננים זכרונו של עד זו הדרכה. כשמרעננים זכרון צריכה להיות זהירות ואם לא בשאלה שנששאל, מסוכן, להיזהר ממנו, בין אם נעשה בכוונה או לא, כבודכם יכתוב החלטה
שופטת: שקלנו הכל ולא חוזרת אחורה. בבקשה העד
ז'ק חן קם...
שופטת: אדוני אמר את דברו, יש גבול לכמה אפשר להתנגד לשאלה אחת: עו"ד בן צור התנגד, עו"ד חדד התנגד, עו"ד רוזן עוזר התנגדה... יש גבול, יש אורך רוח אבל יש גם גבול.
חן: רוצה לבקש בקשה...
שופטת לחפץ: בוא תצא, קח עימך את בקבוק המים
חן אומר משהו
...
תירוש:כולל אמירות שהתביעה משבשת ו"קח את מכשיר ההקלטה"

ליאת בן ארי: ההתנהלות של חבריי, לא אקרא לה במילים, לא מכובד. מה שעושים ואיך שיוצאים נגד המאשימה, דברים שאני - לא מהיום עו"ד - לא ראיתי דבר כזה
בן ארי: כשעומד כאן עו"ד ואומר לעד : קח איתך את מכשיר ההקלטה ואומרת חברתי שאנחנו עושים דברים לא חוקיים ומשבשים את בית המשפט - מבקשת שתשמרו על כבודנו. מייצגים את מדינת ישראל, צריך לשמור את כבודנו. וגם על העדים. יש גבולות
רוזן עוזר: הערתי אתמול בדין... היו דברים נכונים וחשובים ללקוחות, יש גבול ... לסתום את הפה שלנו, תוך כבוד ראוי, לא מקבלת אתה ביקורת, ההגנה עושה עבודה ראויה וחשובה, נוהגת בנימוס בעדים ובמאשימה, הלוואי שהיינו מקבלים את רבע היחס, כמות הפעמים שאמרו עלינו שמטעים, כשהדברים הוכחו
רוזן עוזר: הדברים האלה... סתימת פיות, שנים הייתי, על ספסלי התביעה, לא שמעתי נאום כזה, כשחקרנו בחקירה נגדית בימה"ש הורה לנו... עעמדה כאן חברתי הטובה עו"ד בן ארי, אני מבקשת את הגנת ביהמ"ש אחרת נצטרך לשתוק
בן צור: יש הבדל בין נימוסין בביהמ"ש, לבין סוגיות, אם לוקחים אמצעים לא לגיטימיים....
נפשם מזדעזעת ממשפט "קח את מכשיר ההקלטה", כשהם עצמם, בחקירות אצעים לא לגיטימיים, אנחנו נראה... ואם מדליפים חומר אגב חקירות, חומרים שיכולים לצאת ממקומות מוקדמים,.... מניח שחקרתם, או טייחתם
בן צור: ... התנהלות עמוקה פרובלמטית (הדלפות)

שופטת: עו"ד בן צור
בן צור: לא מוכן לשמוע שום הטפת מוסר!
שופטת: אומרת המקליטה שאתה זז ולא שומעים
צחוק בקהל
בר-עם: הדברים נשמעו, אם אפשר להתקדם

עו"ד חן יצא וחזר
רוזן עוזר: אני מבקשת את הגנת בית המשפט... אם יעשו מה שהם מבקשים אני שותקת... אני צריכה לעמוד מול ביקורת כזו? לא רוצה, שותקת

שופטת: סיימנו על הנושא הזה
שופטת: כולם רוצים הגנה כולם יקבלו הגנה, אם כולם ישמרו על התבטאויות שלהם לא יצטרכו הגנה. סיימנו את הסבב הזה של הדיבורים.
חן: לא הספקתי לומר את דבריי. לא אתייחס למה שנאמר. מבקש לנמק מדוע אני מבקש מביהמ"ש לשקול שוב את החלטתו. מבקש להסביר. שואל אותי הלקוח. כיצד יכול להיות בחקירה נגדית... מפנים לקטע מסוים בפרוטוקל ואז התביעה קמה ואומרת תראו לו גם עמוד למעלה ולמטה וגברתי אומרת תנו לעד... שיקרא
חן: נהגנו כך, למרות שפוגע ברצף, אלה הכללים, זרמנו. בחקירה ראשית הכללים אחרים. בריענוני זכרון, התביעה הראתה מקטע אחד ולא תמונה מלאה. כפי שנהגה בחקירה נגדיוץת אבל שם בניגוד לכללים, אבל נקבעו חדשים. כשמרעננים זכרון, כשמראים את תמונה המלאה. כאן כבודכם קיבל החלטה, התנגדות נדחית, שבו
חן: הלקוח שלי שואל... מה פשר הפער... התקשיתי להסביר את הפער. ופונה מתוך תחושה עמוקה של הלקוחות שלנו, מצפים וזכאים למשפט. צריכים להיות במצב שיכולים להסביר להם מה מתנהל כאן. יש נקודה שבה לא יכול להסביר, זו הנקודה. הפער הזה. מהמקום הזה, תחושת הצדק, בכל הקשור לריענני זכרון... מבקש...
חן: לפחות הציפיה שריענון הזכרון נעשה מהתמונה המלאה, מה שמייצג את הדבר שמתוכו רוצים לרענן...
שופטת: טוב... עו"ד חן
שופטת: ההתנגדויות נדחות. הבקשה האחרונה - נדחית. להכניס את העד.
עו"ד חן: מבקש הפסקה להתייעץ עם לקוחותיי.
שופטת: לא נעשה הפסקה עכשיו.
חן: מבקש, יש תחושה קשה של ההגנה.
חן: מבקש רבע שעה הפסקה, יעשה טוב למשפט הזה, בבקשה.

השופטים מחליפים פתקים.
שופטת: חמש דקות הפסקה.

יוצאים להפסקה.
בהפסקה: בן צור ניגש לתובעים - מדברים.
התובעת ליאת בן ארי ועו"ד רוזן עוזר מדברות.
תירוש מצטרפת. חדד.
חוזרים.
עו"ד חן ורוזן עוזר עדיין לא בחדר.
בן צור: יש חילוקי דעות... אבל יחסים של כבוד הדדים בין הפרקליטים שאף אחד לא יחנך.
שופטץ: רוצים לקרוא לפרקליטים או שנמשיך אחריהם?

שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ' נכנסו. עו"ד חן ורוזן עוזר עוד לא.

שופטת: שנמשיך?

חפץ על דוכן העדים ממתין
בן צור יצא לקרוא לעו"ד חן ורוזן עוזר וחזר בלעדיהם.

עוד דקה.
חן ורוזן עוזר נכנסים.
עו"ד חן: אבקש לשחרר את הלקוחות שלי להמשך הישיבה היום. כדי שנוכל לדבר איתם יותר מאוחר היום.
שופטת: אין בעיה, ככל שרוצים ללכת, משוחררים. כל טוב.
בני הזוג אלוביץ' יוצאים.

חן: דבר שני, הדברים שנאמרו, דבר קשה, הדברים האלה כרוכים... כבודכם נתן החלטה שאפשר להמשיך את הסיפור, לא יכולים
עו"ד חן: מבקש שביהמ"ש ישים לב להכתנהלות ולאמירות הקשות שיש בספסלי התביעה כלפינו...
שופטת: עו"ד חן, יש לכל צד טענות כלפי הצד השני, שמענו דקות ארוכות
חן: יש טיעונים שנוגעים לאירועים במשפט, ויש להם משמעויות, לפעמים קשות, נאחזות..
שופטת: מה אדוני מבקש?
חן: מצב לא פשוט, מבקש שביהמ"ש יורה לקחת בחזרה את הדברים הקשים שנאמרו, באופן ספציפי כלפי חברתי, לא פשוט, איך אפשר לתת לגלגלים להמשיך להסתובב, לא יכולים כאשר הרושם הברור והנחרץ... כשהתביעה מרשה לעצמה
שופטת: עו"ד חן, לכם יש טענות לתביעה, לתביעה לכם, כפי שאמר עו"ד בן צור ראוי שכ"א ינהג בכבוד, בזה סיימנו את הנושא. לא ממשיכים. מתקמדים במשפט. אנחנו כבר, החלנו עם התנגדות לשאלה. חוזרים לדיון.
חן: אם אפשר שיהיה ברור שהאמירה מופנית לספסלי התביעה.
שופטת: אדוני לא היה כאן כשנשמעו הדברים
חזרנו לדיון!
תובע:.
חפץ: אם אפשר שתי מילים. אני עושה במיטב יכולתי לשרת את ביהמ"ש בחישפת האמת, לא רואה עצמי כבעל אג'נדה או צד, שמעתי כשהייתי בחוץ שהיו הערות פוגעניות כלפי, ברור לי שבחקירה נגדית, ברור לי שאספוג, אבל לרדת מתחת לחגורה מיותר ולא תורם.
שופטת:...
חפץ: גם לי יש רגשות
חפץ: כאשר יאיר נתניהו אומר את דעתו על אופן הסיקור, יש עוד קנדיטטים כמו וואלה שהוא חושב שהם עונים את אביו ונוטים שמאלה. וואלה הוא אחד מכמה. לגבי התערבויות - בשאלה השנייה - זו סוגיה אחרת, מה הייתה השאלה?
טבנקין: האם מר יאיר נתניהו הפנה דרכך דרישות לסיקור באתר וואלה?
חפץ: יש דרישות לסיקור יותר אבל השוני היה בין אותם כלי תקשורת לבין וואלה, שהטיעון היה, שבאוולה אבא שלו נותן כ"כ הרבה, ולמעשה עובדים עליו. לא באמת מקבל סיקור חיובי. הטיעון הזה יחודי אצל יאיר נתניהו לאתר וואלה
*שבוואלה
תובע: עד כמה יאיר נתניהו אם בכלל שיתף את העמדות האלה את בנימין נתניהו
חפץ: הוא שיתף..
שופטת: מידיעה אישית
חפץ: כן, רק ידיעה אישית, זה היה בשיח כל הזמן, אני הייתי הבכיר (ביחס לדוברים אחרים), דוברים אחרים לא הביעו דעות שנגדו את יאיר, הוא היה דומיננטי, בעצם התחולל ויכוח, ביני לבינו
חפץ: יאיר נתניהו ניסה להוכיח שוואלה לא בסדר, לא נותנים תמורה למה שמקבלים, ואני אמרתי שאלוביץ' יוצא מגדרו ועושה את המקסימום שאפשר לעשות, היה שיח כזה, יכול לתאר שני אירועים ספציפים.
חפץ: באירוע אחד אני ישוב עם בנימיםן נתניהו בחדר העבודה שלו בבלפור, דלת סגורה, הזזה, יאיר נכנס מנופף בתדפיס אחד של וואלה, אומר לאביו, לא חריג ליאיר שמתנהנג בצורה כזו, ואורמ - אחרי כל מה שעשית בשביל אלוביץ', תראה מה הם מפרסמים.
חפץ: זו התרסה שלו כי אני טוען שהם משתדלים עושים כל מה שהם יכולים, שאול ואיריס אלוביץ'.

והיה אירוע נוסף כזה.
והיה אירוע שלישי שלא הייתי עד לו. שעו"ד יוסי כהן סיפר לי. אם תרצה אפרט.
תובע: איך נתניהו הגיב?
חפץ: שתק. באירוע השני, המאוד דומה, הייתה נוכחת שרה נתניהו, והיא אמרה שלא מדברים ככה, בנימין נתניהו לא הגיב.
תובע: איך האתר...
חפץ: עד הבחירות... אחרי הבחירות... אז נושאי שרה נתניהו...
תובע טבנקין מציג התכתבויות ווצאפ בין יאיר נתניהו לניר חפץ

חפץ: דוגמא למתקפה שהוביל יאיר נתניהו במשך חודשים, הוייהת כולה מזוקקת סביב המסר, שבני הזוג אלוביץ' מקבלים מנתניהו כל כך הרבה, והסיקור הוא עלה תנאה, ודה פקטו האתר עוין לבנימין נתניהו. היו טרוניות כל הזמן
"הכתבת המדינית של וואלה טל שלו היא חתיכת כלבה" - ציטוטים מסמסים שנשלחו מיאיר נתניהו ומוקרן על המסך בביהמ"ש
"לא סתם קוראים לאתר האנטישמי שלהם וואלה הוא אכבר"
"אתר של מחבלים"
בן צור מעיר...
שופטת: זו לא התנגדות
חן קם: לא משנה... מה שאומר, חסר כל משקל, לא שמענו מה רלוונטי, הוא לא עד
שופטת: התנגדות חוזרת עכשיו?
חן: לסיים את קו החקירה, מיצה עצמו, ככל שיסתיים הקו נגמר הקו. התנגדות להמשך הקו.
תובע: לא יכולה להיות מחלוקת לגבי תיאור שהעד מתאר. דברים שמתאר בזכרונו, זה כפירה בעיקר העדות הראשית.
בר-עם: שיחות עם מי שלא נאשם
תובע: אחת המחלוקות היא הכריכה בין הדברים
תובע: הדברים נאמרים לאוזניו של נאשם 1, זה בוודאי רלוונטי...
בר-עם: לאוזני צד שלישי
תובע: לאוזני נאשם 1. מבהיר. מי נוכח בחדר בשיחות האלה?
חפץ: באחת בנימין נתניהו. בשניה, בנימין ושרה נתניהו
חן קם: זו נקודה חשובה מבקש לבהיר
תובע: במסגרת התנגדות?
חן: כן. יש כאן נתון שיכול לתעתע. אומר חברי שאם העד מדבר מזכרונו זה לא רלוונטי. מה ההבדל, שזה נאמר בנוכחות נאשם 1. אבל הוא גם העיד שמר נתניהו לא הגיב. אבל בדרך הזו זה רלוונטי ליסוד הנפשי אמר חברי
תירוש: למה העד צריך לשמוע?
חפץ יוצא
חן: הנקודה הרלוונטית, מצב דעתו של מר נתניהו, בעולם שבו מספרים בכתב האישום שמי שעשה הסדר... לא יכול להיות נוכח דרך דברים שאומר מישהו שהוא לא עד, לא נאשם
שופטת: עומד עד ואומר אני שמעתי את יאיר כך וכך, זו לא עשות שמיעה. הוא יכול להעיד מה שאמר.
חן: מוסכם על כולנו, שתוכן דבריו הנטענים של יאיר נתניהו, אין מחלוקת שלצורך הוכחת טענה, דבריו של יאיר נתניהו אין להם לא קבילות ולא משקל.
שופטת: איזה דברים למשל?
חן: שיאיר נכנס והניף...
שופטת: עכשיו היינו בהתכתבויות בין העד ליאיר
חן:העד העיד על הניירת, מבקש להסביר אי אפשר להמשיך בקו
שופטת: מאחר שאדוני מדבר על שאלות עתידיות, אם תשאלנה... לא יודעים... אם ירצו להוכיח את תוכן הדברים, אנחנו בתיאוריה
עמית חדד: דברים שאומר כבוד השופט ברק. לאור זה שיאיר לא עד, ממילא מה שהעד יכול לומר זה הדברים שנאמרו לו. לאמיתות הדברים לא יכול להעיד.
תובע: אני לא יכולים להביא את יאיר נתניהו בעד במשפט, חבריי יכולים להביא כעד הגנה
חן: מר אור אלוביץ' עד במשפט, ומר... למה לא יכול להביא כעד?
תובע: מר אור אלוביץ' לא יהיה עד, הודיע לנו כשגם עדות כלפי שותפיו לא יכול להעיד
חן: מתי חשבתם לא הודיע?
תובע: לא מופיע בסדר העדים
רוזן עוזר: לא יודעים ואתם צריכים להודיע

שופטת: חזרנו.
תובע: עוברים לנושא אחר.
תובע: האם זכור לך שנאשם 1 או מי מבני משפחתו ביקשו ממך להפנות לוואלה ידיעות ראשונות או בלעדיות?
בן צור: לא רוצה להפריע, טיפה מדריך
תובע: האם נאשם 1 או בני משפחתו ביקשו ממך?
חפץ: אם הכוונה לבלעדיות שנתפס כהישג - התשובה היא לא. אם אתה מתכוון לידיעות שנתניהו רצה שיהיו דווקא בוואלה
חפץ: מסיבה מיוחדת שתמיד נמצאת תחת המטריה של שליטה איפה האייטם מתפרסם, אז התשובה היא כן.
חפץ: אילן ישועה ביקש שלא תהיה רק תמונה של ידיעות שנכנסות, מבחינת וואלה ידיעות מאולצות, ביקש גם ידיעות שרה"מ יכול לתת חומרים בלעדיים, ההיענות לוואלה הייתה אפס או קרובה לאפס
תובע: מי יוזם את ההעברה הזו?
חפץ: נתניהו
תובע: הסוג שהתכוונתי אליו, שהערך העיתונאי בלעדי או ראשוני, ובמהלך התקופה הועברו ידיעות ראשוניות
חפץ: שחשובות עיתונאית? לא זוכר מקרים ספציפים
תובע: נעבור עליהם
תובע: האם הייתה מעורבות בהחלטה של מינוי כתבים או עורכים באתר?
חפץ: עורכים
-מי פנה?
חפץ: הייהת נפייה של אשאול אלוביץ', קרא לי לביתו, לא ידעתי על מה מגיע, ביקש שאעביר אצל משפחת ננתיהו מינוי שרצה שאבצע של עיתונאי יואב גולן, היה סגן שלי ב מעריב
חפץ: אמרתי לאלוביץ' במקום שלא רק שלא אעביר גם אגיד למשפחת נתניהו שלא טוב לצד שלנו, הסיבה שאמרתי למשפחת נתניהו, לרה"מ נתניהו ורעייתו, שיואב גולם הוא בתקופת מעריב היה מאוד קרוב לבן כספית שעבד בעיתון, ומבחינתו של נתניהו ושרה נתניהו, כספית הוא דגל שחור.
חפץ: למעשה הוא בין שלושת הדגלים הכי שחורים שיש (כספית). גם אני באופן אישי לא חיבבתי ולא חשבתי שיואב גולן, לא רוצה לפגוע באנשים, אומר מינורית, לא חשבתי שזה אדם שמתאים לתפקיד, גם את זה אמרתי לאלוביץ'.
תובע מציג התכתבויות בין פילבר לאלי קמיר
בן צור מתנגד
תובע: העד מעיד על מה שהוצג לו בחקירה, לעד הזה יש התייחסות לטקסט שהועבר ממר פילבר למר קמיר.

שופטת: אתם מגישים רק שנדע למה הוא מתייחס? זה בכפוף לעדותם?

תובע: אחד הפלטים התכתבות חפץ פילבר. התכתבות שניה פילבר לקמיר בכפוף לעדותם.
תובע: 25.8.15 אתה כותב: תזדרז עם ההמלצה שלך
עונה לך פילבר: טופל

ובאותה שעה מעביר פילבר לקמיר: יואב גולן... בן כספית... יש וטו על האיש

חפץ: לגבי ההתכבות בין פילבר לקמיר, פילבר מעביר לקמיר מסר שמקורו בי, אחרי שעדכנתי וקיבלתי אור ירוק מבינימין נתניהו לפנות לפילבר.
חפץ: ההתכתבות שלי, מילים גנריות, רואה סמיכות זמנים, יכול להניח, אין לי זיכרון להתכתבות הזו שלי.

רוזן עוזר: איפה בחקירות?
תובע: אפשר, אומר דברים יותר ברורים

שופטת: עו"ד רוזן עוזר, התנגדות לשאלה לא לתשובה, אי אפשר להתנגד לתשובה, לא חידוש
רוזן עוזר: כשיש סיטואציה, מבקשת..
תובע: ככל שההתנגדות נוגעת לאופן גרסאותיו, הדברים לא צריכים להישמע בפני העד, ואם כך, שהעד יצא
שופטת: הוא נמצא יותר בחוץ היום מאשר בפנים, מכיר יותר את הפרוזדור מאשר את האולם
רוזן עוזר: כבודכם אמר שאם העד סותר את דבריו, להפנות את תשומת לב של העד. לא אמור איפה ואיפה. לפני שקמתי שאלתי שאלה שגורה, פה יש סירוב לענות. מבקשת לדעת, שיפנו אותי, 3000 עמודי הודעה. ביקשתי מה שהתביעה עושה תמיד, שהוא חפץ פנה לפילבר אחרי שקיבל אור ירוק מנתניהו. שיפנו למקום
שופטת: אם אדוני יודע
תובע: אי אפשר על כל שאלה
חן: בית המשפט חייב
תובע: לא נכון
שופטת: אם אדוני יודע שיגיד
תובע: יכול להפנות ל... עמוד 78... העד מתייחס לנושאים
רוזן עוזר: ביקשתי מקום שבו אומר
תובע: אין בעיה לנהל דיון על החקירה, לא מקבלים את טענות חבריי מה אמר בחקירות
שופטת: אין עילה אמיתית לבקשה, זו התשובה של העד.
חן קם...
תובע...
שופטת: עו"ד חן בבקשה
חן: מבקש
שופטת: אין שם וזו תשובת העד
חן: התביעה יודעת מה רוצה לקבל מהעד. ישבה איתו המון ימים אצלה במשרדיה. אתמול קיבלו דברים שלא היו בהודעות
שופטת: עו"ד חן באמת שגמרנו. לא לעניין לפתוח את כל זה
רוזן עוזר...
שופטת: סניגורים נכבדים, יגיע תורכם בחקירה הנגדית וכשנהיה אתם תטענו כל מה שיהיה לכם להגיד. סיימנו את הנושא, זו תשובת העד.
תובע: אנחנו שואלים שאלות פתוחות...
חן צועק: איפה ב 3000 עמודים העד אמר ש...
חפץ נכנס תוך כדי
שופטת: אני צריכה להתגבר על הקול של אדוני...
תובע לחפץ על התכתבות
חפץ: אוגוסט 2015 רואה, אלה החודשים הראשונים לכהונתו של פילבר, כשאני מקבל פנייה כזו ממר אלוביץ' לגבי עורך שרוצה למנות באתר וואלה, לא היה מקרה יחיד, שלא ממנים עורך לפני שיש להם אישור לכך שהוא מקובל על ראש הממשלה ועל רעייתו
חפץ: במקרה הזה גם אני זוכר, שחד משמעי קודם פניתי אליהם, לבנימין נתניהו ושרה נתניהו, ורק אח"כ למומו פילבר, וגם אני לא מוסמך ולא יכול לתת לו הוראות, ולא בצירים האלה, לא ידעתי שבקשר עם קמיר
חפץ: המסלול הטבעי שהייתי בעצמי חוזר לשאול, פניתי למומו לא כי החלטתי על דעת עצמי, לכן קיבלתי מראש הממשלה להגיד למומו. כתוב את המילה "וטו" לא מילה שאשתמש בה על דעת עצמי.

תובע: מי כן משתמש בה - במילה "וטו"
חפץ: נתניהו רק לו יש זכות להטיל וטו
תובע: מינוי אבי אלקלעי...?
חפץ: ידעתי שחושבים שאיש שמאל... חשבתי שמקצועי

תובע: זוכר מה אמרת בחקירה?
חפץ: לא זוכר
תובע מקריא מהחקירה
חפץ:מוכר לי החלק הראשון, לא זכרון חד כמו יואב גולן, החלק הראשון, כלומר בקשות של אלוביץ' וישועה להגיד שזה לא איש שמאל, שמטה סיקור בצורה עוינת, זה זוכר. להכשיר לעורך? לא זוכר.
תובע: האם עומד על מה שנאמר בחקירה?
חדד: זו חקירה נגדית!
בן צור: זה כבר הופך לקונפליקט בין התובע, בין החוקר לנחקר, לא מקובל
תובע מתחיל לענות...
שופטת: אין צורך התנגדות נדחית.
טבנקין תובע: אמרת אמת בחקירה?
חפץ: מרגע שחתמתי על הסכם עד מדינה פתחתי את צפונות לבי, יצאתי מגדרי לומר אמת, לא להוסיף פלפל או מלח לא להחסיר, גם הדברים האלה
חפץ: זוכר פניות של אלוביץ' לגבי אבירם אלעד?
חפץ: כן שאסייע לקבל אישור של רה"מ ורעייתו. ישועה תיאר אותו באוזניי כיוצא יחידה קרבית, מלח הארץ, אמר שעבד איתו, יודע להעביר אצלו את הבקשות שמגיעות דרכי מרה"מ ומשפחתו.
חפץ: אני לא הכרתי, ולא ידעתי, וגם אלוביץ' פנה בנושא, לא הכרתי ואם מבקשים להמליץ מבצע בדיקה.

חפץ: צלצלתי לערן טיפנברון שעבד איתי שנים בידיעות, טיפנבורן אמר שאבירםן אלעד במובהק איש שמאל, אמרתי לנתניהו, לא זוכר מה קרה אח"כ,
תובע: זוכר פניות לגבי מינוי טיפנבורן?
חפץ: הוא יזם את הפניה אלי כדי שאני אדבר עם אלוביץ' שבהוא יהיה העורך של וואלה, אחרי שעזב את וויינט, שנים ידידות, הערכתי גם מקצועית, אלוביץ' אמר לי שמבחינתו בסדר אבל שאעביר את ההחלטה אצל רה"מ ורעייתו, ואני ניסיתי, העליתי את השם
חפץ: , לא זוכר אם גם הייתה פגישה, העליתי את השם בפני בנימין ושרה נתניהו, הייתה התנגדות עזה אצל שרה וזה נפל.
תובע: למה?
חפץ: כי רה"מ לא נתן אישור לאלוביץ'.
חן: לא יאומן, אין אזכור ב- 3000 עמודים... הפכו את העד כל הכיסים, והתביעה מזמינה אותו לומר לאורך כל היום אתמול והיום שאין שם.
חן צועק: כשאנחנו נהיה בנגדית לא יהיה למעלה ולמטה!
שופט בר-עם: אין כלים אחרים למעט התנהגות קיצונית מאשר לאפשר לחקירה הראשית להתנהל
חן צועק: כשבימה"ש אומר תעלה למעלה למטה, אח"כ מקבלים עמוד ללא שחר, ואז מבקשים תראו לנו, אומרים אין כללים כאלה, בשיא האירוניה, חלקים עצומים לא קיבלנו
תובע טבנקין: לא ביקשתי להפנות את העד בחקירותיו, שאלתי אם זוכר
רוזן עוזר...
שופטת: לגבי השאלה עו"ד טבנקין, יש התנגדות לשאלה, אם אדוני עומד, להשיב
תובע: הדברים עולים במזכר הריענון שנמסר לחבריי, סעיף 1
מסתכלים בחומר
שופט שחם לתובע: אדוני שאל שאלה, שואל איפה
תובע: הדברים הנוספים נמצאים במזכר כמו שאמרנו
שופטת: מקבלים את ההתנגדות. לשאול על דברים שנחקר.

חפץ: מבקש להוסיף לשאלה הקודמת למען ההגינות, לפי מה שדיווח לי ערן טיפנבורן הייתה התנגדות של אילן ישועה.
תובע: מה הייתה עמדתה של גברת נתניהו בקשר למינוי טפינבורן?
חפץ: נגד. לא זוכר אם במקרה הזה או במקרה נוסף ששמו עלה כמועמד להיות עורך של אתר חדש שיוקם שייתן תחרות לאתר וויינט, אתר ימני שדומה לרשת פוקס, יותר דיגיטל, באחד משני המקרים הגברת נתניהו
חפץ: אני ביקשתי שיהיה העורך, הגברת נתניהו התנתה הסזכמה שיהיה עורך קודם שיפרסם טור בתקשורת נגד ארנון מוזס, על מנת שלא יהיה לו גשר חזרה, שישרוף, שלא יכול כבר להיות בקשר טוב עם ארנון מוזס שעבד אצלו בעבר. את התנאי הציבה בנוכחות נתניהו בחדר העבודה בבלפור
תובע: לגבי שמות של כותבים נוספים בוואלה?
חפץ: לא זוכר ברגע זה
תובע: זוכר שנשאלת בחקירה?
חפץ: לא
תובע: בעמוד 52...
חפץ: נזכרתי במשהו אחד: היה סוג של פעיל ליכוד, אביהו משהו, שלבקשתו ולבקשת נתניהו, אני ביקשתי מאלוביץ' שיתנו לו לכתוב טורים, ולמיטב זכרוני כתב כמה
תובע מקריא מהחקירה:
"מישהו ביקש ממני לפסק שמות של כותבי דעה, שאביא חלנתניהו כותבי טורי דעה בוואלה"
חפץ: זה לא זכור לי, זכור לי שבנימין נתניהו באופן רוחבי, בעוד כלי תקשורת, גם מעריב וגם וואלה, גם הפעיל אותי וערוצים נוספים, פעם שישולבו שם כותבים שמזוהים עם הקו שלו, תומכים בו
חפץ: זה לא דבר, הניסיון להכניס לכלי תקשורת לא רק וואלה, לא זוכר אם הם פנו אלי. אני נפיתי בשליחותו כדי להכניס כותבים. יכול להיות שגם לוואלה, לא זוכר.
- קיבלת פניות מכלי תקשורת אחרים לאשר אצל מר נתניהו מינויים של עורכים פרט לוואלה?
חפץ: התשובה לא, לגבי כותבי מאמרי דעות, הייתה פנייה של אלי עזור בעלים של מעריב, לגבי אישור של עיתונאי בכיר או עורך ראשי - תשובה לא.
הפסקת צהרים
חזרנו. תובע אמיר טבנקין: כשאתה פועל עבור משפחת נתניהו מה ידעת על הקשר בין נאשם 1 נתניהו לנאשם 2 אלוביץ'?
חפץ: לא הייתי נוכח בפגישות שלהם. אם אתה שואל מה ראיתי ושמעתי
שופטת: מה יודע מידיעה אישית
חפץ: יודע שמספר פעמים היו ארוחות משותפות בבלפור, של הזוגות, ויודע שהתראו מדי פעם באירועים חברתיים
באירועים, כמו ליאון אדרי מפיק הסרטים.

- מיאפה הידיעה האישית?
חפץ: ידעתי משרה נתניהו, או מאלוביץ'. לא הייתי נוכח אף פעם.
תובע: תיארת שנכחת כשיאיר נתניהו התבטא על הקשר בין אופן הסיקור בוואלה לבין ענייניו הרגולטורים של צר אלוביץ', תוכל לפרט מה שנאמר בהקשר הזה לך ע"י שרה נתניהו?

עו"ד ז'ק חן מתנגד: חוזר על ההתנגדות... למה זה רלוונטי
עו"ד חן: להבהיר שברור שהדברים שישמעו מפי העד אין הוכחה לאמיתות התוכן, לא מוצא מה רלוונטיות אלא אם חברי יסביר. למה זה רלוונטי, לא צריך להיות בנוכחות העד.

שופטת: מר חפץ... (קם לצאת) תודה.
תובע: העד תיאר בחקירותיו לא רק שגברת נתניהו אמרה לו דברים מסוימים, אלא גם שהנחתה אותו להעביר לנאשמים 2 ו- 3 (הזוג אלוביץ'). לגבי ההבנה של גורמים המקורבים לנאשם 1 לגבי הכריכה בין הסיקור לרגולציה, רלוונטי להתנהלות העד. נשלח למסור מסר מסוים, מה עשה עם המסר. לכן קו החקירה רלוונטי.
בר-עם: לא נאשמת
תובע: האופן שהעד דיבר על הקרבה. האופן שיש קרבה, נסיבתי לצורך המודעות
שחם: איך יודעים מודעות?
תובע:
בר-עם: הדברים שנאמרו בנוכחות הנאשם, יכול להבין. אבל לא בנוכחות הנאשם
תובע: דברים שאמר בחקירותיו שנשלח
שופטת: הגברת נתניהו לא נאשמת, איך הדברים רלוונטיים
תובע: מודעות יכולה להיות מוכחת בכל מני אופנים. יכול להיות מכלול ראיות נסיבתיות.
שופטת: מה תטענו בסיכומים
תובע: נטען שהעובדה שסביבתו הקרובה של נתניהו, בנו ורעייתו, העבודה שהם מבינים שיש כריכה בין הסיקור לבין העניינים הרגולטוריים משליכה על השאלה אם נתניהו לא מבין שיש כריכה כזו.
שחם: אם אדם לא עד במשפט איך יכולים לקבוע מה מצב דעתו?
תובע: די בכך שיקבע ממצא...

שופטים מתכתבים ביניהם ומחליפים פתקים
התובעות בן ארי ותירוש משוחחות עם אמיר טבנקין
עו"ד מיכל רוזן עוזר עומדת כדי לומר משהו
שופט בר-עם: לאיזו תכלית, אדוני יבהיר
תובע: יש כמה נושאים, ליבת הרלוונטיות. העד מתאר פעולות שהוא עצמו עשה בעקבות הפעולות האלה. לך למנכ"ל התקשורת ותפסיק את העזרה לאלוביץ'.
טבנקין: המנכ"ל הוא עד נוסף שמתאר את ההתרחשות הזו.
בר-עם: משליך על
תובע: משליך על המודעות של נתניהו, ו... פילבר...
בר-עם: לחיזוק המהימנות של מי?
תובע: הנחיה לעד ללכת לעשות דברים. עצם זה, לשמוע את העד, הוא מספר מי אמר לו לעשות מה.
בר-עם: איזה משקל
טבנקין: בוודאי שיש מסקל נסיבתי לא מבוטל על הלך הרוח של נאשם 1 ומעגל המקורבים לו.
שחם: איזה כלים יש לנו לברר...
תובע: היא לא עדת תביעה כי היא לא יכולה להעיד. עצם הדברים שהוא אמר, ועצם זה שבעקבותיהם הוא עשה פעולות
תובע: בסופו של דבר הביהמ"ש ...
שופטת: כשנגיע לסוף, תגידו לנו קיבל הוראה ועשה, איפה זה ישתבץ בסוף כראיה רלוונטית
תובע: כשבימ"ש יבחן את גרסתו של פילבר כעד מדינה, של חפץ, ביהמ"ש יצטרך לבחון את טענותי שאפשר להקיש מהאירועים שהעד מספר כראיה נסיבתית למודעות של נאשם 1
בר-עם: מכוח מה? היחסים המשפחתיים?
תובע: יש מספר אנשים עם אותו סט של עובדות...
רוזן עוזר: מקריאה מתוך עמדת התביעה מנימוקי הסגירה של הגברת שרה נתניהו. היועץ המשפטי לממשלה.
"אין די ראיות להוכיח שפעולות הסיקור ניתנו...", זה היועץ המשפטי כתב. עומדת בתחינה שיתנו לי להקריא את דברי היועץ המשפטי. אם כך קבע לגבי שרה נתניהו, מה חפץ התביעה היום
רוזן עוזר: לגבי מה שרה נתניהו עושה או לא, כשאין די ראיות...
שחם: לא ברור בכלל איך ניתן יהיה לקבוע לגבי מודעות
בן צור: הליך משפטי עם מספר קומות... והניסיון של הכריכה בין בני הזוג... אין מקום להטיל לחלל אולם אמירות שאי אפשר ראייתית להתמודד איתן
טבנקין: מבקש להשיב לשופט בר-עם. אם אנשים באותו סנריו, עם סט עובדות שמודעים לו, ואצל נתניהו לא היו די ראיות לייחס לה את המודעות,
בר-עם שאלתי: מודעות אקטואלית, מודעות פוטנציאלית
תובע: לא אומרים שזו ראיה בלעדית והיחידה למודעות, יש ראיות נכבדות, כולל הנחיות שנתניהו העביר ישירות, זה לא מבטל את המשקל של הדברים שהעד מספר על הנחיות שקיבל מאדם שמקורב מאוד לנתניהו, ופחות בקיא... ברגולציה ועדיין יודע שאפשר לנתק למר אלוביץ' לנתק את חבל הטבור
תובע: העד יספר שהלך לפגוש את פילבר, בעקבות הנחיות, שלא יספר מי אמר לו? ביהמ"ש יכול אח"כ לקבוע שאין משקל אבל בוודאי שיש קבילות... מה נגיד לעד שתספר בלי החלק...
שופטת: מה רלוונטיות
שחם: רוצים שנשמע מה השתלשלות העניינים בבקשה, אבל לקבוע מודעות של אדם שאינו עד
בר-עם: אדוני מבקש להסיק לעניין מודעות
שופטת... (לא שומעים)
תובע: אנחנו מבקשים שהעד יעיד וסיפר
שופטת: מתירים את השאלה בקשר לתיאור השתלשלות העניינים ולא מעבר

מחזירים את ניר חפץ לאולם
טבנקין: מר חפץ, פרט התייחסויות של שרה נתניהו לגבי בקשות של שרה נתניהו להעביר מסרים הנוגעים לעניינים של רגולציה הנוגעים לנאשם 2 ו 3
חפץ: זכור לי מקרה אחד שבו ביקשה ממני - מזכיר על רקע המתקפות שהלכו וקיבלו יותר אוזן כרויה ושכנוע של יאיר נתניהו, תחילה שרה, אח"כ בנימין נתניהו
- הכעס המתקפות על בני הזוג אלוביץ', ואז באחת ההזדמנויות, לא יכול לשים אצבע על זמן, ביקשה שאפגש עם מומו ואגיד לו להפסיק, לעצור, לסגור את הברז הרגולטורי לאלבויץ', לבזק - מילים שלי - אמרתי לה תגידי לבעלך, אמרה לי לעשות
חפץ: זה יוצא מהכלל שעשיתי בלי להגיד למר נתניהו. הדגשתי לפילבר שזו היא. ולא בנימין נתניהו.
תובע: האם היא ביקשה להעביר מסרים לנאשמים 2 ו3
חפץ: כן, לבני הזוג אלוביץ', להעביר, שהם מנתקים כל קשר עם משפחת אלוביץ', על רקע אותה ביקורת שהייתה. צריך להבין כשיאיר נתניהו מתיישב על משהו, בעשר דקות יכנס 15 פעמים, זה היה ביג אישיו, בני הזוג אלוביץ' היו בדאגות, הגיע לשיא
חפץ: ...הגיע לשיא שרה נתניהו ביקשה להגיד שמנתקים את הקשר על רקע אופי הסיקור של וואלה.
תובע: מה עשית? העברת את המסר?
חפץ: כן
בר-עם: מה הייתה התגובה?
חפץ: התגובה שאמרתי - מה הם לא מבינים שאנחנו נותנים להם את האתר, אני הבנתי, מבין את הדיאנאיי של כלי התקשורת, לא חשבתי שהם יכולים לעשות יותר מזה.
חפץ: חשוב לי להגיד שזה היה אך ורק שרה נתניהו, לא בנימין נתניהו. מעולם לא קיבלתי הוראה להעביר מסר אל אלוביץ'... בתחום הרגולטורי.
חפץ: הנחייה נסערת... מאוד חריג שאגש למומו פילבר , עשיתי את זה במקרה הזה... גם הוא יודע שהוא לא צריך אותי כדי שאגיד לו מה אומר ראש הממשלה.

תובע: מה היכרות של עם שלמה פילבר?
חפץ: הכרתי אותו בתחילת מערכת הבחירות 2014-2015 כשאני מוניתי למטה הסברה, הוא מטה שטח, מנהל אדמניסטרטיבי
תובע: הייתה לך מעורבות במינוי שלו למנכ"ל משרד התקשורת?

חפץ: נתניהו הציע לי את התפקיד מנכ"ל משרד התקשורת. אמרתי לא מעוניין, רוצה להשאר בסקטור הפרטי. אמר לי, אתה לא מבין אני לא ממנה אותך למנכ"ל משרד התקשורת, אני ממנה אותך לתפקיד השר. כי אני השר. לא רציתי, הצעתי שמומו יהיה מועמד...
תובע: היה לי חלק בזה שנתתי את הרעיון, למיטב ידיעתי אני הראשון אבל לא יודע

תובע: רוצה להציג לך התכתבות בינך לבין פילבר
התכתבות 19.5.15
חפץ: הבוס הודיע... זה סגור ורשמי
פילבר: תודה, בראש ובראשונה לך על הרעיון, מקווה לממש את הציפיות

תובע לניר חפץ: על מה הוא מודה לך
חפץ: על זה שהעליתי את שמו, והוא גם יודע שבמעמד שהיה לי אצל רה"מ ואצל רעייתו, היה לתמיכה שלי משקל משמעותי
תובע: כשהוא כותב "לו ולה" - למי?
חפץ: בנימין ושרה נתניהו
תובע...
חפץ: בכל העניינים התקשורתיים הייתי האדם הכי בכיר, במגירה הזו, ברירת המחדל, התטלפון הראשון אלי, לחוות הדעת של מומו - לא חבר נפש, חשבתי שזה האדם הנכון לנתניהו
תובע: מניין אתה יודע את הפרטים?
חפץ: או בנימין נתניהו או הסגל, מהלשכה שלו

תובע: התכתבויות מיום 21.5.15, שורה 287...

חפץ בסמס לפילבר: תתחיל להתרגל, צריך להניע את הכוחות החיוביים או האובייקטיביים אם יש בתקשורת כמו שעשינו בבחירות אחרי תהיה כתישה בלתי פוסקת
חפץ מסביר: זה מתחיל שהודעה שוולח פילבר, שבה מדווח על אייטם בקבוצת ידיעות אחרונות, הוא אומר על מעורבות שמרון מולכו, משרד שמלווה את בנימין נתניהו ומשפחתו בעניינים אישיים שנים וקרובים אליהם, אני עניתי שלא ייקח באופן אישי
חפץ: עניתי שזה קמפיין נגד רה"מ, למעשה אני אומר שמה שיהיה במערכה התקשורת, כשכמובן כל כלי התקשורת רגישים לרגולציה של משרד התקשורת אם כי קבוצת ידיעות פחות מאשר טלוויזיה, שבמאבק התקשורתי הזה אנחנו נשפיע כמעט או רק כמעט על כלי התקשורת התומכים, חיוביים, ימניים, או בודדים אובייקטייבים
חפץ:... גם בבחירות זו הייתה האופרציה, עיקר המאמץ היה בניו מדיה, ככל שהייתה פעילות מול כדלי תקשורת ממוסדים, או תומכים או אוביקטיביים

-איפה וואלה היה ממוקם?
חפץ: לגמרי לגמרי לגמרי בצד של התומכים
...
חפץ: במהלך מערכת הבחירות, היו רגעים שנתניהו אמר לי עזוב אותם, עזוב - כלי תקשורת שיש להם אג'נדה

תובע: היה לך שיח עם מר אלוביץ' בנודע למינוי פילבר?
חפץ: לא זוכר חד, למיטב זכרוני עדכנתי אותו, אמרתי לו איש אמון שאפשר לסמוך עליו. אנדורסמנט
- ואז חל שינוי בקשר עם אלוביץ'?
חפץ: כן, עד המתקפות, כשהייתי מגיע למשרד יורוקום, אם הייתי בא עם המלכה, אני הייתי נכנס קודם... הבניין היה עומד, הרגשתי הבן האהוב... זה פסק, וידעתי שהערוץ שעובר התקשורת זה דרך פילבר
תובע: פגישות עם פילבר כשמונה לשר התקשורת?
חפץ: פגישות שוטפתו, בית קפה בפתח תקווה, מנכ"ל משרד התקשורת עסוק, נפגשנו גם בלשכה לעיתים, ושיחות ועידה עם רה"מ של שלושתנו. אינטראקציות שוטפות

-מי יזם?
-בד"כ אני
תובע: מה דובר?
חפץ: על הנושאי המשותפים, רוחב... מינויים ועצם ההקמה בתאגיד השידור הציבורי, תאיגד השידור נושא מאז'ורי, נושא גדול ערוץ 20 וכמה תתי נושאים ערוץ 20, ערוץ 3 ענייני סביבת נתניהו והלשכה, שתמיד יש עניינים, נושא נוסף וואלה אלוביץ'. אולי פספסתי משהו, זה חזר על עצמו
תובע: מה העניין שללך בנושאים?
חפץ: הייתי שותף בהתייעצויות גם בענייני ערוץ 1 וגם ערוץ 20. נתנפסתי בענייני תקשורת בעיני נתניהו... הוזמנתי להתייעצויות בבלפור, בלטפון
תובע: גורמים נוספים?
חפץ: פעם אחת פרסומאי, אייל חומסקי
תובע: מבקש לרענן את העד
מצטט מחקירה
באחת הפגישות מתחת לביתו של מומו אהבאתי אתי את אייל חומסקי, רצה לדעת איפה עומדת המדיניות לפיצול ערוץ 2...

חפץ: לא זוכר, לא היה לי אכפת, מכר שלי ידיד

בר-עם: שוחחתם על נושאי רגולציה?
חפץ: כאן 11 מינויים. ערוץ 20 - רגולציה
תובע: בנושאים של ענייני וואלה ואלוביץ', מה עלה בפגישות עם פילבר?
חפץ: עדכונים על מערכת היחסים עם וואלה, מתחים שהיו, ומהדצ של משפחת נתניהו הלחצים של יאיר, הפגישות מאוד דומות אחת לשנייה אותו מקום אותם נושאים, והוא עדכן אותי מצידו איפה נמצאות הרפורמות, דוח של מבקר המדינה
תובע: איזה עניינים של מר אלוביץ' תפסו משקל?
חפץ: ערוץ 20 וערוץ 11 נושאים יותר חמים הגיעו לוויכוחים, בעיקר 11

תובע: אמרת רפורמות, אילו?
ניר חפץ: רפורמת השוק הסיטונאי
תובע: איך הסברת לו את העניין שלך ברגולציה?
חפץ: הוא הסביר לי בעיקר, אני לא הייתי בקיא, בתוך יחסים של סביבה מורכבת כמו סביבת ר"מ, לפעמים מעדכנים
תובע: כמה פגישות כאלה היו ?
חפץ: משהו כמו 4 בבית קפה, ו שלוש ארבע מתחת לבית. פחות מ 10 להערכתי
תובע: תיארת אירוע שהונחית להפגש עם פליבר ע"י שרה נתניהו, תאר איך משתלב

חפץ: אחת הפגישות האחרונות
-מה המסר שהתבקשת?
חפץ: שצריך לעצור את העזרה הרגולטורית לאלוביץ', פילבר השיב לי ממילא הכל תקוע בגלל דוח מבקר המדינה ולא עושים כלום
....

תובע: למה בנושא הזה בלי שפנית למר נתניהו?
חפץ: א. טעות. ב. ידעתי שהוא לא יכול לזוז מילימטר הוא צריך לקבל את אישור נתניהו. לא יכול לעשות שום דבר בלי שמקבל אישור נתניהו.
חפץ: היום בדיעבד לא חושב שהייתי צריך לעשות את זה. אחרי זה, תוך כדי השיחה לא נהיה רלוונטי, אמר שזה יהיה תקוע הרבה זמן.

- מאפיינים של הפגישות... בית קפה, מתחת לבית?
חפץ: כרגיל שמנו טלפונים בצד.
תובע: אמרת שאתה זוכר פגישה אחת שנבעה מהנחיה של שרה נתניהו. זוכר מה אמרת בחקירה?
חפץ: כן, אחרי עימות, אמרתי שפילבר מדייק, שאמר 3 פגישות, אני בוודאות יודע שנתניהו מעולם לא אמר לי להעביר מסרים רגולטוריים ולו ברמז
באופן חד משמעי לא זוכר שהעברתי ברמז שום אקשם אייטם חוץ ממה שאמרתי
תובע: לגבי פניות משרה נתניהו, לגבי כמה פעמים?
חפץ: שאולי הייתה עוד פעם, זוכר במעומעם, בוודאות זוכר פעם אחת. בטוח שמעולם לא שלחה אותי להגיד תאיץ את הפעילות

תובע: האם יכול להיות שאתה מוסר לפילבר מסרים על דעת עצמך
חפץ:בשום אופן. לא עניין אותי

- מי יכול להנחות אותך...
התנגדות
חפץ: בנימין נתניהו לא נתן לי להעביר מסר רגולטורי לפילבר, או למאן דהוא.
בכל הקשור לתקשורת המונים - כן. אני נמצא אצלו במגירה מסוימת. לא רגולטורית
תובע: לגבי ההנחיה שקיבלת משרה נתניהו, רוצה לרענן זכרונו של העד בנושא הזה
חדד: השאלה אם אתה זוכר מה אמרת בחקירה, לא לגיטימית. עם כל הכבוד, חווים... לא שאלה לגיטימית.
שופטת: עו"ד חדד, כבר יש החלטה
חדד: לא אותו דבר, פה השאלה מדויקת

בן צור לוחש על אוזנו של חדד, וחדד מתיישב
תובע מקריא מהחקירה
כשאמרת שאתה זוכר 2 פגישות, זכרון חי?

חפץ: כל שאמרתי מזכרון. הסיבה שזוכר את המקרה הזה, כי זוכר שאמרתי לה, למה את לא אומרת לבעלך שיגיד... הדבר שאתה מציין, כנראה שבחוף 4 שנים (מהחקירה) אני לא זוכר.

... עורכי הדין על כמה פגישות נאמרו בחקירה
חפץ: אנחנו יושבים אנשים מסביבת העבודה, וכאשר יושבים ומדברים, אנשים יכולים להביע בחופשיות, כאשר אני זוכר, כששרה נתניהו שלחה אותי, זה היה חריג, לא נהגתי ללא הנחיה, ולא נהגתי להעביר מסרים רגולטורים. באולן תקין הייתי אמור לעבור דרך רה"מ.
תובע: זוכר שקיבלת הנחיה להעביר למר פילבר ולא מסרת?
חפץ: לא

תובע: זוכר מה אמרת בחקירתך
- לא

תובע מצטט מהחקירה
"ותגיד גם למומו שמעתי מפיה של שרה לפחות 4 או 5 פעמים, ורק בפגישה השלישית זוכר שעשיתי עם זה משהו"
חפץ: כרגע לא זוכר את זה, נתניהו הבהיר שהכל צריך לעבור דרכו, זו התשובה שהייתי אמור לתת

תובע: זוכר את הקטע?
חפץ: לא זוכר
תובע: מה אתה זוכר לגבי תחקיר במוסף הארץ באוקטובר 15?
חפץ: כתבה של עיתונאי בהארץ, שלראשונה הציפה את התזה
בר-עם: עיתונאי גידי וייץ?
חפץ: יש שמות שאני לא אוהב להשתמש בהם
חפץ: באותה עת התזה נראתה לי מופרכת לגמרי. אמרתי לנתניהו
בר-עם: איך הגיב?
חפץ: ביטל (נתניהו) כלאחר יד את התזה, לגלג, אמר, "מה אתה מתפלא רודפים אותי". אלוביץ' קקר אותי אליו ואמאר שאי אפשר להעינות לבקשות סיקור כי בעקבות הכתבה אילן ישועה חדל לשתף פעולה. ביקש להודיע לנתניהו שידיו כבולות ואי אפשר להיענות כרגע לבקשות.
בחפץ: בשיחה שבה עדכנתי פנים אל פנים בתגובה של אלוביץ', אמר שזה ממש מצחיק, רוצה להגיד- שהיה ער שמשהו יכול להגיע למשטרה, התגובה הייתה אותנטית.

תובע: ניסוח תגובות?
חפץ: הייתי מעורב בהכל. זו תגובתו. בעזרתי, אני שוחחתי, דאגתי לתגובות מתואמות, הבאתי את התגובות של הצדדים, עבודה מקצועית
חפץ: לאחר שבועיים אלוביץ' שוב קורא לי לביתו ומבשר לי שישועה שוב חזר לשתף פעולה, הודעתי לנתניהו ואז חזרו היחסים שהיו נהוגים לפני כן.... כלי תקשורת טיפוסי הוא לגמרי לא דמוקרטי, במקרה של וואלה, ישועה היה חזות פני הכל, מנכ"ל כל יכול, שלט שליטה מוחלטת במערכת
חפץ: לכן לא רצה את טיפנבורן, לא רצה עורך חזק... אלוביץ' אמר לי: אילן זה כמו אני. לכן כשאילן הפסיק לשתף פעולה, בלי אילן ישועה, אי אפשר לקיים את מערכת היחסים הזו. כשהוא הפסיק, דממה.
אם אני הייתי מפסיקים היו ערוצים חליפיים.
תובע: השתלשלות העניינים לגבי פגישה שלך עם נאשמים 2 ו 3, הפגישה הלילית

חפץ: היו פרסומים על רעידת אדמה שעומדת להתפרסם, הייתי במשרדו של עו"ד חדד, הוא העריך שמדובר ביחסי אלוביץ' נתניהו

חדד מגיב
תובע: הוא לא יכול להגיב
חפץ: מחבב אותו, היו התייעצויות
חדד: בחקירות אומר משהו אחר
תובע: הגבולות כאן מיטשטשים, אולי שיגיב רק עו"ד בן צור
חדד קם: סליחה, סליחה, עו"ד טבנקין אל תתערב הגנה
חפץ: זה היה אחרי שפורסמה הכתבה, התזה הייתה באוויר, משם נסעתי לביתו שך עו"ד יוסי כהן, שהיה גם חבר שלי וגם ייצג את משפחת נתניהו בעניניים הפרטיים, הציג בפניי בלוק צהוב, רשימת אנשים, ישב ערב קודם עם נתניהו ועשו רשימה מי זה יכול להיות
חפץ: בראש הרשימה אלוביץ', פאקר, נדמה לי מליצ'ן היה במקום גבוה, 10 או 11 סגמנטים, שם בכל שורה, יצאתי משם אחרי ששמעתי את ההערכה של עו"ד חדד, ואת מה שאומר יוסי כהן שזו הערכה של בנימים נתניהו, הייתי בלחץ מאוד, עשיתי טעות גדולה מאוד, לוקח אחריות ומוכן לשלם מחר
חפץ: יזמתי שיחה לאלוביץ', הגעתי לבית שלו בשעה מאוחרת, נכסתי פעם ראשונה לחלק העליון של הבית, ישבנו במטבח, סיפרתי לו על תוכן השיחה עם עו"ד כהן, לא זוכר אם ציינתי לגבי חדד, סיפרתי מה אמר לי יוסי כהן
חפץ: הוא מיד קטע וביקש שגברת אלוביץ' תצטרף. אני ביקשתי בהתחלה לשבת לבד, והיא הלכה... קצת קשה לי, הטעות זו בואו נגיד שינתה את החיים שלי (ניר חפץ מגמגם, משתהה) מבקש להדגיש שלא בנימים נתניהו או משפחתו ידעו, הכל באחריותי,
חפץ: שאול קרא לאיריס, חזרתי על התיאור גם באוזניה, ולמעשה, אני באופן שוטף גם עם עיתונאים, וכל דבר כזה זה כותרת ראשית, אני כל הזמן נמוחק התכתבוילת, אמרתי להם שימחקו, אלוביץ' אמר שזה לא יעזור, בשביל שזה לא יהיה ניתן לשחזרו, צריך "להיפטר מהברזלים".
חפץ: אמר לי שידאג שיעשו את זה גם אילן ישועה ועוד אנשים, בעיקר ישועה וששניהם. ואמר לי להפטר מהנייד שלהם. שאלתי אותו, איך אפשר באותו יום ששלוה ניידים יפטרו. הוא אמר שמפעם לפעם הוא אומר לבכירי בזק לשדרג מכשיר.
חפץ: ביקש ממני להתקשר לאילן ישועה ולעדכן אותו, במה שעדכנתי השיחה עם יוסי כהן. אני יצאתי משם, הייתי בדאגות קשות מהדבר, לאחר מספר ימים קניתי מכשיר חדש, לא נפטרתי משלי, יש הרבה מידע, לא נפטרתי, אחרי כמה ימים זה נהיה פרשה 2000
חפץ: מאז לידת הילדים שלי לא הייתי מאושר כמו ברגע הזה. אחרי שנה הטלפון הזה אבד. אבל מה שאמרו - לא נפטרתי מהברזלים. מודע להשלכות, לוקח אחריות מלאה. למחרת היום ניסיתי להתקשר לישועה, סינן אותי, עזבתי.
תובע: מה אירוע למכשיר הטלפון?
חפץ: כשחזרתי מהאירוע, היה יומולדת לניקול ראידמן, מניח שאבד, ניסיתי להתקשר לעוזרת, לאתר
תובע טבנקין מציג תמונה של ניר חפץ ליד ניקול ראידמן ובידו שני טלפונים ניידים
תובע: כשביצעת את הפעולות, מה הייתה הבנה שלך לגבי החוקיות?
חפץ: הבנתי שזו פעולה שחוצה את הקווים ואוסר לעשות אותה, עשיתי מתוך בהלה גדולה, ואת הנעשה אין להשיב.

תובע: זוכר דברים שאמר לאוביץ' לגבי הסברים למפגשים שלכם?
ציוץ לפני שלא הספקתי:
חפץ אומר שליוסי כהן ולחדד לא הייתה כל מודעות לפגישה הזו
חפץ: באחת הפגישות בביתו, אמר שבמידה ונישאל בעתיד מדוע נפגים, שאומר שאני מייצג משקיעים שמעוניינים לקנות את וואלה ושהפגישות נסוובות על זה, ושאלתי מה יהיה המחיר, ישאלו, אמר סביב 600 מיליון שקלים
תובע: אירועים נוספים למחיקת הודעות מסרונים?
חפץ: התבקשתי ע"י שרה נתניהו להגיע לבלפור, חיכו לי שרה ויאיר נתניהו, היו מבוהלים בפאניקה, ביקשו לנסוע באופן מיידי לבית משפחת אלוביץ', הייתי בבלפור ברמה של דקות, אולי 10, יאיר נתניהו רעד פיזית, גם אחרי שהבנתי את המשימה קרא לי שוב
חפץ: (שרה ויאיר) ביקשו שאוודא ואראה במו עיני שאיריס ושאול אלוביץ' מוחקים את כל ההתכתבויות איתם.
בנימין נתניהו לא היה, לא היה אפילו בבית.
הלכתי למחרת היום, בנחת בביתם וסיפרתי אפילו בבדיחות, היא הראתה לי שהכל מחוק, היה ברור שמיותרת המשימה כי הם ממילא מוחקים
חפץ: זוכר פגישה עם איתן צפריר שאני יזמתי במשרדו, לא היה מה למחוק, הוא כל הזמן נקט בגישה של מה אתה עושה שם, לך לשוק הפרטי, תעזוב את משפחת נתניהו, הנושא היה, רציתי להגיד שאם ישאלו, תגיד שלא
תובע: הקשר שלך עם איתן צפריר?
חפץ: אחרי שארדן עזב את משרד התקשורת, היה צורך שיהיה שם במשרת אמון. אני המלצתי על איתן צפריר, עו"ד, שהיה עוזר מזכיר הממשלה כשהייתי ב- 2009-2010 יועץ התקשורת, אח"כ לקוחות בשוק הפרטי, חיבבתי והערכתי, המלצתי
חפץ: איתן צפריר... לאבי ברגר הייתה יכולה אפקטיבית להפוך את איתן צפריר לעציץ, אלוביץ' מהר מאוד מבין שאין לו יכולת לבצע שום פעולה כי הוא מנוטרל, והוא אומר באחת הפגישות שהוא בחור נחמד ואין לו יכולת להשפיע על כלום
תובע: זוכר לגבי שיח עם פילבר על הסתרת שיח ביניכם שקשור לאלוביץ'?
חפץ: לא זוכר
תובע: מצטט מהחקירה
חפץ: לא זוכר, הפגישה עם איתן צפריר חרוטה, הפגישה הזו לא זוכר, לא זכרתי שהעדתי את זה, העדתי של אלפי עמודים קראתי באוגוסט לא באוקטובר, לא זוכר שהייתה פגישה או שאמרתי
חפץ: בזמן שהעדתי עשיתי כל מאמץ להגיד את האמת, לא המצאתי מהראש
תובע: אנחנו בפתח פרק ארוך ומתיש, מעבר על התכתבויות עם וואלה, נראה לי שמתאים להתחיל ולסיים מחר.
שופטת: נעצור כאן. תודה רבה לכולם.
הסתיים הדיון.
מבזק מסכם בהמשך!
סחתיין למי שהגיע עד לציוץ הזה.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

24 Nov
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום השלישי לעדות עד המדינה ניר חפץ. היום תימשך החקירה הראשית, והיא צפויה לעסוק בין השאר בדרישות הסיקור שהועברו ממשפחת נתניהו דרך ניר חפץ לאלוביץ'.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
הפרקליטים משני הצדדים
עו"ד אמיר טבנקין בשלוש מהתמונות הוא התובע החוקר את ניר חפץ
ניר חפץ הגיע לאולם
Read 194 tweets
22 Nov
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום צפויה להתחיל עדותו של עד המדינה ניר חפץ. נתניהו צפוי להיות נוכח בדיון לאורך היום. 13 מעלות כרגע בחוץ.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
צוות התביעה בראשות המשנה לפרקליט המדינה ליאת בן ארי
עו"ד עמית חדד סנגורו של ח"כ והנאשם מס' 1 בנימין נתניהו
Read 239 tweets
21 Nov
1/התוכניות הדיקטטוריות המחרידות של אמסלם&נתניהו הן דיבורים באוויר, בזמן שאיום על הדמוקרטיה נמצא דווקא כאן ועכשיו בידי הקואליציה.
ועדת חוקה תדון מחר בהארכת חוק הסמכויות הנשען על הגדרת מצב חירום עמומה ללא מדדים, המקנה לממשלה סמכויות-על עד סוף 2022(!) המהווה מדרון לאבדן חירויות הפרט
2/ עיון בחוק הסמכויות שמקדם משרד הבריאות, מדליק נורות אדומות שמא השלטון מפעיל כלים לצמצום או השעיית הדמוקרטיה ללא חרדת הקודש הנדרשת, שמא השלטון התרגל להחזיק בידו כוח, שמא השלטון שוקל את שיקולי בריאות הציבור החשובים והקריטיים, ללא שקילה לעומק של שיקולי הדמוקרטיה החשובים לא פחות
3/ כשנתניהו העביר את חוק הסמכויות נלחמנו בחוק כי נתניהו ניצל את משבר הקורונה ליצירת דיקטטורה לצרכי הימלטות ממשפט. כעת למרבה השמחה יש ממשלה ששיקוליה עניינים, ועדיין שלטון שמקבל כוח – מתאהב בו. וגם אם נחשוב שברגעים מסוימים זה היה מוצדק, צריך כעת לנהל את הדיון אם גם עכשיו זה מוצדק.
Read 8 tweets
8 Nov
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי, משפט נתניהו, תיק 4,000, היום 2 עדויות קצרות בנושאי רגולציה, מתיחלים עם הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר דרור שטרום, כאן יובא שרשור דיווחים שוטפים.
שכחתי שהדיון היום באופן יוצא דופן התחיל בשעה 08:30, אז פספסתי את 20 הדקות הראשונות. אביא השלמה בהמשך. מצטרפת להקלדה של מה שנאמר כעת בביהמ"ש.
שטרום - ייצג את יורוקום בפניות לרשות התחרות
שטרום: נוצר פער... פניתי לרשות ביקשתי שכל המועדים יישרו קו.
פרקליטות: מה קורה כשיורוקום לא מצליחה למצוא קונה?
שטרום: קובעים שהנאמן רשאי למכור בכל מחיר אפשרי
Read 97 tweets
6 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, היום ה-32 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. היום החקירה הנגדית שתנהל פרקליטתה של איריס אלוביץ', עו"ד מיכל רוזן עוזר (בתמונה), על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן יחל שרשור דיווחים שוטפים
עו"ד בן צור: לגבי חקירת אלקלעי (השלמת חקירה) - החקירה לא הוקלטה. בתום כמה שעות שחלפו מאז שקיבלנו את השלמת החקירה, בכלי תקשורת בערב פורסם חלק מהשלמת החקירה. החלק נוגע לאינטראקציה שהייתה בינו לבין ישועה שנמצא בעדות שלו. לכן משעה שיש פרסום על חלק מתוכן החקירה שנוגע לאינטראקציה
ברעם: מתי?
בן צור: בזמנים הרלוונטיים
ישועה: לא ראיתי טלוויזיה
בן צור: הבעיה שאם יש הדלפה של תכני חקירה שנוגעים לישועה
עו"ד חן: זה לא רק הדלפת תכני עדות שנוגעת לאלקלעי, זו הדלפה שבה צוין הקשר למה שהעיד עליו אתמול ישועה
Read 189 tweets
5 Oct
משפט נתניהו: שרשור על ישועה ושקרים
1/כשהשופט בר-עם שואל היום את ישועה: "מתי אפשר לדעת שמה שאדוני אומר, כותב, זה נכון או לא נכון? אדוני יכול לתת סימנים?" - בניגוד לדברי השופרות, אין לפרש זאת כהכרזה על חוסר מהימנות העד. ישועה עצמו העיד ששיקר במסגרת הניסיון להסתיר את מה שקרה בוואלה
2/ השופט לא נזף בישועה ולא תקף אותו. הוא העלה שאלה.
כדי לנסות להבין אותה, צריך להתבונן, מתי עלתה השאלה?
לאחר שנדון פתק שכתב לעצמו ישועה כהכנה לפגישה עם עמוס שוקן, לאחר פרסום התחקיר של גידי וייץ. ישועה הכין לעצמו נקודות למפגש, והעיד שבפתק יש דברים נכונים לצד דברים לא נכונים.
3/ ישועה עונה לעו"ד חן: "זו פגישה שאני הולך לשרת את שאול, דברים שנאמרו לי. אני לוקח את הנרטיבים הנוחים, מה שסיפרנו, את הכי הגיוני. האם זו תשובה כנה ומלאה שמתארת את המצב? לא, כמו שתגובתנו לגידי שהכחישה ושילבה בתוך זה דברים...".
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(