משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, היום ה-32 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. היום החקירה הנגדית שתנהל פרקליטתה של איריס אלוביץ', עו"ד מיכל רוזן עוזר (בתמונה), על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן יחל שרשור דיווחים שוטפים
עו"ד בן צור: לגבי חקירת אלקלעי (השלמת חקירה) - החקירה לא הוקלטה. בתום כמה שעות שחלפו מאז שקיבלנו את השלמת החקירה, בכלי תקשורת בערב פורסם חלק מהשלמת החקירה. החלק נוגע לאינטראקציה שהייתה בינו לבין ישועה שנמצא בעדות שלו. לכן משעה שיש פרסום על חלק מתוכן החקירה שנוגע לאינטראקציה
ברעם: מתי?
בן צור: בזמנים הרלוונטיים
ישועה: לא ראיתי טלוויזיה
בן צור: הבעיה שאם יש הדלפה של תכני חקירה שנוגעים לישועה
עו"ד חן: זה לא רק הדלפת תכני עדות שנוגעת לאלקלעי, זו הדלפה שבה צוין הקשר למה שהעיד עליו אתמול ישועה
בן צור: לכן אני מצהיר, שלא עשינו כדבר הזה, לא הדלפנו שום תוכן של שום עדות. מצפה מהתביעה שתינתן הצהרה דומה. בבקשה.
תירוש: בהחלט אתן הצהרה דומה. מדברת גם בשם חבריי. אף אחד מאיתנו לא העביר לתקשורת. העברנו רק להגנה. לא נעים לי לומר, אנחנו עסוקים בחקירה החוזרת, לא ראינו טלוויזיה. כן רוצה להגיד שחקירתו הראשונה של אלקלעי גם לא הוקלטה. עדים ברשות לניירות ערך לא מוקלטים.
תירוש: חלק מהעדויות מוקלטות וחלק מוקלדות. העד אלקלעי הוקלד בפעם הקודמת. חבריי יודעים שברשות לניירות ערך העדויות מוקלדות, יכלו לפנות ולבקש והיינו שוקלים, הייתי מעבירה למחלקת חקירות, היינו כאן כשזה הוקלד. יש 50 עמודים, בטח דוחה את האשמות על הדלפה של החקירה מטעם התביעה
תירוש: ... לא ראינו את הפרסומים ולא יודעים על מה מדובר.
בן צור: נאמנה עליי הצהרתה של הגברת תירוש שהיא והצוות שכאן לא הדליפו. אבל מישהו הדליפו. בעל אינטרס.
לגבי ההקלטה. חברתי אומרת למה לא פניתם ולא ביקשתם שהחקירה תוקלט. אני רוצה להודיע שמרבית החקירות הוקלטו.
בר-עם: למה עכשיו לטעון... הרי הדברים קרו... למה לא להתקדם
בן צור: לגבי ההקלטה יש משמעות
חן: כאשר מודלפת חקירה שהיא חרגיה שמתנהלת תוך כדי המשפט, החקירה מודלפת, מישהו הדליף, מצופה שביהמ"ש יגיד שהתביעה בכוחותיה האדירים תבדוק... שלפחות הבדיקה המינימלית לנוכח הצהרת הצדדים...
חן:... ולאור העובדה שזו רשימה מצומצמת, וכלנו מוכנים ללכת למכונת אמת, רשימה מצומצמת של אנשים שנחשפו למעשה, ופעם אחת, מדובר בבודדים שנחשפו, קל לעשות את הבדיקה.
שופטת: נשקול את הדברים. כעת ממשיכים.
עו"ד מיכל רוזן עוזר פרקליטתה של איריס אלוביץ': מי זה יונה ויזנטל?
ישועה: סמנכ"ל התוכן של יס בזמנו (עד 2014)
רוזן עוזר: מקריאה התכתבות
ע"ר מקריאה ישועה: "מנכ"ל לא קובע מדיניות של עיתון יש עורך ראשי... צריך ליצור עוד צירים..."... אתה
מציג את העמדה שהצגת בחקירה הראשית, ויזנטל לא משתכנע, הכל על פיך כמו נוני בידיעות...
אתה אומר לו, הלוואי...
רוזן עוזר: אתה יכול להסביר איך רוזנטל גיבש לגביך עמדה כזאת לגביך? שאתה קובע הכל?
ישועה: הוא רוצה להשיג משהו... אני מסביר לו שלא אני קובע המדיניות.
רוזן עוזר: הדברים נכונים או לא נכונים?
ישועה: ברור שאני מנכ"ל אסרטיבי. הוא פונה לצד הזה שבי. ומסביר שלגבי המערכת...
רוזן עוזר: אתה מסכים עם העמדה שויזנטל מדברר שהעיתונאים והעורכים מושפעים משיקולים מסחריים ופוליטיים?
ישועה: בגדול כן, יש מקומות שזה יותר, יש מקומות שזה פחות. ציינתי שיש כלי תקשורת רבים שזה קורה... יש גופים כמו הארץ שבהם זה כמעט לא קורה או לא קורה בכלל.
רוזן עוזר: והעמדה שלך הייתה עמדה שבזה לעיתונאים שלא מכירים...
ישועה: לא מסכים לאמירה "בזה". היו קטעים שבהם חשבתי, היו קטעים שבהם כעסתי וחשבתי שהם לא רואים תמונה גדולה יותר
ר"ע: האם נכון שהיחס שלך לעיתונאים שלא רואים, היה יחס של בוז
ישועה: ירדתי הרבה פעמים על עיתונאים שלא רצו לראות את הנקודה המסחרית
אילן ישועה לאילן שילוח התכתבות:
קראתי וגם ידעתי מראש כי פנה לתגובה חלק נכון וחלק לא וכן להבדיל מכל שאר המדינה וואלה ואני כמנכל מושפעים משיקולים מסחריים ופוליטיים, כמובן העיתונים לא מושפעים אף פעם מכלום הם אובייקטיביים לגמרי מקצועיים וללא אג'נדות
ישועה התכתבות לשילוח:...רק למנכ"ל יש אג'נדה נוראית - לשמור על החברה בחיים
לא אתן לילדים זבי חוטם חלקם טיפשים ולא משכילים להרוס את החברה
ישועה: אחד המקרים שאני מתבטא בצורה בוטה, מודה, שהתחבטתי, תפקיד ראשון שלי של מנכ"ל גוף תוכן, הייתי על עקומת למידה, החברה חיה מיום ליום צריכה לשלם משכורות. היום ברור לי שטעיתי בכל ניסיון שהוא לקבוע כללים. היום ברור לי שזה מדרון חלקלק. שגם אם אתה משלם מחיר כלכלי, ואתם משלם...
ישועה:... אתה ראוי לעשות אותו. כל הנושא הזה מאוד מורכב, של עיתונות שחיה ממודלים מסחיים ולא חיה ממנויים, והצורך שלה לשקף את האמת. זה נהיה צרה צרורה. כשזה מנויים אתה לא חייב לאף אחד. כשאתה תלוי במפרסמים... זה בא לידי ביטוי בכלי תקשורת במה שקרוי תוכן שיווקי.
ר"ע: רוצה להסביר מה אני שואלת. מתעניינים בך בזמן אמת. רוצה להקריא התכתבות של עם איתן מדמון 9.9.16
אל תסתבך זמן, תנקה לי את הטוקבק
אבי אלקלעי המטומטם שלי
חייב להזמין
שכל בתחת
- שטויות הכל שטויות אל תהרוס את השם שלך
- בתחת
-הם בוגדניים
- שם זין על כל העיתונאים הצדנקיים
בר-עם: מה השאלה?
ר"ע: מתנצלת על המילים, לא שלי, אל מול ההרצאה הצדקנית והמתחסדת על היחסים עם עורכים וכתבים והמעמד שלהם בעיניך, אנחנו רואים מה אילן ישועה חשב בזמן אמת על העיתונאים והעורכים. שים לב לפער בין הדיבור היפה המתחסד לבין מה שרואים בזמן אמת.
ישועה: ברור שזו שפה ירודה. מצטער עליה. זה קורה כשיש תיעוד של עשור, התבטאויות בין חברים, קורה שמקצינים. לצד זה, זה לא מתאר את תמונת היחסים שלי. קל לקחת את הדברים האלה ולהסתיר התכתבויות שבהן אני מביעה הערכה. זה לא מבטא את היחס בסופו של דבר...
ישועה: לפעמים הייתי עם פיוז קצר ואמרתי דברים שהצטערתי אח"כ ולצד זה אמירות אחרות, הומשך גיוס עיתונאים שכן יתנו פייט. את מציגה תמונה חד צדדית. לא מבטא את היחס שלי לעיתונאים.
ר"ע: גדי להב היה עורך ראשי לפני טלי בן עובדיה
... (מוצגת התכתבות)
...
עוד התכתבות:
אתה כותב לאיתן מדמון - מתפתח לי משבר עם עורך ראשי
ר"ע: זוכר?
ישועה: לא
ר"ע: משהו שקשור לאייל גולן?
ישועה: לא
ר"ע: שהתערבת לגבי כתבה על אייל גולן, שנראה לך שתיזכר?
ישועה: כן, יכול להיות שהייתה כתבה שהתערבתי
ר"ע: וזה הרגיז מאוד את גדי להב, ואחריו הייתה טלי בן עובדיה, וחברי עו"ד חקר לגבי טלי בן עובדיה, נעביר לינון מגל
ישועה: אייל גולן זה הוראות של ניר שלום... אין לי שום קשר לאייל גולן
ר"ע: 18-19.11.2013
ערן גוטדנקר - סמנכ"ל סחר של וואלה מכירת פרסום למפרסמים
ר"ע: חלק משדרת הניהול, לא חלק מהעורכים והכתבים
ישועה: שדרה ניהול של האתר. לא מערכת
ממיילים:
ינון: בעיניי כתבה שעושה השוואה זה לא קשור לעיתונות זה קשור לזנות, גבול אדום
ישועה: חייבים להמשיך עם כתבות פרסומיות
ר"ע: אתה קובע שכתבות פרסומיות ימשיכו להתפרסם

ישועה: לא. אין גוף מדיה, כמו וולסטריט ג'ורנל והארץ, שאין לו כתבות פרסומיות. סמוי מהעין. לא היה כאן לינון כוונה שלא יהיו כתבות פרסומיות. טען שהכתבה הזו מוגזמת.
ר"ע: כי זו כתבה שלא מציגה את עצמה כפרסומת, היא מתחפשת להיות כתבה רגילה ועיתונאית.
ישועה: 1. התוכן. 2. כמה מסחרי, כמה לא עיתונאי והסימון הנאות
קורה כאן דבר שקורה כל יום. סמנכ"ל סחר וסמנכ"ל תוכן רבים ביניהם. אני אומר שאני אדבר עם... שביקש את זה... ותוודא שנציגיו, ההנחייה בהמשך הייתה למתן ולסמן... כל כלי התקשורת... העניין היום במחוזי לגבי סימון
ר"ע: מה שמפריע לינון זו התחפושת של כתבה פרסומית בחזות עיתונאית. האם נכון או לא נכון שלמרות ההתנגדות של ינון, העניינית שהוא קורה לה קו אדום - אתה מכריע וקובע: זה ממשיך ואנחנו נעדן. נכון או לא נכון?
ישועה: מכריע שהז'אנר יימשך ושבמקרה הזה זה ייעודן
מייל לעידו אשד סמנכ"ל מוצר
ישועה: כותרת מפוצצת כתבה שטחית
לא טורח לעשות הדבר הכי בסיסי בכתה לתת לינק לאתר החברה

עוד התכתבות
ישועה: "לא אומרים מה היצרן? מה סוג המטוס?"

ר"ע: אתה מעיר לגופן של כתבות
ישועה: מנכ"ל חייב להתערב, כולל בדברים שקשורים למערכת, קשור לטמפלט, לקצב שבו עובדת המערכת, מתערב על המזרקה החדשה בדיזנגוף, זה דוגמאות - אני לא מרוצה מהרמה.
ר"ע: כשאתה כותב - לא אומרים מה שם היצרן? - זה תוכן של הכתבה. לא אומרים מה סוג המטוס - תוכן?
אם אתה לא מסכים שזו הערה לתוכן תגיד ונתקדם

ישועה: זו הוראה לצורת עבודה של המערכת. גנרית. הרמה היא לא טובה.
ר"ע כשאומרים איפה לא אומרים מה היצרן?
ישועה: זה לא התערבות בתוכן, זה מעורבות שקשור לרמת הביצוע של הכתבים והוא גנרי. זה צורת עבודה.

ר"ע: לדעתי זה מובהק שזו הערה לתוכן. והמייל עובר לשני סמנכ"לים.
ישועה: זה קשור לביצועים הכלליים של האתר.
ר"ע: המשך ההתכתבות עם שי מגל ועידו אשד נ1469 כותב לך שי מגל 'אם אנחנו לא משנים מהותית את איכות התוכן… דף הבית… יהיה כישלון גם אם המוצר יהיה מדהים… אני לא רואה עקומת שיפור מאז שאני בחברה… אודי הירש צריך לקבל אחריות רבתי לא כסיסמה אלא מול ינון' [הירש משנה של ינון]
ישועה: אודי הוא חיית אינטרנט, הסיבה שיש חולשה במדדים האינטרנטיים, הוא אומר לשלב את הכוח, לתת לאודי…
ר"ע: [מקריאה מיילים של ישועה] 'אני חושב שהוא לא יכול להישאר עורך ראשי' ואתה מציע לאחרים להשמיד את ההודעה אחרי שהם קוראים - מרץ 2014. לא רצית אותו כעורך ראשי
ישועה: הייתי אמביוולנטי לגביו.
ר"ע: זו התבטאות אמביוולנטית?
ישועה: לא אמרתי שההתבטאות אמביוולנטית, אמרתי שהיחס אליו היה כזה, ולצד ההתבטאות הזאת היו אחרות… הוא הובא בשביל לשפר [אודי?] רצינו להדביק דברים שחשבנו שאנחנו מפגרים בהם…
ישועה: הערך העיתונאי והרייטינגי של ינון היה גבוה, מצד שני היכולות הניהוליות וההבנה של הניהול היומיומי היו חלשות.. בסוף הצמדתי אליו מישהו שהוא חיית אינטרנט … עשרות פעמים אמרתי, גם להירש, שינון הוא נכס. 'הוא שם אותנו על המפה'...
ישועה: גם במקומות שהוא עשה פאולים ניסיתי לשכנע אותו להישאר בטייטל של עורך ראשי ולהביא מישהו… וגם אחרי שהוא הלך אני זה שניסה פעמיים להחזיר אותו…
ר"ע: המייל הזה לא מבטא אמבוולנטיות
ר"ע: המייל לא מבטא אמביוונלטיות מציג בזמן אמת מה שחשבת.

בר-עם: לגבי קו החקירה. לעומקם של דברים בתהנהלות וואלה. זה לא עומד למשפט. מה אנחנו אמורים להסיק מהקו הזה?
ר"ע: מבקשת שהעד יצא
ר"ע: העיד בעדותו הראשית מה הוא עושה במערכת, העיד על הפרדה, מנכ"ל לא מתערב בתוכן.שמענו עד היום אירועים אקללטיים, פוליטיקאים, מסחריים, לא הציגו את התמונה החשובה של מי היה ישועה במערכת ביום יום. החקירה חשובה מבחינתנו, נטולת אירועים של פוליטיקאים, גורמים מסחריים, איך ניהל את האתר...
ר"ע:... כמי שהיה טבול בתוך האתר מבחינה תענית ועריכתית. זה רלוונטי, כי חשוב להבין את האופן שישועה ניהל את האתר.
בר-עם: אחרי עשרות ישיבות... גברתי לא חושבת שביהמ"ש לא עמד על ההתנהלות, נעשות כאן חקירות ארוכות, ענייניות, לא בטוח שזה דרוש כרגע לדיון
ר"ע: העיד לחצים, שעצם שפונים למנכ"ל והוא מתערב,.. כאשר התביעה מציגה את הדבר הזה כחריג, ההיבט של עצם התפקוד של ישועה כמנכ"ל
בר-עם: ואת זה לא למדנו מהחקירות הנגדיות??
ר"ע: אדוני. יסמוך עלי או לא יסמוך עלי
בר-עם: ראינו, בהקשר של הנאשמים... מתעקשת...
בר-עם: את צריכה לשמוע את המנגינה שיוצאת מבית המשפט בהקשר הזה
ר"ע: רוצה לנסות ולהפיס את דעתו של אדוני
בר-עם: מנסים להתנהל בצורה יעילה
ר"ע: מעריכה ומכבדת, משוכנעת שהדבר נחוץ וחשוב. יש עוד היבט. התנהלות של מר ישועה מול עורכים קונקרטיים, הסיבה שעורכים עזבו, אומרת במלוא האחריות שלי, את מה שיש פה בחקירה כדי להראות את תמונת המצב, חיוני כקן הגנה, נשתדל לעשות ענייני, אם העד יקצר, יעזור, אי אפשר לחתוך את העד בתשובתו
ר"ע: 3 דברים
לב הטענה בדבר החריגות
האמת מתישה כדי להסביר כמה העולם חריגות רחוקה ממנו
וכמה מי שיצר את המנגנון שיצר
אותו אישה מוכה, עבד נרצע שרדינו בו
זה הוא שמפעיל את האירוע

הוא רגל ציר כלפי המערכת
בר עם: הדברים ברורים
ר"ע: נקודה שניה- התנהלות כלפי עורכים וכתבים, הוצג לא נכון
דבר אחרון: אחת הנקודות שהתביעה מדגישה והעד מדגיש, איך אדם אחרי אדם עזב את המערכת בגלל התערבויות של שאול, אנחנו נראה שעזבו את המערכת בגלל אילן ישועה!
בר-עם: השאלה כמה אנשי מערכת כדי לבסס את הטיעון
ר"ע: נשאל על זכרונות אותנטיים, דיבר על... כל הסיבות בחומר החדש למה קרה שם. אלה דברים שהעד ציין כדברים הדמרטיים שמבטאים את החריגות. נראה מה קרה שם! מבינה את כבודכם, אנחנו בסוף, היו חקירות נגדיות ארוכות, מנסים מקצועי וענייני, חיוני.
שופטת: אולי תביאי כמה דוגמאות לכל הדברים. להציג כמה דוגמאות ואז לברר אם תשובה אחרת. אין צורך לעבוד דוגמא דוגמא, שיסתכל, אם אותו דבר, להתקדם.

ר"ע: מקבלת את ההצעה

ישועה חזר לאולם

ר"ע: המייל לא אמביוולנטי, חוסר הערכה של ינון
ישועה: אין לי מה להוסיף, חלק ביטאו עמדה אמביוולטית.
ר"ע: למה אתה מציע להשמיד את ההודעה?
ישועה: בגלל האמירה הרגישה כלפי ינון

ר"ע: עובד בשידור עישן ג'וינט
ישועה: זוכר היטב
ר"ע: הורדת את הכתבה
ישועה: נכון. קיבלתי אירוע משפטי. שאלתי אותו, ינון, אמר שהעובד לא עישן באמת. אמרתי שהייעוץ המשפטי אמר.
ר"ע: אתה כותב לשאול, נצטרך להעביר אותו מתפקיד עורך ראשי, חוסר שיקול דעת
שיקף?
ישועה: כן

ר"ע: יום למחרת מייל מינון שהעבירו לו

מייל: "השלכות"
ישועה לינון מגל:
ר"ע: מהמייל ברור לכולם שמי שמחליט בעניין התוכן, עריכות, כתבות, ניהול שוטף - זה היית אתה, והדבר הזה היה סלע מחלוקת בינך לבין ינון מגל.
ישועה: בתקופה הזו בוודאי
ר"ע: וינון אמר שאתה מתייחס אליו בחוסר כבוד ופוגע בשם שלו
מרע - תעיין במייל … צוק איתן 'ynet עושה לנו בית ספר'... '1. כתבות שונות בחדשות כוללות את אותו קטע וידיאו. 2. תחושה קשה שבבוקר אתם מתעוררים … 3. אין מספיק תמונות והתמונות שעולות חלשות. 4. הכותרות חלשות מאוד. 5. 'כתבות רבות קצרות ושטחיות'
ר"ע: 27.7.14 - אתה פותח קבוצה, עולם הקבוצות היה חסר לנו, אתה קורא לה פורום מערכת-הנהלה. וזאת קבוצה שיש בה אנשי תוכן - אודי הירש, רם, אלקלעי, ברוך שי, ועוד ויש בה אנשי ניהול עידו אשד ושי מגל…
ר"ע: כתוב גם שיש פה את יונה ויזנטל, הוא היה חבר?
ישועה: אולי אני טועה בזמנים, אני חושב שאז הוא כבר עזב את יס וצירפתי אותו כיועץ בוואלה… אם הוא מצורף כאן אז הוא כנראה כבר לא ביס. בתפקיד יועץ חיצוני
כן
ר"ע: אתה כותב ב-27 ביולי… 'הידיעה שלנו על תיבון שטחית וחלקית מאוד נראה לא טוב'... ינון עונה לך 'זה הכל ביקורת שלך לעניין התכנים שמופיעים בכתבות'
ישועה: ברור שאני עוסק פה בתכנים. זה נוגע לקצב ההעלאה ולניהול האינטרנטי
ר"ע: איך הדבר הזה קשור לקצב העלאה?
ישועה: אני מנסה ל (שפר את רמת) העיתון… נעשה בפורום שכולל את כל אנשי המקצוע…
מרע: אתה דיברת על הפרדה מוחלטות בין ניהול האתר לתוכן… עכשיו לא מדברים על נתניהו ופוליטיקאים. מדברים על הערות שלך על תוכן של חקירה, מעורבות שלך בתכנים… אתה כמנכל מתערב מאוד בתכנים של האתר.
ישועה: גם חתמתי על המשכורות שלהם, היתה התערבות עצומה…(טון ציני)
ר"ע: אננחנו רואים שיש ציר נוסף בין שי מגל המשנה למנכ"ל לאבירם אלעד ראש מערכת החדשות, וזה שיח ישיר, וגם שי מגל מתערב לתכנים ומעיר. ידעת מזה?
ישועה: בוודאי. הבאתי אותו לזה. חולק עלייך התערבות בתכנים. זה לא אם הידיעה טובה למישהו או לא טובסה למישהו. קוראים לזה ניהול.
ר"ע: התערבות בתוכן, היא לא רק לבקשת מישהו. אנחנו מדברים עכשיו על כל התייחסות לתכנים של הכתבות שעולו. אתה מוזמן בכל רגע להגיד שזה נכון שהתערבת בתכנים, שנכנסת לתכני הכתבות, לא בגלל התערבות של מישהו, כי ככה את מנהל את האתר. עג שתגיד את זה נראה עוד ועוד ראיות שמוכיחות את זה.
ר"ע לשופטים: שי מגל ועידו אשד לא נחקור בכלל, לומדים היום על ההתערבות שלהם בעריכה. לא יודעים מה יש בטלפונים שלהם. כל העניין איך הם פןונים לאנשים בוואלה. נראה עוד אנשים רלנווטיים שלא נחקרו בתיק.

ישועה: רוצה תשובה?
שופטת: אלא אם תאשר שהתערבת בתכנים, ואז תסתיים החקירה.
ישועה: יש נקודה של אי הבנה בסיסית. טעות בסיסית שאני בטוח שהיא לא מכוונת.
ישועה: מנכ"ל של חברה, רוצה או לא רוצה, מעורב. שוכר את האנשים, קובע תשתיות, קבעתי שיהיה אולפן. יש שני סוגים של התערבות בתוכן. יש דברים שקשורים לניהול ולביצוע של האתר, מדדים, שאין להם קשר אם ידיעה עסקה בפוליטיקאי, עיוורים, טיפול גנרי. מעורבות כזאת כי הייתה.
ר"ע: זו לא מה שרואים כאן.
ישועה: מעורבות של כל מנכ"ל אתר אינטרנט.
שופטת: השאלה אם הייתה מעורבות בתכנים? לא חשוב מיוזמה לבד, או לעבור כל יום על האתר, ולהעיר לגופם של כתבות
ישועה: כשאומרים תכנים, ומעורבות, יש שני סוגי תכנים. יש תכנים תכנים, ויש גנרי, טמפלטים, צורת עבודה האתר, שהפוש יצא מהר.
שופטת: יצא מהר לא תוכן. דרך עבודה. תוכן זה אומר מה כתוב בפנים.
ישועה: ככל שהיו, היו הערות שלא אמרו - מרוצים מהתוכן כן או לא - מה עלה דבר גדול למה לא מעלים? למה הפער של 20 דקות? המהירות.
שופטת: אם יהיה כתוב שקרה כך או אחרת, זו התערבות בתוכן
ישועה: חלק מהדוגמאות הן בתוך למה זה עלה ראשון או שני. דוגמאות אחרות, ככל שפה בפורום הזה יש התייחסות לדוגמאות, לא בא להגיד אני בעד או נגד - אומר,

שופטת: תוציא בעד נגד, שאלה כללית על כניסה והערות לגבי תכנים
ישועה: יכול להיות כניסה לתכנים בהקשר שחושבים שהמערכת לא מספיק חרוצה בלכסות משהו שצריך לכסות. הפורום הזה נועד לשפר את ביצועי האתר כמערכת עובדת, ואם נגע בתוכן, דן ב למה לא עלה מספיק מהר, או למה נושא מספיק גדול לא מתואר אצלנו. למה עשו שידור חי ואצלנו לא.
ישועה:... יש פרמטרים לפיהם בחנו עצמנו לפי אחרים.
בר-עם: אדוני העיד שהתערב... לא הכחיש
ישועה: נכון
בר-עם: ויש מקרים
ישועה: אני לא לאורך העדויות אמרתי שהתערבתי, אינני שולל שהתערבתי, וגם במפרסמים, נכון ופוליטיקאים וחלקם קיבלתי הוראות וחלקם מבלי שקיבלתי הוראות, והדוגמאות כאן הן לא אלה
ר"ע: בחקירה ראשית...
בר-עם: העיד בנגדית שהתערב
ר"ע: מי שחשב שההתערבות שלך בתכנים פסולה, היא ינון מגל. כותב לך, הוא (אשד) לא מבין בעיתונאות...
מי שחשב שההתערבות שלך מובהקת בתכנים, זה ינון מגל.
ישועה: כן

מייל שי מגל כתב לינון מגל, מעביר לישועה:
"עריכה סקסית, נכונה, לוגית, שמתחשבת בשעה, הייתה צריכה להיות:"
ר"ע: מתערב בתוכן,מובהק לתכנים ולעריכה?
ישועהף שוב במישור הביצועי והגנרי. לשפר את הצורה והביצועים. לא תוכן
ר"ע: הוא מדבר על עריכה, הוא מדבר על כותרות ילדותיות, כותרות טפשיות, התערבות מובהקת של שי מגל
ישועה: הניסיון שלו בעבודה בוויינט, לשפר ביצועים
ר"ע: הוא כותב - הכותרת הכי ילדותית וטפשית שיש בספר
ישועה: שימי לב מה מעניין אותו
ר"ע:
כותרת ילדותית וטיפשית,
גם לא מעניין. באותה מידה היה אפשר לכתוב אל תקליקו על הידיעה

מייל: "נורא, תעיפו את זה כבר"

ר"ע: אז עכשיו לומדים ששי מגל ועידו מעיפים ידיעות

ישועה: לא בהקשר תכני
ר"ע: "אתה מעיר על התוכן של הראשות, על טמטום הכותרת, אוסף שטויות מגמתיות"

ר"ע ממשיכה להראות דוגמאות והערות ושואלת: התערבות בתוכן?
ישועה: בשביל ביצוע האתר...

התכתבות שי מגל:
"אבירם עובד בניגוד לבוס שלו", הסכמת איתו?
ישועה: חלקית
ר"ע: הייתה לך גם ביקורת קשה על אבירם
ישועה: יכול להיות שהייתה נקודתית, בגדול הערכתי אותו

התכתבות
ר"ע: יש לך ביקורת על התחקיר
ישועה: כן
ר"ע: בוויכוח העמדה של אבירם שהתחקיר הכי עמוק והכי רלוונטי ברמה העיתונאית
ישועה: בסוף
ר"ע: אתה אחרי שיחה עם ינון
"אין נכון ולא נכון, חושב שיש טעות גדולה, לא מסכים לחלוטין עם אבירם... יש עוד הרבה מה לשפר, ממשיך וכותב, קשה לכם לקבל הערות, לא מספיק חדים ולא מספיק חרוצים, לא מרוצה מהתפוקה. אתה אומר לאבירם לא מקבל את העמדה שלך ואתם לא מספיק חרוצים ולא מרוצה מכם.
י
ישועה: כן
ר"ע: עכשיו מבינים תכתובת בחקירה- את הרקע, אבירם אומר, "יודע היטב, זה פשוט מעליב, הוא נעלב ממך". כשחקרנו אותך לא סיפרת על האירועים שאפפו אותה. שום דבר מהוויכוחים מהקבוצה, שום דבר מהתחקיר, הוויכוח, ההקשר של ההודעה. למה לא אמרת?
ישועה: לא זוכר את השאלה, עניתי כנשאלתי
ההתערבות היא במישור של תפוקות

ר"ע: האם אתה רוצה לספר לנו, מה קרה אח"כ, אחרי האירוע הזה, אתה זוכר? בהתהלות שלך מול העורכים, מול התכנים?
ישועה: לא
ר"ע: זוכר שהקמת קבוצה חדשה?
ישועה: הקמתי מאות קבוצות
ר"ע קבוצה חדשה שנקראת "מערכת מצומצם"
שחברי אודי הירש, שי מגל ועידו אשד
ר"ע: ומי לא היה בקבוצה הזו?
ישועה: ינון, אבירם
ר"ע: זוכר מה התכלית של הקבוצה?
ישועה: לא
ר"ע: מצטטת הודעה: אודי אבקש שתעדכן בקבוצה, כל מחדל שקשורים בחדשות... משחקי הילדים של אבירם וינון
ישועה: קצב העלאת הדברים, עומק העלאת הדברים, כל מה שביחס לוויינט

ר"ע: אני אומרת לך שמחדל וטעות שקשורים בחדשות - זה התערבות פרופר בחדשות
ישועה: לינון ולאבירם היה קשה לקבל את העובדה שיש קבוצה נרחבת יותר שדנה לגבי עריכה באתר, אני אמרתי שזה קשור לדברים אינטרנטיים לא עיתונות, מדי פעם העירו שזה שיקולים עיתוןנאיים, לגיטימיים, גם אבירם אמר, כן בסדר
ר"ע: כלומר לא רק אני לוקה בחוסר הבנה לגבי העובדה שארתה מתערב זו גם הייתה התפיסה של אבירם וינון
ישועה: לא חושב
ר"ע זה מה שאתה מערב
הביעו עמדה שלא מקובל עליהם שאתה מתערב בעבודה עיתונאית
ישועה: לא התנגדו לזה שאנשים נוספים שמבינים יותר באינטרנט ויכולים לסייע להם, באופן טבעי נוצר חיכוך במקרים כאלה, במקומות ספציפיים אמרו שעברו את הגבול, והם הבינו שבצד האינטרנט המקוצועיות של מגל ועידו מעומדי התווך של האינטנרט בארץ
ר"ע: רק ראינו את התגובה של ינון מגל, התערבות בתכנים עיתונאיים
ישועה: את מערבבת

ר"ע =: מה זה משחקי הילדים של ינון ואבירם?
ישועה: לא זוכר ספצפי
ר"ע: מה זה משחק ילדים
ישועה: כשאתה מקים קבוצה לשפר באנצ'מראק והם עושים איזה ברוגז
ר"ע: למה שיעשו ברוגז, אנשים רציניים, לא אוהבים שנכנסים להם לתחום

ר"ע מצטטת: "הולך לעקוב אחר עמוד הבית כמו עורך ראשי"
עקבת?
ישועה: אמרתי שצריך לעקוב כי יש הרבה רשלנות. הציר של המעקב היה של מעקב לא איזה ידיעה עולה נגד מי כותבים, לא קובע ליין עיתונאי, רק ביצועים אינטרנטיים
שופטת: הנקודה מוצתה. החומר לפנינו. הבנו את הרעיון. מה שיש בכתובים, התגובה שלו לא משתנה. גברתי תעבור לחלק הבא.

ר"ע רוצה להגיש את המשך ההתכתבות
שופטת: הוגשה
ר"ע: לא אעבור דוגמא דוגמא, כן רוצה להציג את המשך ההתכתבות, לתת לעד
שופטת: האחרונה
ר"ע: אני מדלגת
שופטת: לדלג יותר. לסיים את ההתכתבות הזאת. לעבור הלאה.
בר-עם: הוא חוזר על תשובתו.
ר"ע: שמעתי. גם את המוזיקה. אציג את ההתכתבות הזו ואתקדם.
ר"ע מציגה עוד שתי התכתבויות עם הערות:
זה חלק מהתפקיד שלך כמנכ"ל?
ישועה: כן

ישועה מוסיף: זו דוגמא לחוסר שביעות הרצון שלי מרמת הכיסוי, אתר מוביל לא יכול לפספס נושא
ר"ע מציגה תכתובת

ישועה: הבאת שי מגל הייתה מהלך יקר, הבאנו אותו מווינט, רצינו להקפיץ מבחינה אינטרנטית,הרגשתי שקשה לעשות מול ומול אבירם, כי איש עיתונות מהמעלה הראשונה

ר"ע: תכתבות אחרי שינון מודיע לך
ישועה: אתה כותב, ראו, קיבלתי מינון, אני לא מצטער בכלל מניח שמתואם עם ינון
ישועה: מול מנהלים לא מפגין חולשה. העמדה לגבי העזיבה שלו הייתה אמביוולנטית, אין לי מה להוסיף

ר"ע: אתה כותב, צריך לנצל את ההזדמנות, כלומר מבחינתך העזיבה של אבירם הייתה הזדמנות
ר"ע: נעבור ליואב גולן. העדת בעדות הראשית שיואב גולן היה בעיניך אדם מבריק שרצית מאודף, ומה שטרפד הייתה הפסילה בגלל שאול אלוביץ' בגלל וטו שהתקבל מסביבת חפץ או בלפור. זו הייתה עדותך, רוצה לשנות אותה?
ישועה: לא
ר"ע מי שהמליץ לך על יואב גולן, היה חברך הטוב איתן מדמון, נכון?
ישועה: כן
ר"ע: יוני 2014
ר"ע: תאשר לי שאיתן מדמון ממליץ לך לקדם
ישועה: מאשר
ר"ע: באוגוסט 2014 היה לך קשר עם יואב גולן והוא היה באי וודאות לגבי המצב מולך
ישועה: נכון
ר"ע: עולה מהחומרים שסביב אוקטובר היו לך שיחות עם יואב גולן
זוכר מה הייתה עמדתו של שי מגל? בחקירה הראשית אמרת שמהערכת התלהבה ממנו, איש מדהים
ישועה: עידו היה מרוצה ממנו, בחקירה שלי אמרתי שלחק היו ספקות לגבי הצד האינטרנטי
ר"ע: צודק, בוא נראה מה שי מגל חשב בזמן אמת
"בחור טוב, הגון, איש של מערכות, לא איש שיסתמס כל הזמן עם ליברמן, מבין את הפער בין עיתון של כתבים למשל הארץ או מה שמעריב עושה לבין עיתון של עורכים

אתה אומר: אז תביא עוד שמות, אנחנו לא יכולים לטעות יותר
ר"ע: אתה מאשר שיואב גולן ירד מהפרק, תביאו עוד שמות

ר"ע: שכרתם בסוף את יואב גולן?
ישועה: לא שכרנו מהסיבות שאמרנו
ישועה:פגשנו, חשבנו שמצוין, שי מגל העלה הסתייגויות, יכול להיות עוד מישהו, חלק חשבו שהצד העיתונאי חזק, חלק חשבו שהצד האינטרנטי פחות, בגדול ההבאה של יואב גולן התקלה לכל אורך הדין בהתנגדות של שאול. ובסוף התבררה הסיבה. שהוא בן ברית של בן כספית. ויכול להיות שיום אחד... דברים יצאו החוצה
ר"ע: הגיע מישהו שהיו לגביו חילוקי דעות... בראשית היה משהו אחר
ישועה: אמרתי שחלק חשב שכן וחלק חשב שלא
התוצאה התחתונה שאני רוצה את יואב גולן
ר"ע: אתה אומר לשי מגל תביא אנשים אחרים
ישועה: אז אני אומר תביא עוד שמות, זה סותר? זה הוכחה?
ר"ע: איזו טעות עשיתם קודם?
ר"ע: מינויים של מי טעות קודם?
ר"ע: מי שעזב זה אבירם
ישועה: גם טלי עזבה
ר"ע: לא יכולים לטעות יותר, איזה טעויות עשיתם קודם?
ישועה: מי שהיה לפני, טלי שהובאה...

ר"ע: לוחות הזמנים ההתכתבות שלך עם שאול לגבי יואב גולן היא מאוגוסט 2015
כלומר בהתכתבות באוקטובר 2014 אין קשר לשאול
ישועה: עובדתית, רציתי את יואב גולן למרות ההתנגדות במערכת. ההתרשמות שלי הייתה שהעיתונאי מצוין. אומר לך שדיברתי עם שאולץ. מה שראית זה שניסיתי עוד פעם להביא.
ר"ע: בשביל לקבל את מה שאתר אומר שלא מתיישב עם הכתובים. צריך להאמין לך. ואני אומרת לך שלנוכח השקרים הרבים שלך עד היום, אי אפשר להאמין לך.

ר"ע: אוגוסט 2015, לא מצאתי שום התכתבות שלך עם שאול על יואב גולן לפני כן
ישועה: את יכולה לעלות לפני, רואה שיש דיבור לפני ואחרי

"אין כוונה בכלל לקחת אותו"
ישועה: מסביר שאני לא נכנס איתו לוויכוח. אמרתי בסדר.

ר"ע: הבוס שלך ב- 2015 אמר לך
ישועה: למה הוא מתחיל בשיחה "אני מבין שיש כוונה..."
תירוש מנסה לומר משהו
שופטת: תנו לו רגע להגיד מה שיש לו להגיד ואח"כ שאלה הבאה
ר"ע: אתה תענה לשאלה שלי, אשאל שוב. הרול בפניך, אוגוסט 2015 אתה אומר לשאול - אין בכלל כוונה לקחת אותו.
ר"ע: היום אנחנו יודעים שבאוקטובר 2014 אתה אומר לשי מגל - תביא אנשים אחרים. ואין שום שיח מאז. ובאאוקטובר אין שאול. תסביר את המילים:
"אין כוונה בכלל לקחת אותו" 10 חודשים אחרי המייל לשי מגל
ישועה: יואב גולן היה מינוי מצוין, לא ויתרתי עליו, כששאול כותב הוא מתחיל "אני מבין שיש כוונה" כי דברתי איתו על זה, ואז אני נכנע וזהו.

ר"ע: אתה מדבר מזיכרון? למה לא סיפרת בחקירה הראשית, שאלתי על המשפט הזה, למה לא סיפרת שהיה מועמד ב- 2014
ישועה: אני הרי לא יכול לזכור, במיוחד שיש דיון פה ואז הפסקה, ואז קורה גם לי שהחומר לא מונח לפני ואני מתבלבל, נפגשתי עם יואב גולם כמה פעמיםף התרשמתי משכמו ומעלה, בסופו של דבר כשרציתי להביא אותו מי שהתנגד זה שאול וזה מה שאת רואה כאן. למה אני מעלה שוב? למה זה בכלל עולה?
ר"ע: רוצה להחזיר אותך למייל שבו אתה עונה לשי מגל. אתה עונה תוך דקה. זה הזמן שהתייעצת אם שאול?
ישועה: מה זה קשור, באמצע גם אכלתי תפוח

ר"ע: ראינו שאבירם עזב
תאשר לי שעידו אשד התנגד לינון מגל כעורך ראשי
ר"ע מציגה התכתבות
ר"ע: אבירם עזב והסכמת איתי שגם עידו אשד לא חשב שינון צריך להיות עורך ראשי בוואלה.
בקשה של איתן מדמון להוריד ידיעה
ישועה: רואה, אעשה מה שתגיד
מדמון: זה כבר כמעט שעתיים באוויר תעשה טובה תוריד
ר"ע: אתה כותב למדמון שזה טופל
ואז מדמון שואל: למה אתה לא יכול להוריד?
ר"ע: את הכתבה חיפשתי ולא מצאתי
ר"ע: אתה פונה לאודי הירש, אחרי שאתה כותב, לא טובף לא רוצה לראות בכלל, אחרי, תוציא מהראשי בראנ'זה, והוא כותב לך, ינון רוצה לדבר איתך , נתתי את ההנחיה מזמן. ואתה אומר לאודי: מבקש שזה יקרה מיידית. אודי המשנה של ינון
ישועה: כן
ר"ע: ינון לא אהב, נכון?
ישועה: נכון

ישועה: עקומת הלמידה שלו שטוחה, נמאס לי מהחצוף הזה ינון, הזלזול שלו עובר כל גבול, אדיוט ילדותי
זה היה ציטוט מהתכתבות (השורה למעלה)
ישועה: חושב שבמקרה הזה הוא צדק ואני טעיתי. בפעולות מול גלובס באמת עברתי, כל פעם שיש בקשה של איתן, יש עוד כאלה, יש לפניה ואחריה, בקשות ותחנונים מאיתן לפעול למען שאול. כמו סנדוויץ'. קראתי את כל המקומות שבהם אני פעלתי לא נכון, יש סנדוויצי'ים
, אפשר להגיד כל הזמן חברי הטוב איתן וחברי הטוב יוסי, אפשר עוד מעט להגיד לשעבר לגבי רובם, התבקשו והפכו למבצעים של טובות עבור בזק ועבור שאול, עשרות בקשות כאלה,
בהקשר הזה איתצן היה חבר שלי

הביקורת שלי על ינון לא הייתה נכונה, הגן על האתר
ר"ע: יש עוד מקומות שבהם אתה מתבטא באופן כזה כלפי ינון. האם מול אנשים אמרתי על יניון שהוא
אדיוט
תוקע סכינים גם לחברים הכי טובים שלו
קפריזי
התקפי זעם
ילדותי

האם נמצא בהתכתבויות שלך, התבטאויות כאלה על ינון?
ישועה: כן, אבל תמצאי הרבה יותר התבטאויות חיוביות שלי עליו
ישועה: הייתי אמבילוונטי, מאוד הערכתי ואהבתי, לצד הדבר יש אמירות שליליות שלי עליו, אני אומר הוא ידלותי וזה אבל הוא נכס ואני כן רוצה לשמור עליו. יותר התבטאויות שליליות של שאול נגדו מאשר שלי נגדו.

ר"ע: תאשר לי שינון הרגיש את חוסר הכבוד והדבר הזה פגע בו.
-כן
ר"ע: הוא כתב את זה, עכישו מבינים את ההיקף
ישועה: יש הקפים שאת לא מציגה

בר-עם: מתקדמים? לקראת סיום?
ר"ע: לקראת סיום של מה? לא.
בר-עם: מתקדמים לנושאים אחרים?
ר"ע: אמרתי מה נושא החקירה. לא בסוף. אנחנו באמצע.
ר"ע: טרחת אתה גם לפרגן לינון.
ישועה: בסוף גם ניסיתי להחזיר אותו
ר"ע: וכשאתה פוגש את ינון למשל ב- 13.10.15 אתה אומר לו: שמחתי לפגוש אותך, מאחל לך הצלחה (עוד סופרלטיבים).... במקביל באותו זמן אתה כותב לחבר שלך: עוד איש ריקני נכנס לפוליטיקה, נכון?
ישועה: נכון
ר"ע: ואז ינון עוזב, נכנס לפוליטיקה
ומי שנכנס לקבוצה זה אבי אלקלעי
ישועה: כן
ר"ע: אתה מבקש שיסתכלו על כתבה של קדרון על ליאור שליין...
שי מגל כותב שלא אהב אותה ואת הסגנון...
אתה כותב - "יש עורכים באיבן גבירול"
ר"ע: מה זאת אומרת?
ישועה: חשבתי שזה מוגזם, התנהל ויכוח
ר"ע מציגה התכתבויות
כל ההתכתבויות הן התערבויות מבוהקות של בתכני האתר ותכני הכתבות
ישועה: דוגמאות לניהול לגיטימי
ר"ע: מצטטת
שופטת: עברנו על כל הדוגמאות האלה. לישועה, יש שינוי?
ישועה: מה שאמרתי
שופטת: להתקדם. סיימנו עם הנושא הזה
ר"ע: באותה תקופה היה לך שיח עם העורכים בדסק. מה זה הדסק?
ישועה: יש עורכים, יותר מנוסים, פחות
ר"ע: כמות גדולה של אנשים שמתעסקת באתר, ולך יש קשר איתם? או פנית בטלפון?
ישועה: פעמים לא רבות יותר מאשר רבות, לפעמים קשר, לא פעמים רבות
ר"ע מציגה לך מהרול הישן, אבי אלקלעי אומר לך, "אין לי שום תלונה על השיח הישיר שלך עם העובדים, נהפוכו, אני חושב שזה חלק מסוד כוחך הרב בניהול

ר"ע: אבי אלקלעי היה עורך בפועל... הוא הסתייג מהתואר עורך ראשי
ישועה: רצה להיות עורך ראשי...
ר"ע: הוא הסתייג מהתואר כי אתה שימשת כעורך ראשי
ישועה: אבי מילא בפועל ממלא מקום של העורך הראשי
שופטת: הטענה כי אתה...
ישועה: אבי היה העורך הראשי בפועל
ר"ע: זה מה שאתה אומר, אבי אלקלעי היה העורך בפועל. מקריאה לך מכתב תביעה, אבי אלקלעי:
"התובע הוא אורך באתר וואלה בהמשך הפך עורך אחראי והסתייג מהתואר "עורך ראשי" שכן אילן ישועה שימש כ"עורך ראשי" ולא הוא"
אבי ציפה להתמנות... אח"כ הייתה התנגדות בגלל השמאלניות שלו, אבל לא היה לי תפקיד של עורך ראשי
ר"ע: אנחנו רואים ואנחנו נטען את מידת ההתערבות שלך. אנחנו רואים שאבי אלקלעי כותב בכתב תביעה שהגיש. אנחנו רואים שאתה אומר מול מה שכותב אללקעי, למה שיכתוב דבר כזה, כשרואים את כל העובדות?
ר"ע: לא הייתי עורך ראשי באף שלב.

הפסקת צהרים
חזרה לדיון.
שופטת: בעניין ההדלפות, מניחה שהמאשימה תבדוק את הנושא בכלים שיש לה.
עו"ד מיכל רוזן-עוזר פרקליטת איריס אלוביץ': מר ישועה, בעדות הראשית שלך וגם בחקירת הנגדית הצגת מן רוביקון, קו חד, שעבר בדצמבר 2016, מינואר 2017, שמשלב זה, כך העדת, פסקו ההתערבויות שלך באתר. נכון?
ישועה: כן.
ר"ע: רוצה להפנות אותך לחומרים מ- 2017
ר"ע: ארבע לפנות בוקר אתה שולח בקבוצה המורחבת כתבה מוואלה על נאום נתניהו, נכתב במשנה דוד ביטן היה הראשון לזהות.
אבירם שולח צילום של הכתב הבלי המשפט על ביטן
הוא אומר לך לא רפרשת
אתה אומר
שינו אחרי שהתקשרתי לדסק
אוגוסט 2017
ר"ע: אני מבינה שהתקשרת ישירות לדסק בלי לעדכן את אבירם, אמרת להם לשנות את הכותרת
(מעירה לשופטים, יש הרבה מוצגים מ- 2017 לא מתכוונת לחקור על כולם)
ישועה: מנסה להבין מה יש כאן, אולי העברית לא נכונה
ר"ע: יכול להיות שזה מה שחשבת בזמן אמת, שואלת על הפרוצדורה, מה שאני מבינה, שאתה התקשרת לדסק, אמרת להם לשנות כותרת, לא עברת דרך אבירם, הוא לא ידע על הפנייה
ישועה: יכול להיות, אם מצאתי טייפו או שגיאה, אולי התקשרתי
ר"ע: לא התקשרת אליו בארבע בבוקר
ישועה: יכול להיות ששלחתי לו כי כששלחתי לו את הלינק ואז יכול להיות שהמתנתי והוא לא ענה ואז התקשרתי לדסק
התכתבות 7 במרץ 2017
ר"ע: שי בזק לשעבר ממשרד רה"מ פונה אליך, אומר לך שהוא מתקשר, זוכר באיזה עניין?
ישועה: לא
ר"ע: אתה פונה בהמשך לעידו, מי זה?
ישועה: סנמכ"ל התוכן, היה אחראי בהמשך גם על המוצר וגם על התוכן
ר"ע: העורך הראשי הוא אבירם, עידו אשד הוא סמנכ"ל
ישועה: בכיר
ר"ע: לא קשור לעריכה
ישועה: לא
ר"ע: לא הצלחנו לאתר את הכתבה, זוכר את כתבה?
ישועה: לא
ר"ע: הוא מזכיר לך, הזכרתי לבחור שמטפל בכך, שי בזק כותב לך תודה רבה חג שמח, ואתה אומר בכיף. רואים שזה משהו שקשור לקונסול בבוסטון ומכתב שמעורר סערה במשרד החוץ. מזכיר לך?
ישועה: לא
ר"ע: למה בעניין שפונים אליך לגבי כתבה אתה פונה לעידו אשד ולא לאבירם?
ישועה: זה מוזר, אולי היה משהו טכני, זה לא סביר, זה שאני מפנה מראה שאולי הייתה בעיה אחרת
ר"ע: בתוך ההתכבויות שחסכנו חקירה עליהן, עשרות, יש הרבה התערבויות שלך באתר לשיטתנו בתוכן, בתוך 2017 מוצגים רבים הוגשו לביהמ"ש
ישועה: לשיטתכם
ר"ע: כל ההתנהלות הזו שאתה נתת לה פרשנות מסוג אחד ואנו חולקים, תאשר שזה נמשך גם ב- 2017
ישועה: ברור, היא הייתה גם לפני כן
ר"ע: פונה אליך אדריכל בשם פיבקו, מרץ 2017, הוא מבקש ממך להעלות כתבה על אירוע מדהים שקרה במלון... הוא מעביר לך תיקונים, ואז מי שעונה לך זו מיכל. היא מעבירה לך בפרטי, לא בקבוצה של העורכים, למה ביקשת ממיכל, למה מתפתחת בפרטי ולא עם אבירם?
ישועה: לא מיודע, שניהם די עבדו כגוף אחד
ר"ע: מיכל מעבירה לך כתבה, ואתה מכניס תיקונים שהוא מעיר. ואז רואים בחומר הישן, אתה כותב לאבירם, תודה שטיפלת בבקשתי לגבי ההשקה של קלאב הוטל, ואז אתה ממשיך, "זה בלתי נסבל שאתה מזלזל באופן אוטומטי בכל זה דבר שאני מבקש זה פשוט לא יאומן"
- היו מקרים שאבירם זלזל בבקשות שלך באופן אוטומטי?
ישועה: מדובר בזה שאני מנסה להביא מפרסם גדול שלא היה

ר"ע: אתה כותב שהוא מזלזל באופן אוטומטי בכל דבר שהוא מבקש? - כתבת משהו שהוא לא נכון?
ישועה: אני בטוח שאני מפסיד תקציב גדול, כועס... לא באופן אוטומטי אחרת לא היה נשאר
ר"ע מציגה התכתבות של ישועה לאבירם
ר"ע: למה אתה מרגיש צורך לבקש מאבירם שהכתבה תהיה מאוזנת?
ישועה: לא יודע
ר"ע: יש לך ביקורת קשה על אבירם, האם זו הייתה מערכת היחסים או שנתקלים בכתוב שהיום אתה מסתייג ממנו
ישועה: מערכת היחסים הייתה טובה מאוד מרגע שחזר, מכיר אותי, אני לפעמים בוס תובעני, לפעמים מעלה את הטורים, הוא לא מתרגש, וזה מה שאפיין,
ר"ע:למה שמנכ"ל יעסוק בזה שכתבה מאוזנת או לא מאוזנת
ישועה: לא צריך אז הוא ענה ומה שהוא ענה וזה לא המשיך

מאי 2017
ר"ע: אתה כותב לעידו אשד, שב עם אבירם שיהיו רגועים ומאוזנים, כותב לך אשד, ישבתי עם אבירם...
ישועה: זה מה שאמרתי בעבר, בגדול האתר עבר להתנהלות תחת אבירם... הייתי בסכנת הדחה
היה (פרויקט כלשהו)
ביקשתי שיהיו חופשיים ולא פרואקטיביים
ר"ע: התגובה שלך הייתה לפנות לאבירם שיהיה יותר מאוזן. לא סיפרת שהתגובה שלך למה שאתה חשבת ששאול רוצה כך או אחרת, התגובה הייתה לפנות לאבירם ומיכל ולדרוש שיהיו יותר מאוזנים
ישועה: הם הפכו להיות חופשיים לגמרי. היה כעס גדול עלי, מצד אירס ושאול, נוצר נתק, הייתה ישיבת הנהלה עם עידו ושבה המנכ"לים של בזק אמרו שלא רוצים לעזור לוואלה, מתחבר למה שאמרתי

ר"ע דברים שאתה אומר לעידו
"דבר איתו בוטה הוא מבין את השפה"
אתה אומר: תתאפסו על עצמכם ותהיו יותר מאוזנים
ישועה: ברור למה כוונה

ר"ע: אתה כותב לעידו אשד - "אבירם עושה דווקא, יביא להרס מיזם ה DMP והרס החברה כמו ילד קטן
יש אצלנו הכי הרבה חופש עיתונאי יותר מכך גוף אחר, אז הוא מרצה לי על מדרון חלקלק ממש ירק לי בפרצוף, לא אסלח לו"
ר"ע: אתה אומר שאתה לא מקבל את העמדה של אבירם
ישועה: נכון, בפועל קיבלתי את העמדה. לא ביקשתי מאבירם להטות סיקור, ביקשתי למתן, לא להוביל כל דבר, עד שאני מצליח להעביר את ה DMP

ר"ע: כלומר בתקופה שאתה מרגיש שאתה צריך את זה... חופשי לדרוש מאבירם
ר"ע: אתה כותב - הייתה טעות גדולה להביא אותו הוא ילדותי מאוד וחושב שיודע הכל, כעורך הוא חלש מדי - התכוונת?

ישועה: יכול להיות באותו רגע כן. עובדה שלא שלחתי אותו, אמרתי לעידו, עבדנו 11 שנים יחד
ר"ע: לכתוב על מישהו שכעורך הוא חלש לא קשור ל DMP, או שלא התכוונת
ישועה: ביטא את הכעס שלי

ר"ע: הוא צריך ללכת, גורם נזק עצום, בסגנון הצדקני שלו החברה תסגר בעוד שנתיים
ישועה: כן, בשביל זה הבאתי אותו, זה הפורטה שלו, אחרי זה נפגשתי עם זה במצאיות, אח"כ הבנתי שהוא צדק ולא אני. בקטעים האלה אי אפשר חלקי. כי אתה עושה דבר חלק ואז מדרון חלקלק. כשהבאתי את אבירם, ידעתי שהוא יעמוד מולי, הבאתי כדי שהוא יחשק אותי
ר"ע: הפורטה, בזמן אמת נחווה בעיניך כחולשה
ישועה: התוצאה הסופית שלא שלחתי אותו
נושא חדש: ערן טיפנבורן

ר"ע: העדת שנפגשת איתו כך וכך פעמים...
אנחנו רואים עכשיו שנפגשת איתו ב- 2014

"בהחלט נפגש היום או מחר"

ישועה: אוקיי
ר"ע: אתה נזכר?
ישועה:אני רואה אני נזכר
ר"ע: זכרון סלקטיבי... מדוע אתה מתכתב עם הטלפון של אשתו
ישועה: כנראה כי באותו זמן הוא בויינט.. צריך לשאול אותו, מניח שרצה יותר דיסקרטי
ישועה: את מתייחסת למה שהטחת בי אז, "סוכן רדום" שלי בידיעות, קשקוש מוחלט, הוא יוזם את הקשר, כנראה לא היה לו נוח, שהוא פנה למנכ"ל וואלה האויב של ידיעות
ר"ע : באותה תקופה אשד כותב לך שורטהיים עובד על ידיעה שטיפנבורן הולך לעזוב את וויינט.
תאשר לי שסביב פגשת את טיפ' ומי שרצה ועודד לביא אותו זה שי מגל

ישועה: מאשר
ר"ע: והסיבה כי הוא מאוד מוכשר
ישועה מאשר
מייל: העיט יושב מחר עם נ'
ישועה: אולי חשבנו שהוא דורסני.
-נ '?
ישועה: יכול להיות שנוני

מיילים ישועה - שי מגל
"הוא ממש רוצה לגמור את זה. בטוב.
ר"ע: שי מגל ממש חשב שטיפ' חיוני להצלחה של וואלה. חשב שאם לא תביאו אותי לעולמים תשארו כסקנדבסט לוויינט. ואתה אמרת שאתם לא יכולים להיות עמורבים בשום צורה ודרך לעזיבה של נוני.
ישועה: נכון גם דיברתי עם שאול, לא חשש שלי. המתח בין שאול לנוני, שאול היה בעד, תמיד חשב להביא עורך מבית מדרשו של הגדול, אבל אמר לי שהוא יכול לעשות אך ורק עם אור ירוק של נוני
ר"ע: וזו הסיבה שלא אמרתם.
גם לקחת חצי צעד אחורה ממה שכתבת במייל
במייל אמרת אתה יכול להגיד שאקח אותו
אח"כ לקחת חצי צעד
ישועה: הוא רצה שנתרחק (שאול)
ר"ע מציגה עוד התכתבויות

ישועה: כל האישיו להביא אותו כעורך ראשי לוואלה.

ר"ע: עכשיו יש עוד פגישה, נכון?
ישועה: כן
ר"ע: עד עכשיו 6
ר"ע: אתה תמיד מתכתב איתו דרך הטלפון של אשתו ולא עם אשתו, נכון?
ישועה: נכון
התכתבות: "הכי נכון להעזר בגרמנים, דווקא בצד המסחרי שלהם.ח=ידוע לכולם שיש לי נמהלכים טובים בגמרניה, זה "יראה אותנטי""
ישועה: יכול להיות שהעלה רעיון מסחרי שבא לחזק את הרצון שלי לקחת, להביא ערך נוסף, ואז אמר אולי שיעשה עם גרמנים, אולי היה לו איזה רעיון
ר"ע: איך זה קשור?
רואים שיש לך זכרון מצוין, ועברת על התכתבות, מתקשה להאמין שאתה לא זוכר מה הי פה, ספר על מדובר

ישועה: לא עברתי על זה בכלל, ולא עברתי על הרבה פעמיםף אם הייתי זוכר הייתי אומר. אומר לך הגיוני, רצה להתקבל לעבודה...

ר"ע: מה זה יראה אותנטי?
ישועה: לא יודע
התכתבות נוספת
ישועה לשאול
"בוקר טוב כלכליסט יצאו מנוולים, הוא מקנא בך הגדול?"

ידיעה:
הטלפון של טיפנבורן מעביר לך לינק צילום כותרת
"סוכריה מנתניהו שאול אלוביץ יקבל..."
כותב לך מהטלפון של שאתשו: זה הכי נורא שיכול להתפרסם וזה כבר פורסם, ערן".
הוא כותב לך שזה לא מקרי שזה פורסם בכלכליסט באופן הכי גרוע עבור שאול
ישועה: נכון
ר"ע: מכוון
ישועה: נכון
ר"ע: מי?
ישועה: נוני

אתה כותב לשאול
זה לא מקרי בדקתי וקיבלתי מידע מבפנים
מקנא בך (נוני)
ר"ע: ערן טיפ' מספר לך שיש החלטה מערכתית ללכת על הראש של שאול

ישועה: לא יודע מה האמינות של מה שמספר ערן. הוא רוצה להתקבל עלבודה כעורך ראשי. הזכרת מסחרי, אולי עוד נדוניה. דבר שלישי מראה כמה לויאלי לנו. הוא מבין שאעביר לשאול. האם זה מדויק לא יודע.
ר"ע: חוסר לויאליות שלו כלפי המערכת
ישועה: אם הוא נמצא שם
ר"ע: וכאשר אמרת שלטיפ' יש בעיית אמינות אתה אומר כי אתה יודע באופן אישי
ישועה: לא זוכר אם זו הייתה הנקודה העיקרית שהטריד. שוחחנו על האם יכול לעזוב בשקט, אמר לי שלא פוחד מנוני, כי יש לו כספת עליו ולנוני יש כספת, יש כספת
....
השופט בר-עם: מה הוא עושה היום?
ישועה: היום הוא עורך וואלה
ר"ע: כשדברנו על טינפבורן, הוא באותו זמן עורך ראשי ל וויינט
אומר לך טיפנבורן, שהוא מקבל הוראות ישירות מנוני. שקיבלו הורא הללכת על הראש לש שאול
ישועה: אני אומר שלא יודע אם באותה תקופה, אולי הוא בחוץ
ר"ע: מה שהוא מספר, שנוני נותן הוראות ישירות ללכת על הראש של שאול. פעם שנייה, לא מקרי שיוצאת כותרת שהולכת בפעם השנייה... זו הוראה מנוני... (לכן אתה יודע מהעורך הראשי לא מהברנז'ה)
התנגדות תירוש
ישועה יוצא ובדרך אומר לר"ע: שאלתך כל כך מופרכת שלא צריך לחשוב

תירוש: חברתי עושה קישור
ר"ע: העד בעדותו הראשית אמר שכל הדיבורים שלו על וויינט וידיעות הם לא דברים שהוא יודע מידיעה אישית, אלא דברים שהוא קרא. עכשיו רואים שידע מידיעה אישית.
שחם: זה ששמע מטיפנבורן לא אמר ידיעה אישית
ר"ע: אבל המקור זה העורך הראשיף בוודאי לא קריאה בברנז'ה, הדבר הזה הוא שקר בוטה. המקור הוא העורך הראשי, שהוא מקבל הוראות, שומע

שופטת לתירוש: גברתי התנגדה
תירוש: קישור לא לעניין
שחם: קישור לעניין
תירוש: אל התנהלות ווינט באופן כללי
שחם: יש קשר
שופטת: התנגדות נדחית
ישועה: אכן, הידיעה שלי על הצורה שבה מוזס פועל היא באה מהברנז'ה, זה דבר ידוע, התפרסם הרבה, משם זה בא. אני לא יכול לזכור את כל הפגישות, כמה שישמע לך מוזר שהאנקדוטה לא משהו שזכרתי, וגם אם אני נזכר ואת שואלת, אמרתי מתוך הידיעה שלי...
ישועה: ההשפעה הכללית של נוני ידועה מתוך מאות כתבות שנוני שולט על פוליטקאים, זה העיקר, לכן אמרתי מה שאמרתי, אחד לא סותר את השני, לא הוא (טיפנבורן) היה הדבר העיקרי בבסיס הידיעה שלי
הפסקה קצרה.
מישהו כאן עוקב וקורא מה שאני כותבת?
חזרנו.

ר"ע מגישה לשופטים חומר
ר"ע: מציג לך עכשיו שורה מצומצמת של התכתבויות שלך עם איתן מדמון. לא נציג הכל. חלק קטן. תסתכל ואז תענה לשאלות. לא אשאל על ההתכתבויות. הן דוגמאות מבחינתי.
ישועה מעיין בחומר.
ר"ע: תאשר לי שאלה דוגמאות, השיח שלך רחב יותר ממה שהבאתי בדוגמאות
ישועה: מאשר
ר"ע: איתן מדמון מנכ"ל גלובס אתה מתייעץ איתו די הרבה, אתה סומך עליו
-כן
-הוא סומך עליך
-כן
-אתה משתף אותו
-כן
-קרוב אליך
-כן
-יש לכם אינטרסים בשיתופי פעולה, אינטרסים אחד בשני?
-ברמת החברות ( companies )
התכתבות
מדמוני מעביר לך הצעה לשת"פ של נענע10
ר"ע: הם מתחרים?
- כן
-הוא קיבל הצעה לעשות איזה שת"פ עם נענע10 ומעביר לך אתההצעה הזו שמגיעה מהמתחרה שלך
-כן
-ואז אומר תראה מה
ר"ע מקריאה: ...קיבלתי מהם. קודם כל הוא אומר תראה את התכניות. ושנית למה שלא תקדם אותי גם בברנז'ה.

- בסוף הוא אומר, "תמחק את המיילללללללל". למה?
- אולי כי הצעה של מתחרה
ר"ע: אתה כותב לו: כל מה שתרצה עד חצי המלכות
ישועה: כן
ר"ע: החבר שלך יועץ שלך אתה תיתן לו עד חצי המלכות
ישועה: לא קשור לחבר, קשור לאינטרסים המשותפים של וואל הוגלובס, ולמעגל הרחב לאינטרסים של שאול
מדמון: "חבר יקר וטוב, נעשה רק מה שטוב לשנינו ושנהנה מזה
רק תמחק....:
ישועה: טוב לוואלה וגלובס
ר"ע: טוב לך
ישועה: אין פה משהו אישי בשביל או בשבילו. שת"פ של החברות.
ר"ע מקריאה:
ישועה: "אמרתי לדודו לשבת עם גדעון ודורון ולעשות קידומי הפצצה שתמחקו את כולם"
ר"ע: אמרת באמת?
ישועה: כן.הקרב על ריינטינג. אני מחזק.
ר"ע מציגה עוד התכתבות
דפנה אלוני - דוברת
"באנרים באוויר. מטפלת בכתבה הפרסומית"

ר"ע: אתה מעביר
"ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו..."

-מי זה האיש?
-איתן מדמון
-מי המלך
-אני
ר"ע: זה משקף את תפיסת העולם
ישועה: שת"פ. מלך - מטפורה
התכתבות

ר"ע: גיא ס-עד, אתה מאשים בדברים חמורים ביותר... במקביל לשיח נחמד עם איתן מדמון
ישועה: בצורה מוקצנת, בקטע שאני כועס עליו, גיא סעד חבר קרוב, להגיד שנאי התכוונתי לעל תו ולכל מילה
עו"ד מיכל רוזן עוזר מודיעה כי סיימה את חקירתה הנגדית של אילן ישועה.

הפרקליטות ביקשה כמה דקות להתייעצות אם להתחיל מיד את החקירה החוזרת.
(לא היה צפוי שהחקירה הנגדית תסתיים לפני סוף היום)
חזרנו:
פרקליטות: אנחנו לא ערוכים טכנית כעת לחקור. נעדכן את העד שאמור היה להגיע בשלישי שיגיע במחצית השנייה של יום שני.
שופטת מאשר.
עו"ד חן: יש לנו עדיין טענות לגבי החומר החדש. שומרים לעצמנו להמשך.
עו"ד בן צור: עלתה טענה של התביעה שפניות למנכ"ל לא נשמע דבר כזה - זה חריגות. הראנו שיח בין מנכ"לים
שופטת: מנסה להבין את המסגרת
בן צור: שמירת זכויות
שופטת: הזכויות שמורות
בן צור: ...
שופטת: הייתה שאלה למסגרת החקירה, לא סיכומים
שופטת: עוד מישהו רוצה לומר משהו?
צחוק באולם
שופטת: שיהיה חודש טוב לכולם.

הסתיים הדיון להיום והסתיימה החקירה הנגדית של אילן ישועה.
ביום שני חקירה חוזרת של הפרקליטות כחצי יום.
בחצי יום השני ככל הנראה יעלה העד השני(!), אבירם אלעד.

עד כאן מביהמ"ש, מבזק מסכם בהמשך, תודה לקוראים.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

5 Oct
משפט נתניהו: שרשור על ישועה ושקרים
1/כשהשופט בר-עם שואל היום את ישועה: "מתי אפשר לדעת שמה שאדוני אומר, כותב, זה נכון או לא נכון? אדוני יכול לתת סימנים?" - בניגוד לדברי השופרות, אין לפרש זאת כהכרזה על חוסר מהימנות העד. ישועה עצמו העיד ששיקר במסגרת הניסיון להסתיר את מה שקרה בוואלה
2/ השופט לא נזף בישועה ולא תקף אותו. הוא העלה שאלה.
כדי לנסות להבין אותה, צריך להתבונן, מתי עלתה השאלה?
לאחר שנדון פתק שכתב לעצמו ישועה כהכנה לפגישה עם עמוס שוקן, לאחר פרסום התחקיר של גידי וייץ. ישועה הכין לעצמו נקודות למפגש, והעיד שבפתק יש דברים נכונים לצד דברים לא נכונים.
3/ ישועה עונה לעו"ד חן: "זו פגישה שאני הולך לשרת את שאול, דברים שנאמרו לי. אני לוקח את הנרטיבים הנוחים, מה שסיפרנו, את הכי הגיוני. האם זו תשובה כנה ומלאה שמתארת את המצב? לא, כמו שתגובתנו לגידי שהכחישה ושילבה בתוך זה דברים...".
Read 6 tweets
5 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. היום ה 31 לעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. גם היום יחקרו פרקליטי הזוג אלוביץ' את ישועה על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
אילן ישועה הגיע
עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ': לפי מידע שנמסר לנו בעקבות החקירה אתמול, הגברת עד האלוף, שאתה קראת לה, הבחורה שמכינה הצגות, היא אנליסטית שכפופה למנכ"ל, נכון?
Read 132 tweets
4 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, היום ה- 30 לעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. היום חקירה נגדית נוספת של פרקליטי אלוביץ' על החומרים החדשים. והשאלה הגדולה כתמיד, כמה סבלניים או לא יהיו היום השופטים לטקטיקות מריחות הזמן של ההגנה?
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
מתחיל עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ': נגיש קלסר שמרכז מיילים. עו"ד בן צור הגיש קלסרים עם התכתבויות שלא חקרנו עליהם ולא נחקור עליהם. זה בהכנה, נגיש במהלך השבוע (הוגש גם קלסר הבוקר).
חן: עו"ד בן צור הציג לך מייל 27.3.14 מייל מאיילת אזולאי העוזרת של ח"כ פואד. המייל לא כלל את התגובה של מר אלוביץ'. רוצה להגיש את התגובה:
Read 221 tweets
8 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. משפט נתניהו והמו"לים, עדות אילן ישועה מנכ"ל וואלה לשעבר, היום ה-22.
החל מ-10:00 תתחדש החקירה הנגדית.
כרגע דיון על העברת חומרי חקירה נוספים מהטלפון של ישועה להגנה.
דיווחים שוטפים יובאו כאן בהמשך, #שרשור
הדיון כעת עוסק בחומרים הנוספים שהתגלו במקרה ע"י ההגנה מתוך הטלפון של ישועה, שבהם יש התכתבויות של ישועה עם פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואנשי עסקים. מכיוון שכל החומר על הטלפון של ישועה כולל גם התכתבויות פרטיות וגם כאלה שחוסות תחת יחסי עו"ד-לקוח, יש צורך לסנן את החומר. >>
התביעה הציעה שהחומר יסונן באמצעות מילות חיפוש. ההגנה מציעה כמה חלופות, אחת מהן מדברת על כך שהתביעה (ולא המשטרה) תעבור על החומר שורה שורה, ללא שימוש במילות חיפוש כי חומר רלוונטי יכול לא להתגלות כך. >>
Read 107 tweets
7 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו והמו"לים, היום ה 21 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, היום ה- 14 לחקירה הנגדית.
עקב ביטול תקנות הקורונה, כל העיתונאים בתוך אולם בית המשפט ללא אולם צפייה נפרד.
כאן יחל #שרשור דיווחים שוטפים ImageImageImageImage
משפט נתניהו והמו"לים ImageImageImage
עו"ד בן צור לישועה:
לגבי בחירות 2015
רביב דרוקר הצהיר על עצמו עוד לפני בחירות 2015 שהוא שואף להחליף את ראש הממשלה
ישועה: לא ידעתי שהצהיר, לא מפתיע אותי
בן צור: אמר ביוני 2015
(מקרינים סרטון)
עו"ד תירוש, פרקליטות: מה הרלוונטיות?
בן צור: נראה איך זה קשור לכתב האישום
Read 154 tweets
17 May
The Chain of Events Led by Netanyahu to Set Fire to Israel, to Cling to Power.
#Thread
The chain of events in Israel in the past few weeks, leads to the Inescapable conclusion that Netanyahu instigated the fire in Israel, in order to hold on to power, to escape his trial.
1/31
Israel has been on fire since May 10th, as a result of what seems to be a deliberate plan. It appears the escalation was orchestrated by Netanyahu, and executed by the Kahanist MK (Parliament member) Ben Gvir (extreme right-wing party), through incitement on social media...
2/31
...and carried out by Israeli police, controlled by Netanyahu's loyalist minister Ohana, to provoke confrontation between Jews and Arabs and to provoke Hamas.
All of the above, just days before Netanyahu was about to lose his seat of power, after 12 years as Prime Minister.
3/31
Read 32 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(