1/התוכניות הדיקטטוריות המחרידות של אמסלם&נתניהו הן דיבורים באוויר, בזמן שאיום על הדמוקרטיה נמצא דווקא כאן ועכשיו בידי הקואליציה.
ועדת חוקה תדון מחר בהארכת חוק הסמכויות הנשען על הגדרת מצב חירום עמומה ללא מדדים, המקנה לממשלה סמכויות-על עד סוף 2022(!) המהווה מדרון לאבדן חירויות הפרט
2/ עיון בחוק הסמכויות שמקדם משרד הבריאות, מדליק נורות אדומות שמא השלטון מפעיל כלים לצמצום או השעיית הדמוקרטיה ללא חרדת הקודש הנדרשת, שמא השלטון התרגל להחזיק בידו כוח, שמא השלטון שוקל את שיקולי בריאות הציבור החשובים והקריטיים, ללא שקילה לעומק של שיקולי הדמוקרטיה החשובים לא פחות
3/ כשנתניהו העביר את חוק הסמכויות נלחמנו בחוק כי נתניהו ניצל את משבר הקורונה ליצירת דיקטטורה לצרכי הימלטות ממשפט. כעת למרבה השמחה יש ממשלה ששיקוליה עניינים, ועדיין שלטון שמקבל כוח – מתאהב בו. וגם אם נחשוב שברגעים מסוימים זה היה מוצדק, צריך כעת לנהל את הדיון אם גם עכשיו זה מוצדק.
4/חוק הסמכויות הוא השעיית הדמוקרטיה, ולהצדקתו נדרש מצב קיצון והיעדר חלופות אחרות. האם זה המצב כעת? האם מדינה עם שיעורי התחסנות גבוהים ומערכת בריאות שמתפקדת היטב נמצאת במצב חירום שמצדיק צמצום חירויות עד סוף 2022? שנה שלמה??
האם מדיניות של 'חיים לצד הקורונה' משמעותה מצב חירום לעד?
5/ איך ניתן לקבל שיוכרז מצב חירום ללא פרמטרים מדידים מדויקים ושקופים? מהו מספר החולים קשה, מספר המורדמים, תפוסת מיטות בבתי החולים וכו', המצדיקים הכרזת מצב חירום?
ומהם הפרמטרים שמוציאים אותנו ממצב החירום?
כיצד מכריזים על מצב חירום לתקופה קצובה בזמן, ללא תואם למציאות עצמה?
6/מדוע לא מתנהל דיון ציבורי בהצעה לחייב בדיקת קורונה, כאשר אי ביצוע יהווה עבירה פלילית? או ברעיון שקטין מעל 14 לא יהיה חייב את הסכמת הוריו כדי להיכנס למעקב דיגיטלי של המדינה? או על ההצעה לסגור עסקים בצו מינהלי אם לא יבדקו את הבאים בשעריהם? המדרון החלקלק לאבדן חירויות הפרט כבר כאן
7/ 16,719 איש התנגדו לתזכיר החוק. השיח המקוטב בנושאי הקורונה הבריח רבים משוחרי הדמוקרטיה לשתיקה. אבל אי אפשר להשאיר את הדאגה לדמוקרטיה רק לאלה שחשים נפגעים ישירות ממדיניות הממשלה. האיום הוא על כולנו. מחר ב-12:00 דיון קריטי בוועדת החוקה, ומחוץ לכנסת אזרחים יפגינו בשם הדאגה הזו.
8/ שומה על חברי הקואליציה להגביה מבט מעל האוטומט. את חוק הסמכויות קיבלתם בירושה מפוקפקת. מצופה ממשלת השינוי שבאותה דאגה שבה מתקבלות החלטות לטובת בריאות הציבור, כך יהיה בנושאי דמוקרטיה. לכל צמצום דמוקרטיה שנראה אולי הכרחי, יש לגשת בחרדת קודש ולשאול שוב ושוב, האם יש באמת הצדקה?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

23 Nov
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום השני לעדות עד המדינה ניר חפץ. נתניהו קיבל פטור מלהיות נוכח והוא לא יהיה בדיון. חפץ הגיע מוקדם לאולם. היום תימשך החקירה הראשית.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים Image
ניר חפץ הגיע מוקדם לבית המשפט Image
עדכון מנהלה קצר: באמצע הדרך לירושלים קלטתי ששכחתי את משקפי הקריאה שלי. להסתובב חזרה לא היה אופציה, אחרת הייתי מאחרת. אז האתגר להעביר לכם דיווחים שוטפים יהיה גדול מתמיד (והוא גדול ממילא בשגרה), אבל אעשה כמיטב יכולתי, וכמיטב יכולת אצבעותיי המקלידות, אזניי הקשובות ועיניי המשתדלות.
Read 5 tweets
22 Nov
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום צפויה להתחיל עדותו של עד המדינה ניר חפץ. נתניהו צפוי להיות נוכח בדיון לאורך היום. 13 מעלות כרגע בחוץ.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים Image
צוות התביעה בראשות המשנה לפרקליט המדינה ליאת בן ארי Image
עו"ד עמית חדד סנגורו של ח"כ והנאשם מס' 1 בנימין נתניהו Image
Read 239 tweets
8 Nov
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי, משפט נתניהו, תיק 4,000, היום 2 עדויות קצרות בנושאי רגולציה, מתיחלים עם הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר דרור שטרום, כאן יובא שרשור דיווחים שוטפים.
שכחתי שהדיון היום באופן יוצא דופן התחיל בשעה 08:30, אז פספסתי את 20 הדקות הראשונות. אביא השלמה בהמשך. מצטרפת להקלדה של מה שנאמר כעת בביהמ"ש.
שטרום - ייצג את יורוקום בפניות לרשות התחרות
שטרום: נוצר פער... פניתי לרשות ביקשתי שכל המועדים יישרו קו.
פרקליטות: מה קורה כשיורוקום לא מצליחה למצוא קונה?
שטרום: קובעים שהנאמן רשאי למכור בכל מחיר אפשרי
Read 97 tweets
6 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, היום ה-32 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. היום החקירה הנגדית שתנהל פרקליטתה של איריס אלוביץ', עו"ד מיכל רוזן עוזר (בתמונה), על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן יחל שרשור דיווחים שוטפים
עו"ד בן צור: לגבי חקירת אלקלעי (השלמת חקירה) - החקירה לא הוקלטה. בתום כמה שעות שחלפו מאז שקיבלנו את השלמת החקירה, בכלי תקשורת בערב פורסם חלק מהשלמת החקירה. החלק נוגע לאינטראקציה שהייתה בינו לבין ישועה שנמצא בעדות שלו. לכן משעה שיש פרסום על חלק מתוכן החקירה שנוגע לאינטראקציה
ברעם: מתי?
בן צור: בזמנים הרלוונטיים
ישועה: לא ראיתי טלוויזיה
בן צור: הבעיה שאם יש הדלפה של תכני חקירה שנוגעים לישועה
עו"ד חן: זה לא רק הדלפת תכני עדות שנוגעת לאלקלעי, זו הדלפה שבה צוין הקשר למה שהעיד עליו אתמול ישועה
Read 189 tweets
5 Oct
משפט נתניהו: שרשור על ישועה ושקרים
1/כשהשופט בר-עם שואל היום את ישועה: "מתי אפשר לדעת שמה שאדוני אומר, כותב, זה נכון או לא נכון? אדוני יכול לתת סימנים?" - בניגוד לדברי השופרות, אין לפרש זאת כהכרזה על חוסר מהימנות העד. ישועה עצמו העיד ששיקר במסגרת הניסיון להסתיר את מה שקרה בוואלה
2/ השופט לא נזף בישועה ולא תקף אותו. הוא העלה שאלה.
כדי לנסות להבין אותה, צריך להתבונן, מתי עלתה השאלה?
לאחר שנדון פתק שכתב לעצמו ישועה כהכנה לפגישה עם עמוס שוקן, לאחר פרסום התחקיר של גידי וייץ. ישועה הכין לעצמו נקודות למפגש, והעיד שבפתק יש דברים נכונים לצד דברים לא נכונים.
3/ ישועה עונה לעו"ד חן: "זו פגישה שאני הולך לשרת את שאול, דברים שנאמרו לי. אני לוקח את הנרטיבים הנוחים, מה שסיפרנו, את הכי הגיוני. האם זו תשובה כנה ומלאה שמתארת את המצב? לא, כמו שתגובתנו לגידי שהכחישה ושילבה בתוך זה דברים...".
Read 6 tweets
5 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. היום ה 31 לעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. גם היום יחקרו פרקליטי הזוג אלוביץ' את ישועה על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
אילן ישועה הגיע
עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ': לפי מידע שנמסר לנו בעקבות החקירה אתמול, הגברת עד האלוף, שאתה קראת לה, הבחורה שמכינה הצגות, היא אנליסטית שכפופה למנכ"ל, נכון?
Read 132 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(