Uit nieuwe Britse en Duitse onderzoeken blijkt dat er meer sterfte is onder gevaccineerden in de leeftijdscategorie 10-59 jaar dan onder ongevaccineerden. Komt dat door het vaccin? Nee! 1/n
Hier hoef je geen statistische ninja voor te zijn, maar met simpele logica, wat informatie en basisschoolrekenen kom je al heel ver. Bekijk in de afbeelding hiervoor de twee grafieken. 2/n
De bovenste is het Britse onderzoek en zie hoe de volledig gevaccineerden een grotere kans hebben om te sterven dan de ongevaccineerden. Dat is verhoogd vanaf 2021 en blijft consistent hoger dan de ongevaccineerden. 3/n
Het probleem zit hem in de 10-59 jaar. Dat is niet één leeftijdscategorie, maar een combi van heel veel verschillenden. Laten we het voor het gemak eens opdelen in twee groepen, nl 10-34 en 35-59 jaar. 4/n
Zie de onderste grafiek met absolute sterfte in Nederland. Die cijfers komen uit 2019, dus toen we niet vaccineerden. Zie dat de kans dat je komt te overlijden boven de 34 jaar 11 x groter is dan wanneer je jonger bent. Ouder is sneller dood. Capiche? 5/n
Men is begonnen met ouderen eerst te vaccineren, waarna men afdaalde naar jongeren. In juni was leeftijdscategorie 50-59 jaar nagenoeg volledig gevaccineerd en de sterftekans was in juni dan ook het hoogst. Later neemt die kans af, want de gemiddelde leeftijd begint te dalen. 6/n
Aangezien de jongeren de laagste vaccinatiegraad hebben, is de groep ongevaccineerd gemiddeld jonger en hebben de minste sterftekans. Het is dus niet ingewikkeld, maar iemand moet je er op wijzen. 7/n
Methodologisch gezien is dit een stratificatieprobleem. De groepen die je tegen elkaar afzet, blijken niet vergelijkbaar. Dit is het probleem als je achteraf (retrospectief) wilt matchen. Veel issues en in dit geval gaat het om lagere vaccinatiegraad bij jongeren. 8/n
Je kunt beter vooraf (prospectief) matchen en dan doe je dat met een dobbelsteen (gerandomiseerd). Als de groepen groot genoeg zijn, krijg je vanzelf een gebalanceerde verdeling tussen de groepen. Je moet dus echt oppassen met conclusies verbinden aan retrospectieve analyses. 9/n
Het raadsel is opgelost. De groep ongevaccineerden is gemiddeld jonger en heeft dus vanwege leeftijd een lagere kans om te sterven. Heeft niet zoveel met vaccineren te maken. 10/n
Het vaccin voorkomt niet dat je sterft aan ouderdom, maar vermindert wel de kans dat je opgenomen wordt in het ziekenhuis voor COVID-19 en halveert de kans op long COVID als je jonger bent. Als je wilt dat we dit samen doen, ga dan vaccineren! 11/11

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Team Chivo

Team Chivo Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @chivo_tweets

12 Nov
Gaan we hier nog uitkomen vroeg een journalist aan Hugo de Jong? Hij wist het antwoord niet, maar stelde wel gerust zonder concrete suggesties. Dit is onze top 5: 1/n
1. Doorvaccineren van de jongvolwassenen

De jongvolwassenen verspreiden het virus het meest, zo zien we steeds terug in de testdata. Als die vaccinatiegraad omhoog zou gaan, kunnen we de verspreiding remmen. We remmen dan ook mutaties (zie punt 5).
2. Boostershots varianten zonder uitgebreide testen

De mRNA versies kunnen binnen enkele uren na de sequencing van het genoom klaar zijn. Griepvaccins gaan niet jaarlijks door fase 3, dus waarom wel voor variant boostershots bedoeld voor gevaccineerden die kwetsbaar zijn? 3/n
Read 7 tweets
10 Nov
De retrospectieve onderzoeken vliegen om je oren die ons vertellen dat de vaccineffectiviteit dramatisch daalt binnen enkele maanden. Alles is mogelijk, maar niet alles is even (biologisch) waarschijnlijk. Daarom resultaten uit een prospectief observationeel onderzoek 1/n
Het betreft 3 leefstijdsgroepen en drie startmaanden, namelijk feb, maart en april. Het 1e meetpunt is mei. De februarigroep was 3 maanden volledig gevaccineerd en de aprilgroep slechts 1 maand. Start en tussenliggende maanden hebben de meiwaarde.
medrxiv.org/content/10.110… 2/n
Zie juli! Zowel de feb- als de aprilgroepen vallen hard terug in VE, ongeacht leeftijd. Als er een natuurlijke terugval is, hoe is het dan mogelijk dat ze allemaal in juli terugvallen. Het maakt dus niet uit of ze nu 3, 4 of 5 mnd zijn gevaccineerd. Aug blijft stabiel 3/n
Read 8 tweets
3 Nov
Dit bericht van de NOS (zie afbeelding) zou ontkrachten dat 80% van de ziekenhuispatiënten ongevaccineerd is. Het ontkracht niets, het is alleen niet gecorrigeerd op populatieverhouding. Reken even mee. 1/n
Kijk naar de oktobercijfers met 1.064 ongevaccineerde patiënten tegenover 841 volledig gevaccineerde patiënten. Die 21 deels gevaccineerden laten we even uit de berekening. De patiëntverhouding ongevaccineerd / gevaccineerd is dan 55% / 44%. Nu naar populatieverhouding. 2/n
Als je 80% volledig gevaccineerd aanhoudt op 14 miljoen (mio) 18-plussers dan heb je ongeveer 11 mio gevaccineerd. Houd je 3 mio ongevaccineerd over. Deel 1.064 ongevaccineerden door 3 mio, dan zit je op 355 per mio. En dan 841 gevaccineerd delen door 11 mio is 76 per mio. 3/n
Read 4 tweets
3 Nov
Belanden gevaccineerden veel vaker in het ziekenhuis bij een besmetting dan ongevaccineerden?. In dit overigens prima artikel worden de resultaten vergeleken tussen een Israëlisch en een CDC onderzoek en de stelling zou waar zijn.

brownstone.org/articles/a-rev…

Niet zo snel! 1/n
Het Israëlisch onderzoek toont aan dat gevaccineerden 27 x vaker symptomen krijgen na herinfectie dan ongevaccineerden en ze belanden ook tot 9 x vaker in het ziekenhuis. CDC onderzoek suggereert dat herstelden 5 x grotere kans op een ziekenhuisopname hebben bij herinfectie. 2/n
Volgens de auteur, een biostatisticus, is de opzet van het Israëlisch onderzoek kwalitatief veel beter dan dat van het CDC. Daarom is immuniteit beter na infectie dan vaccinatie. Hij licht dat prima toe, maar hij laat iets onvermeld. 3/n
Read 8 tweets
1 Nov
Ziekenhuisopnames stijgen, maar wat betekent dit en hoe kunnen we dat voorkomen door jongvolwassen te vaccineren? Vandaag in het NRC ons artikel waarin we bekende argumenten cijfermatig duiden en onderbouwen:

nrc.nl/nieuws/2021/10… 1/n Image
De 7 belangrijkste punten:

1. Dansen met Janssen leidde tot > 3.000 ziekenhuisopnames
2. Behandelingen van duizenden jongeren worden mogelijk ook uitgesteld
3. 1 op 6 tot 45 jr heeft > 12 weken symptomen na besmetting 2/n
4. 1 op 7 tot 18 jr heeft > 12 weken symptomen na besmetting
5. Kans op myocarditis is 6 maal hoger door virus dan vaccin
6. Jongvolwassen vaccineren drukt ziekenhuisbezetting met 23%
7. Lage vaccinatiegraad verhoogt risico op lockdowns 3/n
Read 5 tweets
24 Sep
Het betoog van @thierrybaudet over vaccines tijdens de algemene politieke beschouwingen is samen te vatten tot onkunde 'enhanced' alarmisme. 1/n
ADE beperkt zich nl niet tot de huidige (mRNA) vaccins, maar is een fenomeen dat mogelijk is met alle vaccins, 'natuurlijk' herbesmettingen en zelfs bij babies die antilichamen krijgen via de geinfecteerde moeder.

lnkd.in/dbnXDpbX 2/n
ADE is een reële mogelijkheid, maar 50 jr kennis van ADE heeft geleid tot verregaande inspanningen om dit te voorkomen. Het is niet waargenomen tijdens dierexperimenten, RCT's of tijdens de observaties van de miljarden prikken die inmiddels zijn gezet. lnkd.in/dtZEmPSJ 3/n
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(