Ah, daar is de rechtse wegstopobsessie weer. Zo'n beetje even effectief als rechts 40 jaar lang proberen uit te leggen dat dit niet werkt.
1) Mensen wegstoppen is barbaars en dom. Bovendien staat het haaks op de Europese rechtsontwikkeling om mensen juist perspectief in hun leven te bieden.
2) Ik snap dat voor veel mensen zonder criminologische achtergrond de onstilbare behoefte bestaat om de infantiele onderbuikemotie 'aLLe BoEvE hOrEn In dE cEl' de overhand te laten nemen, maar in een beschaafde, intellectuele maatschappij kijken we eerst of dat effectief is.
3) In Amerika wordt deze stompzinnige benadering gehanteerd. Resultaat: het grootste deel van alle gedetineerden wereldwijd zit in Amerikaanse cellen en het is beduidend onveiliger op straat dan in Nederland.
4) In Noorwegen hanteren ze een aanpak gericht op het bestrijden van detentie en de maatschappelijk-sociologische oorzaken van (zware) criminaliteit. Resultaat: minder gevangenen, minder criminaliteit.
5) Dit is geen simpele kwestie van verschillende wereldbeelden of politieke opvattingen. Het ene is dom en werkt averechts, en het andere is effectief en duurzaam.
6) Lees gerenommeerde criminologische onderzoeken op deze thematiek voordat je je denkt een mening te kunnen vormen op dit onderwerp.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Max Waterman

Max Waterman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MaxTheDragon

25 Nov
@Smient1 @Kos_ @GideonvMeijeren Allereerst een algemene overweging: FvD politici maken in hun analyse voortdurend een karikatuur van de werkelijkheid. Dat is niet een soort politiek bevooroordeelde conclusie, dat is een feitelijke vaststelling. Een overheidsbeleid, waarin overigens best wel kritiekwaardige ...
@Smient1 @Kos_ @GideonvMeijeren ... fouten worden gemaakt, wordt door FvD meteen neergezet als een soort kwaadaardig onderdrukkend regime. Dat heeft niets met de werkelijkheid te maken. Deze overweging is cruciaal omdat het het gevoel van dramatiek in uw analyse relativeert. De werkelijkheid is genuanceerd.
@Smient1 @Kos_ @GideonvMeijeren Goed, dan uw punten inhoudelijk:


Ik begrijp best uw verontwaardiging over deze uitspraak maar hij is in werkelijkheid minder controversieel dan u denkt. Het eerbiedigen van grondrechten is, zeker in een crisissituatie een enorm complexe aangelegenheid.
Read 31 tweets
25 Nov
Een van de grote ideologische drijfveren achter het populisme is de schaamtecultuur rond naïviteit. Koste wat kost moet voorkomen worden dat je naïef bent. Dat leidt ertoe dat mensen in hun ongebreidelde anti-naïviteit doorslaan in paranoia. Omarm naïviteit. Het is menselijk.
We zijn niet alleswetend. Iedereen maakt fouten. Het is niet erg om naïef te zijn. Naïviteit zien als iets negatiefs is ten eerste arrogant omdat het suggereert dat je een soort volmaakt rationeel wezen zou kunnen zijn zolang je je daar maar genoeg toe inspant. In ...
... werkelijkheid is naïef zijn voor ieder mens onvermijdelijk. Ten tweede leidt het tot victimblaming omdat het suggereert dat mensen een bepaald noodlot hadden kunnen afwenden door maar niet naïef te zijn. Tenslotte is het overdreven bezig zijn om niet naïef te zijn in een ...
Read 6 tweets
14 Nov
Seculariteit draait in de basis niet alleen om neutraliteit maar ook om een afstandige houding van de overheid ten aanzien van allerlei theologische discussies en religiekritiek. Daarom is het in mijn ogen nooit zo sterk om te beargumenteren dat religieuze kledij geen ...
... onderdeel mag zijn van het uniform want "hoofddoeken zijn een symbool van onderdrukking." of "de islam is [vul kritische kwalificatie in].". Ten eerste werkt een dergelijk argument vooroordeelbevestigend dat het beschermen van seculariteit in NL vooral een hobby van ...
... moslimhaters is. Maar het belangrijkste is dat seculariteit nu juist maakt dat de overheid zich niet in dat soort bewoordingen uitlaat of daar een bepaalde positie inneemt. Een scheidsrechter staat ook niet op het veld omdat de bond denkt dat "die ene voetbalclub niet kan ...
Read 6 tweets
13 Nov
Ok, ik zit weer in de trein terug. Het verliep allemaal wat stroef in het begin met de popo's, maar later in de middag mocht ik wat dichterbij staan toen het tot ze beseften dat ik natuurlijk geen kwade bedoelingen heb. #weekvanhetleven
Ik was dus gewoon de fucking enige tegendemonstrant. 😁
Lekker bezig progressives. 👍
Maar goed, leuke middag gehad. Veel duimpjes van voorbijgangers. Een ontzettend aardige dame en feministe kocht een oliebol voor me.
Veel gesprekken gehad met de bezoekers van het evenement. Vroegen zich af wat ik bedoelde met misleiding. Voorbeelden gegeven van medisch onjuiste informatie in het campagnemateriaal van de organisatie. Er was best veel begrip voor en de gesprekken waren zeer vriendelijk.
Read 8 tweets
13 Nov
De politie wil de anti-abortusactivisten klaarblijkelijk uit de wind houden. Ik word weggestuurd. Prima dat je de openbare orde wil waarborgen, maar ik heb ook grondrechten.
Vreedzaam een tegenboodschap laten horen noemt de agent in kwestie 'provoceren'.
Read 7 tweets
12 Nov
Diversiteit bij politie en handhaving juich ik toe. Maar om daar seculariteit voor uit het raam te gooien is een vergissing. Dat deden we destijds ook niet bij de weigerambtenaar. Dat is en blijft het meest consequente progressieve standpunt.
nu.nl/binnenland/616…
Doordat de overheid dit toestaat, wordt in feite impliciet ingestemd met het verplichtende karakter van het dragen van religieuze kleding of symbolen. Dat is immers de enige omstandigheid waarin dat een zwaarwegend belang als seculariteit omver kan werpen.
Maar we hebben in dit land godsdienstvrijheid, en dus moet een overheid ervan uit gaan dat geen enkele gelovige daadwerkelijk verplicht is om in het kader van godsdienst wat dan ook te doen. De overheid is geen theoloog en kan zich alleen beroepen op het uitgangspunt dat de ...
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(