Ik heb het al eerder gezegd. Mensen realiseren dat ze een irrationele angstpropaganda voorgeschoteld krijgen en de maatregelen niet werken en erger zijn dan de kwaal. Het kabinet heeft nu 2 keuzes. Opgeven of de dictatoriale repressie nog hoger opvoeren.

nos.nl/l/t/2406802
Ik twijfel er geen moment aan dat men overgaat tot pure repressie. Van totale #lockdown tot zware bekeuringen, #2Gregel en mogelijk zelfs een #vaccinatieplicht. En dat is an sich op kort termijn slecht nieuws maar het zal de val van dit regime uiteindelijk alleen maar versnellen.
Men heeft geen idee welke woede, welke onmacht en welke onvrede er onder het volk broeit. Meer repressie draagt daar alleen maar aan bij. Meer mensen zullen uit hun coronapsychose ontwaken. Tot de bom barst en massaprotesten gewelddadig worden en het regime ten val word gebracht.
Ik heb altijd iedereen die wanhoopt op het hart gedrukt dat niets voor eeuwig is. Met milde maatregelen kon men dit proces nog jaren rekken. Maar men kiest voor de directe confrontatie met het volk. En dat gaat hen op termijn heel ernstig opbreken. Dat #tribunaal gaat er komen!
In the end, the monster always devours those who created it

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

25 Nov
Beste Gijs,

Dat gaan wij niet doen. Jij hebt evenveel recht als iedere andere op zorg, een ziekenhuisbed en een plek op de IC mocht dat nodig zijn. Ook als ongevaccineerden in tijden van een coronavirus pandemie of andere calamiteiten e.d. En ik mag je graag uitleggen waarom.
Ik zie 't vaak en steeds vaker langskomen dat vaccinatiedrammers van ongevaccineerden eisen dat zij, als zij zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, afstand doen van hun recht op zorg, een ziekenhuisbed en een plek op de IC. Én ik zie helaas steeds meer ongevaccineerden
die daar min of meer mee instemmen. Tegen hen zou ik willen zeggen: hou eens op met die malligheid! Natuurlijk, je hebt alle recht om een medische (be)handeling te weigeren. Om te beginnen met het je laten inspuiten met een serum waar nog zoveel vragen en twijfels aan kleven.
Read 17 tweets
23 Nov
Niets van wat ik aangeef wijkt daarvan af. Winkels zijn NIET bevoegd te controleren. Zij mogen en kunnen NIET controleren of iemand al dan niet terecht aanspraak maken op de uitzonderingsregel. BOA's mogen NIET achter de voordeur handhaven. Winkels krijgen dan ook GEEN boetes. Image
Je hoeft ook NIET te bewijzen aan een winkel of winkelmedewerker of jij al dan niet terecht aanspraak maakt op de uitzonderingsregel. Je hebt immers recht op medische privacy en hoeft niet aan iedere BOA, agent of vakkenvuller e.d. inzage te geven in jouw medische gegevens/staat.
Het is vrij simpel. De overheid kunnen nog zoveel regeltjes of andere onzin verzinnen maar ook zij kunnen en mogen niet onder of boven de wet opereren. En dat weet men maar al te goed. Weigert men je in een winkel dan discrimineert men. Daar kun je aangifte van doen. Maar ik
Read 4 tweets
20 Nov
Laat ik hierop, in plaats van een harde sneer uit te delen, eens serieus reageren. Want waarom wil een 'kleine minderheid zich niet aanpassen aan (wat volgens jou) de norm is'? Zoveel mensen is net zoveel motieven en beweegredenen, maar ik geef je mijn motieven hieronder: 1/10
Ten eerste hebben wij het over een serum dat haastig en slecht ontwikkeld en nauwelijks fatsoenlijk getest is. Wij weten werkelijk niet wat de effecten op enige termijn zijn. Het is wat mij betreft volstrekt immoreel en getuigd van een Mengele mentaliteit om zo'n middel op 2/10
letterlijk miljarden mensen uit te testen. Als het fout gaat hebben wij het over een massamoord op ongekende hoeveelheid mensen. Miljoenen, mogelijk zelfs honderden miljoenen mensen kunnen zeer ernstig ziek worden en overlijden als de theorie niet aansluit bij de praktijk. 3/10
Read 10 tweets
17 Nov
Mijn grootste bezwaar tegen dit soort goedbedoelde stukken is dat het gros ervan toch het 'killervirus' narratief als uitgangspunt hebben overgenomen. Dat het om een virusinfectie zou gaan die kost wat kost voorkomen dient te worden. Dit terwijl wij al sedert het begin weten 1/10
weten dat dit een vals narratief is. De risicogroepen zijn redelijk strak afgekaderd en niet wezenlijk anders dan bij andere respiratoire virusinfecties die wij in de volksmond de verzamelnaam 'de griep' hebben gegeven. De IFR ontloopt ook die van 'de griep' niet. Sterker 2/10
nog, COVID19 treft vrijwel exclusief de door ouderdom en ernstige ziekte zeer fragiele mens daar waar 'de griep' ook veel kinderen, jongeren en gezonde mensen treft. Ik erger mij dan ook groen en geel aan het feit dat het gros van de mensen eveneens de mythes van 'een hogere 3/10
Read 10 tweets
17 Nov
Het hele euvel is 'm er juist in gelegen dat ook gevaccineerden niet beschermd zijn tegen besmetting, besmettelijkheid, en juist de kwetsbaren tegen ziekenhuis- en IC opname alsook sterfte. Geen enkel systeem, 1G, 2G of 3G, lost dit probleem op. De vaccins zijn zeker niet de 1/3
oplossing zo is al gebleken. De overige maatregelen werken hooguit wat vertragend. We kunnen dus groot in blijven zetten op monsterlijke schijnveiligheidsmaatregelen die ten koste gaan van onze grondwettelijke vrijheden en rechten maar daar schieten we nauwelijks iets mee op. 2/3
Het is nog altijd niet te laat om de handelwijze van bijv. Zweden te kopiëren tezamen met reorganisatie en permanente opschaling van de zorg. Wat men nu doet is alleen maar eindeloos rekken van deze epidemie. Een gebed zonder end. Eentje die alles kapotmaakt wat ons lief is. 3/3
Read 4 tweets
15 Nov
Ik snap het niet zo goed (of juist wel natuurlijk).

Als iedereen die denkt dat je drie of meer keer in laten spuiten met hetzelfde corona placebo serum je beschermd dit gewoon laat doen. Als iedereen die een mondkapje wil dragen nou gewoon een mondkapje draagt en zich daar- 1/5
door beschermd waant dit nou gewoon doet. Als iedereen die denkt dat thuisblijven bescherming geeft gewoon thuisblijft en zich daardoor beschermd waant. Als iedereen met smetvrees die denkt dat je handen 200x per dag wassen en/ of desinfecteren je bescherming geeft en zich 2/5
daardoor beschermd waant dit nou gewoon doet. Als iedereen die denkt dat samenkomsten van groepen mensen een bron van infecties is nou gewoon niet en desnoods nooit meer samenkomt met andere mensen en zich daardoor beschermd waant en dit gewoon consequent altijd doet. Enz. 3/5
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(